Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Texel bestaat uit 15 raadsleden.

Voorzitter van gemeenteraad

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad.

Commissieleden

De raadscommissie adviseert de raad over besluiten die de gemeenteraad moet nemen. In de commissie wordt niet gestemd.

Griffie

De griffie vormt de ambtelijke ondersteuning voor de gemeenteraad.

Rekenkamercommissie De Waddeneilanden

Rekenkamercommissie De Waddeneilanden ondersteunt de raden van de vijf waddeneilanden bij hun kaderstellende en controlerende taak.