Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

woensdag 6 september 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Mevrouw J. (Jacquelien) Dros
Toelichting

De vergadering vindt plaats in de raadzaal. Vanaf 19.00 uur is de zaal open. Verder is de vergadering ook te volgen via www.texel.nl/uitzendingraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:00:53 - Voorzitter Raadscommissie
 2. 2

  Voorstel van Orde bij rondvraag door de heer Hercules:
  De rondvraag is onlangs verplaatst naar het begin van de commissie- en raadsvergaderingen. Als een portefeuillehouder het antwoord niet paraat heeft, is het de gewoonte om de rondvraag schriftelijk te beantwoorden.
  Het voorstel is om het college aan het einde van de vergadering, als laatste punt voor de sluiting, de gelegenheid te geven om de vraag alsnog mondeling te beantwoorden. Dat geeft de tijd aan de organisatie om tijdens de vergadering met het antwoord te komen.
  Voordelen: commissie- en raadsleden hoeven niet op een schriftelijk antwoord te wachten en organisatie en college hebben geen extra werk aan een schriftelijke beantwoording.
  Het voorstel van orde is om dat deze vergadering uit te proberen. En als de commissie het er mee eens is kunnen we dat ook voor de komende vergaderingen invoeren en als dat bevalt kan dat door de griffier worden geformaliseerd in ons reglement van orde.
  Verder blijft de mores gelijk: geen discussie en geen vervolgvragen naar aanleiding van een antwoord op een rondvraag.

  00:00:45 - 00:00:53 - Voorzitter Raadscommissie
  00:00:53 - 00:02:14 - Eric Hercules
  00:02:14 - 00:02:17 - Voorzitter Raadscommissie
  00:02:17 - 00:02:21 - Albert Huisman
  00:02:23 - 00:02:30 - Voorzitter Raadscommissie
  00:02:33 - 00:02:34 - Voorzitter Raadscommissie
  00:02:34 - 00:02:48 - Cees Hoogerheide
  00:02:48 - 00:03:00 - Voorzitter Raadscommissie
  00:03:01 - 00:03:11 - Voorzitter Raadscommissie
  00:03:11 - 00:03:16 - Astrid van de Wetering
  00:03:16 - 00:03:17 - Voorzitter Raadscommissie
  00:03:18 - 00:03:19 - Voorzitter Raadscommissie
  00:03:19 - 00:03:41 - R. Kieft
  00:03:42 - 00:04:02 - Voorzitter Raadscommissie
  00:04:04 - 00:04:21 - Voorzitter Raadscommissie
 3. 3

  Er kan worden ingesproken tijdens een commissievergadering over onderwerpen die geagendeerd zijn, waarbij zij bij aanvang van dat punt het woord krijgen van de voorzitter. 
  Er kan echter ook het woord gevoerd worden over onderwerpen die niet op de agenda staan; daar is dit agendapunt ‘Publieksrondvraag’ voor, dat op elke agenda van een raadscommissie opgenomen staat. 
  Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit vóór aanvang van de vergadering bij de griffie. 
  Elke spreker voert maximaal 5 minuten het woord, nadat de commissievoorzitter hem dit heeft verleend. De commissievoorzitter kan de commissieleden toestaan korte, verhelderende vragen te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en deelnemers van de vergadering. 
  De commissievoorzitter of een commissielid doet een voorstel voor het vervolg/vervolgstappen t.a.v. de inbreng van de inspreker; de raadscommissie beslist daarover.   Inspreker:

  • student van de Universiteit Utrecht over onderzoek verminderen autogebruik op Texel.

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  Rapport - Het verminderen van autogebruik op Texel - Universiteit Utrecht en Kenniswerkplaats Texel
  00:04:08 - 00:04:21 - Voorzitter Raadscommissie
  00:04:22 - 00:04:27 - Voorzitter Raadscommissie
  00:04:27 - 00:10:17 - Inspreker Raadzaal
  00:10:17 - 00:10:35 - Voorzitter Raadscommissie
  00:10:35 - 00:11:29 - Edo Kooiman
  00:11:29 - 00:12:19 - Inspreker Raadzaal
  00:12:19 - 00:12:45 - Edo Kooiman
  00:12:46 - 00:13:44 - Inspreker Raadzaal
  00:13:44 - 00:13:49 - Voorzitter Raadscommissie
  00:13:50 - 00:14:34 - Veronne Koot
  00:14:35 - 00:15:12 - Inspreker Raadzaal
  00:15:13 - 00:15:23 - Voorzitter Raadscommissie
  00:15:23 - 00:15:36 - Henry Soyer
  00:15:38 - 00:15:39 - Voorzitter Raadscommissie
  00:15:39 - 00:15:48 - Inspreker Raadzaal
  00:15:49 - 00:16:29 - Voorzitter Raadscommissie
 4. 4

  Op elke concept-agenda van een vergadering van de raadscommissie staat het agendapunt ‘Rondvraag’; op dat moment kunnen raadsleden mondelinge vragen stellen aan het college of de burgemeester. Een rondvraag moet kort en bondig zijn en ook op deze wijze beantwoord kunnen worden.

