Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 24 mei 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
Burgemeester M.C. Uitdehaag
Toelichting

De vergadering zal plaatsvinden in de raadszaal. De vergadering is live te volgen via www.texel.nl/uitzendingraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:00:04 - 00:05:30 - M.C. Uitdehaag
 2. 01:28:54 - 01:30:45 - A.A.M. vd Wetering
  01:30:48 - 01:31:32 - M.C. Uitdehaag
  01:31:57 - 01:32:43 - V. Koot
  01:32:46 - 01:32:59 - M.C. Uitdehaag
  01:32:59 - 01:33:23 - A.A.M. vd Wetering
  01:33:23 - 01:33:35 - M.C. Uitdehaag
  01:33:35 - 01:33:37 - E. Hercules
  01:34:58 - 01:35:04 - M.C. Uitdehaag
  01:35:06 - 01:35:37 - A.A.M. vd Wetering
  01:35:39 - 01:35:44 - M.C. Uitdehaag
  01:35:44 - 01:36:21 - E. Hercules
  01:36:24 - 01:36:56 - M.C. Uitdehaag
  01:36:56 - 01:38:07 - R. Kieft
  01:38:07 - 01:38:32 - M.C. Uitdehaag
  01:38:32 - 01:39:47 - R. van de Belt
  01:39:50 - 01:40:02 - M.C. Uitdehaag
  01:40:04 - 01:40:14 - E. Kooiman
  01:40:17 - 01:41:04 - M.C. Uitdehaag
  01:41:04 - 01:42:08 - A.A.M. vd Wetering
  01:42:08 - 01:42:17 - M.C. Uitdehaag
  01:42:17 - 01:42:56 - R. Kieft
  01:42:56 - 01:43:03 - M.C. Uitdehaag
  01:43:03 - 01:43:28 - A. Huisman
  01:43:30 - 01:43:38 - M.C. Uitdehaag
  01:43:38 - 01:43:41 - A.P. Visser-Veltkamp
  01:44:17 - 01:44:39 - M.C. Uitdehaag
  01:53:20 - 01:54:20 - A. Huisman
  01:54:22 - 01:54:32 - M.C. Uitdehaag
  01:54:34 - 01:54:53 - E. Hercules
  01:54:53 - 01:55:01 - M.C. Uitdehaag
  01:55:01 - 01:55:05 - E. Hercules
  01:55:08 - 01:55:09 - M.C. Uitdehaag
  01:55:11 - 01:55:32 - A. Huisman
  01:55:32 - 01:55:36 - M.C. Uitdehaag
  01:55:40 - 01:55:50 - R. Kieft
  01:55:50 - 01:55:51 - M.C. Uitdehaag
  01:55:55 - 01:56:14 - R. van de Belt
  01:56:16 - 01:56:19 - R. Kieft
  01:56:19 - 01:56:32 - M.C. Uitdehaag
  01:56:34 - 01:57:03 - R. Kieft
  01:57:03 - 01:57:53 - M.C. Uitdehaag
  01:57:56 - 01:58:20 - A.P. Visser-Veltkamp
  01:58:21 - 01:58:30 - M.C. Uitdehaag
  01:58:33 - 01:59:03 - R. van de Belt
  01:59:03 - 01:59:15 - M.C. Uitdehaag
  01:59:15 - 01:59:19 - C. Hoogerheide
  01:59:23 - 01:59:33 - R. van de Belt
  01:59:36 - 01:59:38 - M.C. Uitdehaag
  01:59:41 - 02:00:33 - E. Hercules
  02:00:33 - 02:02:08 - M.C. Uitdehaag
  02:02:10 - 02:03:04 - A.A.M. vd Wetering
  02:03:04 - 02:03:11 - M.C. Uitdehaag
  02:03:13 - 02:03:27 - C. Hoogerheide
  02:03:27 - 02:03:37 - M.C. Uitdehaag
  02:03:37 - 02:03:47 - F. Zegel
  02:03:49 - 02:03:52 - M.C. Uitdehaag
  02:03:55 - 02:04:30 - N.C.B. Ran
  02:04:30 - 02:04:46 - M.C. Uitdehaag
  02:04:50 - 02:05:47 - A.A.M. vd Wetering
  02:05:47 - 02:05:56 - M.C. Uitdehaag
  02:05:59 - 02:06:25 - C.J. Rutten
  02:06:25 - 02:06:45 - M.C. Uitdehaag
  02:06:45 - 02:07:42 - E. Hercules
  02:07:45 - 02:07:51 - M.C. Uitdehaag
  02:07:54 - 02:10:14 - R. van de Belt
  02:10:14 - 02:10:25 - M.C. Uitdehaag
  02:10:27 - 02:11:07 - A.A.M. vd Wetering
  02:11:07 - 02:11:08 - M.C. Uitdehaag
  02:11:11 - 02:12:32 - N.C.B. Ran
  02:12:36 - 02:12:39 - M.C. Uitdehaag
  02:12:42 - 02:13:24 - E. Hercules
  02:13:24 - 02:14:03 - M.C. Uitdehaag
  02:14:06 - 02:15:51 - E. Kooiman
  02:15:54 - 02:15:56 - M.C. Uitdehaag
  02:16:01 - 02:17:24 - E. Hercules
  02:17:26 - 02:17:59 - M.C. Uitdehaag
  02:17:59 - 02:18:37 - C.J. Rutten
  02:18:37 - 02:19:00 - M.C. Uitdehaag
  02:19:03 - 02:19:40 - N.C.B. Ran
  02:19:46 - 02:20:19 - E. Hercules
  02:20:19 - 02:21:06 - M.C. Uitdehaag
  02:21:06 - 02:21:42 - E. Hercules
  02:21:44 - 02:21:51 - M.C. Uitdehaag
  02:21:51 - 02:22:56 - R. van de Belt
 3. Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van 39 woningen, waaronder 20 sociale huurwoningen op het voormalige voetbalveld aan de Trompstraat mogelijk gemaakt.
  Deze ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan Oudeschild, omdat de locatie deels een sport-bestemming en deels een groenbestemming heeft en er geen woningen zijn toegestaan. Daarom wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid, waardoor de beoogde woningen gerealiseerd kunnen worden.
  Het woningbouwplan gaat uit van 20 ‘rug-aan-rug woningen’, 14 ‘rij woningen’, 4 ‘twee-onder-een kap’ en 1 ‘vrijstaande woning’.
  Binnen het plangebied zijn 62 parkeerplaatsen voorzien, waarmee ruim voldaan wordt aan de gemeentelijke parkeernormen.

