Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Overzichten

Actuele overzicht items

Titel Soort Datum wijziging
RIB 21-078 Belevingsonderzoek Emmalaan Raadsinformatiebrieven Gisteren
overkapte fietsenstalling OSG Antwoord op raadsvragen Gisteren
n.a.v. het onderzoek door Sweco naar veiligheid schoolroutes Antwoord op raadsvragen Gisteren
D66 - n.a.v. het toeristisch Toekomstplan Antwoord op raadsvragen Gisteren
CDA - n.a.v. Toeristisch Toekomstplan Antwoord op raadsvragen Gisteren
Vervolgvraag - over het gebruik van de Hoge Berg Antwoord op raadsvragen Gisteren
Vervolgvraag - over uitwerking Gebiedsvisie Hoge Berg Antwoord op raadsvragen Gisteren
Meerdere fracties - n.a.v. het voorstel bestemmingsplan De Koog Gerritslanderdijkje 2c en Pontweg 127 Antwoord op raadsvragen Gisteren
Eerste begrotingswijziging 2022 - voor zienswijzen (komt t.z.t. voor behandeling naar de raad) Brieven aan de raad Gisteren
planning van de 7 woningbouwlocaties Antwoord op raadsvragen Eergisteren