Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 7 september 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Mevrouw A. (Astrid) van de Wetering
Toelichting

De vergadering vindt plaats in de raadzaal. Vanaf 19.00 uur is de zaal open. Verder is de vergadering ook te volgen via www.texel.nl/uitzendingraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:00:46 - Voorzitter Raadscommissie
 2. 2

  00:00:43 - 00:00:46 - Voorzitter Raadscommissie
  00:00:46 - 00:01:26 - Albert Huisman
  00:01:26 - 00:01:31 - Voorzitter Raadscommissie
  00:01:31 - 00:01:57 - Albert Huisman
  00:01:58 - 00:02:17 - Voorzitter Raadscommissie
  00:02:17 - 00:02:51 - Anneke Visser-Veltkamp
  00:02:52 - 00:02:56 - Voorzitter Raadscommissie
  00:02:56 - 00:04:15 - Veronne Koot
  00:04:15 - 00:04:18 - Voorzitter Raadscommissie
  00:04:19 - 00:04:23 - Els Whyte
  00:04:23 - 00:04:29 - Voorzitter Raadscommissie
  00:04:31 - 00:04:32 - Voorzitter Raadscommissie
  00:04:35 - 00:04:47 - Jacquelien Dros
  00:04:47 - 00:04:50 - Voorzitter Raadscommissie
  00:04:50 - 00:05:22 - Cees Hoogerheide
  00:05:22 - 00:05:26 - Voorzitter Raadscommissie
  00:05:27 - 00:05:37 - Thalia Houwing
  00:05:37 - 00:05:39 - Voorzitter Raadscommissie
  00:05:40 - 00:06:13 - Edo Kooiman
  00:06:14 - 00:06:19 - Voorzitter Raadscommissie
  00:06:19 - 00:06:43 - Anneke Visser-Veltkamp
  00:06:44 - 00:06:46 - Voorzitter Raadscommissie
  00:06:46 - 00:07:26 - Eric Hercules
  00:07:28 - 00:07:42 - Voorzitter Raadscommissie
  00:07:42 - 00:07:47 - Anneke Visser-Veltkamp
  00:07:50 - 00:08:20 - Voorzitter Raadscommissie
  00:08:20 - 00:08:33 - Edo Kooiman
  00:08:33 - 00:09:21 - Voorzitter Raadscommissie
 3. 3

  00:09:02 - 00:09:21 - Voorzitter Raadscommissie
 4. 4

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  Openstaande vraag - Hart voor Texel - Stand van zake brug Kogerstrand
  00:09:06 - 00:09:21 - Voorzitter Raadscommissie
  00:09:22 - 00:10:45 - Edo Kooiman
  00:10:45 - 00:16:28 - Voorzitter Raadscommissie
 5. 5

  Al geruime tijd heeft de gemeenteraad de wens om te komen tot een nieuw schapenboetenbeleid voor een (beter) behoud van de schapenboeten op het eiland. Ook is er de notitie ‘Naar een vernieuwd beleid instandhouding schapenboeten op Texel’ opgesteld door verschillende bezorgde verenigingen en stichtingen. Aan deze verzoeken is middels het nieuwe schapenboetenbeleid uitvoering gegeven. Het onderdeel subsidie schapenboeten uit de Uitvoeringsregeling monumenten en schapenboeten 2020 zal vervangen worden door het nieuwe schapenboetenbeleid. Het doel van dit schapenboetenbeleid is om de instandhouding van de schapenboeten beter te waarborgen. Het advies is om in te zetten op het behoud van de bestaande gemeentelijke en rijks monumentale schapenboeten. De collectieve onderhoudsregeling, de bijdrage verzekering, het voorstel motivatie en trots én maatregelen uit het voorstel schapenboeten zonder monumentale status zullen bijdragen aan een beter behoud van de schapenboet.


  De kleuren uit de kaarten uit Bijlage I in het schapenboetenbeleid worden nog aangepast (i.v.m. kleurenblindheid).


  Inspreker:
  De heer Boon (namens: Stichting Kernwaarden Texel, Historische Vereniging Texel, Boerderijenstichting Noord-Holland, LTO-Noord, afd. Texel, Agrarische natuurvereniging De Lieuw, Stichting Dorpsherstel Texel, Stichting Natuur en Mens Texel)

  Voorgesteld besluit

  1. het vernieuwde schapenboetenbeleid vast te stellen.
  2. structureel extra budget beschikbaar te stellen voor het vernieuwde schapenboetenbeleid ad € 92.340,00 in de programmabegroting 2024.
  3. het bestaande schapenboeten beleid m.i.v. 1 januari 2024 intrekken.

