Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 28 februari 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Burgemeester M. Pol
Toelichting

De vergadering vindt plaats in de raadszaal. Vanaf 19.00 uur is de zaal open. Verder is de vergadering live te volgen via www.texel.nl/uitzendingraad. Tot aan het moment van de vergaderingen kunnen nog moties en amendementen worden toegevoegd.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

 2. 1

  Mevrouw Jongejan en mevrouw Terlingen zijn 'Gast van de raad'.

  00:00:16 - 00:01:01 - Mark Pol
  00:01:01 - 00:01:02 - Eric Hercules
  00:01:22 - 00:01:23 - Mark Pol
 3. 2
  Vaststelling volgorde stemming
 4. 3

  Toegevoegd aan de concept-agenda: 8. Voorbereidingsbesluit locatie Pontweg 226 De Koog.

  00:03:23 - 00:03:24 - Rikus Kieft
  00:05:17 - 00:05:26 - Cees Hoogerheide
  00:05:27 - 00:05:56 - Mark Pol
  00:05:56 - 00:05:57 - Cees Hoogerheide
  00:06:07 - 00:06:16 - Mark Pol
  00:06:19 - 00:06:38 - Astrid van de Wetering
  00:06:38 - 00:06:41 - Mark Pol
 5. 4

  00:07:11 - 00:07:13 - Fred Oosterhof
  00:07:14 - 00:07:43 - Fred Oosterhof
  00:07:46 - 00:07:47 - Mark Pol
  00:07:47 - 00:07:49 - Cees Hooijschuur
  00:08:14 - 00:08:15 - Mark Pol
  00:08:18 - 00:08:42 - Astrid van de Wetering
  00:08:43 - 00:08:49 - Mark Pol
  00:08:49 - 00:08:50 - Cees Hooijschuur
  00:09:13 - 00:09:15 - Mark Pol
  00:09:15 - 00:09:17 - Astrid van de Wetering
  00:09:18 - 00:10:05 - Mark Pol
 6. 5

  In de Gemeentewet staat in artikel 107d, lid 1:
  De raad regelt de vervanging van de griffier.


  De Werkgevercommissie adviseert de gemeenteraad om mevrouw A. (Anouschka) Witte aan te wijzen*) als raadsadviseur/loco-griffier, en dus als vervanger van de griffier, mevrouw M. (Marit) de Porto.
  Hiermee doet de raad wat artikel 107d Gemeentewet opdraagt: hij regelt vervanging.
  Deze voordracht is in Klein Comité (bestaande uit de raadsleden Koot, Van der Werf en Hercules, en de dames Van den Eersten (adviseur HRM), Heerschop (griffie-medewerker) en De Porto) voorbereid en is unaniem.


  *) omdat sprake is van aanwijzing en niet van benoem****ing, is het niet nodig om schriftelijk/geheim te stemmen, zoals beschreven staat in artikel 31 lid 1 Gemeentewet: 
  Naar de letter van de wet  is  alleen stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen geheim.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Aanwijzing mevrouw Anouschka Witte als raadsadviseur en loco-griffier
  00:09:27 - 00:10:05 - Mark Pol
  00:10:08 - 00:11:45 - Veronne Koot
  00:11:47 - 00:11:59 - Mark Pol
  00:12:00 - 00:12:01 - Nils Lely
  00:12:20 - 00:12:21 - Mark Pol
  00:12:21 - 00:12:22 - Henry Soyer
  00:13:04 - 00:13:36 - Mark Pol
 7. 6

  Op basis van de uitkomsten van overleg met de exploitant van de camping Kogerstrand wordt voorgesteld om een toegangsweg over een dam te realiseren met een onderdoorgang, en de helft van de kosten voor die onderdoorgang in rekening te brengen bij genoemde exploitant.