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  GroenLinks Texel - over de ijsbaan en evenementen
  PvdA pro Texel - over het deelauto-project (mogelijkheden voor medewerkers)
  Texels Belang - beantwoording 12 vragen (over garnalenvissers, nieuwe vergunningen)
  00:16:15 - 00:16:29 - Voorzitter Raadscommissie
  00:16:30 - 00:17:11 - Cees Hoogerheide
  00:17:12 - 00:17:13 - Voorzitter Raadscommissie
  00:17:14 - 00:17:16 - Voorzitter Raadscommissie
  00:17:16 - 00:17:52 - Henry Soyer
  00:17:55 - 00:18:00 - Voorzitter Raadscommissie
  00:18:02 - 00:18:10 - Niels Rutten
  00:18:15 - 00:18:17 - Voorzitter Raadscommissie
  00:18:17 - 00:19:04 - Mariët van der Werf
  00:19:05 - 00:19:13 - Voorzitter Raadscommissie
  00:19:14 - 00:19:49 - Eric Hercules
  00:19:52 - 00:20:17 - Voorzitter Raadscommissie
  00:20:18 - 00:20:36 - C. Hooijschuur
  00:20:37 - 00:20:54 - Voorzitter Raadscommissie
  00:21:06 - 00:21:34 - Rob van der Zwaag
  00:21:38 - 00:21:51 - Voorzitter Raadscommissie
  00:21:52 - 00:21:57 - Voorzitter Raadscommissie
  00:21:58 - 00:22:31 - C. Hooijschuur
  00:22:33 - 00:22:44 - Voorzitter Raadscommissie
  00:22:44 - 00:22:46 - R. Kieft
  00:22:46 - 00:22:49 - Voorzitter Raadscommissie
  00:22:49 - 00:23:46 - R. Kieft
  00:23:48 - 00:23:55 - R. Kieft
  00:23:56 - 00:24:05 - Voorzitter Raadscommissie
  00:24:05 - 00:24:20 - R. Kieft
  00:24:20 - 00:24:34 - Voorzitter Raadscommissie
  00:24:34 - 00:24:46 - Edo Kooiman
  00:24:46 - 00:24:52 - Voorzitter Raadscommissie
  00:24:52 - 00:24:53 - Edo Kooiman
  00:24:53 - 00:24:54 - Voorzitter Raadscommissie
  00:24:57 - 00:25:11 - Voorzitter Raadscommissie
  00:25:12 - 00:25:42 - Voorzitter Raadscommissie
 5. 5

  Portefeuillehouders kunnen op deze plaats de gemeenteraad informeren over wetenswaardigheden die zich hebben voorgedaan in organisaties waarmee de gemeente samenwerkt, veelal over de gemeentegrenzen heen, via verlengd bestuur, bijvoorbeeld.

  00:25:15 - 00:25:42 - Voorzitter Raadscommissie
 6. 6

  00:25:31 - 00:25:42 - Voorzitter Raadscommissie
  00:25:43 - 00:28:16 - R. Kieft
  00:28:16 - 00:28:24 - Voorzitter Raadscommissie
  00:28:26 - 00:28:33 - Veronne Koot
  00:28:33 - 00:28:43 - Voorzitter Raadscommissie
  00:28:43 - 00:28:44 - Veronne Koot
  00:28:44 - 00:28:51 - Voorzitter Raadscommissie
  00:28:51 - 00:29:16 - Veronne Koot
  00:29:17 - 00:29:51 - R. Kieft
  00:29:52 - 00:29:57 - Voorzitter Raadscommissie
  00:29:57 - 00:30:13 - Albert Huisman
  00:30:15 - 00:30:18 - Voorzitter Raadscommissie
  00:30:18 - 00:31:07 - R. Kieft
  00:31:09 - 00:32:44 - Voorzitter Raadscommissie
 7. 7

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verplaatsen van de bestaande bierbrouwerij aan de Spinbaan 11 in Den Burg. Deze aanvraag volgt op een positieve beoordeling van een principeverzoek voor de verplaatsing van de brouwerij. De nieuwe locatie is Meyertebos 7. Op deze locatie komt dan een kleinschalige brouwerij (familiebrouwerij Diks) met daarbij een verkoop – en proefruimte.