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  reactie op beleid schapenboeten - Stichting Kernwaarden, Historische Vereniging e.a.
  reactie op schapenboetenbeleid - Stichting Dorpsherstel

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  GroenZwart - over de verzekerbaarheid van schapenboeten
  00:11:18 - 00:16:28 - Voorzitter Raadscommissie
  00:16:28 - 00:16:59 - Voorzitter Raadscommissie
  00:16:59 - 00:17:15 - Voorzitter Raadscommissie
  00:17:16 - 00:18:02 - Albert Huisman
  00:18:03 - 00:18:42 - Voorzitter Raadscommissie
  00:18:43 - 00:18:44 - Voorzitter Raadscommissie
  00:18:44 - 00:19:13 - Albert Huisman
  00:19:13 - 00:19:51 - Voorzitter Raadscommissie
  00:19:51 - 00:19:52 - Voorzitter Raadscommissie
  00:19:52 - 00:20:10 - Albert Huisman
  00:20:10 - 00:20:11 - Voorzitter Raadscommissie
  00:21:27 - 00:21:29 - Voorzitter Raadscommissie
  00:21:29 - 00:21:42 - Albert Huisman
  00:22:19 - 00:22:22 - Voorzitter Raadscommissie
  00:22:22 - 00:22:55 - Cees Hoogerheide
  00:22:56 - 00:22:57 - Voorzitter Raadscommissie
  00:24:10 - 00:24:13 - Voorzitter Raadscommissie
  00:24:15 - 00:24:53 - Edo Kooiman
  00:24:54 - 00:24:55 - Voorzitter Raadscommissie
  00:26:12 - 00:26:14 - Voorzitter Raadscommissie
  00:26:16 - 00:29:45 - Anneke Visser-Veltkamp
  00:29:45 - 00:31:20 - Voorzitter Raadscommissie
  00:31:20 - 00:32:09 - Anneke Visser-Veltkamp
  00:32:09 - 00:33:03 - Anneke Visser-Veltkamp
  00:33:03 - 00:33:14 - Anneke Visser-Veltkamp
  00:33:14 - 00:33:40 - Voorzitter Raadscommissie
  00:33:40 - 00:34:08 - Albert Huisman
  00:34:08 - 00:34:10 - Voorzitter Raadscommissie
  00:34:10 - 00:35:20 - Albert Huisman
  00:35:21 - 00:35:31 - Voorzitter Raadscommissie
  00:35:31 - 00:37:58 - R. van de Belt
  00:37:59 - 00:38:14 - Voorzitter Raadscommissie
  00:38:14 - 00:38:49 - Thalia Houwing
  00:38:49 - 00:38:50 - Voorzitter Raadscommissie
  00:38:52 - 00:39:30 - R. van de Belt
  00:39:30 - 00:39:33 - Voorzitter Raadscommissie
  00:39:35 - 00:40:30 - Anneke Visser-Veltkamp
  00:40:30 - 00:40:32 - Voorzitter Raadscommissie
  00:40:32 - 00:41:25 - R. van de Belt
  00:41:25 - 00:41:28 - Voorzitter Raadscommissie
  00:41:28 - 00:43:00 - Henry Soyer
  00:43:00 - 00:43:01 - Voorzitter Raadscommissie
  00:43:01 - 00:43:38 - R. van de Belt
  00:43:38 - 00:43:46 - Henry Soyer
  00:43:46 - 00:45:45 - R. van de Belt
  00:45:47 - 00:45:50 - Voorzitter Raadscommissie
  00:45:50 - 00:46:08 - Henry Soyer
  00:46:10 - 00:46:27 - R. van de Belt
  00:46:27 - 00:46:34 - Voorzitter Raadscommissie
  00:46:34 - 00:47:02 - Cees Hoogerheide
  00:47:02 - 00:47:03 - Voorzitter Raadscommissie
  00:47:03 - 00:47:29 - R. van de Belt
  00:47:30 - 00:47:34 - Voorzitter Raadscommissie
  00:47:34 - 00:48:10 - Veronne Koot
  00:48:10 - 00:48:15 - Voorzitter Raadscommissie
  00:48:15 - 00:48:47 - R. van de Belt
  00:48:48 - 00:48:49 - Voorzitter Raadscommissie
  00:48:50 - 00:49:22 - Veronne Koot
  00:49:23 - 00:49:24 - Voorzitter Raadscommissie
  00:49:25 - 00:49:37 - R. van de Belt
  00:49:38 - 00:49:49 - Voorzitter Raadscommissie
  00:49:49 - 00:51:05 - Albert Huisman
  00:51:07 - 00:51:10 - Voorzitter Raadscommissie
  00:51:10 - 00:52:45 - Veronne Koot
  00:52:45 - 00:52:46 - Voorzitter Raadscommissie
  00:52:47 - 00:52:57 - Els Whyte
  00:52:57 - 00:53:02 - Voorzitter Raadscommissie
  00:53:03 - 00:53:11 - Thalia Houwing
  00:53:11 - 00:53:14 - Voorzitter Raadscommissie
  00:53:15 - 00:53:29 - Cees Hoogerheide
  00:53:29 - 00:53:35 - Voorzitter Raadscommissie
  00:53:37 - 00:53:39 - Voorzitter Raadscommissie
  00:53:39 - 00:53:53 - Henry Soyer
  00:53:54 - 00:53:58 - Voorzitter Raadscommissie
  00:53:59 - 00:54:07 - Anneke Visser-Veltkamp
  00:54:07 - 00:55:21 - Voorzitter Raadscommissie
 6. 6