  Doel is deze woningen zo snel mogelijk te realiseren. De gemeente levert hiermee een belangrijke bijdrage
  aan de leefbaarheid van de dorpen.
  Het plan heeft van 28 februari tot en met 11 april 2022 ter inzage gelegen. In deze periode zijn er 7 zienswijzen ingediend. Het plan wordt aangepast op een zienswijze van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Daarnaast is er 1 ambtshalve tekstuele aanpassing toegevoegd.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Oudeschild Trompstraat, waarmee de bouw van 39 woningen op het voormalige voetbalveld mogelijk wordt gemaakt, zoals geometrisch is vastgelegd in het Geography Markup Language (GML) bestand NL.IMRO.0448.ODS2021BP0001-on01 gewijzigd vast te stellen, zoals uiteengezet in de standpunten in de Nota van Zienswijzen (wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan);
  2. De Nota van Zienswijzen vast te stellen, waarin de beantwoording van de zienswijzen en de ambtshalve aanpassingen zijn opgenomen.
  3. Voor het plan geen exploitatieplan vast te stellen ingevolge artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijke ordening omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd;
  4. Als ondergrond voor de verbeelding te gebruiken: de Grootschalige Basiskaart (GBKN) ondergrond van 17 oktober 2021.

  Besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Oudeschild Trompstraat, waarmee de bouw van 39 woningen op het voormalige voetbalveld mogelijk wordt gemaakt, zoals geometrisch is vastgelegd in het Geography Markup Language (GML) bestand NL.IMRO.0448.ODS2021BP0001-on01 gewijzigd vast te stellen, zoals uiteengezet in de standpunten in de Nota van Zienswijzen (wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan);
  2. De Nota van Zienswijzen vast te stellen, waarin de beantwoording van de zienswijzen en de ambtshalve aanpassingen zijn opgenomen.
  3. Voor het plan geen exploitatieplan vast te stellen ingevolge artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijke ordening omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd;
  4. Als ondergrond voor de verbeelding te gebruiken: de Grootschalige Basiskaart (GBKN) ondergrond van 17 oktober 2021.