  De locatie aan het Meyertebos heeft de bestemming Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf. Hierbinnen past een brouwerij niet. De aanvraag omgevingsvergunning is daarmee in strijd met de regels uit het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013. Meewerken aan het verlenen van een vergunning kan op basis van de uitgebreide afwijkingsprocedure. Een voorwaarde daarbij is dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen hiervoor afgeeft. Dat is de reden dat dit plan aan u wordt voorgelegd. Alleen met een verklaring van geen bedenkingen kan de omgevingsvergunning verleend worden. Als u besluit om geen verklaring van geen bedenkingen voor dit plan af te geven/ter inzage te leggen wordt de aanvraag omgevingsvergunning geweigerd.


  Inspreker: de heer Diks

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college om mee te werken aan het verplaatsen van een bierbrouwerij van de Spinbaan naar het Meyertebos in Den Burg op basis van een uitgebreide afwijkingsprocedure.
  2. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen vast te stellen en ter inzage te leggen voor de aanvraag omgevingsvergunning met zaaknummer 3349454.
  3. Als er geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt ingediend, deze aan te merken als een vastgestelde verklaring van geen bedenkingen.

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  GroenZwart - n.a.v. de positieve beoordeling v.h. Principeverzoek voor verplaatsing bierbrouwerij
  GroenZwart - n.a.v. antwoord vragen over positieve beoordeling Principeverzoek voor verplaatsing bierbrouwerij
  Meerdere fracties - over het maken van beleid rond de vrijkomende agrarische bebouwing
  Toezegging - geanonimiseerde overeenkomst met buren
  00:31:13 - 00:32:44 - Voorzitter Raadscommissie
  00:33:01 - 00:36:13 - Voorzitter Raadscommissie
  00:36:13 - 00:36:22 - Voorzitter Raadscommissie
  00:36:22 - 00:37:24 - Niels Rutten
  00:37:24 - 00:37:27 - Voorzitter Raadscommissie
  00:37:27 - 00:40:40 - Gijs Berger
  00:40:40 - 00:40:42 - Voorzitter Raadscommissie
  00:40:42 - 00:41:38 - Gijs Berger
  00:41:38 - 00:41:39 - Voorzitter Raadscommissie
  00:41:39 - 00:41:48 - Gijs Berger
  00:41:48 - 00:42:04 - Voorzitter Raadscommissie
  00:42:04 - 00:42:05 - Gijs Berger
  00:42:05 - 00:42:36 - Voorzitter Raadscommissie
  00:42:36 - 00:43:25 - Astrid van de Wetering
  00:43:25 - 00:43:36 - Voorzitter Raadscommissie
  00:43:36 - 00:43:42 - Voorzitter Raadscommissie
  00:43:42 - 00:43:53 - Voorzitter Raadscommissie
  00:43:55 - 00:44:15 - Voorzitter Raadscommissie
  00:44:16 - 00:45:22 - Veronne Koot
  00:45:22 - 00:45:25 - Voorzitter Raadscommissie
  00:45:25 - 00:46:52 - Veronne Koot
  00:46:52 - 00:47:08 - Voorzitter Raadscommissie
  00:47:10 - 00:47:40 - C. Hooijschuur
  00:47:40 - 00:47:49 - Voorzitter Raadscommissie
  00:47:49 - 00:48:49 - C. Hooijschuur
  00:48:49 - 00:48:51 - Voorzitter Raadscommissie
  00:48:53 - 00:49:05 - Voorzitter Raadscommissie
  00:49:07 - 00:49:16 - C. Hooijschuur
  00:49:18 - 00:49:25 - Voorzitter Raadscommissie
  00:49:26 - 00:49:31 - Voorzitter Raadscommissie
  00:49:31 - 00:49:48 - Veronne Koot
  00:49:48 - 00:50:02 - Voorzitter Raadscommissie
  00:50:02 - 00:50:08 - Veronne Koot
  00:50:10 - 00:50:29 - Voorzitter Raadscommissie
  00:50:29 - 00:52:28 - Eric Hercules
  00:52:29 - 00:52:55 - Voorzitter Raadscommissie
  00:52:56 - 00:53:32 - C. Hooijschuur
