Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 7 maart 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
De heer N. (Nick) Ran
Toelichting

Elk onderwerp waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen, komt eerst op de agenda van een raadscommissie. Dit, zodat er ruimte is voor (verdere) verkenning van het onderwerp, vragen aan het college en aan elkaar en het geven van ruimte aan insprekers.
De commissievergadering vindt plaats in de raadzaal. Vanaf 19.00 uur is de zaal open. Verder is de vergadering ook te volgen via www.texel.nl/uitzendingraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:19 - 00:01:11 - Voorzitter raadscommissie
 2. 2

  00:00:51 - 00:01:11 - Voorzitter raadscommissie
 3. 3

  00:00:58 - 00:01:11 - Voorzitter raadscommissie
 4. 4

  00:01:04 - 00:01:11 - Voorzitter raadscommissie
  00:01:27 - 00:01:31 - Voorzitter raadscommissie
  00:01:40 - 00:01:55 - Remko van de Belt
  00:02:28 - 00:02:31 - Voorzitter raadscommissie
  00:02:32 - 00:02:56 - Cees Hooijschuur
  00:02:57 - 00:02:58 - Erik Polderman
  00:03:13 - 00:03:23 - Cees Hooijschuur
  00:03:24 - 00:03:26 - Voorzitter raadscommissie
  00:03:27 - 00:03:37 - Gijs Berger
  00:03:37 - 00:03:38 - Voorzitter raadscommissie
  00:03:42 - 00:03:45 - Voorzitter raadscommissie
 5. 5

  Portefeuillehouders kunnen op deze plaats de gemeenteraad informeren over wetenswaardigheden die zich hebben voorgedaan in organisaties waarmee de gemeente samenwerkt via verlengd bestuur, bijvoorbeeld.

 6. 6
  Informatie over Texelse onderwerpen vanuit burgemeester of college, zoals: Openbare Orde en veiligheid, het stikstofdossier.
 7. 7

  Het college heeft besloten de raad voor te stellen het ontwerp bestemmingsplan Derde Reparatieplan Buitengebied, locatie Badweg, Kogerstrand ongewijzigd vast te stellen. Het plan heeft van 18 december 2023 tot en met 29 januari 2024 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.


  In dit bestemmingsplan is er een bestemmingsuitruil tussen de huidige recreatiebestemming waarover de openbare ontsluiting naar het strand loopt met de verkeersbestemming van een gedeelte van het parkeerterrein. Dat parkeerterrein is door eigenaar SBB in erfpacht uitgegeven aan Texelcampings BV voor camping Kogerstrand.
  De achterliggende gedachte van de uitruil is dat een deel van de openbare parkeerplaats – waar ook al jarenlang campinggasten parkeren – dan aan de openbaarheid kan worden onttrokken, waarmee de camping het eigen parkeerprobleem binnen het bestemmingsvlak op kan lossen.
  En het bestemmen van de openbare toegang naar het strand met een verkeersbestemming doet recht aan het al jarenlange feitelijke gebruik.
  Het parkeerterrein aan de Badweg fungeert niet als ‘overloop parkeerterrein’ voor parkeren in het centrum van De Koog, waar op sommige momenten van het jaar sprake is van parkeerdruk.
  Het betreft een parkeerterrein dat hoofdzakelijk wordt gebruikt door gasten van camping Kogerstrand en bezoekers van het strand en de strandpaviljoens bij Paal 20.
  Het effect van het onttrekken van een deel van het parkeerterrein brengt dus geen ander gebruik met zich mee. De gasten van de camping parkeren dan voortaan op het deel van het parkeerterrein, dat is afgeschermd van de openbaarheid door middel van bijvoorbeeld een slagboom.
  Daarom heeft het college besloten om de raad nu ook voor te stellen een deel van circa 845 m2 van de openbare parkeerplaats aan de Badweg aan de openbaarheid te onttrekken.


  Het bestemmingsplan en de onttrekking van een deel van de parkeerplaats wordt in de raadscommissie van maart 2024 behandeld.

