Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 22 juni 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
M.C. Uitdehaag
Toelichting

De vergadering vond plaats in de raadszaal. De vergadering is ook terug te kijken via www.texel.nl/uitzendingraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:00:08 - 00:00:45 - M.C. Uitdehaag
  00:00:48 - 00:01:20 - A. Huisman
  00:01:20 - 00:01:35 - M.C. Uitdehaag
  00:01:39 - 00:01:41 - R. Kieft
  00:01:54 - 00:02:09 - M.C. Uitdehaag
  00:02:09 - 00:04:59 - R. Kieft
  00:04:59 - 00:05:53 - M.C. Uitdehaag
 2. De heer Soyer is al benoemd tot raadslid, maar moet de belofte nog afleggen; dat doet hij nu alsnog.

  00:09:23 - 00:10:08 - M.C. Uitdehaag
 3. 00:10:08 - 00:10:32 - N.C.B. Ran
  00:10:32 - 00:14:25 - M.C. Uitdehaag
 4. Vooruitlopend op de programmabegroting 2023 wordt aan de gemeenteraad een perspectiefnota aangeboden waarin de kaders worden gesteld voor de programmabegroting. Op het moment van opstellen van de perspectiefnota zijn de coalitie onderhandelingen nog gaande, en is er nog geen coalitieakkoord. De uitkomsten hiervan zijn dan ook niet meegenomen in deze perspectiefnota.

  De Auditcommissie heeft een advies uitgebracht (deze is bijgevoegd).

  De VVD en D66 kondigen een amendement aan met als titel: 'Verdubbelen graskeien-budget'.

  En er zijn ook nog  twee moties:
  Hart voor Texel, D66 en VVD: 'Twee extra fietspaden naar Den Hoorn en De Cocksdorp'.
  Hart voor Texel: Versneld opknappen parkeerterreinen strandslagen

  Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  Amendement - Verdubbelen graskeien-budget - VERWORPEN

  Antwoord op raadsvragen

  Onderwerp
  Auditcommissie - n.a.v. Ontwerp-perspectiefnota 2023
  D66, VVD, Texels Belang, PvdA - n.a.v. commissiebehandeling Ontwerp-Perspectiefnota 2023
  Reactie college op amendement en motie (extra fietspaden en: graskeien)
  CDA - over de Perspectiefnota
  D66 - over de Perspectiefnota 2023
  VVD - rapportages over Algemene Reserve (n.a.v. Perspectiefnota) en bestedingsmogelijkheden

  Moties en initiatiefvoorstellen

  Titel
  Motie - Twee extra fietspaden naar Den Hoorn en De Cocksdorp - VERWORPEN
  Motie - Versneld opknappen parkeerterreinen strandslagen - VERWORPEN

