Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 20 september 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Burgemeester R.J. van der Zwaag
Toelichting

De vergadering vindt plaats in de raadszaal. Vanaf 19.00 uur is de zaal open. Verder is de vergadering live te volgen via www.texel.nl/uitzendingraad. Tot aan het moment van de vergaderingen kunnen nog moties en amendementen worden toegevoegd.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:18 - 00:00:19 - Eric Hercules
  00:00:19 - 00:00:20 - Rob van der Zwaag
  00:00:21 - 00:01:06 - Rob van der Zwaag
 2. 2

  00:00:41 - 00:01:06 - Rob van der Zwaag
  00:01:06 - 00:01:39 - Nick Ran
 3. 3

  00:01:12 - 00:01:39 - Nick Ran
  00:01:41 - 00:01:48 - Rob van der Zwaag
  00:01:51 - 00:01:53 - Rob van der Zwaag
  00:01:53 - 00:02:08 - Veronne Koot
  00:02:12 - 00:02:17 - Rob van der Zwaag
  00:02:17 - 00:02:25 - Fred Oosterhof
  00:02:25 - 00:02:39 - Rob van der Zwaag
 4. 4

  00:02:36 - 00:02:39 - Rob van der Zwaag
  00:02:42 - 00:03:26 - Veronne Koot
  00:03:26 - 00:03:28 - Rob van der Zwaag
  00:03:29 - 00:03:45 - R. van de Belt
  00:03:45 - 00:04:15 - Rob van der Zwaag
 5. 5

  De aanbesteding voor de realisatie van het Thijssehuis is afgerond en er is extra krediet nodig. De raad wordt voorgesteld om een aanbestedingskrediet ad. € 1.425.342 beschikbaar te stellen, aanvullend op de kredieten zoals verleend in de raadsvergaderingen van 15 december 2021 en 21 september 2022.


  Bij dit agendapunt dient mevrouw Koot van GroenZwart een motie in met als titel: Mening inwoners betrekken bij besluitvorming definitieve realisatie cultuurhuis.
  Deze zal, gezien de strekking, in stemming worden gebracht voordat de besluitvorming over het raadsvoorstel Aanbestedingskrediet Thijssehuis start.


  Inspreken
  Insprekers krijgen normaal eerder in het besluitvormingsproces ruimte voor inspraak op een onderwerp, namelijk tijdens de raadscommissie, waar alle besluiten van de gemeenteraad worden voorbereid  - de fase die zich kenmerkt door beeldvorming en oordeelsvorming. Omdat dit voorstel een versnelde route heeft gelopen, wordt eenmalig toegestaan dat tijdens de raadsvergadering wordt ingesproken.


  De volgende insprekers zijn aangemeld:

  • De heer Mast
  • Mevrouw Ruder (KopGroep Bibliotheken)
  • De heer Zijm

  Stemuitslag

  voor 79%
  tegen 21%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3)
  tegen
  GroenZwart (1), VVD Texel (2)

  Besluit

  1. Een krediet ad. € 1.425.342 inclusief niet verrekenbare BTW ter beschikking te stellen voor de realisatie van het Thijssehuis aanvullend op de kredieten zoals verleend in de raadsvergaderingen van 15 december 2021 en 21 september 2022, totaalkrediet inclusief niet verrekenbare BTW € 12.176.907.
  2. Dekking van de daarbij behorende kapitaallasten ad. € 50.573 meenemen met de begrotingsbehandeling 2024.

  Moties en initiatiefvoorstellen

  Titel
  20-09-2023 Motie 'Mening inwoners betrekken bij besluitvorming definitieve realisatie cultuurhuis' - VERWORPEN

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  20-09-2023 Raadsbesluit - Aanbestedingskrediet Thijssehuis

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  19-9-2023 Toezegging - Texels Belang - aanbestedingskrediet Thijssehuis - schatting van de toekomstige opbrengsten