  Stemuitslag

  voor 87%
  tegen 13%
  voor
  D66 (1), GroenLinks (3), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)
  tegen
  CDA (1), GroenZwart (1)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Afweging toegang Kogerstrand

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  GroenLinks Texel - n.a.v. Raadsvoorstel: Tunnel onder toegang Kogerstrand (concreet: brief van de Krim)
  VVD Texel - Financieel totaaloverzicht toegang Kogerstrand
  00:13:22 - 00:13:36 - Mark Pol
  00:13:36 - 00:13:38 - Nick Ran
  00:13:39 - 00:13:40 - Nick Ran
  00:15:41 - 00:15:44 - Mark Pol
  00:15:44 - 00:16:30 - Astrid van de Wetering
  00:16:31 - 00:16:33 - Mark Pol
  00:16:34 - 00:17:30 - Eric Hercules
  00:17:31 - 00:17:36 - Mark Pol
  00:17:36 - 00:18:42 - Edo Kooiman
  00:18:43 - 00:18:45 - Mark Pol
  00:18:46 - 00:19:23 - Cees Hoogerheide
  00:19:25 - 00:19:27 - Mark Pol
  00:19:28 - 00:20:29 - Niels Rutten
  00:20:31 - 00:20:33 - Mark Pol
  00:20:33 - 00:21:02 - Veronne Koot
  00:21:04 - 00:21:08 - Mark Pol
  00:21:08 - 00:21:12 - Nick Ran
  00:21:33 - 00:21:41 - Mark Pol
  00:21:42 - 00:23:20 - Cees Hooijschuur
  00:23:20 - 00:23:27 - Mark Pol
  00:23:32 - 00:23:33 - Mark Pol
  00:23:34 - 00:24:00 - Astrid van de Wetering
  00:24:00 - 00:24:09 - Cees Hooijschuur
  00:24:30 - 00:24:31 - Astrid van de Wetering
  00:24:37 - 00:24:40 - Mark Pol
  00:24:51 - 00:25:14 - Nick Ran
  00:25:17 - 00:25:19 - Mark Pol
  00:25:19 - 00:25:25 - Veronne Koot
  00:26:57 - 00:27:08 - Mark Pol
  00:27:09 - 00:27:10 - Mark Pol
  00:27:10 - 00:27:11 - Cees Hooijschuur
  00:28:24 - 00:28:25 - Mark Pol
  00:28:31 - 00:28:32 - Astrid van de Wetering
  00:28:50 - 00:28:51 - Cees Hooijschuur
  00:29:10 - 00:29:11 - Mark Pol
  00:29:27 - 00:29:28 - Cees Hoogerheide
  00:29:44 - 00:30:01 - Mark Pol
  00:30:02 - 00:30:25 - Nick Ran
  00:30:25 - 00:30:26 - Mark Pol
  00:30:58 - 00:31:28 - Mark Pol
 8. 7

  Het college besluit het principeverzoek voor het realiseren van 21 camperplaatsen op het perceel Pontweg 226 in De Koog positief te beoordelen en de bestemming van ‘Recreatie – Verblijfsrecreatieve gebouwen’ aan te passen naar de bestemming ‘Recreatie – Kampeerterrein’, dus zonder mogelijkheid tot omzetten in zomerhuizen. De ontsluiting zal plaatsvinden via de Pontweg.


  Wat wordt gevraagd?
  Gevraagd wordt de bestemming van ‘Recreatie – Verblijfsrecreatieve gebouwen’ aan te passen naar de bestemming ‘Recreatie – Verblijfsrecreatieve terreinen kampeerterrein’. Deze omzetting is nodig daar de aanvraag hier 21 camperplaatsen wil realiseren.


  Wat geeft het bestemmingsplan aan?
  Binnen de bestemming ‘Recreatie – Verblijfsrecreatieve gebouwen’ zijn gebouwen ten behoeve van verblijfsrecreatie in de vorm van hotels, groepsverblijven en complexen van recreatieappartementen toegestaan en één bedrijfswoning. Op de verbeelding is een maximum van 65 recreatieve slaapplaatsen bestemd. Het bestemmingsplan kent geen mogelijkheid om de bestemming aan te passen naar een andere recreatieve bestemming.


  Beoordeling
  Via een omgevingsplan kan meegewerkt worden aan de wijziging naar ‘Recreatie – Kampeerterrein’, dus zonder mogelijkheid tot omzetten in zomerhuizen, chalets et cetera. Onder de voorwaarde dat het inrichtingsplan wordt aangepast binnen de kaders die door de gemeente worden aangegeven. Het huidige recreatieve bestemmingsvlak kan niet worden vergroot, dus het inrichtingsplan dient binnen de huidige begrenzingen te blijven.
  Per camperplaats wordt volgens de normtelling uitgegaan van drie recreatieve slaapplaatsen. Er zijn 65 recreatieve slaapplaatsen mogelijk. Hierdoor is er ruimte voor maximaal 21 camperplaatsen.
  Het Toeristisch Toekomstplan Texel geeft aan dat er behoefte is aan extra camperplaatsen op Texel.
  Er dient bij de inrichting van het terrein voldaan te worden aan het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied.