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  Parkeerplekken aan de Badweg in De Koog

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  CDA Texel - n.a.v. brief VST over: Parkeerplekken aan de Badweg in De Koog
  GroenZwart - bij het voorstel: Vaststellen Derde Reparatieplan Buitengebied, locatie Badweg, Kogerstrand en onttrekken deel parkeerplaats Badweg aan de openbaarheid (voldoende parkeerplekken)
  PvdA pro Texel - over voorstel: Onttrekken deel parkeerplaats Badweg aan de openbaarheid (agendapunt 7, commissie 7 maart)
  00:04:30 - 00:08:40 - Cees Hooijschuur
  00:08:40 - 00:08:43 - Voorzitter raadscommissie
  00:08:59 - 00:09:36 - Astrid van de Wetering
  00:09:36 - 00:10:38 - Cees Hooijschuur
  00:10:38 - 00:10:39 - Voorzitter raadscommissie
  00:10:39 - 00:10:40 - Astrid van de Wetering
  00:10:58 - 00:11:00 - Cees Hooijschuur
  00:11:03 - 00:11:14 - Astrid van de Wetering
  00:11:26 - 00:11:27 - Cees Hooijschuur
  00:12:14 - 00:12:17 - Voorzitter raadscommissie
  00:12:17 - 00:12:18 - Veronne Koot
  00:12:30 - 00:12:35 - Cees Hooijschuur
  00:12:35 - 00:12:36 - Veronne Koot
  00:12:40 - 00:12:42 - Veronne Koot
  00:12:42 - 00:12:44 - Voorzitter raadscommissie
  00:12:51 - 00:14:57 - Albert Huisman
  00:14:57 - 00:14:58 - Voorzitter raadscommissie
  00:15:03 - 00:15:27 - Cees Hooijschuur
  00:15:27 - 00:15:28 - Voorzitter raadscommissie
  00:15:28 - 00:15:29 - Astrid van de Wetering
  00:15:43 - 00:15:45 - Voorzitter raadscommissie
  00:15:46 - 00:16:19 - Cees Hooijschuur
  00:16:19 - 00:16:20 - Voorzitter raadscommissie
  00:16:22 - 00:17:04 - Veronne Koot
  00:17:04 - 00:17:05 - Voorzitter raadscommissie
  00:17:09 - 00:17:55 - Cees Hooijschuur
  00:17:55 - 00:17:58 - Voorzitter raadscommissie
  00:18:02 - 00:18:18 - Albert Huisman
  00:18:20 - 00:18:54 - Cees Hooijschuur
  00:18:55 - 00:18:59 - Voorzitter raadscommissie
  00:19:00 - 00:20:47 - Edo Kooiman
  00:20:48 - 00:20:52 - Voorzitter raadscommissie
  00:20:53 - 00:22:10 - Cees Hooijschuur
  00:22:10 - 00:22:11 - Voorzitter raadscommissie
  00:22:16 - 00:22:21 - Cees Hooijschuur
  00:22:22 - 00:22:23 - Edo Kooiman
  00:22:27 - 00:22:45 - Cees Hooijschuur
  00:22:46 - 00:22:48 - Voorzitter raadscommissie
  00:22:48 - 00:23:36 - Niels Rutten
  00:23:37 - 00:23:39 - Voorzitter raadscommissie
  00:23:40 - 00:24:24 - Cees Hooijschuur
  00:24:24 - 00:24:25 - Voorzitter raadscommissie
  00:24:27 - 00:26:04 - Nils Lely
  00:26:09 - 00:27:10 - Cees Hooijschuur
  00:27:27 - 00:27:54 - Cees Hooijschuur
  00:27:55 - 00:28:07 - Voorzitter raadscommissie
  00:28:09 - 00:28:21 - Mariët van der Werf
  00:28:21 - 00:28:25 - Voorzitter raadscommissie
  00:28:46 - 00:29:34 - Veronne Koot
  00:29:35 - 00:29:39 - Voorzitter raadscommissie
  00:29:40 - 00:29:43 - Voorzitter raadscommissie
  00:29:52 - 00:32:46 - Ambtelijke ondersteuner
  00:32:46 - 00:32:47 - Voorzitter raadscommissie
  00:32:48 - 00:32:49 - Astrid van de Wetering
  00:33:09 - 00:33:10 - Ambtelijke ondersteuner
  00:33:16 - 00:33:19 - Astrid van de Wetering
  00:33:27 - 00:33:28 - Voorzitter raadscommissie
  00:33:36 - 00:34:02 - Cees Hooijschuur
  00:34:03 - 00:34:13 - Voorzitter raadscommissie
  00:34:13 - 00:34:21 - Edo Kooiman
  00:34:22 - 00:34:23 - Voorzitter raadscommissie
  00:34:23 - 00:34:24 - Cees Hooijschuur
  00:35:06 - 00:35:07 - Voorzitter raadscommissie
  00:35:18 - 00:35:19 - Voorzitter raadscommissie
  00:35:19 - 00:35:20 - Cees Hooijschuur
  00:35:48 - 00:36:07 - Voorzitter raadscommissie
  00:36:08 - 00:36:45 - Henry Soyer
  00:36:46 - 00:36:48 - Voorzitter raadscommissie
  00:36:50 - 00:37:58 - Nils Lely
  00:37:59 - 00:38:10 - Voorzitter raadscommissie
  00:38:10 - 00:38:11 - Cees Hooijschuur
  00:38:23 - 00:38:25 - Voorzitter raadscommissie
  00:38:25 - 00:39:28 - Astrid van de Wetering
  00:39:28 - 00:39:29 - Voorzitter raadscommissie
  00:39:36 - 00:41:30 - Edo Kooiman
  00:41:30 - 00:41:31 - Voorzitter raadscommissie
  00:41:32 - 00:42:17 - Niels Rutten
  00:42:18 - 00:42:20 - Voorzitter raadscommissie
  00:42:21 - 00:43:02 - Mariët van der Werf
  00:43:03 - 00:43:09 - Voorzitter raadscommissie
  00:43:09 - 00:44:38 - Veronne Koot
  00:44:41 - 00:44:56 - Albert Huisman
  00:44:58 - 00:46:09 - Voorzitter raadscommissie
 8. 8