  Antwoord op raadsvragen

  Onderwerp
  D66 - Kan tijdelijke bouwverkeerweg permanent worden?
  GroenLinks - Over het raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Oudeschild-Trompstraat
  Texels Belang - Over het raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Oudeschild-Trompstraat
  Texels Belang - over de toegangsweg naar de nieuw te bouwen wijk op het voetbalveld (Oudeschild - Trompstraat)
  VVD - Over de aanleg van parkeerplaatsen (o.a. bij de Trompstraat)

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  Inspraak bij het BP Oudeschild-Trompstraat

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Oudeschild Trompstraat (locatie voormalig voetbalveld)
  00:05:30 - 00:05:53 - C. Hoogerheide
  00:05:53 - 00:06:22 - M.C. Uitdehaag
  00:06:22 - 00:06:51 - N.C.B. Ran
  00:06:51 - 00:06:55 - M.C. Uitdehaag
  00:06:55 - 00:07:14 - A.A.M. vd Wetering
  00:07:14 - 00:07:35 - M.C. Uitdehaag
  00:07:35 - 00:07:56 - C.J. Rutten
  00:07:57 - 00:09:25 - M.C. Uitdehaag
  00:09:25 - 00:10:12 - E. Hercules
  00:10:14 - 00:13:34 - M.C. Uitdehaag
 4. Het college stelt de raad voor de locaties Jozef- en Fonteinschool via 2 tenders in de markt te zetten. Uitgangspunt is het realiseren van een betaalbaar programma van minimaal 42 woningen .
  De markt wordt hierbij uitgedaagd om op basis van wensen en eisen met een optimaal plan te komen en een grondbieding te doen. De tenderprocedure zelf zal ongeveer een half jaar duren, zodat de partij die de tender wint begin 2023 kan starten met benodigde stappen om tot herontwikkeling te komen.
  Voorgaande houdt ook in dat de gebouwen vanaf de zomer 2022 via een gespecialiseerde vastgoedbeheerder in ieder geval anderhalf jaar ingezet kunnen worden voor tijdelijke huisvesting, waaronder mogelijk de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

  Er dienen  bij dit voorstel drie amendementen:

  • Texels Belang, PvdA pro Texel en GroenLinks: Betaalbare huurwoningen en seniorenappartementen.
  • Hart voor Texel: Oudbouw niet behouden
  • CDA: Scenario 3, maar niet alleen voor senioren en mèt aandacht voor groen

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. het college opdracht te geven aan de hand van de kaders in dit advies de locaties Jozefschool en Fonteinschool door middel van 2 tenders in de markt te zetten;
  2. voor de tenderprocedures totaal € 80.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve;
  3. in te stemmen met een maximaal negatief resultaat van € 500.000 op beide ontwikkelingen samen;
  4. de participatie in fase 1 Tenderprocedure te beperken tot: informeren.

  Besluit

  1. Als aanpassing op de kaders van dit advies op locatie Fonteinschool de tien grondgebonden woningen als sociale huurwoningen op te nemen.
  2. Op de locatie Jozefschool als uitgangspunt te kiezen voor scenario 3: 23 betaalbare levensloopbestendige appartementen. Met als uitgangspunt ook dat deze in de toekomst betaalbaar blijven, bijvoorbeeld door een koopgarantregeling.
  3. Het college opdracht te geven om de locaties Jozefschool en Fonteinschool via een tender of andere wijze in de markt te zetten.
  4. Voor deze procedures totaal 80.000,-- beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
  5. In te stemmen met een maximaal negatief resultaat van 1 miljoen euro op beide ontwikkelingen samen. En de raad actief te informeren over de voortgang van het proces.
  6. De participatie in fase 1 Tenderprocedure te beperken tot: informeren.

  ++Stemverklaring: ++
  bij het Amendement Texels Belang, GroenLinks, PvdA: Betaalbare huurwoningen en seniorenappartementen:  Raadslid VISSER wil aangeven achter de aanpassing van het amendement te staan, maar het niet nodig had gevonden, omdat juist de senioren de doorstroming tegenhouden. Ze denkt dat alle doelgroepen wel aan bod komen door van een kleinere gezinswoning naar een grotere door te kunnen stromen en zo plek te maken voor anderen.
  Raadslid KOOIMAN verklaart over het 1e amendement dat ook hij zorgen heeft over de koopgarantregeling, maar door de uitleg van de portefeuillehouder positief gestemd is. Ook vindt hij de €1 miljoen prima als grens voor negatieve exploitatie.
  Raadslid VAN DE WETERING verklaart ontzettend veel moeite te hebben met platgaan van de Jozefschool, maar gaat toch mee met het eerste amendement, omdat er nu ook voor de jeugd gebouwd gaat worden.

