Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

woensdag 5 juli 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Mevrouw A. (Astrid) van de Wetering
Toelichting

De vergadering vindt plaats in de raadzaal. Vanaf 19.00 uur is de zaal open. Verder is de vergadering ook te volgen via www.texel.nl/uitzendingraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:00:50 - Voorzitter Raadscommissie
 2. 2

  00:00:45 - 00:00:50 - Voorzitter Raadscommissie
  00:00:50 - 00:01:04 - Nick Ran
  00:01:05 - 00:01:15 - Voorzitter Raadscommissie
  00:01:19 - 00:01:40 - Veronne Koot
  00:01:40 - 00:02:44 - Voorzitter Raadscommissie
 3. 3

  00:02:04 - 00:02:44 - Voorzitter Raadscommissie
 4. 4

  Er zijn 8 brieven binnengekomen namens ondernemers op de haven; het betreft zienswijzen in het kader van een handhavingsprocedure.
  VVD Texel en Hart voor Texel willen dit onderwerp met de overige commissieleden bespreken.

  (Omdat er een inspreker is, mevrouw I. Duin, is dit punt naar voren gehaald op de agenda.)

  00:02:08 - 00:02:44 - Voorzitter Raadscommissie
  00:02:44 - 00:06:47 - Inspreker Raadzaal
  00:06:47 - 00:07:07 - Voorzitter Raadscommissie
  00:07:07 - 00:07:08 - Inspreker Raadzaal
  00:07:08 - 00:07:27 - Fred Oosterhof
  00:07:27 - 00:07:52 - Inspreker Raadzaal
  00:07:52 - 00:08:06 - Voorzitter Raadscommissie
  00:08:06 - 00:09:02 - Nick Ran
  00:09:03 - 00:09:09 - Voorzitter Raadscommissie
  00:09:10 - 00:09:48 - Edo Kooiman
  00:09:49 - 00:10:14 - Voorzitter Raadscommissie
  00:10:14 - 00:10:15 - Rob van der Zwaag
  00:10:15 - 00:10:16 - Voorzitter Raadscommissie
  00:10:16 - 00:11:05 - Rob van der Zwaag
  00:11:05 - 00:11:11 - Voorzitter Raadscommissie
  00:11:11 - 00:11:17 - Nick Ran
  00:11:17 - 00:11:34 - Voorzitter Raadscommissie
  00:11:34 - 00:11:53 - Rob van der Zwaag
  00:11:55 - 00:12:12 - Voorzitter Raadscommissie
  00:12:12 - 00:12:47 - Edo Kooiman
  00:12:47 - 00:12:48 - Voorzitter Raadscommissie
  00:12:48 - 00:12:49 - Rob van der Zwaag
  00:12:49 - 00:12:56 - Rob van der Zwaag
  00:12:57 - 00:13:02 - Voorzitter Raadscommissie
  00:13:17 - 00:13:21 - Voorzitter Raadscommissie
  00:13:21 - 00:13:37 - Henry Soyer
  00:13:39 - 00:14:05 - Rob van der Zwaag
  00:14:06 - 00:14:07 - Voorzitter Raadscommissie
  00:14:07 - 00:14:29 - Veronne Koot
  00:14:29 - 00:14:50 - Rob van der Zwaag
  00:14:51 - 00:15:22 - Voorzitter Raadscommissie
 5. 5

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  D66 Texel - Sloten vervangen terrein Jeu de Bouleclub
  Hart voor Texel - eigendom Achterom
  00:15:08 - 00:15:22 - Voorzitter Raadscommissie
  00:15:23 - 00:16:19 - Anneke Visser-Veltkamp
  00:16:20 - 00:16:22 - Voorzitter Raadscommissie
  00:16:22 - 00:17:27 - R. van de Belt
  00:17:28 - 00:17:32 - Voorzitter Raadscommissie
  00:17:32 - 00:18:03 - Thomas van der Vlerk
  00:18:04 - 00:18:05 - Voorzitter Raadscommissie
  00:18:05 - 00:18:20 - R. van de Belt
  00:18:20 - 00:18:22 - Voorzitter Raadscommissie
  00:18:22 - 00:18:31 - Eric Hercules
  00:18:31 - 00:18:32 - Jur Schuiringa
  00:18:32 - 00:19:20 - Eric Hercules
  00:19:20 - 00:19:23 - Voorzitter Raadscommissie
  00:19:23 - 00:19:59 - R. van de Belt
  00:20:01 - 00:21:00 - R. Kieft
  00:21:01 - 00:21:09 - Voorzitter Raadscommissie
  00:21:11 - 00:21:23 - Edo Kooiman
  00:21:24 - 00:21:50 - Voorzitter Raadscommissie
  00:21:50 - 00:21:52 - Edo Kooiman
  00:21:53 - 00:21:56 - Voorzitter Raadscommissie
  00:21:59 - 00:22:27 - Voorzitter Raadscommissie
 6. 6

  Portefeuillehouders kunnen op deze plaats de gemeenteraad informeren over wetenswaardigheden die zich hebben voorgedaan in organisaties waarmee de gemeente samenwerkt via verlengd bestuur, bijvoorbeeld.