  De aanbesteding voor de realisatie van het Thijssehuis is afgerond en er is extra krediet nodig. De raad wordt voorgesteld om een aanbestedingskrediet ad. € 1.425.342 beschikbaar te stellen, aanvullend op de kredieten zoals verleend in de raadsvergaderingen van 15 december 2021 en 21 september 2022.

  Voorgesteld besluit

  1. Een krediet ad. € 1.425.342 inclusief niet verrekenbare BTW ter beschikking te stellen voor de realisatie van het Thijssehuis aanvullend op de kredieten zoals verleend in de raadsvergaderingen van 15 december 2021 en 21 september 2022, totaalkrediet inclusief niet verrekenbare BTW € 12.176.907.
  2. Dekking van de daarbij behorende kapitaallasten ad. € 50.573 meenemen met de begrotingsbehandeling 2024.

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  19-9-2023 Toezegging - Texels Belang - aanbestedingskrediet Thijssehuis - schatting van de toekomstige opbrengsten

  Themapagina's

  Thema
  Thijssehuis
  00:54:28 - 00:55:21 - Voorzitter Raadscommissie
  00:55:34 - 00:55:35 - Voorzitter Raadscommissie
  00:55:35 - 00:56:24 - Cees Hoogerheide
  00:56:26 - 00:56:27 - Voorzitter Raadscommissie
  00:56:27 - 00:56:28 - R. van de Belt
  00:56:28 - 00:56:34 - Voorzitter Raadscommissie
  00:56:35 - 00:57:08 - Thalia Houwing
  00:57:08 - 00:57:10 - Voorzitter Raadscommissie
  00:57:11 - 00:58:33 - Edo Kooiman
  00:58:33 - 00:58:35 - Voorzitter Raadscommissie
  00:58:35 - 00:59:57 - Joost Albers
  00:59:57 - 01:00:01 - Voorzitter Raadscommissie
  01:00:01 - 01:00:14 - Eric Hercules
  01:00:17 - 01:00:22 - Voorzitter Raadscommissie
  01:00:22 - 01:00:51 - Veronne Koot
  01:00:51 - 01:00:54 - Voorzitter Raadscommissie
  01:00:54 - 01:01:13 - Els Whyte
  01:01:13 - 01:01:22 - Voorzitter Raadscommissie
  01:01:22 - 01:11:04 - R. van de Belt
  01:11:06 - 01:11:31 - Voorzitter Raadscommissie
  01:11:32 - 01:12:44 - R. van de Belt
  01:12:46 - 01:12:51 - Voorzitter Raadscommissie
  01:12:51 - 01:13:14 - Cees Hoogerheide
  01:13:15 - 01:13:16 - Voorzitter Raadscommissie
  01:13:16 - 01:13:37 - R. van de Belt
  01:13:37 - 01:13:41 - Voorzitter Raadscommissie
  01:13:41 - 01:14:56 - Joost Albers
  01:14:57 - 01:15:06 - Voorzitter Raadscommissie
  01:15:06 - 01:16:27 - Edo Kooiman
  01:16:27 - 01:16:28 - Voorzitter Raadscommissie
  01:16:29 - 01:16:31 - Voorzitter Raadscommissie