  Themapagina's

  Thema
  Thijssehuis
  00:03:55 - 00:04:15 - Rob van der Zwaag
  00:04:15 - 00:08:27 - Inspreker Raadzaal
  00:08:27 - 00:08:29 - Rob van der Zwaag
  00:08:29 - 00:08:31 - Inspreker Raadzaal
  00:08:31 - 00:09:00 - Inspreker Raadzaal
  00:09:00 - 00:09:25 - Rob van der Zwaag
  00:09:25 - 00:13:20 - Inspreker Raadzaal
  00:13:20 - 00:13:44 - Rob van der Zwaag
  00:13:44 - 00:17:13 - Inspreker Raadzaal
  00:17:13 - 00:17:15 - Rob van der Zwaag
  00:17:15 - 00:17:19 - Inspreker Raadzaal
  00:17:19 - 00:17:31 - Rob van der Zwaag
  00:17:31 - 00:17:32 - Inspreker Raadzaal
  00:17:32 - 00:18:16 - Veronne Koot
  00:18:16 - 00:18:33 - Inspreker Raadzaal
  00:18:33 - 00:18:52 - Rob van der Zwaag
  00:18:53 - 00:18:54 - Rob van der Zwaag
  00:18:54 - 00:20:50 - Veronne Koot
  00:20:52 - 00:20:59 - Rob van der Zwaag
  00:21:00 - 00:21:21 - Gijs Berger
  00:21:21 - 00:21:22 - Rob van der Zwaag
  00:21:22 - 00:21:23 - Gijs Berger
  00:21:23 - 00:21:58 - Astrid van de Wetering
  00:21:59 - 00:22:01 - Rob van der Zwaag
  00:22:01 - 00:22:24 - Anneke Visser-Veltkamp
  00:22:25 - 00:22:29 - Rob van der Zwaag
  00:22:29 - 00:23:04 - Nils Lely
  00:23:06 - 00:23:07 - Rob van der Zwaag
  00:23:07 - 00:23:13 - Niels Rutten
  00:23:15 - 00:23:24 - Rob van der Zwaag
  00:23:25 - 00:24:30 - Veronne Koot
  00:24:30 - 00:24:36 - Rob van der Zwaag
  00:24:36 - 00:25:49 - Veronne Koot
  00:25:49 - 00:25:53 - Rob van der Zwaag
  00:25:53 - 00:26:34 - Gijs Berger
  00:26:34 - 00:26:36 - Rob van der Zwaag
  00:26:36 - 00:27:32 - Astrid van de Wetering
  00:27:32 - 00:27:34 - Rob van der Zwaag
  00:27:35 - 00:27:48 - Mariët van der Werf
  00:27:48 - 00:27:52 - Rob van der Zwaag
  00:27:52 - 00:28:52 - Eric Hercules
  00:28:52 - 00:28:54 - Rob van der Zwaag
  00:28:54 - 00:29:21 - Cees Hoogerheide
  00:29:24 - 00:29:27 - Rob van der Zwaag
  00:29:27 - 00:31:04 - Veronne Koot
  00:31:04 - 00:31:09 - Rob van der Zwaag
  00:31:10 - 00:31:22 - Nils Lely
  00:31:23 - 00:31:25 - Rob van der Zwaag
  00:31:25 - 00:31:33 - Mariët van der Werf
  00:31:34 - 00:31:37 - Rob van der Zwaag
  00:31:37 - 00:32:15 - Astrid van de Wetering
  00:32:16 - 00:32:17 - Rob van der Zwaag
  00:32:17 - 00:32:28 - Veronne Koot
  00:32:28 - 00:32:42 - Rob van der Zwaag
  00:32:42 - 00:32:54 - Veronne Koot
  00:33:00 - 00:33:03 - Rob van der Zwaag
  00:33:04 - 00:33:07 - Rob van der Zwaag
  00:33:07 - 00:33:23 - Nick Ran
  00:33:23 - 00:33:26 - Rob van der Zwaag
  00:33:26 - 00:33:52 - Nick Ran
  00:33:54 - 00:33:58 - Rob van der Zwaag
  00:33:58 - 00:34:00 - Nils Lely
  00:34:02 - 00:34:06 - Rob van der Zwaag
  00:34:06 - 00:34:20 - Henry Soyer
  00:34:20 - 00:34:21 - Rob van der Zwaag
  00:34:21 - 00:34:32 - Nils Lely
  00:34:32 - 00:34:36 - Rob van der Zwaag
  00:34:38 - 00:34:45 - Henry Soyer
  00:35:14 - 00:35:28 - Rob van der Zwaag
  00:35:28 - 00:39:01 - Nick Ran
  00:39:01 - 00:39:07 - Rob van der Zwaag
  00:39:08 - 00:42:30 - Cees Hoogerheide
  00:42:30 - 00:42:31 - Rob van der Zwaag
  00:42:31 - 00:42:35 - Cees Hoogerheide
  00:42:36 - 00:42:37 - Rob van der Zwaag
  00:42:37 - 00:43:50 - Astrid van de Wetering
  00:43:50 - 00:43:51 - Rob van der Zwaag
  00:43:51 - 00:43:52 - Astrid van de Wetering
  00:43:52 - 00:43:59 - Rob van der Zwaag
  00:43:59 - 00:45:36 - Niels Rutten
  00:45:36 - 00:45:39 - Rob van der Zwaag
  00:45:40 - 00:46:15 - Mariët van der Werf
  00:46:15 - 00:46:20 - Rob van der Zwaag
  00:46:21 - 00:46:26 - Nick Ran
  00:46:26 - 00:46:29 - Rob van der Zwaag
  00:46:29 - 00:48:15 - Mariët van der Werf
  00:48:15 - 00:48:16 - Rob van der Zwaag
  00:48:16 - 00:49:04 - Nick Ran
  00:49:04 - 00:49:07 - Rob van der Zwaag
  00:49:08 - 00:50:45 - Anneke Visser-Veltkamp
  00:50:45 - 00:50:47 - Rob van der Zwaag
  00:50:47 - 00:52:17 - Anneke Visser-Veltkamp
  00:52:17 - 00:52:19 - Rob van der Zwaag
  00:52:19 - 00:52:39 - Niels Rutten
  00:52:39 - 00:52:44 - Rob van der Zwaag
  00:52:44 - 00:53:28 - Henry Soyer
  00:53:29 - 00:53:31 - Rob van der Zwaag
  00:53:31 - 00:54:29 - Eric Hercules
  00:54:29 - 00:54:31 - Rob van der Zwaag
  00:54:31 - 00:55:44 - Nick Ran
  00:55:45 - 00:55:47 - Rob van der Zwaag
  00:55:47 - 00:56:03 - Astrid van de Wetering
  00:56:03 - 00:56:04 - Rob van der Zwaag
  00:56:04 - 00:56:18 - Niels Rutten
  00:56:20 - 00:57:02 - Nick Ran
  00:57:03 - 00:57:04 - Rob van der Zwaag
  00:57:04 - 00:57:32 - Astrid van de Wetering
  00:57:34 - 00:57:54 - Nick Ran
  00:57:55 - 00:57:58 - Rob van der Zwaag
  00:57:58 - 00:58:04 - Astrid van de Wetering
  00:58:04 - 00:58:06 - Rob van der Zwaag
  00:58:07 - 00:59:04 - Anneke Visser-Veltkamp
  00:59:04 - 00:59:06 - Rob van der Zwaag
  00:59:07 - 00:59:55 - Nils Lely
  00:59:56 - 01:00:06 - Rob van der Zwaag
  01:00:06 - 01:01:46 - Veronne Koot
  01:01:46 - 01:01:48 - Rob van der Zwaag
  01:01:48 - 01:02:22 - Eric Hercules
  01:02:23 - 01:02:25 - Rob van der Zwaag
  01:02:26 - 01:02:50 - Veronne Koot
  01:02:50 - 01:03:00 - Rob van der Zwaag
  01:03:00 - 01:03:10 - Veronne Koot
  01:03:10 - 01:03:12 - Rob van der Zwaag
  01:03:13 - 01:04:43 - R. van de Belt
  01:04:43 - 01:04:47 - Rob van der Zwaag
  01:04:47 - 01:04:48 - R. van de Belt
  01:04:48 - 01:04:56 - Veronne Koot
  01:04:56 - 01:04:59 - Rob van der Zwaag
  01:05:00 - 01:05:45 - R. van de Belt
  01:05:45 - 01:05:46 - Rob van der Zwaag
  01:05:46 - 01:05:56 - Niels Rutten
  01:05:56 - 01:07:16 - R. van de Belt
  01:07:18 - 01:07:26 - Rob van der Zwaag
  01:07:27 - 01:07:34 - Rob van der Zwaag
  01:07:34 - 01:08:19 - Astrid van de Wetering
  01:08:20 - 01:08:22 - Rob van der Zwaag
  01:08:22 - 01:08:39 - Henry Soyer
  01:08:40 - 01:09:11 - Rob van der Zwaag
  01:09:56 - 01:10:19 - Rob van der Zwaag
 6. 6