  Amendementen

  Titel
  Amendement - Betaalbare huurwoningen en levensloopbestendige appartementen - AANGENOMEN
  Amendement - Bij de Jozefschool kiezen voor Scenario 3, maar niet alleen voor senioren en mèt aandacht voor groen - INGETROKKEN
  Amendement - Oudbouw niet behouden - VERWORPEN

  Antwoord op raadsvragen

  Onderwerp
  CDA - Over het raadsvoorstel Ontwikkel- en tenderstrategie locaties Jozefschool en Fonteinschool
  PvdA - over noodzaak uitstellen tender Fontein/Jozefschool (ivm opties koopgarant ed)
  PvdA - Zelfbewoningsplicht, anti-speculatiebeding, mogelijkheden voor een koopgarantregeling
  PvdA en GroenLinks - n.a.v. commissiebehandeling Ontwikkel- en tenderstrategie locaties Jozefschool en Fonteinschool

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Ontwikkel- en tenderstrategie locaties Jozefschool en Fonteinschool
  00:13:55 - 00:14:00 - M.C. Uitdehaag
  00:14:19 - 00:15:52 - N.C.B. Ran
  00:15:52 - 00:17:14 - F. Zegel
  00:17:14 - 00:17:22 - N.C.B. Ran
  00:17:22 - 00:17:57 - E. Hercules
  00:17:57 - 00:18:03 - N.C.B. Ran
  00:18:03 - 00:18:29 - C. Hoogerheide
  00:18:31 - 00:18:43 - N.C.B. Ran
  00:18:43 - 00:20:19 - A.A.M. vd Wetering
  00:20:22 - 00:20:32 - N.C.B. Ran
  00:20:32 - 00:22:02 - E. Hercules
  00:22:02 - 00:22:04 - N.C.B. Ran
  00:22:08 - 00:22:46 - A.A.M. vd Wetering
  00:22:48 - 00:23:03 - N.C.B. Ran
  00:23:06 - 00:23:35 - F. Zegel
  00:23:37 - 00:23:40 - N.C.B. Ran
  00:23:40 - 00:23:47 - A.A.M. vd Wetering
  00:23:49 - 00:23:52 - N.C.B. Ran
  00:23:54 - 00:25:23 - V. Koot
  00:25:23 - 00:25:40 - N.C.B. Ran
  00:25:40 - 00:27:39 - M.C. Uitdehaag
  00:27:43 - 00:27:44 - N.C.B. Ran
  00:27:46 - 00:28:18 - E. Kooiman
  00:28:20 - 00:28:22 - N.C.B. Ran
  00:28:25 - 00:30:10 - E. Hercules
  00:30:10 - 00:30:12 - N.C.B. Ran
  00:30:12 - 00:30:15 - E. Hercules
  00:30:15 - 00:30:17 - N.C.B. Ran
  00:30:26 - 00:31:28 - A. Huisman
  00:31:35 - 00:33:16 - M.C. Uitdehaag
  00:33:16 - 00:33:21 - N.C.B. Ran
  00:33:34 - 00:34:28 - R. van de Belt
  00:34:28 - 00:34:30 - N.C.B. Ran
  00:34:30 - 00:34:55 - A. Huisman
  00:34:57 - 00:35:00 - N.C.B. Ran
  00:35:00 - 00:35:21 - R. van de Belt
  00:35:21 - 00:35:25 - N.C.B. Ran
  00:35:25 - 00:36:05 - A.A.M. vd Wetering
  00:36:05 - 00:36:12 - N.C.B. Ran
  00:36:12 - 00:36:48 - E. Hercules
  00:36:50 - 00:36:54 - N.C.B. Ran
  00:36:54 - 00:37:17 - A.A.M. vd Wetering