  01:16:32 - 01:17:03 - Thalia Houwing
  01:17:03 - 01:17:10 - Voorzitter Raadscommissie
  01:17:10 - 01:17:48 - Joost Albers
  01:17:48 - 01:17:51 - Voorzitter Raadscommissie
  01:17:51 - 01:20:39 - R. van de Belt
  01:20:39 - 01:20:53 - Voorzitter Raadscommissie
  01:20:59 - 01:22:52 - Edo Kooiman
  01:22:54 - 01:23:01 - Voorzitter Raadscommissie
  01:23:01 - 01:23:54 - Eric Hercules
  01:23:55 - 01:23:59 - Voorzitter Raadscommissie
  01:23:59 - 01:24:15 - Jur Schuiringa
  01:24:16 - 01:24:17 - Voorzitter Raadscommissie
  01:24:17 - 01:24:54 - Eric Hercules
  01:24:56 - 01:24:59 - Voorzitter Raadscommissie
  01:24:59 - 01:25:13 - Joost Albers
  01:25:13 - 01:25:16 - Jacquelien Dros
  01:25:16 - 01:25:20 - Voorzitter Raadscommissie
  01:25:20 - 01:25:21 - Jacquelien Dros
  01:25:21 - 01:25:26 - Voorzitter Raadscommissie
  01:25:26 - 01:25:45 - Joost Albers
  01:25:45 - 01:25:49 - Voorzitter Raadscommissie
  01:25:49 - 01:26:49 - Eric Hercules
  01:26:49 - 01:26:50 - Voorzitter Raadscommissie
  01:26:51 - 01:26:59 - Edo Kooiman
  01:26:59 - 01:27:03 - Voorzitter Raadscommissie
  01:27:03 - 01:27:07 - Edo Kooiman
  01:27:08 - 01:27:40 - Edo Kooiman
  01:27:41 - 01:27:51 - Voorzitter Raadscommissie
  01:27:51 - 01:28:38 - Jacquelien Dros
  01:28:39 - 01:28:57 - Voorzitter Raadscommissie
  01:28:57 - 01:31:04 - Veronne Koot
  01:31:06 - 01:31:17 - Voorzitter Raadscommissie
  01:31:17 - 01:31:31 - Henry Soyer
  01:31:31 - 01:31:43 - Voorzitter Raadscommissie
  01:31:43 - 01:31:49 - Veronne Koot
  01:31:49 - 01:31:50 - Voorzitter Raadscommissie
  01:31:50 - 01:32:09 - Veronne Koot
  01:32:11 - 01:32:16 - Els Whyte
  01:32:16 - 01:33:14 - Eric Hercules
  01:33:15 - 01:33:21 - Voorzitter Raadscommissie
  01:33:21 - 01:34:37 - Joost Albers
  01:34:38 - 01:34:58 - Voorzitter Raadscommissie
  01:34:58 - 01:35:25 - Eric Hercules
  01:35:25 - 01:35:29 - Voorzitter Raadscommissie
  01:35:29 - 01:36:18 - Voorzitter Raadscommissie
 7. 7

  Op basis van gemeentelijke visie-, kader- en beleidsstukken en in overleg met Stichting Texels Museum (STM) zijn voor de subsidie voor de periode 2024 t/m 2027 aan Stichting Texels Museum kaders geformuleerd. Deze kaders vormen de basis en het vertrekpunt voor de uitwerking van nadere afspraken in de uitvoeringsovereenkomst welke aan de subsidie gekoppeld wordt.