  00:53:32 - 00:53:35 - Voorzitter Raadscommissie
  00:53:35 - 00:54:16 - Niels Rutten
  00:54:16 - 00:54:19 - Voorzitter Raadscommissie
  00:54:19 - 00:54:41 - C. Hooijschuur
  00:54:41 - 00:54:44 - Voorzitter Raadscommissie
  00:54:44 - 00:55:00 - Gijs Berger
  00:55:02 - 00:55:03 - Voorzitter Raadscommissie
  00:55:03 - 00:55:16 - C. Hooijschuur
  00:55:16 - 00:55:29 - Voorzitter Raadscommissie
  00:55:29 - 00:55:31 - C. Hooijschuur
  00:55:31 - 00:55:32 - Gijs Berger
  00:55:32 - 00:55:33 - Voorzitter Raadscommissie
  00:55:33 - 00:57:01 - Gijs Berger
  00:57:01 - 00:57:03 - Voorzitter Raadscommissie
  00:57:03 - 00:57:10 - C. Hooijschuur
  00:57:12 - 00:57:15 - Voorzitter Raadscommissie
  00:57:15 - 00:57:43 - Astrid van de Wetering
  00:57:46 - 00:57:48 - Voorzitter Raadscommissie
  00:57:48 - 00:58:16 - C. Hooijschuur
  00:58:19 - 00:58:21 - Voorzitter Raadscommissie
  00:58:21 - 00:58:57 - Veronne Koot
  00:58:58 - 00:59:38 - C. Hooijschuur
  00:59:38 - 00:59:46 - C. Hooijschuur
  00:59:46 - 01:00:01 - Voorzitter Raadscommissie
  01:05:48 - 01:05:49 - Rob van der Zwaag
  01:06:52 - 01:07:08 - Voorzitter Raadscommissie
  01:07:12 - 01:07:22 - Voorzitter Raadscommissie
  01:07:22 - 01:08:23 - Rob van der Zwaag
  01:08:30 - 01:08:39 - Voorzitter Raadscommissie
  01:08:39 - 01:09:03 - Astrid van de Wetering
  01:09:06 - 01:09:44 - Rob van der Zwaag
  01:09:44 - 01:09:58 - Voorzitter Raadscommissie
  01:09:59 - 01:10:05 - Voorzitter Raadscommissie
  01:10:05 - 01:11:32 - Veronne Koot
  01:11:32 - 01:11:44 - Voorzitter Raadscommissie
  01:11:45 - 01:11:47 - Voorzitter Raadscommissie
  01:11:47 - 01:12:00 - Henry Soyer
  01:12:01 - 01:12:14 - Voorzitter Raadscommissie
  01:12:14 - 01:13:40 - Cees Hoogerheide
  01:13:42 - 01:13:49 - Voorzitter Raadscommissie
  01:13:50 - 01:13:53 - Voorzitter Raadscommissie
  01:13:56 - 01:15:15 - Albert Huisman
  01:15:15 - 01:15:16 - Voorzitter Raadscommissie
  01:15:16 - 01:16:59 - Edo Kooiman
  01:16:59 - 01:17:01 - Voorzitter Raadscommissie
  01:17:01 - 01:17:32 - Astrid van de Wetering
  01:17:32 - 01:17:38 - Voorzitter Raadscommissie
  01:17:38 - 01:17:56 - Gijs Berger
  01:17:58 - 01:18:00 - Voorzitter Raadscommissie
  01:18:00 - 01:18:47 - Veronne Koot
  01:18:49 - 01:19:10 - Voorzitter Raadscommissie
  01:19:11 - 01:20:37 - Voorzitter Raadscommissie
 8. 8

  Het college stelt de raad voor om een krediet ter beschikking te stellen voor de aankoop van grond aan het Achterom (waar nu de tijdelijke fietsenstalling is) en de opstal aan Achterom 45-47. Dan wordt ook meteen een deel van de openbare steeg naast de Action aan de gemeente overgedragen. Deze is nu geen eigendom van de gemeente.  Het perceel is een aantal jaar geleden ook aangeboden en de gemeente is daar toen niet op ingegaan. Inmiddels zit er een onherroepelijke bouwvergunning op het perceel, waardoor de eigenaar een winkel/woning kan bouwen. Daardoor is de prijs hoger geworden.
  De gevraagde prijs is daarnaast hoger dan de getaxeerde waarde. De keuze is nu om of de eigenaar daar een winkel/woning te laten bouwen, of dat de gemeente het perceel aankoopt voor een fietsenstalling.
  Het college stelt de raad voor deze grond en schuur aan het Achterom aan te kopen, omdat de grond in het centrum schaars is, de fietsenstalling op die locatie goed wordt gebruikt en we meer fietsenstallingen in de nabijheid van het centrum willen.
  De plannen voor verdere invulling worden nog uitgewerkt.