  Het college heeft besloten de raad voor te stellen het ontwerp bestemmingsplan Oudeschild partiële herziening uitbreiding bedrijventerrein ongewijzigd vast te stellen.
  Het plan heeft van 23 oktober tot en met 4 december 2023 ter inzage gelegen. Er zijn 2 reacties van vooroverlegpartners ontvangen en er is 1 zienswijze ingediend, die geen aanleiding geeft tot aanpassing van het bestemmingsplan.


  Waarom dit bestemmingsplan?
  Het betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan dat op 13 oktober 2021 is vastgesteld waarna vervolgens een langdurige beroepsprocedure is doorlopen bij de Raad van State.
  Het bestemmingsplan 'Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein' is door de gemeenteraad in lijn met de Strategische Visie Bedrijventerreinen vastgesteld. Reeds tijdens de behandeling van de 2e bestuurlijke lus in de gemeenteraad van het 2e herstelbesluit op 13 oktober 2021, was duidelijk dat de bierbrouwerij Texels zich teruggetrokken had als gegadigde en niet langer van plan was hun bierbrouwerij vanaf de Schilderweg hiernaar toe te verplaatsen. Aangezien altijd al de mogelijkheid in het bestemmingsplan was opgenomen dat het bedrijventerrein ook voor andere bedrijven aangewend kon worden is de planvorming wel doorgezet. Door de raad is het bestemmingsplan op 13 oktober 2021 vastgesteld onder toezegging van het college dat het bestemmingsplan nog geactualiseerd zal worden op dit punt. Met deze partiele herziening wordt voldaan aan hetgeen aan de raad is toegezegd.