  GroenZwartkondigt een amendement aan met als titel:
  Geen vrijetijdsbesteding jeugd, en: Geen incidentele taken regelen via de BCF

  Voorgesteld besluit

  1. akkoord te gaan met de in het ‘kaderdocument Stichting Texels Museum BCF 2024-2027’ genoemde maatschappelijke effecten en prestatiedoelstellingen en deze als kaders vast te stellen om te gebruiken bij de vorming van nadere afspraken bij de Beleidsgestuurde Contractfinanciering (BCF) met Stichting Texels Museum (STM) voor de periode 2024-2027. 
  2. het college burgemeester en wethouders opdracht te geven om uitvoeringsovereenkomst voor de nieuwe BCF met STM voor de periode 2024-2027 op te stellen en daarbij jaarlijks de prestatiedoelstellingen te evalueren op kwantitatief en kwaliteit niveau. 
  3. de bijdrage voor de Texelse Museumpas op te nemen in het nieuwe BCF contract met STM en hiervoor structureel extra budget beschikbaar te stellen ad € 41.200,- in de programmabegroting 2024. 
  4. structureel extra budget beschikbaar te stellen voor het nieuwe BCF-contract met STM ad € 50.000,- in de programmabegroting 2024 voor de uitvoering van de prestatiedoelstellingen 1a, 1b en 3a. 
  5. incidenteel extra budget beschikbaar te stellen voor het nieuwe BCF-contract met STM ad € 90.000,- in de programmabegroting 2024 voor de uitvoering van de prestatiedoelstellingen 1a en 1b voor de jaren 2024-2025 (= € 180.000,00).

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  Texels Belang - Wat voor beleid is er ten aanzien van musea e.d.
  01:35:39 - 01:36:18 - Voorzitter Raadscommissie
  01:36:18 - 01:39:06 - Veronne Koot
  01:39:08 - 01:39:26 - Voorzitter Raadscommissie
  01:39:26 - 01:39:27 - Els Whyte
  01:39:27 - 01:40:18 - Cees Hoogerheide
  01:40:20 - 01:40:25 - Voorzitter Raadscommissie
  01:40:25 - 01:41:21 - Anneke Visser-Veltkamp
  01:41:22 - 01:41:26 - Voorzitter Raadscommissie
  01:41:26 - 01:42:02 - Els Whyte
  01:42:02 - 01:42:09 - Voorzitter Raadscommissie
  01:42:10 - 01:42:47 - Edo Kooiman
  01:42:48 - 01:42:54 - Voorzitter Raadscommissie
  01:42:57 - 01:45:06 - R. Kieft
  01:45:07 - 01:45:09 - Voorzitter Raadscommissie
  01:45:09 - 01:45:19 - Cees Hoogerheide
  01:45:21 - 01:45:30 - Voorzitter Raadscommissie
  01:45:30 - 01:46:45 - Veronne Koot
  01:46:47 - 01:46:50 - Voorzitter Raadscommissie
  01:46:51 - 01:47:19 - Anneke Visser-Veltkamp
  01:47:22 - 01:47:24 - Voorzitter Raadscommissie
  01:47:24 - 01:49:08 - R. Kieft
  01:49:09 - 01:49:11 - Voorzitter Raadscommissie
  01:49:13 - 01:50:13 - Veronne Koot
  01:50:16 - 01:50:23 - Voorzitter Raadscommissie
  01:50:23 - 01:51:50 - Jur Schuiringa
  01:51:52 - 01:51:56 - Voorzitter Raadscommissie
  01:51:56 - 01:52:16 - Cees Hoogerheide
  01:52:18 - 01:52:24 - Voorzitter Raadscommissie
  01:52:24 - 01:53:06 - R. Kieft
  01:53:07 - 01:53:10 - Voorzitter Raadscommissie
  01:53:10 - 01:53:35 - Jur Schuiringa
  01:53:36 - 01:53:38 - Voorzitter Raadscommissie
  01:53:38 - 01:53:48 - R. Kieft
  01:53:48 - 01:53:51 - Voorzitter Raadscommissie
  01:53:52 - 01:54:16 - Anneke Visser-Veltkamp
  01:54:19 - 01:54:45 - Voorzitter Raadscommissie
  01:54:45 - 01:55:45 - Veronne Koot
  01:55:52 - 01:56:07 - Voorzitter Raadscommissie
  01:56:07 - 01:56:08 - Cees Hoogerheide
  01:56:08 - 01:56:14 - Voorzitter Raadscommissie
  01:56:14 - 01:56:17 - Veronne Koot
  01:56:17 - 01:56:44 - Voorzitter Raadscommissie
 8. 8

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Texel heeft besloten de raad voor te stellen Texelse maatschappelijke organisaties te compenseren voor de extra energielasten die zij in 2022 en 2023 hebben.