  Voorgesteld besluit

  een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoopkosten van de grond aan het Achterom, de opstal aan het Achterom 45-47 en een gedeelte van de steeg tussen de Weverstraat en Achterom alsmede de sloopkosten van de opstal van in totaal € 212.000 en dit ten laste van de algemene reserve te brengen.

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  Hart voor Texel - eigendom Achterom
  Hart voor Texel - over het raadsvoorstel: Aankoop grond en opstal Achterom en gedeelte van de steeg Weverstraat-Achterom
  PvdA pro Texel - over het agendapunt Aankoop grond en opstal Achterom en steeg Weverstraat-Achterom
  PvdA pro Texel - Status van slotje in Ibabs
  PvdA pro Texel en VVD Texel - mogelijkheden onherroepelijke bouwvergunning
  01:19:12 - 01:20:37 - Voorzitter Raadscommissie
  01:20:37 - 01:21:07 - Niels Rutten
  01:21:08 - 01:21:12 - Voorzitter Raadscommissie
  01:21:12 - 01:21:33 - R. van de Belt
  01:21:35 - 01:21:38 - Voorzitter Raadscommissie
  01:21:38 - 01:21:57 - Eric Hercules
  01:21:58 - 01:22:00 - Voorzitter Raadscommissie
  01:22:00 - 01:22:20 - R. van de Belt
  01:22:20 - 01:22:21 - Voorzitter Raadscommissie
  01:22:21 - 01:22:26 - R. van de Belt
  01:22:28 - 01:22:37 - Voorzitter Raadscommissie
  01:22:38 - 01:22:40 - Voorzitter Raadscommissie
  01:22:40 - 01:22:43 - Albert Huisman
  01:22:45 - 01:22:57 - R. van de Belt
  01:23:00 - 01:23:02 - Voorzitter Raadscommissie
  01:23:02 - 01:23:33 - Eric Hercules
  01:23:33 - 01:23:38 - Voorzitter Raadscommissie
  01:23:40 - 01:24:19 - R. van de Belt
  01:24:20 - 01:24:24 - Voorzitter Raadscommissie
  01:24:24 - 01:24:42 - Albert Huisman
  01:24:44 - 01:25:05 - R. van de Belt
  01:25:07 - 01:25:09 - Voorzitter Raadscommissie
  01:25:09 - 01:25:42 - Astrid van de Wetering
  01:25:43 - 01:25:44 - Voorzitter Raadscommissie
  01:25:45 - 01:26:13 - Veronne Koot
  01:26:13 - 01:26:15 - Voorzitter Raadscommissie
  01:26:16 - 01:26:45 - R. van de Belt
  01:26:49 - 01:26:51 - Voorzitter Raadscommissie
  01:26:51 - 01:26:53 - Cees Hoogerheide
  01:26:53 - 01:26:54 - Voorzitter Raadscommissie
  01:26:54 - 01:27:00 - Cees Hoogerheide
  01:27:03 - 01:27:10 - Voorzitter Raadscommissie
  01:27:12 - 01:27:14 - Voorzitter Raadscommissie
  01:27:16 - 01:27:37 - Voorzitter Raadscommissie
  01:27:37 - 01:28:51 - Edo Kooiman
  01:28:51 - 01:28:54 - Voorzitter Raadscommissie
  01:28:54 - 01:30:11 - Albert Huisman
  01:30:12 - 01:30:14 - Voorzitter Raadscommissie
  01:30:15 - 01:30:42 - Anneke ter Borg
  01:30:42 - 01:30:43 - Voorzitter Raadscommissie
  01:30:45 - 01:32:13 - Veronne Koot
  01:32:14 - 01:32:16 - Voorzitter Raadscommissie
  01:32:16 - 01:33:19 - Niels Rutten
  01:33:19 - 01:33:20 - Voorzitter Raadscommissie
  01:33:20 - 01:33:21 - Niels Rutten
  01:33:23 - 01:33:29 - Voorzitter Raadscommissie
  01:33:30 - 01:34:46 - Eric Hercules
  01:34:50 - 01:34:52 - Edo Kooiman
  01:34:52 - 01:34:53 - Voorzitter Raadscommissie
  01:34:53 - 01:34:57 - Edo Kooiman
  01:34:59 - 01:35:30 - Edo Kooiman
  01:35:33 - 01:35:36 - Voorzitter Raadscommissie
  01:35:36 - 01:36:36 - Astrid van de Wetering
  01:36:40 - 01:36:43 - Voorzitter Raadscommissie
  01:36:44 - 01:36:52 - Mariët van der Werf
  01:36:56 - 01:37:01 - Voorzitter Raadscommissie
  01:37:01 - 01:37:02 - Astrid van de Wetering
  01:37:02 - 01:37:04 - Voorzitter Raadscommissie
  01:37:04 - 01:37:21 - Albert Huisman
  01:37:22 - 01:37:26 - Voorzitter Raadscommissie
  01:37:26 - 01:37:37 - Niels Rutten
  01:37:39 - 01:37:56 - Voorzitter Raadscommissie
 9. 9