  Wat is er aangepast?
  De partiële herziening betreft een zogenaamde beleidsarme omzetting. Dit betekent dat het
  bestemmingsplan ten opzichte van het nu geldende bestemmingsplan geen nieuwe elementen bevat,
  De partiële herziening voorziet in het laten vervallen van de specifieke plandelen die zien op de vestiging van de bierbrouwerij, die zich definitief niet gaat vestigen op dit nieuwe bedrijventerrein. Toegevoegd is het waarborgen van de 7 meter brede boomsingel waardoor het bedrijventerrein landschappelijk wordt ingepast.
  Door deze aanpassingen sluit het plan meer aan op de gebruikelijke regeling voor bedrijventerreinen in de Texelse bestemmingsplannen.


  Het bestemmingsplan wordt in de raadscommissie van maart 2024 behandeld.

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  PvdA pro Texel - MEMO behoeftepeiling bedrijventerrein Oudeschild
  00:45:08 - 00:46:09 - Voorzitter raadscommissie
  00:46:09 - 00:46:10 - Jur Schuiringa
  00:46:52 - 00:46:53 - Voorzitter raadscommissie
  00:46:54 - 00:46:55 - Voorzitter raadscommissie
  00:46:59 - 00:47:03 - Voorzitter raadscommissie
  00:47:03 - 00:47:07 - Cees Hooijschuur
  00:47:18 - 00:47:19 - Jur Schuiringa
  00:47:19 - 00:47:20 - Voorzitter raadscommissie
  00:47:26 - 00:47:29 - Voorzitter raadscommissie
  00:47:30 - 00:47:47 - Cees Hooijschuur
  00:47:47 - 00:47:48 - Voorzitter raadscommissie
  00:47:51 - 00:47:55 - Voorzitter raadscommissie
  00:47:55 - 00:48:32 - Eric Hercules
  00:48:33 - 00:48:35 - Voorzitter raadscommissie
  00:48:36 - 00:49:07 - Cees Hooijschuur
  00:49:09 - 00:49:51 - Eric Hercules
  00:49:51 - 00:49:52 - Voorzitter raadscommissie
  00:50:03 - 00:50:04 - Voorzitter raadscommissie
  00:50:04 - 00:50:05 - Cees Hooijschuur
  00:50:58 - 00:51:03 - Eric Hercules
  00:51:03 - 00:51:04 - Voorzitter raadscommissie
  00:51:07 - 00:51:10 - Voorzitter raadscommissie
  00:51:10 - 00:51:11 - Niels Rutten
  00:51:31 - 00:51:32 - Voorzitter raadscommissie
  00:51:36 - 00:52:01 - Cees Hoogerheide
  00:52:03 - 00:52:06 - Voorzitter raadscommissie
  00:52:07 - 00:52:32 - Cees Hooijschuur
  00:52:33 - 00:52:34 - Voorzitter raadscommissie
  00:52:35 - 00:52:42 - Cees Hoogerheide
  00:52:44 - 00:52:49 - Cees Hooijschuur
  00:52:49 - 00:52:51 - Voorzitter raadscommissie
  00:52:51 - 00:52:52 - Astrid van de Wetering
  00:53:34 - 00:53:39 - Voorzitter raadscommissie
  00:53:40 - 00:53:58 - Jur Schuiringa
  00:53:59 - 00:54:05 - Voorzitter raadscommissie
  00:54:05 - 00:54:06 - Jur Schuiringa
  00:54:13 - 00:55:31 - Veronne Koot
  00:55:31 - 00:55:32 - Voorzitter raadscommissie
  00:55:33 - 00:55:54 - Cees Hooijschuur
  00:55:54 - 00:55:55 - Voorzitter raadscommissie
  00:55:55 - 00:55:56 - Veronne Koot
  00:56:02 - 00:56:20 - Cees Hooijschuur
  00:56:22 - 00:56:42 - Eric Hercules
  00:56:45 - 00:56:57 - Cees Hooijschuur
  00:56:58 - 00:56:59 - Voorzitter raadscommissie
  00:56:59 - 00:57:00 - Eric Hercules
  00:57:13 - 00:57:15 - Voorzitter raadscommissie
  00:57:15 - 00:57:33 - Cees Hooijschuur
  00:57:33 - 00:57:34 - Voorzitter raadscommissie
  00:57:34 - 00:57:35 - Jur Schuiringa
  00:57:52 - 00:58:00 - Voorzitter raadscommissie
  00:58:00 - 00:58:01 - Astrid van de Wetering
  00:58:07 - 00:58:09 - Voorzitter raadscommissie
  00:58:10 - 00:58:38 - Cees Hooijschuur
  00:58:39 - 00:58:42 - Voorzitter raadscommissie
  00:58:42 - 00:58:43 - Astrid van de Wetering
  00:59:12 - 00:59:13 - Cees Hooijschuur
  00:59:19 - 00:59:30 - Voorzitter raadscommissie
  00:59:30 - 00:59:31 - Niels Rutten
  00:59:56 - 01:01:36 - Voorzitter raadscommissie
 9. 9