  00:22:03 - 00:22:27 - Voorzitter Raadscommissie
 7. 7

  00:22:14 - 00:22:27 - Voorzitter Raadscommissie
  00:22:27 - 00:25:56 - R. van de Belt
  00:25:57 - 00:26:01 - Voorzitter Raadscommissie
  00:26:01 - 00:26:06 - Henry Soyer
  00:26:07 - 00:26:08 - Voorzitter Raadscommissie
  00:26:08 - 00:26:19 - R. van de Belt
  00:26:21 - 00:26:54 - Voorzitter Raadscommissie
 8. 8

  In opdracht van de gemeenteraad is er een kerkenvisie ontwikkeld om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen voor de kerkgebouwen op Texel. De kerkenvisie is in samenspraak met de kerkbesturen, kerkgenootschappen en kerkeigenaren opgesteld. De kerkbesturen en kerkgenootschappen hebben aangegeven dat zij voor de toekomst van de kerkgebouwen geen grote problemen voorzien in de komende 5 à 10 jaar. Er zijn wel een aantal onderwerpen in de kerkenvisie opgenomen voor een breed gedragen toekomstperspectief voor de kerkgebouwen zoals verduurzaming, kerktorens, begraafplaatsen en mogelijke herbestemming.

  Voorgesteld besluit

  1. de ontwikkelde kerkenvisie vast te stellen.

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  CDA Texel - over raadsvoorstel Kerkenvisie
  Openstaande vraag - PvdA pro Texel - aanvullen kerkenpaspoorten
  PvdA pro Texel - over het agendapunt Kerkenvisie
  00:26:31 - 00:26:54 - Voorzitter Raadscommissie
  00:26:55 - 00:27:27 - Veronne Koot
  00:27:28 - 00:27:30 - Voorzitter Raadscommissie
  00:27:31 - 00:29:00 - Anneke Visser-Veltkamp
  00:29:00 - 00:29:03 - Voorzitter Raadscommissie
  00:29:03 - 00:29:49 - Jur Schuiringa
  00:29:49 - 00:29:51 - Voorzitter Raadscommissie
  00:29:51 - 00:30:36 - Niels Rutten
  00:30:39 - 00:30:41 - Voorzitter Raadscommissie
  00:30:42 - 00:31:56 - Cees Hoogerheide
  00:31:57 - 00:32:07 - Voorzitter Raadscommissie
  00:32:10 - 00:38:47 - R. van de Belt
  00:38:47 - 00:38:55 - Voorzitter Raadscommissie
  00:38:56 - 00:39:11 - Jur Schuiringa
  00:39:11 - 00:39:14 - Voorzitter Raadscommissie
  00:39:14 - 00:39:28 - R. van de Belt
  00:39:29 - 00:39:34 - Voorzitter Raadscommissie
  00:39:34 - 00:40:50 - Veronne Koot
  00:40:50 - 00:41:09 - Voorzitter Raadscommissie
  00:41:10 - 00:41:19 - R. van de Belt
  00:41:19 - 00:41:24 - Voorzitter Raadscommissie
  00:41:24 - 00:41:31 - Anneke Visser-Veltkamp
  00:41:32 - 00:42:11 - Voorzitter Raadscommissie
 9. 9

  Vanuit de bijdrage van het Rijk voor de aanpak energiearmoede en de bestemmingsreserve aanpak energiearmoede gaat de gemeente woningeigenaren en huurders met energiearmoede helpen bij het verlagen van hun energiekosten.
  Dit doet de gemeente door een drietal aanpakken; Isolatieaanpak gericht op bewoner-eigenaren en voor huurders de FIXbrigade en een witgoed-omruilactie.

  Woningeigenaren
  Isolatie is voor veel woningen de meest effectieve manier om energie te besparen. Hierdoor verlagen de energiekosten en de CO2-uitstoot. Isolatie wordt mogelijk gemaakt voor huishoudens met een laag inkomen en een eigen grondgebonden woning d.m.v. isolatievouchers. Bewoner-eigenaren die gebruik hebben gemaakt van de energietoeslag ontvangen een brief om deel te nemen aan het Isolatieaanbod. In totaal zijn er 100 isolatievouchers beschikbaar. Het isolatieaanbod bestaat uit een spouwmuurisolatie met als alternatieve optie vloerisolatie of bodemisolatie.
  De essentie van de isolatieaanpak is het ontzorgen van de aanvrager. Het gehele proces vanaf het aanvragen van een offerte bij een uitvoerend aannemer tot aan het betalen van de factuur wordt uit handen genomen.

  Huurders
  Om huurders met energiearmoede te helpen heeft de gemeente een FIXbrigade gesubsidieerd die wordt opgezet en gecoördineerd door TexelEnergie. De FIXbrigade komt bij de mensen thuis en geeft informatie en advies over energiebesparing. De Fixers voeren ook kleine energiebesparende maatregelen uit. Denk aan het dichten van naden en kieren, het aanbrengen van radiatorfolie, het plakken van tochtstrippen en het installeren van ledlampen.

  Ook wordt er gewerkt aan het optuigen van een witgoed-omruilactie voor huurders. Voor deze aanpak wordt gezocht naar een samenwerking met de lokale witgoedhandelaren.

  Voorgesteld besluit

  1. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 409.928 ter uitvoering van de aanpak energiearmoede;
  2. ter dekking hiervoor de Specifieke uitkering van het Rijk € 234.928 te gebruiken en ten laste van de bestemmingsreserve aanpak energiearmoede €175.000 over te hevelen naar het budget aanpak energiearmoede.