  In het eerste en tweede kwartaal heeft de gemeente Texel een inventarisatie uitgevoerd en een oproep geplaats aan Texelse maatschappelijke organisaties om melding te maken en hun meerkosten van energie van 2022 en 2023 op te geven. 27 organisaties kwamen voor compensatie in aanmerking. De voorwaarden waren:
  - De organisatie is niet-commercieel;
  - De organisatie heeft te maken gehad met een stijging van de kosten van energie (gas en elektra) in 2022 als gevolg van de stijging van de energieprijzen;
  - De organisatie is eigenaar of huurder van een accommodatie met een eigen energieaansluiting/(tussen)meter;
  - De accommodatie van de organisatie is op Texel gevestigd.


  Bij de totstandkoming van de bedragen is ook rekening gehouden met de mogelijkheden van compensaties vanuit rijksregelingen zoals de TEK-regeling (rijksregeling Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb) en de SPUK NEAS (Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen). 


  Dit compensatievoorstel staat los van de impuls op verduurzamingsmaatregelen.

  Voorgesteld besluit

  Aan Texelse maatschappelijke organisaties eenmalig een compensatie te verstrekken voor de meerkosten van energie in de jaren 2022 en 2023 en hierbij onderstaande categorieën en bedragen te hanteren:
  1. Grotere instellingen/maatschappelijke partners en organisaties in de collectieve sector met een eigen accommodatie;

  • KopGroep Bibliotheken: € 17.005
  • Stichting Texels Museum (Ecomare, Kaap Skil, Oudheidkamer, Vuurtoren): € 96.800

  2. Dorpshuizen;

  • Dorpshuis ’t Skiltje: € 10.000
  • Dorpshuis De Hof: € 10.000
  • Dorpshuis ’t Eierlandsche Huis: € 10.000
  • Dorpshuis De Waldhoorn: € 10.000
  • Dorpshuis De Bijenkorf: € 10.000
  • Dorpshuis De Wielewaal: € 10.000

  3. Overige maatschappelijke, culturele en/of sportorganisaties;

  • Stichting Texels Welzijn: € 5.000
  • Cultuurhistorisch museum Texel: € 5.000
  • Stichting Lokale Omroep Texel: € 5.000
  • Historische Vereniging Texel: € 5.000
  • Scouting Texel: € 5.000
  • KTF: € 5.000
  • Stichting Voedselbank Texel: € 5.000
  • KSV Kotex (kinderboerderij): € 5.000
  • Paardensportvereniging Texel: € 5.000
  • Voetbalvereniging Texel ’94: € 5.000
  • Sportvereniging De Koog: € 5.000
  • Sportvereniging Zwaluwen Den Hoorn: € 5.000
  • Tennisvereniging Oosterend: € 5.000
  • Atletiekvereniging Texel: € 5.000
  • Jeu de Boulesclub Den Burg: € 5.000
  • KNRM Texel: € 5.000
  • Sportvereniging Oosterend: € 5.000
  • Stichting Sportschutters Texel: € 5.000
  • Texelse modelspoorclub: € 5.000

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  Toezegging - PvdA pro Texel - Informeren over mogelijkheid compensatieregeling energiekosten voor verenigingen en organisaties
  01:56:26 - 01:56:44 - Voorzitter Raadscommissie
  01:56:44 - 01:57:31 - Jacquelien Dros
  01:57:32 - 01:57:34 - Voorzitter Raadscommissie
  01:57:34 - 01:58:15 - Jur Schuiringa
  01:58:16 - 01:58:20 - Voorzitter Raadscommissie
  01:58:20 - 01:58:27 - Veronne Koot
  01:58:28 - 01:58:38 - Voorzitter Raadscommissie
  01:58:44 - 01:58:50 - Voorzitter Raadscommissie
  01:58:52 - 02:00:18 - R. Kieft
  02:00:18 - 02:00:41 - Jur Schuiringa
  02:00:43 - 02:01:46 - R. Kieft
  02:01:48 - 02:01:52 - Voorzitter Raadscommissie
  02:01:52 - 02:02:06 - Els Whyte
  02:02:06 - 02:02:08 - Voorzitter Raadscommissie
  02:02:08 - 02:02:12 - R. Kieft
  02:02:12 - 02:02:29 - Voorzitter Raadscommissie
  02:02:29 - 02:02:33 - R. Kieft
  02:02:33 - 02:02:44 - Els Whyte
  02:02:44 - 02:02:47 - Voorzitter Raadscommissie
  02:02:47 - 02:02:52 - R. Kieft
  02:02:52 - 02:02:53 - Voorzitter Raadscommissie
  02:02:53 - 02:03:19 - Els Whyte
  02:03:19 - 02:03:21 - Voorzitter Raadscommissie
  02:03:21 - 02:03:27 - R. Kieft
  02:03:30 - 02:03:37 - Els Whyte
  02:03:40 - 02:03:42 - Voorzitter Raadscommissie
  02:03:54 - 02:04:17 - Mart van Troost
  02:04:18 - 02:04:29 - R. Kieft
  02:04:31 - 02:04:32 - Voorzitter Raadscommissie
  02:04:35 - 02:04:36 - Voorzitter Raadscommissie
  02:04:36 - 02:04:38 - Jur Schuiringa
  02:04:38 - 02:04:40 - Voorzitter Raadscommissie
  02:04:41 - 02:05:16 - Mariët van der Werf
  02:05:17 - 02:05:18 - Voorzitter Raadscommissie
  02:05:18 - 02:05:27 - R. Kieft
  02:05:30 - 02:05:33 - Voorzitter Raadscommissie
  02:05:33 - 02:06:20 - Jur Schuiringa
  02:06:20 - 02:06:24 - Voorzitter Raadscommissie
  02:06:24 - 02:06:53 - Edo Kooiman
  02:06:53 - 02:07:38 - Voorzitter Raadscommissie
 9. 9