  In de raadsvergadering van 15 februari 2023 heeft u besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘Woonzorglocatie Gasthuisstraat II” ter inzage te leggen. Doel van dit plan is om de ontwikkeling van een woon-zorgcomplex op de locatie van de voormalige Vrije School en de al gesloopte Beatrixzaal op de hoek Gasthuisstraat - Beatrixlaan in Den Burg mogelijk te maken. Het toekomstige woon-zorgcomplex bestaat uit 53 appartementen voor beschermd wonen, met 24 uurs intensieve somatische zorg en zorg voor mensen met dementie.


  Het ontwerpplan heeft ter inzage gelegen van 28 februari tot en met 10 april 2023. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Ook is het plan naar diverse overlegpartners verzonden voor een reactie. De zienswijzen en reacties van de vooroverlegpartners zijn opgenomen in de Nota van Zienswijzen. De zienswijzen leiden niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan. De vooroverlegreacties leiden tot een paar ondergeschikte aanpassingen in de toelichting van het bestemmingsplan. Verder worden in de Nota van Zienswijzen enkele ambtelijke aanpassingen voorgesteld. Deze wijzigingen leiden nu tot het voorstel om het plan gewijzigd vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerp bestemmingsplan ‘Woonzorglocatie Gasthuisstraat II’, zoals geometrisch vastgelegd in het Geography Markup Language (GML) bestand NL.IMRO.DNB2022BP0001-on01 gewijzigd vast te stellen, zoals uiteengezet in de standpunten en de ambtshalve wijzigingen in de Nota van Zienswijzen (wijzigingen ten opzichte van het ontwerp uitwerkingsplan);
  2. De Nota van Zienswijzen ‘Woonzorglocatie Gasthuisstraat II, Den Burg’ vast te stellen, waarin de beantwoording van de zienswijzen en de ambtshalve aanpassingen zijn opgenomen;
  3. Voor het plan geen exploitatieplan vast te stellen ingevolge artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijke ordening omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.
  01:37:58 - 01:39:04 - Voorzitter Raadscommissie
  01:39:08 - 01:39:12 - Voorzitter Raadscommissie
  01:39:14 - 01:40:07 - Eric Hercules
  01:40:07 - 01:40:10 - Voorzitter Raadscommissie
  01:40:10 - 01:42:19 - Jur Schuiringa
  01:42:20 - 01:42:27 - Voorzitter Raadscommissie
  01:42:27 - 01:42:34 - Jur Schuiringa
  01:42:34 - 01:42:44 - Voorzitter Raadscommissie
  01:42:44 - 01:43:18 - C. Hooijschuur
  01:43:19 - 01:43:24 - Voorzitter Raadscommissie
  01:43:24 - 01:43:28 - Niels Rutten
  01:43:28 - 01:43:34 - Voorzitter Raadscommissie
  01:43:34 - 01:44:17 - Niels Rutten
  01:44:17 - 01:44:19 - Voorzitter Raadscommissie
  01:44:19 - 01:44:39 - C. Hooijschuur
  01:44:40 - 01:44:43 - Voorzitter Raadscommissie
  01:44:43 - 01:45:02 - Edo Kooiman
  01:45:03 - 01:45:04 - Voorzitter Raadscommissie
  01:45:04 - 01:45:10 - C. Hooijschuur
  01:45:11 - 01:45:12 - Voorzitter Raadscommissie
  01:45:12 - 01:45:33 - Henry Soyer
  01:45:34 - 01:45:41 - Voorzitter Raadscommissie
  01:45:41 - 01:45:43 - Cees Hoogerheide
  01:45:43 - 01:45:44 - Voorzitter Raadscommissie
  01:45:44 - 01:46:13 - Cees Hoogerheide
  01:46:17 - 01:46:33 - Voorzitter Raadscommissie
  01:46:33 - 01:47:00 - Astrid van de Wetering
  01:47:00 - 01:47:16 - Voorzitter Raadscommissie
  01:47:16 - 01:47:39 - Niels Rutten
  01:47:42 - 01:47:45 - Voorzitter Raadscommissie
  01:47:45 - 01:49:15 - Veronne Koot
  01:49:15 - 01:49:19 - Voorzitter Raadscommissie
  01:49:19 - 01:49:57 - Edo Kooiman
  01:49:57 - 01:50:00 - Voorzitter Raadscommissie
  01:50:00 - 01:50:27 - Astrid van de Wetering
  01:50:27 - 01:50:30 - Voorzitter Raadscommissie
  01:50:30 - 01:50:45 - C. Hooijschuur
  01:50:45 - 01:51:00 - Voorzitter Raadscommissie
  01:51:07 - 01:51:08 - Voorzitter Raadscommissie
  01:51:08 - 01:51:49 - Rob van der Zwaag
  01:51:49 - 01:51:50 - Rob van der Zwaag
  01:51:51 - 01:52:09 - Jur Schuiringa
  01:52:09 - 01:52:27 - Rob van der Zwaag
  01:52:27 - 01:52:56 - Jur Schuiringa
  01:52:56 - 01:53:20 - Voorzitter Raadscommissie
  01:53:20 - 01:53:46 - Niels Rutten
  01:53:48 - 01:53:56 - Voorzitter Raadscommissie
 10. 10