  Het perceel is een aantal jaar geleden ook aangeboden en de gemeente is daar toen niet op ingegaan. Inmiddels zit er een onherroepelijke bouwvergunning op het perceel, waardoor de eigenaar een winkel/woning kan bouwen. Daardoor is de prijs hoger geworden.
  De gevraagde prijs is daarnaast hoger dan de getaxeerde waarde. De keuze is nu om of de eigenaar daar een winkel/woning te laten bouwen, of dat de gemeente het perceel aankoopt voor een fietsenstalling.
  Het college stelt de raad voor deze grond en schuur aan het Achterom aan te kopen, omdat de grond in het centrum schaars is, de fietsenstalling op die locatie goed wordt gebruikt en we meer fietsenstallingen in de nabijheid van het centrum willen.
  De plannen voor verdere invulling worden nog uitgewerkt.

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  D66 (1), GroenLinks (3), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)
  tegen
  CDA (1), GroenZwart (1)

  Besluit

  1. een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoopkosten van de grond aan het Achterom, de opstal aan het Achterom 45-47 en een gedeelte van de steeg tussen de Weverstraat en Achterom alsmede de sloopkosten van de opstal van in totaal € 212.000 en dit ten laste van de algemene reserve te brengen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Aankoop grond en opstal Achterom en steeg Weverstraat-Achterom

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  Hart voor Texel - eigendom Achterom
  Hart voor Texel - over het raadsvoorstel: Aankoop grond en opstal Achterom en gedeelte van de steeg Weverstraat-Achterom
  PvdA pro Texel - over het agendapunt Aankoop grond en opstal Achterom en steeg Weverstraat-Achterom
  PvdA pro Texel en VVD Texel - mogelijkheden onherroepelijke bouwvergunning
  01:10:17 - 01:10:19 - Rob van der Zwaag
  01:10:19 - 01:10:57 - Nick Ran
  01:10:58 - 01:11:02 - Rob van der Zwaag
  01:11:03 - 01:11:33 - Astrid van de Wetering
  01:11:33 - 01:11:36 - Rob van der Zwaag
  01:11:36 - 01:11:47 - Henry Soyer
  01:11:48 - 01:11:51 - Rob van der Zwaag
  01:11:51 - 01:12:53 - Veronne Koot
  01:12:54 - 01:12:58 - Rob van der Zwaag
  01:12:59 - 01:13:13 - Eric Hercules
  01:13:13 - 01:13:15 - Rob van der Zwaag
  01:13:15 - 01:13:33 - Nick Ran
  01:13:34 - 01:13:36 - Rob van der Zwaag
  01:13:36 - 01:13:53 - Niels Rutten
  01:13:54 - 01:13:55 - Rob van der Zwaag
  01:13:55 - 01:14:02 - Henry Soyer
  01:14:03 - 01:14:06 - Rob van der Zwaag
  01:14:06 - 01:14:31 - Eric Hercules
  01:14:31 - 01:14:35 - Rob van der Zwaag
  01:14:35 - 01:15:09 - R. van de Belt
  01:15:09 - 01:15:15 - Rob van der Zwaag
  01:15:18 - 01:15:21 - Rob van der Zwaag
  01:15:45 - 01:16:03 - Rob van der Zwaag
 7. 7

  Het schapenboetenbeleid ligt ter besluitvorming voor. Doel van dit beleid is een (beter) behoud van de schapenboeten op het eiland. Het college adviseert om in te zetten op het behoud van de bestaande gemeentelijke en rijks monumentale schapenboeten, op de collectieve onderhoudsregeling, de bijdrage verzekering, het voorstel motivatie en trots én op maatregelen uit het voorstel schapenboeten zonder monumentale status.


  Bij dit agendapunt dienen VVD Texel, GroenLinks Texel, GroenZwart en D66 Texel een motie in met als titel: "Texels erfgoed op peil".

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (2), VVD Texel (2)

  Besluit

  1. het vernieuwde schapenboetenbeleid vast te stellen, met daarin de volgende elementen:
  a. inzetten op behoud van de bestaande gemeentelijke en rijks monumentale schapenboeten;
  b. hiervoor de collectieve onderhoudsregeling invoeren;
  c. uit de vernieuwde stimuleringsregeling schapenboeten alleen het component bijdrage in de verzekering invoeren;
  d. sturen op het voorstel waarmee de motivatie en trots van de eigenaren van de schapenboeten wordt verhoogd;
  e. inzetten op betere voorlichting over de monumentale status;
  f. de aanpak na 3 jaar evalueren met de eigenaren van de schapenboeten en de betrokken stichtingen en verenigingen.
  2. structureel extra budget beschikbaar te stellen voor het vernieuwde schapenboetenbeleid ad € 92.340,00 in de programmabegroting 2024.
  3. Het onderdeel subsidie schapenboeten uit de ‘Uitvoeringsregeling monumenten en schapenboeten 2020’ in te trekken en de verzekeringsbijdrage voor monumentale schapenboeten toe te voegen, beiden m.i.v. 1 januari 2024.