  Nagenoeg geheel Texel is gedurende de Tweede Wereldoorlog het toneel geweest van gevechtshandelingen waarbij op grote schaal explosieven werden ingezet. Vanuit veiligheidsoverwegingen (Arboveiligheid) is het verplicht om in geval van grondroerende werkzaamheden op verdachte locaties een vooronderzoek in te stellen naar niet geëxplodeerde explosieven (NGE). Tot voor kort vond dit verkennende en indien noodzakelijk nadere onderzoek op Texel per project plaats. Ook voor de start van de reconstructie van de Postweg en Nieuwlanderweg was zo een onderzoek noodzakelijk. Omdat de totale kosten voor dergelijk onderzoek per project fors oplopen is toen besloten geheel Texel te betrekken in dit verkennende onderzoek. Dit bespaart fors kosten voor de gemeente Texel en geeft een beeld van alle locaties op Texel waar mogelijk niet geëxplodeerde explosieven zijn achtergebleven. Gemeenten kunnen een tegemoetkoming in de kosten ontvangen die zijn gemaakt om deze aanwezige explosieven op te sporen en te verwijderen om zodoende een veilige uitvoering van de werkzaamheden te kunnen garanderen. Het betreft hier een mogelijkheid om via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een suppletie aan te vragen die via het Gemeentefonds wordt uitgekeerd. De nu opgevoerde kosten zijn een totaal van alle in de afgelopen vier jaar uitgevoerde verkennende werkzaamheden, nadere specifieke onderzoeken op verdachte locaties en het eiland omvattende verkennende onderzoek. De verkennende en specifieke nadere onderzoeken en werkzaamheden zijn uitgevoerd door gecertificeerde opsporingsbedrijven. Tijdens deze nadere onderzoeken zijn geen niet geëxplodeerde explosieven aangetroffen.

  01:00:28 - 01:01:36 - Voorzitter raadscommissie
  01:01:37 - 01:02:40 - Anneke Visser-Veltkamp
  01:02:40 - 01:02:41 - Voorzitter raadscommissie
  01:02:46 - 01:02:57 - Mark Pol
  01:02:59 - 01:03:01 - Voorzitter raadscommissie
  01:03:01 - 01:03:03 - Ambtelijke ondersteuner
  01:04:09 - 01:04:12 - Voorzitter raadscommissie
  01:04:14 - 01:04:25 - Albert Huisman
  01:04:27 - 01:04:29 - Voorzitter raadscommissie
  01:04:29 - 01:04:30 - Albert Huisman
  01:04:50 - 01:04:55 - Voorzitter raadscommissie
  01:04:56 - 01:04:58 - Voorzitter raadscommissie
  01:04:58 - 01:05:00 - Mart van Troost
  01:05:35 - 01:05:38 - Voorzitter raadscommissie
  01:05:42 - 01:06:10 - Mark Pol
  01:06:11 - 01:06:12 - Mart van Troost
  01:06:12 - 01:06:13 - Voorzitter raadscommissie
  01:06:19 - 01:06:23 - Mart van Troost
  01:06:33 - 01:06:43 - Voorzitter raadscommissie
  01:06:46 - 01:07:26 - Ambtelijke ondersteuner
  01:07:26 - 01:07:28 - Mart van Troost
  01:07:29 - 01:07:30 - Voorzitter raadscommissie
  01:07:48 - 01:07:50 - Mart van Troost
 10. 10