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Perspectiefnota 2023
  00:14:25 - 00:15:14 - A.A.M. vd Wetering
  00:15:14 - 00:16:35 - M.C. Uitdehaag
  00:16:35 - 00:17:03 - F. Zegel
  00:17:03 - 00:17:47 - M.C. Uitdehaag
  00:17:49 - 00:18:31 - C.J. Hooijschuur
  00:18:34 - 00:18:37 - M.C. Uitdehaag
  00:18:39 - 00:18:54 - A.A.M. vd Wetering
  00:18:56 - 00:18:57 - M.C. Uitdehaag
  00:19:01 - 00:19:25 - C.J. Hooijschuur
  00:19:30 - 00:19:38 - A.A.M. vd Wetering
  00:19:38 - 00:19:39 - M.C. Uitdehaag
  00:19:39 - 00:19:41 - C.J. Hooijschuur
  00:20:02 - 00:20:48 - M.C. Uitdehaag
  00:20:48 - 00:20:59 - C. Hoogerheide
  00:21:01 - 00:21:07 - M.C. Uitdehaag
  00:21:07 - 00:21:27 - A.A.M. vd Wetering
  00:21:27 - 00:21:32 - M.C. Uitdehaag
  00:21:35 - 00:22:11 - C.J. Hooijschuur
  00:22:13 - 00:22:26 - M.C. Uitdehaag
  00:22:29 - 00:22:56 - N.C.B. Ran
  00:23:00 - 00:23:11 - M.C. Uitdehaag
  00:23:15 - 00:23:18 - E. Kooiman
  00:23:21 - 00:23:23 - M.C. Uitdehaag
  00:24:16 - 00:26:21 - E. Kooiman
  00:26:24 - 00:26:33 - M.C. Uitdehaag
  00:26:35 - 00:26:44 - A.A.M. vd Wetering
  00:26:44 - 00:27:03 - M.C. Uitdehaag
  00:27:06 - 00:27:45 - A. Huisman
  00:27:47 - 00:28:02 - M.C. Uitdehaag
  00:28:02 - 00:28:50 - N. Lely
  00:28:52 - 00:29:03 - M.C. Uitdehaag
  00:29:06 - 00:29:18 - C. Hoogerheide
  00:29:18 - 00:29:30 - M.C. Uitdehaag
  00:33:31 - 00:33:37 - C. Hoogerheide
  00:33:40 - 00:34:04 - M.C. Uitdehaag
  00:34:08 - 00:34:43 - F. Zegel
  00:34:43 - 00:35:16 - M.C. Uitdehaag
  00:35:18 - 00:35:59 - A.A.M. vd Wetering
  00:35:59 - 00:36:08 - M.C. Uitdehaag
  00:36:10 - 00:36:56 - E. Kooiman
  00:37:05 - 00:37:24 - M.C. Uitdehaag
  00:37:24 - 00:38:36 - R. Kieft
  00:38:40 - 00:38:49 - M.C. Uitdehaag
  00:38:52 - 00:39:14 - A.A.M. vd Wetering
  00:39:14 - 00:39:39 - M.C. Uitdehaag
  00:39:42 - 00:40:28 - N. Lely
  00:40:30 - 00:40:45 - M.C. Uitdehaag
  00:40:47 - 00:41:10 - C.J. Rutten
  00:41:13 - 00:41:19 - M.C. Uitdehaag
  00:41:21 - 00:41:52 - E. Hercules
  00:41:52 - 00:41:56 - M.C. Uitdehaag
  00:41:56 - 00:42:12 - F. Oosterhof
  00:42:14 - 00:42:28 - M.C. Uitdehaag
  00:42:28 - 00:42:54 - E. Kooiman
  00:42:54 - 00:43:03 - M.C. Uitdehaag
  00:43:03 - 00:43:23 - E. Hercules
  00:43:26 - 00:43:28 - M.C. Uitdehaag
  00:43:28 - 00:43:38 - E. Kooiman
  00:43:41 - 00:43:45 - M.C. Uitdehaag
  00:47:13 - 00:47:56 - A.A.M. vd Wetering
  00:47:56 - 00:48:21 - M.C. Uitdehaag
  00:48:23 - 00:48:44 - M. van der Werf
  00:48:44 - 00:49:05 - M.C. Uitdehaag
  00:49:05 - 00:50:20 - R. Kieft
  00:50:20 - 00:50:31 - M.C. Uitdehaag
  00:50:33 - 00:50:34 - A.A.M. vd Wetering
  00:50:36 - 00:50:40 - M.C. Uitdehaag
  00:50:40 - 00:51:04 - R. Kieft
  00:51:04 - 00:51:11 - M.C. Uitdehaag
  00:51:11 - 00:51:49 - N.C.B. Ran
  00:51:49 - 00:51:55 - M.C. Uitdehaag
  00:51:55 - 00:52:06 - F. Zegel
  00:52:08 - 00:52:22 - N.C.B. Ran
  00:52:25 - 00:52:27 - M.C. Uitdehaag
  00:52:54 - 00:53:05 - A. Huisman
  00:53:07 - 00:54:02 - A.A.M. vd Wetering
  00:54:02 - 00:54:05 - M.C. Uitdehaag
  00:54:08 - 00:54:40 - R. Kieft
  00:54:43 - 00:54:50 - M.C. Uitdehaag
  00:54:53 - 00:55:21 - A.P. Visser-Veltkamp
  00:55:21 - 00:55:54 - M.C. Uitdehaag
  00:55:54 - 00:57:20 - E. Kooiman
  00:57:22 - 00:57:33 - M.C. Uitdehaag
  00:57:36 - 00:58:03 - E. Hercules
  00:58:03 - 00:58:08 - M.C. Uitdehaag
  00:58:08 - 00:58:35 - M. van der Werf
  00:58:40 - 00:58:53 - M.C. Uitdehaag
  00:58:56 - 00:59:22 - F. Zegel
  00:59:22 - 00:59:49 - M.C. Uitdehaag
  00:59:49 - 01:00:51 - N.C.B. Ran
  01:00:53 - 01:01:12 - M.C. Uitdehaag
  01:01:14 - 01:03:25 - R. Kieft
  01:03:25 - 01:03:32 - M.C. Uitdehaag
  01:03:35 - 01:03:45 - E. Kooiman
  01:03:45 - 01:03:48 - M.C. Uitdehaag
  01:03:48 - 01:04:25 - E. Kooiman
  01:04:27 - 01:04:34 - M.C. Uitdehaag
  01:04:40 - 01:04:56 - R. Kieft
  01:04:56 - 01:05:22 - M.C. Uitdehaag
  01:05:25 - 01:05:31 - R. Kieft
  01:05:31 - 01:05:46 - A.A.M. vd Wetering
  01:05:46 - 01:06:11 - M.C. Uitdehaag
  01:06:11 - 01:07:09 - V. Koot
  01:07:11 - 01:07:42 - M.C. Uitdehaag
  01:07:44 - 01:08:49 - E. Hercules
  01:08:49 - 01:09:03 - M.C. Uitdehaag
  01:09:05 - 01:09:14 - A.A.M. vd Wetering
  01:09:17 - 01:10:40 - M.C. Uitdehaag
  01:10:40 - 01:10:58 - E. Hercules
  01:10:58 - 01:22:41 - M.C. Uitdehaag
  01:22:41 - 01:23:00 - C.J. Rutten
  01:23:02 - 01:25:40 - M.C. Uitdehaag
 5. Resultaat stemming