  Tenminste eens per vier jaar stellen de burgemeesters en hoofdofficier van justitie het beleidsplan voor de politie eenheid vast. Voorafgaand aan het vaststellen van het beleidsplan, wordt de gemeenteraad de mogelijkheid geboden om haar wensen en bedenkingen via de burgemeester mee te geven aan het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie (RBOP). 


  In dit IMV zijn vier prioriteiten opgenomen. Dit met als doel een bijdrage te leveren aan de veiligheid van de inwoners van de gemeenten in de politie eenheid Noord-Holland. In het beleidsplan zijn de volgende vier geprioriteerde thema’s opgenomen: 
  1. Ondermijning (conform het versterkingsplan Noord-Holland)
  2. Jeugd en Veiligheid
  3. Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit 
  4. Verbinding met de samenleving en maatschappelijke onrust 


  Op deze thema’s is een integrale impuls of intensivering op het niveau van de politie eenheid Noord-Holland noodzakelijk en mogelijk. De burgemeester heeft besloten om het concept beleidsplan voor te leggen aan de gemeenteraad van Texel.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het ontwerp IMV 2024-2027, met de daarin genoemde geprioriteerde thema’s:
  a. Ondermijning (conform het versterkingsplan Noord-Holland)
  b. Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit
  c. Maatschappelijke onrust en radicalisering
  d. Jeugd en Veiligheid
  2. Geen wensen en bedenkingen via de burgemeester mee te geven aan het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie (RBOP).

  02:07:07 - 02:07:38 - Voorzitter Raadscommissie
  02:07:39 - 02:10:14 - Joost Albers
  02:10:15 - 02:10:20 - Voorzitter Raadscommissie
  02:10:20 - 02:11:23 - Jacquelien Dros
  02:11:23 - 02:11:30 - Voorzitter Raadscommissie
  02:11:30 - 02:15:04 - Rob van der Zwaag
  02:15:04 - 02:15:09 - Voorzitter Raadscommissie
  02:15:09 - 02:15:10 - Rob van der Zwaag
  02:15:11 - 02:15:14 - Voorzitter Raadscommissie
  02:15:14 - 02:16:00 - Jacquelien Dros
  02:16:01 - 02:16:02 - Voorzitter Raadscommissie
  02:16:02 - 02:16:59 - Rob van der Zwaag
  02:16:59 - 02:18:03 - Voorzitter Raadscommissie
 10. 10

  Het college stelt aan de gemeenteraad voor tot verdere elektrificeren van het wagenpark van gemeentewerken. De voertuigen die voor vervanging in aanmerking komen zijn zowel diesel als elektrisch aangedreven. Een deel van de voertuigen is aan vervanging toe, deels op basis van economische afschrijving en deels op basis van technische levensduur. De mogelijkheid dient zich aan om over te gaan tot elektrificeren van het fossiele wagenpark op de natuurlijke vervangingsmomenten.