  Het college besluit de uitgebreide afwijkingsprocedure te starten voor de het verleggen van het fietspad in het natuurgebied Tureluur en Schettersweid nabij de Ploeglanderweg in Den Burg. Het college vraagt de
  gemeenteraad hiervoor een verklaring van geen bedenkingen af te geven om de benodigde omgevingsvergunning te kunnen verlenen.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college om mee te werken aan het verleggen van het fietspad in het natuurgebied Tureluur en Schettersweid nabij de Ploeglanderweg in Den Burg.
  2. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen vast te stellen en ter inzage te leggen voor de aanvraag omgevingsvergunning.
  3. Als er geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt ingediend, deze aan te merken als een vastgestelde verklaring van geen bedenkingen
  01:53:52 - 01:53:56 - Voorzitter Raadscommissie
  01:53:57 - 01:54:32 - Voorzitter Raadscommissie
  01:54:33 - 01:55:18 - Henry Soyer
  01:55:18 - 01:55:23 - Voorzitter Raadscommissie
  01:55:24 - 01:56:07 - C. Hooijschuur
  01:56:07 - 01:56:08 - Voorzitter Raadscommissie
  01:56:08 - 01:56:24 - Henry Soyer
  01:56:26 - 01:56:29 - Henry Soyer
  01:56:32 - 01:57:09 - C. Hooijschuur
  01:57:09 - 01:57:10 - Voorzitter Raadscommissie
  01:57:10 - 01:57:16 - C. Hooijschuur
  01:57:16 - 01:57:27 - Voorzitter Raadscommissie
  01:57:27 - 01:57:37 - Cees Hoogerheide
  01:57:39 - 01:57:41 - Voorzitter Raadscommissie
  01:57:41 - 01:58:19 - Edo Kooiman
  01:58:19 - 01:58:22 - Voorzitter Raadscommissie
  01:58:22 - 01:58:39 - Niels Rutten
  01:58:40 - 01:58:42 - Voorzitter Raadscommissie
  01:58:42 - 01:59:15 - Albert Huisman
  01:59:16 - 01:59:19 - Voorzitter Raadscommissie
  01:59:20 - 02:00:22 - Anneke Visser-Veltkamp
  02:00:22 - 02:00:29 - Voorzitter Raadscommissie
  02:00:30 - 02:00:31 - Voorzitter Raadscommissie
  02:00:31 - 02:00:52 - Henry Soyer
  02:00:52 - 02:00:53 - Voorzitter Raadscommissie
  02:00:53 - 02:00:58 - Voorzitter Raadscommissie
 11. 11

  De financiële verordening en de controleverordening moeten aangepast worden aan de nieuwe rechtmatigheidsverklaring die vanaf het boekjaar 2023 geldt en door het college moet worden afgegeven. De wijzigingen en ingangsdatum zijn nu wettelijk vastgesteld, wat betekent dat de verordeningen hierop aangepast kunnen worden.