  Op 15 december 2023 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor een aanpassing van de kruising Redoute-Pontweg. Deze aanvraag is ingediend vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De behandeling vindt dan ook plaats op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
  De kruising Redoute-Pontweg wordt aangepast op basis van deze aanpassing en leidt ertoe dat een klein deel van de weg en fietspad buiten de verkeersbestemming komt te liggen. De aanpassing is daarmee in strijd met de regels uit het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013. Het college heeft besloten om de vormvrije m.e.r. procedure te volgen voor dit project omdat er geen nadelige gevolgen zijn voor het milieu. Dat is een collegebevoegdheid. Meewerken aan het verlenen van een vergunning kan op basis van de uitgebreide afwijkingsprocedure. Een voorwaarde daarbij is dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen hiervoor afgeeft. Dat is de reden dat dit plan aan u wordt voorgelegd. Alleen met een verklaring van geen bedenkingen kan de omgevingsvergunning verleend worden. Als u besluit om geen verklaring van geen bedenkingen voor dit plan af te geven/ter inzage te leggen wordt de aanvraag omgevingsvergunning geweigerd.

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  Openstaande toezegging - D66 Texel - afslag Pontweg vanaf boot naar redoute
  01:08:38 - 01:09:44 - Astrid van de Wetering
  01:09:44 - 01:09:45 - Voorzitter raadscommissie
  01:09:47 - 01:09:48 - Cees Hooijschuur
  01:10:04 - 01:10:05 - Voorzitter raadscommissie
  01:10:06 - 01:10:07 - Astrid van de Wetering
  01:10:18 - 01:10:20 - Voorzitter raadscommissie
  01:10:20 - 01:10:21 - Cees Hooijschuur
  01:10:47 - 01:10:49 - Voorzitter raadscommissie
  01:10:56 - 01:11:00 - Astrid van de Wetering
  01:11:01 - 01:11:03 - Voorzitter raadscommissie
  01:11:03 - 01:11:04 - Jur Schuiringa
  01:11:53 - 01:11:56 - Voorzitter raadscommissie
  01:11:56 - 01:11:57 - Niels Rutten
  01:12:05 - 01:12:19 - Voorzitter raadscommissie
  01:12:19 - 01:12:20 - Astrid van de Wetering
  01:12:26 - 01:12:27 - Voorzitter raadscommissie
  01:12:27 - 01:13:29 - Cees Hooijschuur
 11. 11

  In navolging op de realisatie van De Skool, wordt een plan ontwikkeld voor de modernisering en verduurzaming van de schoolgebouwen van OBS Durperhonk in De Cocksdorp, ABBS De Vliekotter in Oosterend, ABBS Lubertischool in De Koog en OBS De Bruinvis in Oudeschild.
  Het plan wordt door de schoolbesturen van de Texelse scholen en de gemeente samen ontwikkeld. Het is gebaseerd, net als de ontwikkeling van De Skool, op de onderwijsvisie ‘Passen thuisnabij onderwijs op Texel. Goede schoolgebouwen zijn een randvoorwaarde voor toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig onderwijs.