  00:37:19 - 00:37:25 - N.C.B. Ran
  00:37:25 - 00:38:28 - V. Koot
  00:38:28 - 00:38:31 - N.C.B. Ran
  00:38:35 - 00:39:39 - C. Hoogerheide
  00:39:39 - 00:40:02 - N.C.B. Ran
  00:40:02 - 00:40:08 - A.P. Visser-Veltkamp
  00:40:08 - 00:40:11 - N.C.B. Ran
  00:40:19 - 00:41:08 - R. van de Belt
  00:41:11 - 00:41:14 - N.C.B. Ran
  00:41:16 - 00:41:19 - A. Huisman
  00:41:25 - 00:41:31 - A.P. Visser-Veltkamp
  00:41:31 - 00:41:43 - N.C.B. Ran
  00:41:43 - 00:42:00 - V. Koot
  00:42:04 - 00:42:43 - R. van de Belt
  00:42:43 - 00:43:05 - N.C.B. Ran
  00:49:07 - 00:49:24 - C. Hoogerheide
  00:49:24 - 00:49:44 - N.C.B. Ran
  00:49:44 - 00:51:56 - A. Huisman
  00:51:58 - 00:52:04 - N.C.B. Ran
  00:52:04 - 00:52:47 - A.A.M. vd Wetering
  00:52:53 - 00:52:57 - N.C.B. Ran
  00:52:57 - 00:53:38 - A. Huisman
  00:53:40 - 00:53:41 - N.C.B. Ran
  00:53:43 - 00:54:45 - E. Hercules
  00:54:48 - 00:54:50 - N.C.B. Ran
  00:54:50 - 00:55:01 - A. Huisman
  00:55:04 - 00:55:08 - N.C.B. Ran
  00:55:08 - 00:55:14 - F. Zegel
  00:55:14 - 00:55:18 - N.C.B. Ran
  00:55:18 - 00:55:23 - F. Zegel
  00:55:23 - 00:55:58 - N.C.B. Ran
  00:55:58 - 00:56:12 - V. Koot
  00:56:12 - 00:56:16 - N.C.B. Ran
  00:56:16 - 00:57:03 - M.C. Uitdehaag
  00:57:03 - 00:57:10 - N.C.B. Ran
  00:57:12 - 00:57:38 - V. Koot
  00:57:38 - 00:57:48 - N.C.B. Ran
  00:57:51 - 00:58:42 - E. Kooiman
  00:58:44 - 00:58:45 - N.C.B. Ran
  00:58:48 - 00:59:14 - A.A.M. vd Wetering
  00:59:14 - 00:59:17 - N.C.B. Ran
  00:59:17 - 01:01:20 - R. van de Belt
  01:01:20 - 01:01:45 - N.C.B. Ran
  01:01:45 - 01:02:58 - A.P. Visser-Veltkamp
  01:02:59 - 01:03:08 - N.C.B. Ran
  01:03:08 - 01:04:06 - E. Kooiman
  01:04:09 - 01:04:14 - N.C.B. Ran
  01:04:14 - 01:04:16 - E. Hercules
  01:04:44 - 01:04:53 - E. Kooiman
  01:04:57 - 01:05:15 - E. Hercules
  01:05:18 - 01:05:41 - E. Kooiman
  01:05:44 - 01:05:49 - N.C.B. Ran
  01:05:52 - 01:06:02 - A.A.M. vd Wetering
  01:06:02 - 01:06:07 - N.C.B. Ran
  01:06:07 - 01:06:36 - A.A.M. vd Wetering
  01:06:39 - 01:06:42 - N.C.B. Ran
  01:06:53 - 01:07:36 - C.J. Rutten
  01:07:38 - 01:07:44 - N.C.B. Ran
  01:07:44 - 01:08:33 - A. Huisman
  01:08:33 - 01:08:38 - N.C.B. Ran
  01:08:38 - 01:08:47 - A.P. Visser-Veltkamp
  01:08:49 - 01:08:52 - N.C.B. Ran
  01:08:52 - 01:09:09 - C.J. Rutten
  01:09:11 - 01:09:16 - N.C.B. Ran
  01:09:16 - 01:09:26 - F. Zegel
  01:09:29 - 01:09:36 - N.C.B. Ran