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  reactie op beleid schapenboeten - Stichting Kernwaarden, Historische Vereniging e.a.
  reactie op schapenboetenbeleid - Stichting Dorpsherstel

  Moties en initiatiefvoorstellen

  Titel
  Motie 'Texels erfgoed op peil' - AANGENOMEN

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Motie 'Texels Erfgoed op peil'
  Raadsbesluit - Schapenboetenbeleid

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  GroenZwart - over de verzekerbaarheid van schapenboeten
  01:15:59 - 01:16:03 - Rob van der Zwaag
  01:16:04 - 01:16:05 - Rob van der Zwaag
  01:16:05 - 01:18:15 - Albert Huisman
  01:18:16 - 01:18:23 - Rob van der Zwaag
  01:18:24 - 01:19:17 - Anneke Visser-Veltkamp
  01:19:17 - 01:19:21 - Rob van der Zwaag
  01:19:21 - 01:20:01 - Jacquelien Dros
  01:20:01 - 01:20:03 - Rob van der Zwaag
  01:20:03 - 01:20:05 - Jacquelien Dros
  01:20:05 - 01:20:07 - Rob van der Zwaag
  01:20:07 - 01:20:10 - Jacquelien Dros
  01:20:10 - 01:20:12 - Rob van der Zwaag
  01:20:15 - 01:20:22 - Anneke Visser-Veltkamp
  01:20:23 - 01:20:28 - Rob van der Zwaag
  01:20:28 - 01:20:55 - Albert Huisman
  01:20:56 - 01:20:59 - Rob van der Zwaag
  01:20:59 - 01:21:25 - Jacquelien Dros
  01:21:26 - 01:21:49 - Rob van der Zwaag
  01:21:49 - 01:22:32 - Cees Hoogerheide
  01:22:32 - 01:22:34 - Rob van der Zwaag
  01:22:34 - 01:23:29 - Niels Rutten
  01:23:29 - 01:23:31 - Rob van der Zwaag
  01:23:31 - 01:24:27 - Astrid van de Wetering
  01:24:27 - 01:24:28 - Rob van der Zwaag
  01:24:28 - 01:25:03 - Niels Rutten
  01:25:03 - 01:25:05 - Rob van der Zwaag
  01:25:05 - 01:25:56 - Jacquelien Dros
  01:25:56 - 01:26:06 - Rob van der Zwaag
  01:26:08 - 01:27:57 - R. van de Belt
  01:27:57 - 01:28:00 - Rob van der Zwaag
  01:28:00 - 01:28:13 - Cees Hoogerheide
  01:28:14 - 01:28:22 - Rob van der Zwaag
  01:28:23 - 01:28:43 - R. van de Belt
  01:28:45 - 01:28:48 - Rob van der Zwaag
  01:28:49 - 01:29:36 - Astrid van de Wetering
  01:29:37 - 01:29:39 - Rob van der Zwaag
  01:29:40 - 01:30:18 - Anneke Visser-Veltkamp
  01:30:18 - 01:30:22 - Rob van der Zwaag
  01:30:23 - 01:30:40 - Albert Huisman
  01:30:41 - 01:30:55 - Rob van der Zwaag
  01:31:16 - 01:31:29 - Rob van der Zwaag
  01:31:30 - 01:31:33 - Rob van der Zwaag
  01:31:33 - 01:31:58 - Cees Hoogerheide
  01:31:59 - 01:32:04 - Rob van der Zwaag
  01:32:15 - 01:32:40 - Rob van der Zwaag
 8. 8

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verplaatsen van de bestaande bierbrouwerij aan de Spinbaan 11 in Den Burg. Deze aanvraag volgt op een positieve beoordeling van een principeverzoek voor de verplaatsing van de brouwerij. De nieuwe locatie is Meyertebos 7. Op deze locatie komt dan een kleinschalige brouwerij (familiebrouwerij Diks) met daarbij een verkoop – en proefruimte.


  De locatie aan het Meyertebos heeft de bestemming Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf. Hierbinnen past een brouwerij niet. Meewerken aan het verlenen van een vergunning kan op basis van de uitgebreide afwijkingsprocedure. Een voorwaarde daarbij is dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen hiervoor afgeeft. Dat is de reden dat dit plan aan u wordt voorgelegd. Als u besluit om geen verklaring van geen bedenkingen voor dit plan af te geven/ter inzage te leggen wordt de aanvraag omgevingsvergunning geweigerd.

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (1), VVD Texel (2)
  tegen
  Texels Belang (2)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college om mee te werken aan het verplaatsen van een bierbrouwerij van de Spinbaan naar Meyertebos 7 in Den Burg op basis van een uitgebreide afwijkingsprocedure.
  2. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen vast te stellen en ter inzage te leggen voor de aanvraag omgevingsvergunning met zaaknummer 3349454.
  3. Als er geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt ingediend, deze aan te merken als een vastgestelde verklaring van geen bedenkingen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Verklaring van geen bedenkingen voor het verplaatsen van een bierbrouwerij van de Spinbaan naar Meyertebos 7