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  PvdA pro Texel - over het agendapunt Bestemmingsreserve aanpak energiearmoede
  00:41:41 - 00:42:11 - Voorzitter Raadscommissie
  00:42:11 - 00:43:05 - Nick Ran
  00:43:06 - 00:43:16 - Voorzitter Raadscommissie
  00:43:16 - 00:43:30 - R. Kieft
  00:43:32 - 00:43:33 - Voorzitter Raadscommissie
  00:43:34 - 00:43:35 - Nick Ran
  00:43:35 - 00:43:38 - Voorzitter Raadscommissie
  00:43:38 - 00:44:48 - Nick Ran
  00:44:49 - 00:44:50 - Voorzitter Raadscommissie
  00:44:51 - 00:45:38 - R. Kieft
  00:45:38 - 00:45:39 - Voorzitter Raadscommissie
  00:45:40 - 00:45:50 - Nick Ran
  00:45:51 - 00:46:04 - Voorzitter Raadscommissie
  00:46:05 - 00:46:15 - Jacquelien Dros
  00:46:15 - 00:46:21 - Voorzitter Raadscommissie
  00:46:21 - 00:46:30 - Nick Ran
  00:46:32 - 00:47:24 - Voorzitter Raadscommissie
 10. 10

  Sinds 2020 biedt de gemeente de Stimuleringslening duurzaam en langer zelfstandig wonen aan. Deze lening kan gebruikt worden om de eigen-woning te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Van deze regeling wordt nog weinig gebruik gemaakt. Dit in tegenstelling tot de Stimuleringslening zonnepanelen 0%. 
  Om het gebruik van de lening duurzaam en langer zelfstandig wonen te stimuleren wordt aan de raad voorgesteld om de Verordening Toekomstbestendig wonen Texel vast te stellen. In de nieuwe verordening zijn de bestaande stimuleringsleningen; “duurzaam en langer zelfstandig wonen” en “zonnepanelen 0%” samengevoegd tot één renteloze lening voor meerdere maatregelen. Ook is de Verzilverlening toegevoegd. De Verzilverlening is bedoeld voor de doelgroep bewoners-eigenaars 58+ waarbij het vermogen in stenen zit.
  De Stimuleringslening toekomstbestendig wonen wordt door het vaststellen van de nieuwe verordening gebruiksvriendelijker, flexibeler en financieel aantrekkelijker waardoor het gebruik zal toenemen. Hiervoor wordt voorgesteld om een extra krediet van € 1.000.000 beschikbaar te stellen.
  In combinatie met de Rijkssubsidie ISDE, en aanstaande subsidies vanuit het Nationaal Isolatieprogramma en het nog op te zetten Gemeentelijke 4 jarig subsidiefonds van 4 x € 500.000 uit het coalitieakkoord 2022-2025 wordt het voor meer woningeigenaren financieel haalbaar om hun woning te verduurzamen.

  Voorgesteld besluit

  1. de Verordening Toekomstbestendig wonen Texel 2023 vast te stellen;
  2. gelijktijdig de Verordening verbeteren en verduurzamen woningen Texel, vastgesteld door de raad op 17 september 2020, in te trekken;
  3. de beschikbaar gestelde kredieten voor de Stimuleringslening zonnepanelen 0% en de Stimuleringslening duurzaam en langer zelfstandig wonen samen te voegen;
  4. per 1-1-2024 een extra krediet van € 1.000.000 vrij te maken voor het verstrekken van Stimuleringsleningen en Verzilverleningen uit het revolverend fonds;
  5. structureel budget vrij te maken van € 40.000 per jaar voor de rentekosten voor het aantrekken van het extra krediet van € 1.000.000, dit opnemen in de Programmabegroting vanaf 2024;
  6. het begrote bedrag van € 20.000 voor te ontvangen rente uit de begroting te halen. Dekking van € 10.000 in 2023 vanuit de Algemene reserve en vanaf 2024 het volledig bedrag ad € 20.000 opnemen in de Programmabegroting 2024.
  00:46:40 - 00:47:24 - Voorzitter Raadscommissie
  00:47:24 - 00:47:43 - Edo Kooiman
  00:47:43 - 00:47:51 - Voorzitter Raadscommissie
  00:47:51 - 00:48:58 - Eric Hercules
  00:49:00 - 00:49:04 - Voorzitter Raadscommissie
  00:49:05 - 00:49:33 - Veronne Koot
  00:49:34 - 00:49:35 - Voorzitter Raadscommissie
  00:49:37 - 00:50:22 - Thomas van der Vlerk
  00:50:23 - 00:50:27 - Voorzitter Raadscommissie
  00:50:27 - 00:50:54 - Martijn Rosman
  00:50:54 - 00:50:59 - Voorzitter Raadscommissie
  00:51:01 - 00:51:14 - Henry Soyer
  00:51:14 - 00:51:20 - Voorzitter Raadscommissie
  00:51:24 - 00:52:31 - R. Kieft
  00:52:31 - 00:53:01 - Eric Hercules
  00:53:02 - 00:54:10 - R. Kieft
  00:54:13 - 00:54:42 - R. Kieft
  00:54:45 - 00:54:47 - Voorzitter Raadscommissie
  00:54:47 - 00:55:08 - R. Kieft
  00:55:08 - 00:55:10 - Henry Soyer
  00:55:10 - 00:55:12 - Voorzitter Raadscommissie
  00:55:12 - 00:55:25 - Henry Soyer
  00:55:28 - 00:55:32 - Voorzitter Raadscommissie
  00:55:32 - 00:55:38 - Martijn Rosman
  00:55:38 - 00:55:39 - Voorzitter Raadscommissie
  00:55:39 - 00:55:54 - Martijn Rosman
  00:55:54 - 00:55:55 - Voorzitter Raadscommissie
  00:55:56 - 00:56:35 - R. Kieft
  00:56:35 - 00:56:38 - Martijn Rosman
  00:56:39 - 00:56:56 - R. Kieft
  00:56:57 - 00:56:59 - Voorzitter Raadscommissie
  00:56:59 - 00:57:33 - Cees Hoogerheide
  00:57:34 - 00:58:03 - R. Kieft
  00:58:05 - 00:58:07 - Voorzitter Raadscommissie
  00:58:07 - 00:58:15 - Cees Hoogerheide
  00:58:17 - 00:58:26 - Voorzitter Raadscommissie
  00:58:26 - 00:59:02 - Martijn Rosman
  00:59:03 - 00:59:51 - Voorzitter Raadscommissie
 11. 11