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - inzake advies Auditcommissie bij de Perspectiefnota 2023
 6. GroenLinks ondersteunt deze motie.

  Moties en initiatiefvoorstellen

  Titel
  Motie - Waddeneilanden tegen boringen - AANGEHOUDEN
  01:27:35 - 01:29:36 - E. Hercules
  01:29:36 - 01:29:49 - M.C. Uitdehaag
  01:29:52 - 01:30:08 - C. Hoogerheide
  01:30:10 - 01:30:11 - M.C. Uitdehaag
  01:30:14 - 01:30:21 - N.C.B. Ran
  01:30:21 - 01:30:27 - M.C. Uitdehaag
  01:30:27 - 01:31:29 - N.C.B. Ran
  01:31:29 - 01:31:35 - M.C. Uitdehaag
  01:31:38 - 01:32:07 - V. Koot
  01:32:07 - 01:32:09 - M.C. Uitdehaag
  01:32:13 - 01:32:37 - H.J.F.M. Soyer
  01:32:55 - 01:33:00 - M.C. Uitdehaag
  01:33:03 - 01:33:07 - R. Kieft
  01:33:11 - 01:33:25 - M.C. Uitdehaag
  01:33:25 - 01:33:27 - E. Hercules
  01:34:26 - 01:34:44 - H.J.F.M. Soyer
  01:34:44 - 01:34:46 - M.C. Uitdehaag
  01:34:50 - 01:35:17 - A.A.M. vd Wetering
  01:35:17 - 01:35:18 - M.C. Uitdehaag
  01:35:21 - 01:35:41 - E. Kooiman
  01:35:43 - 01:35:44 - M.C. Uitdehaag
  01:35:45 - 01:36:52 - E. Hercules
  01:36:54 - 01:36:55 - M.C. Uitdehaag
  01:36:58 - 01:37:17 - N.C.B. Ran
  01:37:18 - 01:37:22 - M.C. Uitdehaag
  01:37:26 - 01:37:50 - A.A.M. vd Wetering
  01:37:54 - 01:38:04 - C. Hoogerheide
  01:38:06 - 01:40:23 - M.C. Uitdehaag
 7. Resultaat stemming

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Jaarverslag-Jaarrekening 2021 De Bolder
 8. Het jaar 2021 was evenals 2020 een bijzonder jaar door de coronapandemie, desondanks zijn de gemeentelijke taken uitgevoerd.
  De programmarekening geeft een positief rekeningsaldo van € 5,0 miljoen. Dit saldo bestaat voornamelijk uit incidentele middelen. Er is een eenmalige afkoop voor onderhoud wegen van Rijkswaterstaat ontvangen en er is meer aan incidentele subsidies binnengehaald dan begroot. De corona pandemie maakte dat sommige
  werkzaamheden en investeringen in de tijd iets moesten gaan schuiven, wat leidt tot een voordeel van € 1 miljoen. Ook werd Texel de tweede helft van 2022 meer bezocht dan verwacht, werd er meer gebouwd, waardoor we € 1,1 miljoen meer toeristenbelasting, parkeeropbrengsten en leges omgevingsvergunningen
  hebben gerealiseerd. Tot slot waren de rentes in 2021 (nog) historisch laag en dat dat geeft een financiële meevaller.