  Vervolg
  Dit principebesluit zal in het kader van wensen en bedenkingen aan de gemeenteraad worden voorgelegd.


  Er dient een amendement:
  PvdA pro Texel, GroenLinks Texel, D66 Texel en Texels Belang: Geen camperplaatsen op het perceel Pontweg 226

  Stemuitslag

  voor 80%
  tegen 20%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3)
  tegen
  Hart voor Texel (1), VVD Texel (2)

  Amendementen

  Titel
  Amendement - Geen camperplaatsen op het perceel Pontweg 226 - AANGENOMEN

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  Principeverzoek Pontweg 226 De Koog Bouwservice buro Kuip

  Moties en initiatiefvoorstellen

  Titel
  Motie van treurnis - VERWORPEN

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Pontweg 226 principeverzoek realiseren 21 camperplaatsen

  Raadsinformatiebrieven

  Titel
  RIB 24-010 Aanvullende informatie Pontweg 226 in De Koog

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  CDA Texel - bij het raadsvoorstel: Principeverzoek voor het realiseren van camperplaatsen op het perceel Pontweg 226 in De Koog
  D66 Texel - over/n.a.v. raadsvoorstel Principeverzoek voor het realiseren van camperplaatsen op het perceel Pontweg 226 in De Koog
  GroenLinks Texel - n.a.v. raadsvoorstel: Principeverzoek voor het realiseren van camperplaatsen op het perceel Pontweg 226 in De Koog
  GroenZwart - Over de RIB Pontweg 226
  PvdA pro Texel - bij agendapunt Principeverzoek voor het realiseren van camperplaatsen op het perceel Pontweg 226 in De Koog
  PvdA pro Texel - over/n.a.v. het raadsvoorstel: Principeverzoek voor het realiseren van camperplaatsen op het perceel Pontweg 226 in De Koog
  PvdA Pro Texel - Overgangsregeling Pontweg 226
  Texels Belang - over het raadsvoorstel: Principeverzoek voor het realiseren van camperplaatsen op het perceel Pontweg 226 in De Koog (onderwerp: boomsingel)
  VVD Texel - n.a.v. raadsvoorstel over het realiseren van 21 camperplaatsen op het perceel Pontweg 226 (consequenties van terugnemen voorstel)
  00:31:23 - 00:31:28 - Mark Pol
  00:31:29 - 00:31:40 - Henry Soyer
  00:31:41 - 00:31:42 - Mark Pol
  00:31:46 - 00:32:20 - Mark Pol
  00:43:00 - 00:43:09 - Mark Pol
  00:43:11 - 00:46:32 - Rikus Kieft
  00:46:33 - 00:46:44 - Mark Pol
  00:46:44 - 00:46:45 - Jacquelien Dros
  00:47:23 - 00:47:24 - Mark Pol
  00:47:25 - 00:47:26 - Rikus Kieft
  00:48:14 - 00:48:17 - Mark Pol
  00:48:17 - 00:48:43 - Jacquelien Dros
  00:48:43 - 00:48:44 - Mark Pol
  01:06:51 - 01:06:59 - Mark Pol
  01:07:00 - 01:07:48 - Rikus Kieft
  01:07:49 - 01:07:58 - Mark Pol
  01:07:58 - 01:07:59 - Cees Hoogerheide
  01:08:08 - 01:08:09 - Mark Pol
  01:08:11 - 01:08:48 - Rikus Kieft
  01:08:48 - 01:08:49 - Mark Pol
  01:09:13 - 01:10:27 - Eric Hercules
  01:10:28 - 01:10:34 - Mark Pol
  01:10:34 - 01:10:35 - Henry Soyer
  01:11:25 - 01:11:26 - Mark Pol