  Auditcommissie:
  De financiële verordening is in december 2022 vastgesteld na een uitgebreide behandeling in de Auditcommissie. De aanpassingen die nu zijn doorgevoerd in beide verordeningen hebben vrijwel allemaal betrekking op de inmiddels vastgesteld regels ten aanzien van de rechtmatigheidsverklaring die, vanaf dit jaar, wordt afgegeven door het college. Wij wisten in december al dat deze aanpassingen nog doorgevoerd moesten worden zodra er meer bekend zou zijn.
  De Auditcommissie heeft deze verordeningen zodoende niet nogmaals besproken en geeft aan dat er geen technische belemmeringen zijn om de verordeningen vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. de financiële verordening 2023 vast te stellen
  2. de controleverordening accountant vast te stellen
  02:00:57 - 02:00:58 - Voorzitter Raadscommissie
  02:01:00 - 02:01:39 - Voorzitter Raadscommissie
  02:01:39 - 02:02:26 - Anneke Visser-Veltkamp
  02:02:27 - 02:02:30 - Voorzitter Raadscommissie
  02:02:30 - 02:02:33 - Jur Schuiringa
  02:02:33 - 02:02:41 - Voorzitter Raadscommissie
 12. 12

  De financiële consequenties van de algemene uitkering voor de jaren 2023-2028 zijn via de meicirculaire 2023 van het rijk bekend gemaakt. In de perspectiefnota 2024 is nog rekening gehouden met de uitkomsten van de meicirculaire 2022. Het meerjarenperspectief van de programmabegroting 2024 wordt aangepast aan de uitkomst van de meicirculaire 2023.

  Voorgesteld besluit

  1. kennis te nemen van de hogere algemene uitkering 2023 van € 1.107.040 ten opzichte van de meicirculaire 2022;
  2. in 2023 per saldo hiervan € 288.610 te bestemmen voor uitgaven diverse programma’s;
  3. het resterende bedrag van deze hogere algemene uitkering van € 818.430 in 2023 in de algemene reserve te storten;
  4. de financiële consequenties voor de jaren 2024-2025 ten opzichte van de meicirculaire 2022 op te nemen in het meerjarenperspectief 2024-2027 van de programmabegroting 2024.

  Raadsinformatiebrieven

  Titel
  RIB 23-046 Uitkomsten meicirculaire 2023
  02:02:37 - 02:02:41 - Voorzitter Raadscommissie
  02:02:42 - 02:03:21 - Voorzitter Raadscommissie
  02:03:21 - 02:03:50 - Jur Schuiringa
  02:03:51 - 02:03:54 - Voorzitter Raadscommissie
  02:03:54 - 02:04:12 - Anneke Visser-Veltkamp
  02:04:12 - 02:04:14 - Voorzitter Raadscommissie
  02:04:14 - 02:04:45 - C. Hooijschuur
  02:04:46 - 02:04:51 - Voorzitter Raadscommissie
  02:04:51 - 02:05:01 - Niels Rutten
  02:05:03 - 02:05:18 - Jur Schuiringa
  02:05:21 - 02:05:22 - Voorzitter Raadscommissie
  02:05:22 - 02:05:36 - Anneke Visser-Veltkamp
  02:05:37 - 02:06:58 - Voorzitter Raadscommissie
 13. 13

  02:05:54 - 02:06:58 - Voorzitter Raadscommissie
 14. 14

  Fracties kunnen brieven of raadsinformatiebrieven agenderen voor bespreking in de raadscommissie.
  Een actueel overzicht van alle ingekomen brievenen is te vinden via www.texel.nl/brievenaanderaad of via het Raadsinformatiesysteem (www.texel.nl/gemeenteraad), dan kiezen voor: Overzichten.
  Een actueel overzicht van alle ingekomen raadsinformatiebrieven is altijd te vinden via www.texel.nl/RIBs of via het Raadsinformatiesysteem (www.texel.nl/gemeenteraad), dan kiezen voor: Overzichten.


  'Schoten voor de boeg' zijn onderwerpen die een fractie kan agenderen om bijvoorbeeld af te tasten hoe andere fracties denken over een onderwerp.

  02:06:01 - 02:06:58 - Voorzitter Raadscommissie
 15. 15

  Ter bespreking wordt de Lange Termijn Planning toegevoegd, met in geel de wijzigingen/verschuivingen ten opzichte van de laatste versie.

  02:06:07 - 02:06:58 - Voorzitter Raadscommissie
 16. 16

  Noot: Alleen indien de commissie het voorstel van de heer Hercules t.a.v. beantwoording rondvragen heeft aangenomen.

 17. 17

  02:06:49 - 02:06:58 - Voorzitter Raadscommissie