  De Startersregeling is een succes en de komende jaren komen er veel (nieuwbouw) starterswoningen op de markt. Om aan de vraag voor starterslening te kunnen voldoen, wordt de raad gevraagd het college te mandateren om extra budget vrij te maken voor de starterslening tot een maximum van totaal € 2.000.000,-. De kosten die gepaard gaan met extra budget kunnen meegenomen worden in de begroting van 2024.

  Voorgesteld besluit

  1. het college mandaat te geven voor aanvullende budgetten voor de starterslening met een maximum van € 2.000.000,-.

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  GroenZwart - over een betaalbare woning
  00:59:25 - 00:59:51 - Voorzitter Raadscommissie
  00:59:51 - 01:00:28 - Martijn Rosman
  01:00:28 - 01:00:30 - Voorzitter Raadscommissie
  01:00:32 - 01:01:22 - Veronne Koot
  01:01:23 - 01:01:28 - Voorzitter Raadscommissie
  01:01:28 - 01:03:08 - R. van de Belt
  01:03:10 - 01:03:13 - Voorzitter Raadscommissie
  01:03:13 - 01:03:24 - R. van de Belt
  01:03:24 - 01:03:25 - R. van de Belt
  01:03:25 - 01:03:53 - Veronne Koot
  01:03:54 - 01:04:17 - R. van de Belt
  01:04:17 - 01:04:18 - Voorzitter Raadscommissie
  01:04:18 - 01:04:20 - R. van de Belt
  01:04:20 - 01:04:25 - Veronne Koot
  01:04:26 - 01:04:31 - Voorzitter Raadscommissie
  01:04:31 - 01:05:18 - Jur Schuiringa
  01:05:19 - 01:05:20 - Voorzitter Raadscommissie
  01:05:20 - 01:05:46 - R. van de Belt
  01:05:47 - 01:05:50 - Voorzitter Raadscommissie
  01:05:50 - 01:05:59 - Jur Schuiringa
  01:06:00 - 01:06:07 - R. van de Belt
  01:06:10 - 01:06:14 - Voorzitter Raadscommissie
  01:06:14 - 01:06:38 - Mariët van der Werf
  01:06:38 - 01:06:44 - Voorzitter Raadscommissie
  01:06:44 - 01:07:07 - Eric Hercules
  01:07:07 - 01:07:09 - Voorzitter Raadscommissie
  01:07:09 - 01:07:12 - Eric Hercules
  01:07:13 - 01:08:20 - Voorzitter Raadscommissie
 12. 12

  De vorige nota Verbonden Partijen dateerde uit 2015 en was mede door nieuwe ontwikkelingen in relevante wetgeving aan vervanging toe. Deze geactualiseerde Nota verbonden partijen Texel 2023 biedt een beleidskader bij het aangaan of oprichten van verbonden partijen.

  Voorgesteld besluit

  1. de Nota verbonden partijen Texel 2023 vast te stellen.
  01:07:45 - 01:08:20 - Voorzitter Raadscommissie
  01:08:21 - 01:08:39 - Anneke Visser-Veltkamp
  01:08:40 - 01:09:28 - Voorzitter Raadscommissie
 13. 13

  De rijksoverheid heeft een uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG) opgesteld om gemeenten te helpen in de transitie naar een circulaire economie van grondstoffen. De VANG-doelstelling voor 2020 combineert de hoeveelheid fijn huishoudelijk restafval en de hoeveelheid grof huishoudelijk restafval tot een maximum van 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Het vervolgprogramma streeft naar zo min mogelijk restafval en zoveel mogelijk grondstoffen van goede kwaliteit.

  Op Texel werd in 2022 per inwoner gemiddeld 225 kilo fijn huishoudelijk restafval en 30 kilo grof huishoudelijk restafval ingezameld. Dit is ver verwijderd van de VANG-doelstelling van 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Om deze doelstelling te bereiken is een trendbreuk nodig. Hiervoor wordt nieuw grondstoffenbeleid opgesteld in de vorm van een recycleplan. In deze kadernotitie worden de kaders vastgelegd voor het opstellen van dit recycleplan.

  Bij het opstellen van deze kaders houden we rekening met het unieke karakter van het Waddeneiland. We betrekken de inwoners, de scholen, de toeristische sector, de inzamelaar en de verwerker bij het samenstellen van een pakket aan maatregelen om deze trendbreuk te ondersteunen.