  De Auditcommissie heeft een advies geformuleerd - deze is bijgevoegd.

  Resultaat stemming

  Antwoord op raadsvragen

  Onderwerp
  ** Openstaande vraag - antwoord volgt ** - VVD - uitleg bij resultaat motie - Openbare verlichting terug op risicovolle punten
  D66 - over de Programmarekening
  D66 - over de Programmarekening 2021
  D66 - over de Programmarekening 2021 (Nieuwgebouwde woningen)
  VVD - de netto schuldquote (Programmarekening 2021)
  VVD - Over inkomsten parkeerboetes

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Programmarekening 2021
  01:25:40 - 01:26:44 - N.C.B. Ran
  01:26:46 - 01:27:32 - M.C. Uitdehaag
 9. Resultaat stemming

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - inzake advies Auditcommissie bij de Programmarekening 2021
 10. De toekomstbestendige borging van de kwaliteit van bestuur van de Waddeneilanden vraagt om een aanhoudende inzet op de samenwerking. Daarom werken we de komende jaren aan de inhoudelijke opgaven uit het Programma Waddeneilanden en het Uitvoeringsprogramma Waddeneilanden. Mede daardoor is de bijdrage hoger dan voorgaande jaren: nu € 307.231.
  De samenwerking tussen de eilanden met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincies Fryslân en Noord-Holland bieden kansen om de dienstverlening van onze inwoners en bezoekers te optimaliseren en de bijzondere positie van de Waddeneilanden te behouden.
  De samenwerking wordt ook benut voor het gezamenlijk behartigen van onze strategische belangen op (inter)nationaal niveau door te investeren in externe contacten, lobby, regionale en landelijke vertegenwoordigingen.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. de concept begroting Waddeneilanden 2023 vast te stellen
  2. incidenteel € 54.361 extra beschikbaar te stellen voor 2023
  3. de gemeentelijke bijdrage vast te stellen op € 307.231,=

  Besluit

  1. de concept begroting Waddeneilanden 2023 vast te stellen
  2. incidenteel € 54.361 extra beschikbaar te stellen voor 2023
  3. de gemeentelijke bijdrage vast te stellen op € 307.231,=

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Begroting Waddeneilanden 2023
 11. De veiligheidsregio Noord-Holland Noord voert voor de 16 gemeenten in Noord-Holland Noord de taken uit op het gebied brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het Veiligheidshuis NHN. Daarnaast voert de veiligheidsregio voor 11 gemeenten in deze regio de taken uit op het gebied van ambulancezorg. Elke gemeente heeft een bepaald aantal stemmen in het algemeen bestuur. Door één gezamenlijk advies op te stellen, zoals nu voorligt, staan de gemeenten in de Noordkop sterker bij de behandeling van de financiële stukken in het Algemeen Bestuur.

  De gemeenteraad wordt gevraagd te oordelen over de concept-zienswijze.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  • Bijgevoegde (gezamenlijke) zienswijze (bijlage 1) af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN).

  Besluit

  • Bijgevoegde (gezamenlijke) zienswijze (bijlage 1) af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN).

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 VRNHN
 12. In 2021 stond er in de depots van het RAA zo’n 15,8 kilometer aan materiaal. Dit bestond uit overheidsarchieven (circa 8,6 kilometer), particuliere archieven (circa 2,8 kilometer – waarvan 1,1 kilometer beeldmateriaal) en bibliotheekmateriaal: boeken, kranten en tijdschriften (circa 1,8 kilometer).
  De gemeenten in Noord Holland-Noord staan samen garant voor de financiële resultaten van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang.

  De gemeenteraad wordt gevraagd met de volgende zienswijze in te stemmen:
  a. het toevoegen van € 3.225,- aan de algemene reserve zodat deze de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal vormt;
  b. het terugbetalen van het positieve resultaat van € 99.141,-, naar rato, aan de gemeenten

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021 en begroting 2023 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, conform RRN advies, waarin wordt ingestemd met:
  a. het toevoegen van € 3.225,- aan de algemene reserve zodat deze de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal vormt;
  b. het terugbetalen van het positieve resultaat van € 99.141,-, naar rato, aan de gemeenten.