  De ambitie om te komen tot duurzaam en zero-emissie vervoer, zowel voor de eilanders als voor de vakantiegangers, is opgenomen in de zesde strategische pijler van het genoemde toeristische toekomstplan.
  Conform het Inkoop- en aanbestedingbeleid van de gemeente (van kracht per 1-7-22) wordt bij inkoop ook gekeken naar mogelijkheden te verduurzamen. Daartoe heeft de gemeente het manifest MVOI (Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven & inkopen ondertekend. In dit manifest zegt de gemeente toe dat ze bij het opdrachtgeven en inkopen oog heeft voor de maatschappelijke impact, waaronder emissiebeperking.
  Door nu te investeren in elektrische voertuigen zet gemeentewerken van Texel een belangrijke stap om te komen tot het gewenste doel in 2030 en draagt mee aan de ambities uit het manifest voor MVOI .


  De totale investering voor de voertuigen en gereedmaken van de laadvoorzieningen bedraagt € 656.000. Bij de programmabegroting 2021 en 2023 is reeds € 150.500 beschikbaar gesteld, per saldo wordt aan de Raad gevraagd het extra benodigde budget van € 505.500 beschikbaar te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 434.500 voor het vervangen van bestaande voertuigen van gemeentewerken door elektrische voertuigen. Het totaal bedrag voor aanschaf van deze voertuigen bedraagt € 585.000, via de begroting 2021 en begroting 2023 is reeds € 150.500 beschikbaar gesteld waardoor per saldo € 434.500 benodigd is.
  2. De reeds beschikbaar gestelde kredieten voor het fossiele wagenpark(vervangingsinvestering 2021 en voorstel 2023-711) om te zetten naar het krediet voor elektrificeren van het wagenpark gemeentewerken.
  3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 71.000 voor het aanpassen en uitbreiden van de oplaadvoorzieningen.
  4. De extra kapitaallasten van de besluitpunten 1 tot en met 3 ad € 89.707 vanaf 2024 structureel beschikbaar te stellen en dit mee te nemen met de programmabegroting 2024.
  5. De in de begroting opgenomen bedragen voor brandstof ad € 8.417 van de te vervangen voertuigen, beschikbaar te stellen voor onderhoud en verzekering van het voertuig handhaving (€ 3.000) en voor onderhoud van de oplaadvoorzieningen (€ 5.417).

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  GroenZwart - over het raadsvoorstel 'Elektrificering wagenpark Gemeentewerken'
  02:17:18 - 02:18:03 - Voorzitter Raadscommissie
  02:18:03 - 02:19:08 - Anneke Visser-Veltkamp
  02:19:08 - 02:19:17 - Voorzitter Raadscommissie
  02:19:17 - 02:20:22 - Jur Schuiringa
  02:20:23 - 02:20:26 - Voorzitter Raadscommissie
  02:20:26 - 02:20:36 - Jur Schuiringa
  02:20:41 - 02:20:43 - Voorzitter Raadscommissie
  02:20:44 - 02:23:27 - Veronne Koot
  02:23:27 - 02:23:35 - Voorzitter Raadscommissie
  02:23:35 - 02:25:28 - R. Kieft
  02:25:28 - 02:25:30 - Veronne Koot
  02:25:30 - 02:25:43 - R. Kieft
  02:25:43 - 02:25:51 - Veronne Koot
  02:25:51 - 02:26:07 - R. Kieft
  02:26:07 - 02:26:18 - Veronne Koot
  02:26:18 - 02:26:35 - R. Kieft
  02:26:35 - 02:26:41 - Veronne Koot
  02:26:41 - 02:27:31 - R. Kieft
  02:27:31 - 02:27:38 - Voorzitter Raadscommissie
  02:27:39 - 02:27:57 - R. Kieft
  02:27:57 - 02:28:19 - Voorzitter Raadscommissie
  02:28:19 - 02:28:24 - Veronne Koot
  02:28:24 - 02:29:16 - Voorzitter Raadscommissie
 11. 11

  02:28:33 - 02:29:16 - Voorzitter Raadscommissie
 12. 12

  02:28:53 - 02:29:16 - Voorzitter Raadscommissie
  02:29:16 - 02:29:39 - C. Hooijschuur
  02:29:40 - 02:30:00 - Voorzitter Raadscommissie
 13. 13

  02:29:49 - 02:30:00 - Voorzitter Raadscommissie
  02:30:06 - 02:30:20 - Eric Hercules