  Voorgesteld besluit

  1. de Kadernotitie Recycleplan 2024 - 2030 vast te stellen;
  2. een nieuw Recycleplan voor de periode 2024 – 2030 uit te werken op basis van de volgende kaders:

  a. milieu: We sluiten aan bij de landelijke VANG-doelstellingen die gericht zijn op een forse vermindering van de hoeveelheid ongescheiden aangeboden restafval, met de ambitie van maximaal 100 kilo restafval per inwoner in 2026. Daarnaast optimaliseren we de gescheiden inzameling van de grondstoffen en streven we naar maximaal 30 kilo restafval per inwoner in 2030.
  b. service: We ondersteunen onze inwoners met maatregelen die gericht zijn op een gedragswijziging. Dit betekent dat we het aanbieden van grondstoffen makkelijker maken en het aanbieden van ongescheiden restafval minder aantrekkelijk. Voor doelgroepen richten we maatwerk in. Binnen het nieuwe recycleplan hebben we aandacht voor het toeristisch afval dat op Texel ontstaat en effect heeft op de resultaten.
  c. kosten: De afvalstoffenheffing is 100% dekkend. We zetten in het recycleplan in op het beheersen van de alsmaar stijgende kosten.

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  VVD Texel - over het raadsvoorstel (technische vraag)
  01:08:55 - 01:09:28 - Voorzitter Raadscommissie
  01:09:28 - 01:11:35 - Gijs Berger
  01:11:35 - 01:11:39 - Voorzitter Raadscommissie
  01:11:40 - 01:12:48 - Cees Hoogerheide
  01:12:49 - 01:13:01 - Voorzitter Raadscommissie
  01:13:04 - 01:13:06 - Cees Hoogerheide
  01:13:07 - 01:13:10 - Voorzitter Raadscommissie
  01:13:12 - 01:14:05 - Thomas van der Vlerk
  01:14:05 - 01:14:18 - Voorzitter Raadscommissie
  01:14:18 - 01:14:45 - Eric Hercules
  01:14:45 - 01:14:46 - Voorzitter Raadscommissie
  01:14:46 - 01:16:22 - Eric Hercules
  01:16:24 - 01:16:25 - Voorzitter Raadscommissie
  01:16:26 - 01:17:02 - Veronne Koot
  01:17:02 - 01:17:11 - Voorzitter Raadscommissie
  01:17:11 - 01:17:45 - Veronne Koot
  01:17:47 - 01:17:51 - Voorzitter Raadscommissie
  01:17:57 - 01:19:53 - Niels Rutten
  01:19:55 - 01:19:57 - Voorzitter Raadscommissie
  01:19:57 - 01:20:57 - Jur Schuiringa
  01:20:59 - 01:21:05 - Voorzitter Raadscommissie
  01:21:05 - 01:21:57 - Edo Kooiman
  01:21:58 - 01:22:09 - Voorzitter Raadscommissie
  01:22:10 - 01:22:26 - R. Kieft
  01:22:26 - 01:22:29 - Voorzitter Raadscommissie
  01:22:29 - 01:26:47 - R. Kieft
  01:26:47 - 01:26:51 - Voorzitter Raadscommissie
  01:26:51 - 01:27:18 - Cees Hoogerheide
  01:27:18 - 01:28:06 - R. Kieft
  01:28:08 - 01:28:12 - Cees Hoogerheide
  01:28:12 - 01:32:37 - R. Kieft
  01:32:38 - 01:32:48 - Niels Rutten
  01:32:48 - 01:33:27 - R. Kieft
  01:33:27 - 01:33:33 - Edo Kooiman
  01:33:34 - 01:33:45 - R. Kieft
  01:33:47 - 01:33:53 - Voorzitter Raadscommissie
  01:33:53 - 01:34:46 - Gijs Berger
  01:34:49 - 01:34:50 - Voorzitter Raadscommissie
  01:34:52 - 01:35:55 - Veronne Koot
  01:35:57 - 01:36:00 - Voorzitter Raadscommissie
  01:36:03 - 01:36:48 - Thomas van der Vlerk
  01:36:48 - 01:36:53 - Voorzitter Raadscommissie
  01:36:53 - 01:37:01 - Eric Hercules
  01:37:01 - 01:37:09 - Voorzitter Raadscommissie
  01:37:10 - 01:37:52 - Jur Schuiringa
  01:37:52 - 01:37:54 - Voorzitter Raadscommissie
  01:37:54 - 01:38:14 - Jur Schuiringa
  01:38:15 - 01:38:17 - Voorzitter Raadscommissie
  01:38:17 - 01:38:36 - Niels Rutten
  01:38:37 - 01:38:38 - Voorzitter Raadscommissie
  01:38:41 - 01:38:45 - Voorzitter Raadscommissie
  01:38:47 - 01:39:19 - R. Kieft
  01:39:20 - 01:40:27 - R. Kieft
  01:40:32 - 01:40:33 - Voorzitter Raadscommissie
  01:40:33 - 01:40:41 - Niels Rutten
  01:40:42 - 01:40:43 - Voorzitter Raadscommissie
  01:40:44 - 01:41:25 - R. Kieft
  01:41:26 - 01:41:35 - Voorzitter Raadscommissie
  01:41:35 - 01:42:41 - Eric Hercules
  01:42:42 - 01:42:44 - Voorzitter Raadscommissie
  01:42:44 - 01:43:03 - Cees Hoogerheide
  01:43:03 - 01:43:05 - Voorzitter Raadscommissie
  01:43:06 - 01:44:13 - Edo Kooiman
  01:44:13 - 01:44:16 - Voorzitter Raadscommissie
  01:44:16 - 01:44:57 - Jur Schuiringa
  01:44:59 - 01:45:01 - Voorzitter Raadscommissie
  01:45:01 - 01:45:14 - Gijs Berger
  01:45:15 - 01:45:17 - Voorzitter Raadscommissie
  01:45:17 - 01:45:53 - Niels Rutten
  01:45:54 - 01:46:21 - Voorzitter Raadscommissie
  01:52:23 - 01:53:13 - Voorzitter Raadscommissie
 14. 14

  De Auditcommissie heeft vorig jaar geadviseerd om de P&C-planning aan te passen en deze mutatie vast te leggen in de verordening. Het resultaat hiervan is dat de halfjaarrapportage is vervangen door de tussenrapportage. De besluitvorming van dit P&C-product vindt hierdoor plaats vóór het zomerreces in plaats van daarna, zoals bij de halfjaarrapportage het geval was.
  Daarnaast zijn, op eerdere aanbeveling van de Auditcommissie, samenhangende onderwerpen zoveel mogelijk op één plaats gepresenteerd en is er gelet op de leesbaarheid en begrijpelijkheid van (met name) financiële passages.