  Besluit

  een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021 en begroting 2023 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, conform RRN advies, waarin wordt ingestemd met:
  a. het toevoegen van € 3.225,- aan de algemene reserve zodat deze de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal vormt;
  b. het terugbetalen van het positieve resultaat van € 99.141,-, naar rato, aan de gemeenten.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Jaarstukken 2021 en Programmabegroting 2023 RHCA
 13. Het doel van de Omgevingsdienst is om de huidige en toekomstige leef- en werkomgeving van inwoners in Noord-Holland Noord schoner, gezonder, duurzamer en veiliger te maken. Dat doet de OD NHN door adequate en kwalitatief hoogstaande adviezen te verstrekken aan gemeenten binnen het werkgebied, de provincie en andere overheden. Dit op basis van uitgebreide expertise op het gebied van geluid, lucht, licht, bodem, klimaat, natuur, externe veiligheid en geur en op basis van ruime ervaring in de praktijk. Daarnaast is een substantieel deel van de advisering gericht op de producten van regulering en toezicht en handhaving
  binnen de OD NHN.

  De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel hebben in eensgezindheid een positieve zienswijze geschreven op de voorliggende jaarrekening 2021 en begroting 2023 waarin op een aantal punten om een toelichting wordt gevraagd.

  De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het afgeven van deze zienswijze.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de OD NHN en begroting 2023 van de OD NHN
  2. Via de Regionale Raadscommissie Noordkop op de Jaarrekening 2021 OD NHN en de begroting 2023 van de OD NHN bijgevoegde (gezamenlijke) zienswijze (zie bijlage 1) in te dienen.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de OD NHN en begroting 2023 van de OD NHN
  2. Via de Regionale Raadscommissie Noordkop op de Jaarrekening 2021 OD NHN en de begroting 2023 van de OD NHN bijgevoegde (gezamenlijke) zienswijze (zie bijlage 1) in te dienen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Jaarstukken 2021 en Programmabegroting 2023 OD NHN
 14. De GGD Hollands Noorden (Hierna GGD) is de gemeentelijke gezondheidsdienst van de gemeente Texel en 16 andere gemeenten. De GGD zet zich in voor de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), infectieziekten bestrijding, kwetsbare burgers en onderzoek, beleidsondersteuning en preventie. De GGD Hollands Noorden heeft haar jaarstukken 2021 en begroting 2023 gepresenteerd. Gemeenteraden mogen daarop hun zienswijzen kenbaar maken.

  De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het afgeven van de voorgestelde zienswijze.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de jaarrekening 2021 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde resultaatbestemming;
  2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2023 van de GGD Hollands Noorden en kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2026;
  3. Het college op te dragen deze zienswijzen kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden.

  Besluit

  1. In te stemmen met de jaarrekening 2021 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde resultaatbestemming;
  2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2023 van de GGD Hollands Noorden en kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2026;
  3. Het college op te dragen deze zienswijzen kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - GGD HN jaarverantwoording 2021 en programmabegroting 2023
 15. Op 3 juni 2022 is aan de heer Henk Brinkhuis, als bewijs van grote waardering, de Erepenning van de gemeente Texel toegekend. Dit besluit is vooraf met de gemeenteraad besproken, in vertrouwelijkheid; nu moet de toekenning nog formeel (achteraf) worden bekrachtigd.

  Resultaat stemming

  Besluit

  aan de heer Hendrik Brinkhuis, als bewijs van grote waardering, de Erepenning van de gemeente Texel toe te kennen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Gemeentelijke Erepenning voor Henk Brinkhuis
 16. 01:40:25 - 01:41:07 - C. Hoogerheide
  01:41:07 - 01:41:19 - M.C. Uitdehaag
  01:41:19 - 01:41:24 - R. van de Belt
  01:41:24 - 01:41:38 - M.C. Uitdehaag
  01:41:38 - 01:41:44 - R. van de Belt
  01:41:46 - 01:41:49 - C. Hoogerheide
  01:41:49 - 01:41:59 - M.C. Uitdehaag
  01:41:59 - 01:43:06 - H.J.F.M. Soyer
  01:43:06 - 01:43:10 - M.C. Uitdehaag
  01:43:15 - 01:43:20 - C.J. Hooijschuur
  01:43:20 - 01:43:25 - M.C. Uitdehaag
  01:43:28 - 01:44:04 - E. Hercules
  01:44:04 - 01:44:56 - M.C. Uitdehaag