  01:09:39 - 01:09:52 - A.A.M. vd Wetering
  01:09:55 - 01:09:58 - N.C.B. Ran
  01:09:58 - 01:10:01 - A.A.M. vd Wetering
  01:10:01 - 01:10:02 - N.C.B. Ran
  01:10:05 - 01:10:35 - R. van de Belt
  01:10:58 - 01:11:16 - N.C.B. Ran
  01:11:21 - 01:12:45 - V. Koot
  01:12:45 - 01:13:14 - N.C.B. Ran
  01:13:18 - 01:13:19 - A. Huisman
  01:13:25 - 01:13:27 - N.C.B. Ran
  01:13:32 - 01:14:23 - R. van de Belt
  01:14:23 - 01:14:24 - N.C.B. Ran
  01:14:25 - 01:15:10 - V. Koot
  01:15:10 - 01:15:15 - N.C.B. Ran
  01:15:18 - 01:15:28 - E. Kooiman
  01:15:28 - 01:15:30 - N.C.B. Ran
  01:15:30 - 01:15:31 - E. Kooiman
  01:15:31 - 01:15:55 - N.C.B. Ran
  01:15:55 - 01:16:28 - E. Hercules
  01:16:30 - 01:16:35 - N.C.B. Ran
  01:16:35 - 01:16:49 - C. Hoogerheide
  01:16:52 - 01:17:12 - N.C.B. Ran
  01:17:12 - 01:18:05 - R. van de Belt
  01:18:08 - 01:18:18 - N.C.B. Ran
  01:18:18 - 01:18:30 - V. Koot
  01:18:31 - 01:18:34 - N.C.B. Ran
  01:18:34 - 01:19:02 - R. van de Belt
  01:19:04 - 01:19:12 - N.C.B. Ran
  01:19:12 - 01:19:27 - V. Koot
  01:19:27 - 01:19:39 - N.C.B. Ran
  01:19:39 - 01:19:40 - E. Kooiman
  01:19:41 - 01:19:49 - N.C.B. Ran
  01:20:17 - 01:20:19 - M.C. Uitdehaag
  01:21:36 - 01:21:52 - E. Kooiman
  01:21:55 - 01:22:10 - A.A.M. vd Wetering
  01:22:12 - 01:25:32 - M.C. Uitdehaag
 5. Volgens afspraak wordt aan de gemeenteraad, vooruitlopend op de programmarekening, de herberekende grondexploitaties voor behandeling in de gemeenteraad aangeboden. In de bijlage treft u de paragraaf Grondbeleid aan, zoals opgenomen in de programmarekening 2021.
  Bij de herberekening van de grondexploitaties is gerekend met het huidige prijsindexcijfer voor grond- weg- en waterbouw, die vele malen hoger dan is aangenomen bij de voorgaande berekening (is 7% ten opzichte van 2%). Dit komt door de onverwachte en sterke schaarste naar bouwmaterialen in 2021.
  De opbrengsten zijn maar licht gestegen en verhoogd voor de vrije sector kavels met het consumenten prijsindexcijfer (4,63%, mei – januari), in verband met het betaalbare programma. De opbrengsten van de sociale huur zijn niet verhoogd. De raad heeft hiervoor een grondprijs van € 100,-- per m2 vastgesteld.
  Andere oorzaken voor het groter worden van de tekorten en het kleiner worden van de opbrengsten zijn in het bijgevoegde document beschreven (paragraaf grondbeleid) De hierboven genoemde oorzaken zijn wel de belangrijkste factoren.