  Per saldo sluit de tussenrapportage met een structureel voordeel van € 159.994 en een incidenteel nadeel van € 1.093.832. Het structurele voordeel bestaat voornamelijk uit extra opbrengst toeristenbelasting
  en lagere kapitaallasten als gevolg van ontvangen subsidies voor de reconstructie van de fietspaden SBB. Daarnaast zijn er structureel hogere kosten voor onder andere aanschaf van een nieuw financieel pakket, vroeg- en voorschoolse educatie en aanpassingen van de verzekeringsportefeuille.
  Het incidentele nadeel bestaat voornamelijk uit hogere salariskosten (nieuwe CAO), verwachte hogere kosten voor jeugdhulp en hogere kosten in verband met bodemvervuiling bij bermverharding Mienerglop/Lageveld. Daarnaast zijn er lagere kapitaallasten als gevolg van nog niet (geheel) uitgevoerde investeringen.

  De tussenrapportage geeft de stand weer van de uitvoering van de programmabegroting 2023. Het is een afwijkingen rapportage op hoofdlijnen. Er wordt niet gerapporteerd over de investeringen waarbij geen afwijkingen ten opzichte van de planning, budget en resultaat zijn.

  De algemene reserve is ruim € 10,5 miljoen, dit is inclusief het rekeningresultaat 2022 (na bestemming) van bijna € 3,9 miljoen en na verwerking van de financiële consequenties van deze tussenrapportage 2023.

  Advies Auditcommissie bij de Tussenrapportage
  · Bij opstellen Programmabegroting in november; neem alles mee dat voorzienbaar is; voorkom dat er in de Tussenrapportage geld wordt gevraagd voor dingen die naar hun aard wel voorzienbaar waren (zoals de twee verkiezingen in 2023).
  · Vraag het college jaarlijks bij de Programmabegroting een lijst te verschaffen van gelden/investeringen die (dan) voor de derde keer niet zijn besteed – waarbij een goede onderbouwing nodig is om de gelden wel vast te houden - in lijn met de afspraken zoals verwoord in de financiële verordening, waarin dit staat:
  De investering waarvoor een investeringskrediet beschikbaar is gesteld moet binnen 3 jaar worden opgeleverd. Wordt de investering niet binnen deze termijn gerealiseerd, dan wordt voorgesteld het investeringskrediet in te trekken, tenzij het college hier een separaat besluit voorlegt aan de raad voor verlenging van het krediet.’

  Er zijn geen technische belemmeringen om akkoord te gaan met de Tussenrapportage.

  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord te gaan met:
  a. verhoging van het krediet met € 55.000 voor de aanschaf van een tractor;
  b. verhoging van het krediet met € 35.000 voor de vervanging van een veegmachine;
  c. verhoging van het krediet met € 60.000 voor aanleg verlichting Ada van Hollandstraat;
  d. verhoging van het krediet met € 11.500 voor de aanschaf van een Iseki tractor;
  e. vrijval krediet ad. € 8.000 door geen vervanging stoomcleaner;
  f. aanpassen van het krediet voor de reconstructie fietspaden SBB 3e tranche met € 1.209.333 in verband met ontvangen subsidies van provincie Noord-Holland (€ 909.333) en Stift (€ 300.000);
  g. opsplitsen krediet (€ 2.000.000) ten behoeve van het gewenste inzicht voor de reconstructie fietspaden SBB 4e tranche in € 1.200.000 fietspad Rommelpot en € 800.000 fietspad Rozendijk;
  In totaliteit geeft dit per saldo een voordeel van € 61.659 aan kapitaallasten.

  2. Akkoord te gaan met de financiële consequenties opgenomen in hoofdstuk 2.1:
  a. incidenteel nadeel 2023 € 1.093.832 ten laste van de algemene reserve te brengen;
  b. structurele voordeel 2023 € 159.994 ten gunste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2024 structureel mee te nemen in de programmabegroting 2024.

  3. Kennis te nemen van de stand van de algemene reserve (2.3) van € 10.597.546.

  4. Akkoord te gaan met een hogere onttrekking uit de bestemmingsreserve de Bolder van € 140.000.

  5. Intrekken oude verordeningen:
  a. verordening baatbelasting rioleringsaanleg Buitengebied;
  b. verordening baatbelasting rioleringsaanleg Westerweg e.o.;
  c. verordening baatbelasting rioleringsaanleg Meyertebos.