  01:12:45 - 01:13:29 - Cees Hooijschuur
  01:13:29 - 01:13:30 - Albert Huisman
  01:14:57 - 01:15:01 - Voorzitter raadscommissie
  01:15:01 - 01:15:03 - Remko van de Belt
  01:16:00 - 01:16:01 - Voorzitter raadscommissie
  01:16:03 - 01:16:04 - Erik Polderman
  01:16:37 - 01:16:38 - Remko van de Belt
  01:17:04 - 01:17:05 - Voorzitter raadscommissie
  01:17:07 - 01:17:20 - Erik Polderman
  01:17:20 - 01:17:21 - Remko van de Belt
  01:17:57 - 01:17:58 - Voorzitter raadscommissie
  01:17:58 - 01:17:59 - Erik Polderman
  01:18:10 - 01:18:47 - Remko van de Belt
  01:18:47 - 01:18:48 - Voorzitter raadscommissie
  01:18:51 - 01:19:15 - Mariët van der Werf
  01:19:15 - 01:19:16 - Voorzitter raadscommissie
  01:19:17 - 01:19:18 - Remko van de Belt
  01:19:48 - 01:19:52 - Mariët van der Werf
  01:19:54 - 01:19:59 - Voorzitter raadscommissie
  01:20:00 - 01:20:33 - Remko van de Belt
  01:20:33 - 01:20:34 - Voorzitter raadscommissie
  01:20:36 - 01:21:19 - Veronne Koot
  01:21:21 - 01:21:47 - Remko van de Belt
  01:21:48 - 01:21:53 - Voorzitter raadscommissie
  01:21:53 - 01:22:12 - Astrid van de Wetering
  01:22:13 - 01:22:30 - Voorzitter raadscommissie
  01:22:31 - 01:23:06 - Mariët van der Werf
  01:23:07 - 01:23:10 - Voorzitter raadscommissie
  01:23:10 - 01:23:11 - Niels Rutten
  01:23:22 - 01:23:23 - Voorzitter raadscommissie
  01:23:24 - 01:23:32 - Anneke ter Borg
  01:23:32 - 01:23:33 - Voorzitter raadscommissie
  01:23:36 - 01:23:37 - Mariët van der Werf
  01:23:41 - 01:23:42 - Voorzitter raadscommissie
 12. 12

  D66 Texel (mevrouw Van de Wetering) en VVD Texel (de heer Schuiringa) willen graag met de collega-commissieleden spreken over bijgevoegde motie die in Bergen is aangenomen, waarin de volgende oproep staat:
  de besturen van de gemeenschappelijke regelingen te verzoeken om met het oog op het ravijnjaar 2026 een (proces)voorstel te maken, waarin het bestuur van de desbetreffende gemeenschappelijke regeling voor het in besluitvorming brengen van hun kadernota 2026 inzichtelijk maakt op welke wijze er vanaf 2026 verstandige en verantwoorde ombuigingsvoorstellen binnen hun gemeenschappelijke regeling doorgevoerd kunnen worden;


  Wat zijn de gevoelens van de andere commissieleden over deze oproep; is dat ook een idee voor de raad van Texel?