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  GroenZwart - n.a.v. de positieve beoordeling v.h. Principeverzoek voor verplaatsing bierbrouwerij
  GroenZwart - n.a.v. antwoord vragen over positieve beoordeling Principeverzoek voor verplaatsing bierbrouwerij
  Toezegging - geanonimiseerde overeenkomst met buren
  01:32:34 - 01:32:40 - Rob van der Zwaag
  01:32:42 - 01:33:05 - Albert Huisman
  01:33:06 - 01:33:09 - Rob van der Zwaag
  01:33:09 - 01:33:52 - Mariët van der Werf
  01:33:52 - 01:33:54 - Rob van der Zwaag
  01:33:54 - 01:36:34 - Gijs Berger
  01:36:34 - 01:36:38 - Rob van der Zwaag
  01:36:40 - 01:37:40 - Veronne Koot
  01:37:40 - 01:37:42 - Rob van der Zwaag
  01:37:42 - 01:38:23 - Niels Rutten
  01:38:23 - 01:38:27 - Rob van der Zwaag
  01:38:27 - 01:38:33 - Eric Hercules
  01:38:33 - 01:38:37 - Rob van der Zwaag
  01:38:37 - 01:39:57 - Eric Hercules
  01:39:57 - 01:39:59 - Rob van der Zwaag
  01:39:59 - 01:40:15 - Astrid van de Wetering
  01:40:15 - 01:40:17 - Rob van der Zwaag
  01:40:17 - 01:41:54 - Cees Hoogerheide
  01:41:56 - 01:42:02 - Rob van der Zwaag
  01:42:04 - 01:42:39 - Nils Lely
  01:42:39 - 01:42:42 - Rob van der Zwaag
  01:42:43 - 01:44:07 - C. Hooijschuur
  01:44:07 - 01:44:15 - Rob van der Zwaag
  01:44:16 - 01:44:21 - Rob van der Zwaag
  01:44:21 - 01:44:32 - Cees Hoogerheide
  01:44:32 - 01:44:38 - Rob van der Zwaag
  01:44:38 - 01:44:59 - Cees Hoogerheide
  01:44:59 - 01:45:05 - Rob van der Zwaag
  01:45:20 - 01:45:44 - Rob van der Zwaag
 9. 9

  Op basis van gemeentelijke visie-, kader- en beleidsstukken en in overleg met Stichting Texels Museum (STM) zijn kaders geformuleerd voor de subsidie aan STM voor de periode 2024 t/m 2027. Deze kaders vormen de basis voor de nadere afspraken in de uitvoeringsovereenkomst die aan de subsidie gekoppeld wordt.


  Amendementen:
  · GroenZwart: Geen incidentele taken regelen via de BCF.
  · VVD Texel: Niet nu besluiten over € 41.200 extra budget t.b.v. de Museumpas

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Besluit

  1. akkoord te gaan met de in het ‘kaderdocument Stichting Texels Museum BCF 2024-2027’ genoemde maatschappelijke effecten en prestatiedoelstellingen en deze als kaders vast te stellen om te gebruiken bij de vorming van nadere afspraken bij de Beleidsgestuurde Contractfinanciering (BCF) met Stichting Texels Museum (STM) voor de periode 2024-2027.
  2. het college burgemeester en wethouders opdracht te geven om uitvoeringsovereenkomst voor de nieuwe BCF met STM voor de periode 2024-2027 op te stellen en daarbij jaarlijks de prestatiedoelstellingen te evalueren op kwantitatief en kwaliteit niveau.
  3. de bijdrage voor de Texelse Museumpas op te nemen in het nieuwe BCF contract met STM en hiervoor structureel extra budget beschikbaar te stellen ad € 41.200,- in de programmabegroting 2024.
  4. structureel extra budget beschikbaar te stellen voor het nieuwe BCF-contract met STM ad € 50.000,- in de programmabegroting 2024 voor de uitvoering van de prestatiedoelstellingen 1a, 1b en 3a.
  5. incidenteel extra budget beschikbaar te stellen voor het nieuwe BCF-contract met STM ad € 90.000,- in de programmabegroting 2024 voor de uitvoering van de prestatiedoelstellingen 1a en 1b voor de jaren 2024-2025 (= € 180.000,00).

  Amendementen

  Titel
  Amendement GroenZwart - Geen incidentele taken regelen via de BCF - INGETROKKEN
  Amendement VVD Texel: Niet nu besluiten over € 41.200 extra budget t.b.v. de Museumpas - VERWORPEN

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - BCF 2024-2027 Stichting Texels Museum