  6. De tussenrapportage 2023 vast te stellen.

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  PvdA pro Texel - over Tussenrapportage 2023 (concreet raadsvoorstel elektrificering)
  VVD Texel - n.a.v. commissiebehandeling Tussenrapportage 2023
  01:52:28 - 01:53:13 - Voorzitter Raadscommissie
  01:53:15 - 01:56:10 - Anneke Visser-Veltkamp
  01:56:11 - 01:56:16 - Voorzitter Raadscommissie
  01:56:17 - 01:58:45 - Nick Ran
  01:58:46 - 01:58:48 - Voorzitter Raadscommissie
  01:58:48 - 01:59:32 - Martijn Rosman
  01:59:33 - 01:59:41 - Voorzitter Raadscommissie
  01:59:41 - 02:00:14 - Thomas van der Vlerk
  02:00:14 - 02:00:28 - Voorzitter Raadscommissie
  02:00:31 - 02:01:14 - C. Hooijschuur
  02:01:14 - 02:01:15 - Voorzitter Raadscommissie
  02:01:15 - 02:01:34 - Nick Ran
  02:01:36 - 02:01:37 - Voorzitter Raadscommissie
  02:01:39 - 02:06:27 - C. Hooijschuur
  02:06:27 - 02:07:25 - Voorzitter Raadscommissie
 15. 15

  De handelingen die de gemeente momenteel doet op de grondmarkt zijn gebaseerd op de Notitie Grondbeleid 2009-2012, de paragraaf Grondbeleid en een tweetal beleidsregels. Deze notitie is toe aan een actualisatie, om de regelingen te consolideren en omdat de gebiedsontwikkeling sinds 2009 is veranderd. Daarom is de Nota Grondbeleid opgesteld, waarin het grondbeleid dat de gemeente wenst te voeren is omschreven. Het vaststellen van deze nota is een bevoegdheid van de raad.

  Voorgesteld besluit

  1. de Nota Grondbeleid ‘met en voor elkaar’ vast te stellen;
  2. de versie van de Nota Grondbeleid, te weten de Notitie grondbeleid 2009-2012 in te trekken.
  3. een incidenteel budget van € 700.000 euro beschikbaar te stellen voor strategische grondaankopen, te verdelen in € 200.000 voor agrarische gronden en € 500.000 voor overige gronden. Dit budget gaat ten laste van de algemene reserve;

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  VVD - n.a.v. commissiebehandeling Nota Grondbeleid
  02:06:53 - 02:07:25 - Voorzitter Raadscommissie
  02:07:25 - 02:08:29 - Edo Kooiman
  02:08:29 - 02:08:30 - Voorzitter Raadscommissie
  02:08:30 - 02:08:31 - Voorzitter Raadscommissie
  02:08:32 - 02:09:28 - Niels Rutten
  02:09:29 - 02:09:31 - Voorzitter Raadscommissie
  02:09:32 - 02:11:24 - Jur Schuiringa
  02:11:24 - 02:11:26 - Voorzitter Raadscommissie
  02:11:28 - 02:12:01 - Anneke Visser-Veltkamp
  02:12:01 - 02:12:04 - Voorzitter Raadscommissie
  02:12:09 - 02:13:42 - Anneke ter Borg
  02:13:42 - 02:13:45 - Voorzitter Raadscommissie
  02:13:46 - 02:14:09 - Cees Hoogerheide
  02:14:10 - 02:14:17 - Voorzitter Raadscommissie
  02:14:17 - 02:15:29 - R. van de Belt
  02:15:29 - 02:15:30 - Voorzitter Raadscommissie
  02:15:30 - 02:15:39 - Edo Kooiman
  02:15:39 - 02:18:49 - R. van de Belt
  02:18:50 - 02:18:53 - Voorzitter Raadscommissie
  02:18:53 - 02:19:47 - C. Hooijschuur
  02:19:47 - 02:19:49 - Voorzitter Raadscommissie
  02:19:49 - 02:20:00 - Anneke ter Borg
  02:20:00 - 02:20:31 - C. Hooijschuur
  02:20:31 - 02:20:35 - Voorzitter Raadscommissie
  02:20:35 - 02:20:54 - R. van de Belt
  02:20:55 - 02:21:03 - Voorzitter Raadscommissie
  02:21:03 - 02:21:31 - Veronne Koot
  02:21:31 - 02:21:33 - Voorzitter Raadscommissie
  02:21:34 - 02:22:21 - Edo Kooiman
  02:22:21 - 02:22:22 - Voorzitter Raadscommissie
  02:22:23 - 02:23:49 - Jur Schuiringa
  02:23:50 - 02:23:55 - Voorzitter Raadscommissie
  02:23:55 - 02:24:02 - R. van de Belt
  02:24:02 - 02:24:04 - Voorzitter Raadscommissie
  02:24:04 - 02:24:43 - Anneke Visser-Veltkamp
  02:24:43 - 02:24:51 - Voorzitter Raadscommissie
  02:24:51 - 02:25:26 - Veronne Koot
  02:25:27 - 02:25:28 - Voorzitter Raadscommissie
  02:25:28 - 02:25:56 - Anneke Visser-Veltkamp
  02:25:58 - 02:26:50 - Voorzitter Raadscommissie
 16. 16

  Een aantal sportverenigingen en organisaties heeft wensen aangegeven voor (nieuwe) sportvoorzieningen in en rond Sportpark Den Burg-Zuid. De ontwikkeling beïnvloeden de functies en de inrichting van het sportpark, de schoolomgeving en de ontwikkelingen op de IJsbaan. Daarom wordt geadviseerd om een onderzoek te houden naar de gewenst gebruiksmogelijkheden in het sportpark en de directe omgeving.

  Voorgesteld besluit

  1. voor een onderzoek naar de toekomstige gebruiksmogelijkheden van Sportpark Den Burg-Zuid een krediet beschikbaar te stellen van € 30.000 en
  2. het krediet te dekken via de Algemene Reserve.

