Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 7 juni 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
Burgemeester M.C. Uitdehaag
Toelichting

Dit is de besluitvorming van de bijzondere raadsvergadering waarin verschillende benoemingen (wethouders, raadsleden) op de agenda staan. De opname van deze vergadering is terug te vinden bij de commissievergadering van 7 juni 2022 (start  bij 1:21:47).

Agendapunten

 1. De Commissie Stem- en Geloofsbrieven heeft op 1 juni 2022 de geloofsbrieven van de kandidaat-wethouders beoordeeld. De commissie bestaat uit:
  De heer Oosterhof (voorzitter), mevrouw Visser en de heer Kooiman (ondersteuning ligt in handen van de griffier).

  De commissie onderzoekt de geloofsbrieven van kandidaat-wethouders en de daarbij behorende stukken en toetst of de kandidaat-wethouder voldoet aan de wettelijke vereisten, conform het gestelde in de artikelen 15 (lid 1 en lid 2), 35, 36a, 36b, 41b, 41c en 46 Gemeentewet (zie bijlage 'Toetsing kandidaat wethouders').

  De heer Oosterhof zal mondeling de bevindingen van de commissie toelichten.

  Na een positief oordeel over de geloofsbrieven volgt een schriftelijke stemming.
  (Ter informatie: Kandidaat-wethouders die op dit moment tevens raadslid zijn, stemmen mee. De wetgever heeft dat expliciet geregeld in artikel 13 lid 2 Gemeentewet.)

  De raadsleden vullen hun stembriefjes is, waarna kort wordt geschorst en de Commissie Stem- en Geloofsbrieven buiten de raadzaal de stemmen gaat tellen. Na terugkeer in de raadzaal geeft de voorzitter de resultaten van de stemming.

  Benoemde wethouders worden be√ędigd, door ten overstaan van de gemeenteraad de eed of belofte af te leggen.

  Er is daarna ruimte voor sprekers.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Benoeming wethouders Hooijschuur, Van de Belt en Kieft - raadsperiode 2022-2026
 2. Indien de zetels van de heren Van de Belt en Kieft vrij zijn gekomen na agendapunt 7, moeten op dit moment stappen worden gezet voor benoeming van twee raadsleden, die de vrijgevallen zetels gaan 'bezitten'.

  De Commissie Stem- en Geloofsbrieven heeft op 1 juni 2022 ook de geloofsbrieven van de kandidaat-raadsleden, de heren Lely en Soyer, beoordeeld. De commissie bestaat uit:
  De heer Oosterhof (voorzitter), mevrouw Visser en de heer Kooiman (ondersteuning ligt in handen van de griffier).
  De heer Oosterhof licht de bevindingen mondeling toe.

  Na mededeling van goedkeuring van de geloofsbrieven is de toelating van beide heren tot de gemeenteraad een feit.
  Omdat de heer Soyer niet aanwezig kan zijn, zal alleen de heer Lely ook daadwerkelijk al geinstalleerd worden; voor de heer Soyer zal dat gebeuren op 22 juni.