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  Texels Belang - Wat voor beleid is er ten aanzien van musea e.d.
  01:45:34 - 01:45:44 - Rob van der Zwaag
  01:45:44 - 01:47:23 - Nick Ran
  01:47:23 - 01:47:24 - Rob van der Zwaag
  01:47:24 - 01:47:36 - Henry Soyer
  01:47:36 - 01:47:46 - Rob van der Zwaag
  01:47:46 - 01:48:00 - Niels Rutten
  01:48:00 - 01:48:02 - Rob van der Zwaag
  01:48:02 - 01:48:19 - Cees Hoogerheide
  01:48:19 - 01:48:20 - Rob van der Zwaag
  01:48:20 - 01:48:25 - Nick Ran
  01:48:25 - 01:48:33 - Cees Hoogerheide
  01:48:33 - 01:48:39 - Rob van der Zwaag
  01:48:39 - 01:48:40 - Cees Hoogerheide
  01:48:41 - 01:48:44 - Nick Ran
  01:48:45 - 01:48:46 - Rob van der Zwaag
  01:48:46 - 01:49:03 - Cees Hoogerheide
  01:49:03 - 01:49:06 - Rob van der Zwaag
  01:49:10 - 01:49:11 - Rob van der Zwaag
  01:49:11 - 01:49:34 - Nick Ran
  01:49:34 - 01:49:40 - Rob van der Zwaag
  01:49:42 - 01:50:06 - Anneke Visser-Veltkamp
  01:50:08 - 01:50:10 - Rob van der Zwaag
  01:50:10 - 01:50:31 - Nick Ran
  01:50:32 - 01:50:35 - Rob van der Zwaag
  01:50:36 - 01:51:14 - Veronne Koot
  01:51:14 - 01:51:15 - Rob van der Zwaag
  01:51:15 - 01:51:24 - Veronne Koot
  01:51:24 - 01:51:30 - Rob van der Zwaag
  01:51:30 - 01:51:44 - Eric Hercules
  01:51:44 - 01:51:45 - Veronne Koot
  01:51:45 - 01:51:59 - Rob van der Zwaag
  01:51:59 - 01:52:33 - R. Kieft
  01:52:33 - 01:52:35 - Rob van der Zwaag
  01:52:35 - 01:53:00 - Veronne Koot
  01:53:00 - 01:53:01 - Rob van der Zwaag
  01:53:01 - 01:57:29 - R. Kieft
  01:57:29 - 01:57:33 - Rob van der Zwaag
  01:57:33 - 01:57:39 - Nick Ran
  01:57:39 - 01:57:44 - Rob van der Zwaag
  01:57:44 - 01:58:07 - R. Kieft
  01:58:09 - 01:58:14 - Rob van der Zwaag
  01:58:15 - 01:59:01 - Veronne Koot
  01:59:02 - 01:59:04 - Rob van der Zwaag
  01:59:04 - 01:59:11 - Nick Ran
  01:59:11 - 01:59:16 - Rob van der Zwaag
  01:59:16 - 02:01:12 - Nick Ran
  02:01:12 - 02:01:16 - Rob van der Zwaag
  02:01:16 - 02:01:47 - Niels Rutten
  02:01:49 - 02:01:51 - Rob van der Zwaag
  02:01:51 - 02:02:51 - Cees Hoogerheide
  02:02:51 - 02:02:54 - Rob van der Zwaag
  02:02:56 - 02:04:00 - Anneke Visser-Veltkamp
  02:04:00 - 02:04:03 - Rob van der Zwaag
  02:04:03 - 02:05:46 - Astrid van de Wetering
  02:05:47 - 02:05:55 - Rob van der Zwaag
  02:05:58 - 02:07:50 - R. Kieft
  02:07:50 - 02:07:52 - Rob van der Zwaag
  02:07:52 - 02:08:30 - Nick Ran
  02:08:31 - 02:08:51 - Rob van der Zwaag
  02:08:53 - 02:08:54 - Rob van der Zwaag
  02:08:54 - 02:09:08 - Veronne Koot
  02:09:08 - 02:09:18 - Rob van der Zwaag
  02:09:18 - 02:09:40 - Anneke Visser-Veltkamp
  02:09:41 - 02:09:43 - Rob van der Zwaag
  02:09:44 - 02:09:53 - Niels Rutten
  02:09:54 - 02:09:59 - Rob van der Zwaag
  02:09:59 - 02:10:24 - Astrid van de Wetering
  02:10:24 - 02:10:45 - Rob van der Zwaag
  02:10:45 - 02:11:03 - Veronne Koot
  02:11:03 - 02:11:12 - Rob van der Zwaag
  02:11:12 - 02:11:28 - Nick Ran
  02:11:28 - 02:11:32 - Rob van der Zwaag
  02:11:42 - 02:12:03 - Rob van der Zwaag
 10. 10

  Maatschappelijke organisaties hebben de afgelopen periode flink te lijden gehad door de stijgende energiekosten. Het college stelt voor om Texelse maatschappelijke organisaties te compenseren voor de extra energielasten die zij in 2022 en 2023 hebben.
  Aan deze compensatie zijn een aantal voorwaarden gesteld. Verder is bij de totstandkoming van de bedragen rekening gehouden met de compensatiemogelijkheden vanuit rijksregelingen.


  Dit compensatievoorstel staat los van de impuls op verduurzamingsmaatregelen.


  GroenZwart dient bij dit voorstel een motie in met als titel: Energiecompensatie ook voor kerkgebouwen.
  (Deze wordt in stemming gebracht nadat de raad over het voorstel zelf besloten heeft.)

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Besluit

  Aan Texelse maatschappelijke organisaties eenmalige een compensatie te verstrekken voor de meerkosten van energie in de jaren 2022 en 2023 en hierbij onderstaande categorieën en bedragen te hanteren:

  1. Grotere instellingen/maatschappelijke partners en organisaties in de collectieve sector met een eigen accommodatie;
   • KopGroep Bibliotheken: € 17.005
   • Stichting Texels Museum (Ecomare, Kaap Skil, Oudheidkamer, Vuurtoren): € 96.800
  2. Dorpshuizen;
   • Dorpshuis ’t Skiltje: € 10.000
   • Dorpshuis De Hof: € 10.000
   • Dorpshuis ’t Eierlandsche Huis: € 10.000
   • Dorpshuis De Waldhoorn: € 10.000
   • Dorpshuis De Bijenkorf: € 10.000
   • Dorpshuis De Wielewaal: € 10.000
  3. Overige maatschappelijke, culturele en/of sportorganisaties;
   • Stichting Texels Welzijn: € 5.000
   • Cultuurhistorisch museum Texel: € 5.000
   • Stichting Lokale Omroep Texel: € 5.000
   • Historische Vereniging Texel: € 5.000
   • Scouting Texel: € 5.000
   • KTF: € 5.000
   • Stichting Voedselbank Texel: € 5.000
   • KSV Kotex (kinderboerderij): € 5.000
   • Paardensportvereniging Texel: € 5.000
   • Voetbalvereniging Texel ’94: € 5.000
   • Sportvereniging De Koog: € 5.000
   • Sportvereniging Zwaluwen Den Hoorn: € 5.000
   • Tennisvereniging Oosterend: € 5.000
   • Atletiekvereniging Texel: € 5.000
   • Jeu de Boulesclub Den Burg: € 5.000
   • KNRM Texel: € 5.000
   • Sportvereniging Oosterend: € 5.000
   • Stichting Sportschutters Texel: € 5.000
   • Texelse modelspoorclub: € 5.000

