Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

woensdag 6 maart 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
De heer H. (Henry) Soyer
Toelichting

Elk onderwerp waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen, komt eerst op de agenda van een raadscommissie. Dit, zodat er ruimte is voor (verdere) verkenning van het onderwerp, vragen aan het college en aan elkaar en het geven van ruimte aan insprekers.
De commissievergadering vindt plaats in de raadzaal. Vanaf 19.00 uur is de zaal open. Verder is de vergadering ook te volgen via www.texel.nl/uitzendingraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Mevrouw Sloot is 'Gast van de raad'.

 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Rondvraag Publiek
 4. 4

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  Openstaande toezegging - PvdA pro Texel en D66 Texel - over fietspaden Pontweg
  VVD Texel - nieuwe innovatieve afvalbakken
 5. 5

  Bij dit agendapunt is een inspreker:
  de heer Boon (van SKT)

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  Notitie Recreatieve Slaapplaatsen - Stichting Kernwaarden Texel
  Pipowagens

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  Openstaande toezegging - D66 Texel en GroenZwart - brief en notitie SKT over telling slaapplaatsen
  VVD Texel - over telling slaapplaatsen (norm t.o.v. werkelijk)
 6. 6

  Met de vaststelling op 22 september 2021 van het Toeristisch Toekomstplan (TTP) heeft de raad ook besloten dat een paraplu bestemmingsplan zou worden opgesteld. Hierin zouden alle relevante ruimtelijke onderwerpen uit het TTP meegenomen worden die vragen om aanpassing of aanscherping.
  De gemeenteraad heeft op 14 december 2022 besloten het ontwerp parapluplan inclusief het verwerkte amendement ‘Diversiteit van aanbod, niet verder verstenen’ ter inzage te leggen. Van maandag 30 januari tot en met maandag 13 maart 2023 heeft het ontwerp paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel ter visie gelegen. Eenieder kon een zienswijze kenbaar maken gedurende de termijn van ter inzagelegging.
  Er zijn 115 zienswijzen ingediend. De zienswijzen en reacties daarop zijn opgenomen in de Nota van zienswijzen. De zienswijzen leiden tot aanpassingen van het Ontwerp bestemmingsplan. In de nota van zienswijzen worden tevens ambtelijke aanpassingen voorgesteld. De wijzigingen leiden tot het voorstel om het paraplu bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.


  Insprekers:

  1. De heer O. Schilling (over Pipo-wagen) - zienswijze 20
  2. Mevrouw Kortmann-Groen - zienswijze 65
  3. Mevrouw A. Smit-Bakker - zienswijze 9
  4. Mevrouw M. Veeger (namens de heer P. de Wit) - zienswijze 32
  5. De heer J.J. Hin - zienswijze 90A en 90B
  6. Mevrouw M. de Boer - zienswijze 19
  7. De heer T. van Breukelen (namens Society 4.0 Texel) - zienswijze 89
  8. De heer M. Honingh (namens B&B vereniging Texel

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  Aanvulling op zienswijze 98 paraplu bestemmingsplan verblijfsrecreatie Texel
  Brief paraplu bestemmingsplan verblijfsrecreatie zienswijze 90B
  Inspraakreactie zienswijze no. 18 - Paraplu Bestemmingsplan Verblijfsrecreatie
  Pipowagens
  Zienswijzen (1- 50) paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel (komt t.z.t. voor behandeling bij de raad)
  Zienswijzen (101 -116) parapluplan bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel (komt t.z.t. voor behandeling bij de raad)
  Zienswijzen (51-100) parapluplan bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel (komt t.z.t. voor behandeling bij de raad)

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  D66 Texel - over het raadsvoorstel: Paraplu-bestemmingsplan verblijfsrecreatie n.a.v. TTP
  GroenZwart - n.a.v. raadsvoorstel: Paraplu-bestemmingsplan verblijfsrecreatie n.a.v. TTP
  Openstaande raadsvraag - CDA Texel - over parapluplan (concreet: Klankbordgroep, Texelse participatie)
  Openstaande raadsvraag - GroenLinks Texel - over: reëel agrarisch bedrijf
  Openstaande vraag - GroenLinks Texel - over het raadsvoorstel: parapluplan. Onderwerp: legaliteit B&B
  Openstaande vraag - GroenLinks Texel - over het raadsvoorstel: Paraplu-bestemmingsplan verblijfsrecreatie n.a.v. TTP
  Openstaande vraag - GroenZwart - n.a.v. bespreking paraplu-plan in de raadscommissie (2 beleidsrichtlijnen B&B naast elkaar?)
  Openstaande vraag - PvdA pro Texel - over het raadsvoorstel: Paraplu-bestemmingsplan verblijfsrecreatie n.a.v. TTP
  Openstaande vraag - PvdA pro Texel - over: een drietal ambtshalve wijzigingen Parapluplan
  PvdA pro Texel - over: Paraplu-bestemmingsplan verblijfsrecreatie n.a.v. TTP (onderwerp: reëel agrarisch bedrijf)
  Texels Belang - over B&B (een casus, over wat al mocht, niet mag of straks wel mag)
  VVD Texel - (herhaalde) vraag over: B&B- nieuwe regels/bestaande B&B's (bij raadsvoorstel: Paraplu-bestemmingsplan verblijfsrecreatie n.a.v. TTP)
 7. 7
  Mondelinge beantwoording Rondvragen Commissie (voor zover niet reeds beantwoord)
 8. 8
  Sluiting