  Mevrouw Visser-Veltkamp zal een toelichting geven op het advies van de Auditcommissie bij dit voorstel.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. akkoord te gaan met de herberekening van de grondexploitaties;
  2. de voorziening voor de grondexploitatie Den Burg oost te verhogen met € 79.786 tot een bedrag van € 996.262;
  3. de voorziening voor de grondexploitatie Oosterend te verhogen met € 127.431 tot een bedrag van € 657.431;
  4. de voorziening voor de grondexploitatie Den Hoorn – Jan Drijverschool te verhogen met € 112.622 tot een bedrag van € 812.622;
  5. deze verhoging van de voorzieningen zijn in de programmarekening 2021 verwerkt ten laste van het rekeningresultaat;
  6. de grondexploitatie Den Burg west afsluiten;
  7. het positieve saldo van de grondexploitatie Den Burg west € 132.000 ten gunste brengen van de Algemene reserve;
  8. de herberekeningen van grondexploitaties; het Gezondheidsplein Den Burg, de Kompas Den Burg, Oudeschild, De Cocksdorp ter kennisneming aan te nemen.

  Besluit

  1. akkoord te gaan met de herberekening van de grondexploitaties;
  2. de voorziening voor de grondexploitatie Den Burg oost te verhogen met € 79.786 tot een bedrag van € 996.262;
  3. de voorziening voor de grondexploitatie Oosterend te verhogen met € 127.431 tot een bedrag van € 657.431;
  4. de voorziening voor de grondexploitatie Den Hoorn – Jan Drijverschool te verhogen met € 112.622 tot een bedrag van € 812.622;
  5. deze verhoging van de voorzieningen zijn in de programmarekening 2021 te verwerken ten laste van het rekeningresultaat;
  6. de grondexploitatie Den Burg west af te sluiten;
  7. het positieve saldo van de grondexploitatie Den Burg west € 132.000 ten gunste te brengen van de Algemene reserve;
  8. om de herberekeningen van grondexploitaties; het Gezondheidsplein Den Burg, de Kompas Den Burg, Oudeschild, De Cocksdorp ter kennisneming aan te nemen.

  Antwoord op raadsvragen

  Onderwerp
  PvdA - n.a.v. het raadsvoorstel: Herberekening grondexploitaties (over: inflatie en inflatie-correctie)
  VVD - n.a.v. commissiebehandeling Herberekening grondexploitaties

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Herberekening grondexploitaties
  01:25:34 - 01:26:19 - A.P. Visser-Veltkamp
  01:26:21 - 01:26:36 - M.C. Uitdehaag
  01:26:36 - 01:26:38 - E. Kooiman
  01:27:11 - 01:28:51 - M.C. Uitdehaag
 6. Resultaat stemming

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Advies Auditcommissie bij: Herberekening grondexploitaties
 7. Resultaat stemming

  Besluit

  De voorliggende motie, ingediend door de fracties van VVD en D66 aan te nemen,
  en roept het college op
  aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de kustgemeentes van Noord-Holland over te brengen dat het belangrijk is om bij de gebiedsgerichte aanpak in relatie tot stikstof-maatwerk toe te passen en open te staan voor lokale oplossingen voor de lokale problematiek.

  Stemverklaring:
  Raadslid VISSER verklaart vertrouwen te hebben in provincie en college, dus niet mee zal gaan met de motie. Raadslid HERCULES geeft aan dat ze voor wat betreft het vertrouwen ook namens hem sprak.

  Moties en initiatiefvoorstellen

  Titel
  Motie - Gebiedsgerichte aanpak stikstof - AANGENOMEN

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit motie - Gebiedsgerichte aanpak stikstof

  Raadsinformatiebrieven

  Titel
  RIB 22-038 afschrift van brief aan GS over stikstofproblematiek
 8. Resultaat stemming

  Moties en initiatiefvoorstellen

  Titel
  Motie - Betaalbare koopwoningen - AANGENOMEN

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit motie - Betaalbare koopwoningen
  02:23:05 - 02:23:08 - R. Kieft
  02:23:08 - 02:23:09 - M.C. Uitdehaag
  02:23:16 - 02:23:32 - R. van de Belt
  02:23:39 - 02:23:53 - E. Kooiman
  02:23:53 - 02:24:06 - R. van de Belt
  02:24:06 - 02:25:57 - M.C. Uitdehaag
 9. Resultaat stemming

  Moties en initiatiefvoorstellen

  Titel
  Motie - Koophuizen betaalbaar maken en houden - AANGENOMEN

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit motie - Koophuizen betaalbaar maken en houden
 10. Door de oorlog in Oekraïne heeft elke gemeente in Nederland de opdracht gekregen om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Uitgangspunt is dat de kosten die hiermee gemoeid zijn worden gecompenseerd door het Rijk. De gemeente moet echter voorfinancieren. De raad wordt gevraagd het benodigde budget in het kader van voorfinanciering beschikbaar te stellen.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. In eerste instantie een bedrag van €2.992.200 beschikbaar te stellen en voor te financieren t.b.v. de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne;
  2. Op basis van nacalculatie de definitieve kosten te verantwoorden via de reguliere P&C cyclus;
  3. Het college opdracht te geven om de raad periodiek middels een RIB over de voortgang te informeren.

  Besluit

  1. In eerste instantie een bedrag van €2.992.200 beschikbaar te stellen en voor te financieren t.b.v. de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne;
  2. Op basis van nacalculatie de definitieve kosten te verantwoorden via de reguliere P&C cyclus;
  3. Het college opdracht te geven om de raad periodiek middels een RIB over de voortgang te informeren.