  Moties en initiatiefvoorstellen

  Titel
  Motie 'Energiecompensatie ook voor kerkgebouwen'- VERWORPEN

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Compensatie extra energielasten maatschappelijke organisaties
  02:11:53 - 02:12:03 - Rob van der Zwaag
  02:12:04 - 02:12:07 - Veronne Koot
  02:12:07 - 02:12:17 - Rob van der Zwaag
  02:12:17 - 02:13:01 - Veronne Koot
  02:13:01 - 02:13:04 - Rob van der Zwaag
  02:13:04 - 02:13:40 - Anneke Visser-Veltkamp
  02:13:41 - 02:13:42 - Rob van der Zwaag
  02:13:45 - 02:14:05 - Veronne Koot
  02:14:06 - 02:14:09 - Rob van der Zwaag
  02:14:09 - 02:15:49 - Anneke Visser-Veltkamp
  02:15:51 - 02:15:52 - Rob van der Zwaag
  02:15:52 - 02:17:24 - Henry Soyer
  02:17:24 - 02:17:26 - Rob van der Zwaag
  02:17:26 - 02:18:12 - Niels Rutten
  02:18:12 - 02:18:15 - Rob van der Zwaag
  02:18:16 - 02:19:22 - Veronne Koot
  02:19:22 - 02:19:25 - Rob van der Zwaag
  02:19:26 - 02:19:58 - Anneke Visser-Veltkamp
  02:19:58 - 02:20:00 - Rob van der Zwaag
  02:20:00 - 02:20:19 - Niels Rutten
  02:20:19 - 02:20:20 - Rob van der Zwaag
  02:20:20 - 02:20:30 - Veronne Koot
  02:20:31 - 02:20:32 - Rob van der Zwaag
  02:20:32 - 02:21:02 - Henry Soyer
  02:21:02 - 02:21:03 - Rob van der Zwaag
  02:21:04 - 02:23:06 - Albert Huisman
  02:23:06 - 02:23:10 - Rob van der Zwaag
  02:23:10 - 02:23:58 - Nils Lely
  02:23:58 - 02:24:01 - Rob van der Zwaag
  02:24:02 - 02:24:27 - Veronne Koot
  02:24:27 - 02:24:31 - Rob van der Zwaag
  02:24:31 - 02:24:44 - Nils Lely
  02:24:45 - 02:24:46 - Rob van der Zwaag
  02:24:47 - 02:25:35 - Astrid van de Wetering
  02:25:35 - 02:25:37 - Rob van der Zwaag
  02:25:37 - 02:25:55 - Niels Rutten
  02:25:55 - 02:26:00 - Rob van der Zwaag
  02:26:02 - 02:26:42 - Eric Hercules
  02:26:42 - 02:26:44 - Rob van der Zwaag
  02:26:46 - 02:26:51 - R. Kieft
  02:26:51 - 02:26:52 - Rob van der Zwaag
  02:26:52 - 02:30:59 - R. Kieft
  02:31:00 - 02:31:21 - Rob van der Zwaag
  02:31:33 - 02:31:35 - Rob van der Zwaag
  02:31:43 - 02:32:00 - Rob van der Zwaag
  02:32:12 - 02:32:13 - Rob van der Zwaag
  02:32:21 - 02:32:55 - Rob van der Zwaag
 11. 11

  Doel van dit plan is om de ontwikkeling van een woon-zorgcomplex op de locatie van de voormalige Vrije School en de al gesloopte Beatrixzaal op de hoek Gasthuisstraat - Beatrixlaan in Den Burg mogelijk te maken. Het toekomstige woon-zorgcomplex bestaat uit 53 appartementen voor beschermd wonen, met 24 uurs intensieve somatische zorg en zorg voor mensen met dementie.


  De zienswijzen en reacties van de vooroverlegpartners zijn opgenomen in de Nota van Zienswijzen.
  De zienswijzen leiden niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan.
  De vooroverlegreacties leiden tot een paar ondergeschikte aanpassingen in de toelichting van het bestemmingsplan. Verder worden in de Nota van Zienswijzen enkele ambtelijke aanpassingen voorgesteld. Deze wijzigingen leiden nu tot het voorstel om het plan gewijzigd vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Besluit

  1. Het ontwerp bestemmingsplan ‘Woonzorglocatie Gasthuisstraat II’, zoals geometrisch vastgelegd in het Geography Markup Language (GML) bestand NL.IMRO.DNB2022BP0001-on01 gewijzigd vast te stellen, zoals uiteengezet in de standpunten en de ambtshalve wijzigingen in de Nota van Zienswijzen (wijzigingen ten opzichte van het ontwerp uitwerkingsplan);
  2. De Nota van Zienswijzen ‘Woonzorglocatie Gasthuisstraat II, Den Burg’ vast te stellen, waarin de beantwoording van de zienswijzen en de ambtshalve aanpassingen zijn opgenomen;
  3. Voor het plan geen exploitatieplan vast te stellen ingevolge artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijke ordening omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Vaststellen bestemmingsplan Woonzorglocatie Gasthuisstraat II
  02:32:34 - 02:32:55 - Rob van der Zwaag
 12. 12

  Het college besluit de uitgebreide afwijkingsprocedure te starten voor de het verleggen van het fietspad in het natuurgebied Tureluur en Schettersweid nabij de Ploeglanderweg in Den Burg. Het college vraagt de gemeenteraad hiervoor een verklaring van geen bedenkingen af te geven om de benodigde omgevingsvergunning te kunnen verlenen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college om mee te werken aan het verleggen van het fietspad Tureluur en Schettersweid nabij de Ploeglanderweg in Den Burg.
  2. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen vast te stellen en ter inzage te leggen voor de aanvraag omgevingsvergunning.
  3. Als er geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt ingediend, deze aan te merken als een vastgestelde verklaring van geen bedenkingen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Verklaring van geen bedenkingen voor het verleggen van het fietspad Schettersweid en Tureluur
 13. 13

  De financiële verordening en de controleverordening moeten aangepast worden aan de nieuwe rechtmatigheidsverklaring die vanaf het boekjaar 2023 geldt en door het college moet worden afgegeven. De wijzigingen en ingangsdatum zijn nu wettelijk vastgesteld, wat betekent dat de verordeningen hierop aangepast kunnen worden.