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  Aangenomen motie en amendementen Drechterland (over Ravijnjaar, lobby brandweer richting Rijk en effectievere controles OD)
  Ook over 2026 (ravijnjaar) - raad van Heiloo (aangenomen amendement)
  01:24:09 - 01:25:00 - Jur Schuiringa
  01:25:01 - 01:25:02 - Voorzitter raadscommissie
  01:25:02 - 01:25:03 - Astrid van de Wetering
  01:25:48 - 01:25:49 - Henry Soyer
  01:26:54 - 01:26:55 - Voorzitter raadscommissie
  01:27:01 - 01:27:02 - Remko van de Belt
  01:27:51 - 01:27:52 - Voorzitter raadscommissie
  01:27:52 - 01:27:53 - Cees Hooijschuur
  01:28:14 - 01:28:15 - Voorzitter raadscommissie
  01:28:17 - 01:28:33 - Cees Hoogerheide
  01:28:34 - 01:28:35 - Voorzitter raadscommissie
  01:28:38 - 01:29:52 - Anneke Visser-Veltkamp
  01:29:53 - 01:30:01 - Voorzitter raadscommissie
  01:30:02 - 01:30:32 - Astrid van de Wetering
  01:30:32 - 01:30:33 - Voorzitter raadscommissie
  01:30:34 - 01:30:35 - Jur Schuiringa
  01:31:00 - 01:31:03 - Voorzitter raadscommissie
  01:31:04 - 01:31:32 - Edo Kooiman
  01:31:32 - 01:31:33 - Voorzitter raadscommissie
  01:31:35 - 01:31:36 - Anneke Visser-Veltkamp
  01:32:44 - 01:32:46 - Voorzitter raadscommissie
  01:32:46 - 01:32:47 - Remko van de Belt
  01:33:21 - 01:33:22 - Voorzitter raadscommissie
  01:33:22 - 01:33:23 - Astrid van de Wetering
  01:33:25 - 01:33:29 - Remko van de Belt
  01:33:30 - 01:33:31 - Remko van de Belt
  01:34:27 - 01:34:28 - Voorzitter raadscommissie
  01:34:29 - 01:35:19 - Veronne Koot
  01:35:19 - 01:35:20 - Voorzitter raadscommissie
  01:35:22 - 01:35:23 - Voorzitter raadscommissie
  01:35:46 - 01:35:47 - Henry Soyer
  01:36:22 - 01:36:23 - Voorzitter raadscommissie
  01:36:25 - 01:36:58 - Jur Schuiringa
  01:36:58 - 01:37:01 - Voorzitter raadscommissie
  01:37:01 - 01:37:03 - Remko van de Belt
  01:37:44 - 01:37:45 - Voorzitter raadscommissie
  01:37:45 - 01:37:46 - Jur Schuiringa
  01:38:03 - 01:38:05 - Voorzitter raadscommissie
  01:38:06 - 01:38:35 - Anneke Visser-Veltkamp
  01:38:38 - 01:38:39 - Voorzitter raadscommissie
  01:38:39 - 01:38:41 - Remko van de Belt
  01:39:24 - 01:39:25 - Voorzitter raadscommissie
  01:39:28 - 01:40:00 - Anneke Visser-Veltkamp
  01:40:01 - 01:40:10 - Remko van de Belt
  01:40:11 - 01:40:13 - Voorzitter raadscommissie
  01:40:13 - 01:41:35 - Astrid van de Wetering
  01:41:35 - 01:41:37 - Voorzitter raadscommissie
  01:42:07 - 01:42:18 - Cees Hoogerheide
  01:42:20 - 01:42:23 - Voorzitter raadscommissie
  01:42:28 - 01:42:51 - Remko van de Belt
  01:42:51 - 01:42:52 - Voorzitter raadscommissie
  01:42:53 - 01:42:54 - Henry Soyer
  01:43:20 - 01:43:34 - Voorzitter raadscommissie
  01:43:35 - 01:43:41 - Astrid van de Wetering
  01:43:41 - 01:43:43 - Voorzitter raadscommissie
  01:43:48 - 01:43:50 - Voorzitter raadscommissie
  01:44:13 - 01:44:18 - Voorzitter raadscommissie
  01:44:18 - 01:44:19 - Astrid van de Wetering
  01:44:24 - 01:44:25 - Voorzitter raadscommissie
  01:44:29 - 01:44:45 - Anneke Visser-Veltkamp
  01:44:45 - 01:44:46 - Voorzitter raadscommissie
  01:44:54 - 01:44:56 - Voorzitter raadscommissie
  01:44:57 - 01:45:27 - Remko van de Belt
  01:45:28 - 01:45:41 - Voorzitter raadscommissie
  01:45:42 - 01:45:54 - Astrid van de Wetering
  01:45:56 - 01:46:09 - Voorzitter raadscommissie
 13. 13

  01:46:00 - 01:46:09 - Voorzitter raadscommissie
 14. 14

  01:46:04 - 01:46:09 - Voorzitter raadscommissie