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  Pannaveldje

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  PvdA pro Texel - planning
  GroenZwart - over raadsvoorstel onderzoek gebruiksmogelijkheden sportpark Den Burg-Zuid
  02:26:16 - 02:26:50 - Voorzitter Raadscommissie
  02:26:50 - 02:27:12 - Niels Rutten
  02:27:15 - 02:29:28 - Nick Ran
  02:29:28 - 02:29:33 - Voorzitter Raadscommissie
  02:29:33 - 02:32:20 - R. van de Belt
  02:32:21 - 02:32:27 - Voorzitter Raadscommissie
  02:32:28 - 02:33:12 - Veronne Koot
  02:33:13 - 02:33:14 - Voorzitter Raadscommissie
  02:33:14 - 02:34:31 - R. van de Belt
  02:34:33 - 02:34:34 - Voorzitter Raadscommissie
  02:34:35 - 02:35:07 - Veronne Koot
  02:35:07 - 02:35:08 - Voorzitter Raadscommissie
  02:35:10 - 02:36:07 - R. van de Belt
  02:36:09 - 02:36:11 - Voorzitter Raadscommissie
  02:36:11 - 02:37:33 - Veronne Koot
  02:37:35 - 02:37:36 - Voorzitter Raadscommissie
  02:37:36 - 02:37:59 - R. van de Belt
  02:37:59 - 02:38:01 - Voorzitter Raadscommissie
  02:38:02 - 02:38:28 - Cees Hoogerheide
  02:38:30 - 02:38:31 - Voorzitter Raadscommissie
  02:38:32 - 02:39:07 - R. van de Belt
  02:39:10 - 02:39:14 - Voorzitter Raadscommissie
  02:39:14 - 02:40:07 - Nils Lely
  02:40:07 - 02:40:08 - Voorzitter Raadscommissie
  02:40:10 - 02:40:20 - R. van de Belt
  02:40:22 - 02:40:23 - Voorzitter Raadscommissie
  02:40:24 - 02:41:00 - Veronne Koot
  02:41:00 - 02:41:07 - Voorzitter Raadscommissie
  02:41:08 - 02:41:33 - Thomas van der Vlerk
  02:41:33 - 02:41:37 - Voorzitter Raadscommissie
  02:41:38 - 02:42:23 - Nils Lely
  02:42:24 - 02:42:25 - Voorzitter Raadscommissie
  02:42:26 - 02:43:10 - Edo Kooiman
  02:43:10 - 02:43:12 - Voorzitter Raadscommissie
  02:43:13 - 02:43:54 - Niels Rutten
  02:43:55 - 02:43:59 - Voorzitter Raadscommissie
  02:43:59 - 02:44:50 - R. van de Belt
  02:44:50 - 02:44:52 - Voorzitter Raadscommissie
  02:44:52 - 02:45:14 - Anneke ter Borg
  02:45:17 - 02:45:49 - Nick Ran
  02:45:51 - 02:46:03 - Anneke ter Borg
  02:46:05 - 02:46:41 - Voorzitter Raadscommissie
 17. 17

  Er is geen bespreekruimte aangevraagd; geen moties aangeboden voor behandeling.

  02:46:15 - 02:46:41 - Voorzitter Raadscommissie
 18. 18

  Fracties kunnen brieven of raadsinformatiebrieven agenderen voor bespreking in de raadscommissie.
  Een actueel overzicht van alle ingekomen brievenen is te vinden via www.texel.nl/brievenaanderaad of via het Raadsinformatiesysteem (www.texel.nl/gemeenteraad), dan kiezen voor: Overzichten.
  Een actueel overzicht van alle ingekomen raadsinformatiebrieven is altijd te vinden via www.texel.nl/RIBs of via het Raadsinformatiesysteem (www.texel.nl/gemeenteraad), dan kiezen voor: Overzichten.

  'Schoten voor de boeg' zijn onderwerpen die een fractie kan agenderen om bijvoorbeeld af te tasten hoe andere fracties denken over een onderwerp.

  Er is geen bespreekruimte aangevraagd (buiten de brief de brieven die bij agendapunt 4 zijn geagendeerd).

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  Dringende oproep COA en Nidos voor plek voor alleenreizende kinderen en jongeren deze zomer
 19. 18.a

  GroenZwart zou graag deze brief bespreken met de leden van de raadscommissie.

  02:46:28 - 02:46:41 - Voorzitter Raadscommissie
  02:46:42 - 02:48:01 - Veronne Koot
  02:48:02 - 02:48:16 - Voorzitter Raadscommissie
  02:48:16 - 02:49:29 - Rob van der Zwaag
  02:49:30 - 02:49:32 - Voorzitter Raadscommissie
  02:49:33 - 02:50:02 - Anneke Visser-Veltkamp
  02:50:03 - 02:50:05 - Voorzitter Raadscommissie
  02:50:05 - 02:50:48 - Rob van der Zwaag
  02:50:48 - 02:50:49 - Voorzitter Raadscommissie
  02:50:49 - 02:51:00 - Anneke Visser-Veltkamp
  02:51:00 - 02:51:32 - Rob van der Zwaag
  02:51:34 - 02:52:16 - Voorzitter Raadscommissie
 20. 19

  Ter bespreking wordt de Lange Termijn Planning toegevoegd, met in geel de wijzigingen/verschuivingen ten opzichte van de laatste versie.

  02:51:47 - 02:52:16 - Voorzitter Raadscommissie
 21. 20

  02:51:57 - 02:52:16 - Voorzitter Raadscommissie