  Auditcommissie:
  De financiële verordening is in december 2022 vastgesteld na een uitgebreide behandeling in de Auditcommissie. De aanpassingen die nu zijn doorgevoerd in beide verordeningen hebben vrijwel allemaal betrekking op de inmiddels vastgesteld regels ten aanzien van de rechtmatigheidsverklaring die, vanaf dit jaar, wordt afgegeven door het college. Wij wisten in december al dat deze aanpassingen nog doorgevoerd moesten worden zodra er meer bekend zou zijn.
  De Auditcommissie heeft deze verordeningen zodoende niet nogmaals besproken en geeft aan dat er geen technische belemmeringen zijn om de verordeningen vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Besluit

  1. de financiële verordening gemeente Texel 2023 vast te stellen;
  2. de controleverordening gemeente Texel 2023 vast te stellen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Financiële verordeningen en controle-verordening gemeente Texel
 14. 14

  De financiële consequenties van de algemene uitkering voor de jaren 2023-2028 zijn via de meicirculaire 2023 van het rijk bekend gemaakt. In de perspectiefnota 2024 is nog rekening gehouden met de uitkomsten van de meicirculaire 2022. Het meerjarenperspectief van de programmabegroting 2024 wordt aangepast aan de uitkomst van de meicirculaire 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Besluit

  1. kennis te nemen van de hogere algemene uitkering 2023 van € 1.107.040 ten opzichte van de meicirculaire 2022;
  2. in 2023 per saldo hiervan € 288.610 te bestemmen voor uitgaven diverse programma’s;
  3. het resterende bedrag van deze hogere algemene uitkering van € 818.430 in 2023 in de algemene reserve te storten;
  4. de financiële consequenties voor de jaren 2024-2025 ten opzichte van de meicirculaire 2022 op te nemen in het meerjarenperspectief 2024-2027 van de programmabegroting 2024.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Uitkomsten meicirculaire 2023

  Raadsinformatiebrieven

  Titel
  RIB 23-046 Uitkomsten meicirculaire 2023
 15. 15

  Tenminste eens per vier jaar stellen de burgemeesters en hoofdofficier van justitie het beleidsplan voor de politie eenheid vast. Voorafgaand aan het vaststellen van het beleidsplan, wordt de gemeenteraad de mogelijkheid geboden om haar wensen en bedenkingen via de burgemeester mee te geven aan het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie (RBOP).


  In dit Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid zijn vier prioriteiten opgenomen, te weten: Ondermijning, Jeugd en Veiligheid, Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit en Verbinding met de samenleving en maatschappelijke onrust

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het ontwerp IMV 2024-2027, met de daarin genoemde geprioriteerde thema’s:
  a. Ondermijning (conform het versterkingsplan Noord-Holland)
  b. Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit
  c. Maatschappelijke onrust en radicalisering
  d. Jeugd en Veiligheid
  2. Geen wensen en bedenkingen via de burgemeester mee te geven aan het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie (RBOP).

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) 2024-2027
 16. 16

  Het college stelt aan de gemeenteraad voor tot verdere elektrificeren van het wagenpark van gemeentewerken. De voertuigen die voor vervanging in aanmerking komen zijn zowel diesel als elektrisch aangedreven. Een deel van de voertuigen is aan vervanging toe, deels op basis van economische afschrijving en deels op basis van technische levensduur. De mogelijkheid dient zich aan om over te gaan tot elektrificeren van het fossiele wagenpark op de natuurlijke vervangingsmomenten.
  De totale investering voor de voertuigen en gereedmaken van de laadvoorzieningen bedraagt € 656.000. Bij de programmabegroting 2021 en 2023 is reeds € 150.500 beschikbaar gesteld, per saldo wordt aan de Raad gevraagd het extra benodigde budget van € 505.500 beschikbaar te stellen.

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)
  tegen
  GroenZwart (1)

  Besluit

  1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 434.500 voor het vervangen van bestaande voertuigen van gemeentewerken door elektrische voertuigen. Het totaal bedrag voor aanschaf van deze voertuigen bedraagt € 585.000, via de begroting 2021 en begroting 2023 is reeds € 150.500 beschikbaar gesteld waardoor per saldo € 434.500 benodigd is.
  2. De reeds beschikbaar gestelde kredieten voor het fossiele wagenpark(vervangingsinvestering 2021 en voorstel 2023-711) om te zetten naar het krediet voor elektrificeren van het wagenpark gemeentewerken.
  3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 71.000 voor het aanpassen en uitbreiden van de oplaadvoorzieningen.
  4. De extra kapitaallasten van de besluitpunten 1 tot en met 3 ad € 89.707 vanaf 2024 structureel beschikbaar te stellen en dit mee te nemen met de programmabegroting 2024.
  5. De in de begroting opgenomen bedragen voor brandstof ad € 8.417 van de te vervangen voertuigen, beschikbaar te stellen voor onderhoud en verzekering van het voertuig handhaving (€ 3.000) en voor onderhoud van de oplaadvoorzieningen (€ 5.417).

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Elektrificeren wagenpark Gemeentewerken

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  GroenZwart - over het raadsvoorstel 'Elektrificering wagenpark Gemeentewerken'
  02:32:45 - 02:32:55 - Rob van der Zwaag
  02:32:57 - 02:34:14 - Veronne Koot
  02:34:14 - 02:34:23 - Rob van der Zwaag
  02:34:23 - 02:34:59 - Eric Hercules
  02:35:01 - 02:35:08 - Rob van der Zwaag
  02:35:22 - 02:35:54 - Rob van der Zwaag
 17. 17

  02:35:38 - 02:35:54 - Rob van der Zwaag
 18. 18

  02:35:41 - 02:35:54 - Rob van der Zwaag