  Antwoord op raadsvragen

  Onderwerp
  Hart voor Texel en PvdA - n.a.v. commissiebehandeling raadsvoorstel Oekraiense vluchtelingen

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Opvang Oekraïense vluchtelingen

  Raadsinformatiebrieven

  Titel
  RIB 22-019 Opvang Oekrainse vluchtelingen
  RIB 22-027 Tijdelijke regeling financiering kinderopvang Oekraïense vluchtelingen
 11. 3 Onderwerpen vragen een beslissing van de 5 Wadden-gemeenteraden, kijkend naar hun gezamenlijke Rekenkamercommissie De Waddeneilanden:

  1. De verordening uit 2018 is het afgelopen jaar geëvalueerd door de leden van de Rekenkamercommissie, de griffiers en de Begeleidingscommissie (waarin van elk eiland een raadslid en de griffier zitting hebben). Er is overeenstemming over een wijziging van artikel 7, 8 en 11 (op onderdelen).
  2. Daarnaast is de heer E. van de Wiel uit Hengelo, die pas sinds 12 mei 2020 benoemd was, in het laatste kwartaal van 2021 gestopt met zijn werkzaamheden voor de Rekenkamercommissie; er moest zodoende ook een vacature vervuld worden.
  3. Ook liepen de benoemingstermijn van de voorzitter, de here Boneschansker, en het lid, mevrouw Fogl, af.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. De heer Prof. dr. Jouke van Dijk uit Groningen te benoemen als lid van de Rekenkamercommissie voor de duur van 4 jaar, tot en met 31 december 2025.
  2. De heer E. (Engbert) Boneschansker uit Leeuwarden te herbenoemen als voorzitter van de Rekenkamercommissie en mevrouw E. (Esther) Fogl uit Sneek te herbenoemen als lid van de Rekenkamercommissie, beiden tot en met 31 december 2025.
  3. De Verordening op de gezamenlijke Rekenkamercommissie De Waddeneilanden die in 2018 is vastgesteld te wijzigen (de wijzigingen betreffen artikel 7 Vergoeding voor werkzaamheden van de leden van de commissie, 8 Secretaris en 11 Werkwijze) en de volgende naam te geven: “Verordening op de gemeenschappelijke Rekenkamercommissie De Waddeneilanden 2022
  4. Met ingang van 2022 de volgende tarieven te hanteren en deze voortaan jaarlijks te indexeren:
   a. Vergoeding leden per vergadering: € 144
   b. Vergoeding voorzitter per vergadering: € 180
   c. Vergoeding voorbereidings- en onderzoekskosten: € 75
   d. Vergoeding secretariaatswerk (artikel 8): € 40

  Besluit

  1. De heer Prof. dr. Jouke van Dijk uit Groningen te benoemen als lid van de Rekenkamercommissie voor de duur van 4 jaar, tot en met 31 december 2025.
  2. De heer E. (Engbert) Boneschansker uit Leeuwarden te herbenoemen als voorzitter van de Rekenkamercommissie en mevrouw E. (Esther) Fogl uit Sneek te herbenoemen als lid van de Rekenkamercommissie, beiden tot en met 31 december 2025.
  3. De Verordening op de gezamenlijke Rekenkamercommissie De Waddeneilanden die in 2018 is vastgesteld te wijzigen (de wijzigingen betreffen artikel 7 Vergoeding voor werkzaamheden van de leden van de commissie, 8 Secretaris en 11 Werkwijze) en de volgende naam te geven: “Verordening op de gemeenschappelijke Rekenkamercommissie De Waddeneilanden 2022
  4. Met ingang van 2022 de volgende tarieven te hanteren en deze voortaan jaarlijks te indexeren:
   a. Vergoeding leden per vergadering: € 144
   b. Vergoeding voorzitter per vergadering: € 180
   c. Vergoeding voorbereidings- en onderzoekskosten: € 75
   d. Vergoeding secretariaatswerk (artikel 8): € 40

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Rekenkamercommissie De Waddeneilanden: benoemen nieuw lid, herbenoemingen en vaststellen aangepaste verordening
 12. 02:26:00 - 02:26:08 - C. Hoogerheide
  02:26:08 - 02:26:10 - M.C. Uitdehaag