  01:11:31 - 01:12:42 - Astrid van de Wetering
  01:12:44 - 01:12:46 - Mark Pol
  01:12:46 - 01:12:47 - Albert Huisman
  01:13:24 - 01:13:26 - Mark Pol
  01:13:27 - 01:15:20 - Edo Kooiman
  01:15:20 - 01:15:25 - Mark Pol
  01:15:27 - 01:15:28 - Eric Hercules
  01:15:47 - 01:15:49 - Mark Pol
  01:15:50 - 01:16:00 - Edo Kooiman
  01:16:01 - 01:16:03 - Mark Pol
  01:16:03 - 01:16:12 - Eric Hercules
  01:16:15 - 01:16:18 - Mark Pol
  01:16:18 - 01:16:19 - Henry Soyer
  01:16:46 - 01:17:11 - Mark Pol
  01:17:12 - 01:17:47 - Albert Huisman
  01:17:48 - 01:18:02 - Mark Pol
  01:18:02 - 01:18:03 - Cees Hoogerheide
  01:18:05 - 01:18:07 - Mark Pol
  01:18:41 - 01:18:44 - Mark Pol
  01:18:44 - 01:18:45 - Astrid van de Wetering
  01:19:27 - 01:19:30 - Mark Pol
  01:19:30 - 01:19:31 - Albert Huisman
  01:19:45 - 01:19:55 - Mark Pol
  01:19:56 - 01:20:18 - Astrid van de Wetering
  01:20:20 - 01:20:22 - Mark Pol
  01:20:23 - 01:21:20 - Mariët van der Werf
  01:21:21 - 01:21:25 - Mark Pol
  01:21:25 - 01:21:26 - Albert Huisman
  01:21:40 - 01:21:43 - Mark Pol
  01:21:43 - 01:21:44 - Astrid van de Wetering
  01:22:03 - 01:22:05 - Mark Pol
  01:22:07 - 01:22:27 - Mark Pol
  01:22:28 - 01:24:50 - Anneke Visser-Veltkamp
  01:24:50 - 01:24:55 - Mark Pol
  01:25:44 - 01:25:45 - Mark Pol
  01:25:47 - 01:27:07 - Rikus Kieft
  01:27:07 - 01:27:08 - Mark Pol
  01:27:09 - 01:27:10 - Anneke Visser-Veltkamp
  01:27:41 - 01:27:42 - Mark Pol
  01:27:43 - 01:28:34 - Rikus Kieft
  01:28:34 - 01:28:35 - Mark Pol
  01:28:36 - 01:28:37 - Anneke Visser-Veltkamp
  01:28:53 - 01:28:54 - Mark Pol
  01:28:56 - 01:29:18 - Rikus Kieft
  01:29:19 - 01:29:20 - Mark Pol
  01:29:20 - 01:29:22 - Anneke Visser-Veltkamp
  01:29:42 - 01:29:43 - Mark Pol
  01:29:44 - 01:29:45 - Rikus Kieft
  01:30:05 - 01:30:06 - Mark Pol
  01:30:15 - 01:30:23 - Mark Pol
  01:30:23 - 01:30:25 - Anneke Visser-Veltkamp
  01:30:46 - 01:30:47 - Mark Pol
  01:38:52 - 01:38:57 - Mark Pol
  01:38:58 - 01:40:59 - Anneke Visser-Veltkamp
  01:40:59 - 01:41:00 - Mark Pol
  01:41:35 - 01:41:36 - Mark Pol
  01:42:11 - 01:45:24 - Anneke Visser-Veltkamp
  01:45:24 - 01:45:25 - Mark Pol
  01:45:35 - 01:45:36 - Mark Pol
  01:45:37 - 01:45:56 - Mariët van der Werf
  01:45:57 - 01:46:03 - Mark Pol
  01:46:04 - 01:46:25 - Anneke Visser-Veltkamp
  01:46:25 - 01:46:27 - Mark Pol
  01:47:42 - 01:47:43 - Nick Ran
  01:48:16 - 01:48:18 - Mark Pol
  01:48:19 - 01:48:26 - Astrid van de Wetering
  01:48:28 - 01:48:32 - Mark Pol
  01:48:34 - 01:51:01 - Albert Huisman
  01:51:02 - 01:51:04 - Mark Pol
  01:51:04 - 01:51:06 - Niels Rutten
  01:52:08 - 01:52:12 - Mark Pol
  01:52:13 - 01:53:01 - Veronne Koot
  01:53:01 - 01:53:02 - Mark Pol
  01:53:04 - 01:53:30 - Eric Hercules
  01:53:31 - 01:54:11 - Mark Pol
  01:54:12 - 01:54:27 - Niels Rutten
  01:54:28 - 01:54:30 - Mark Pol
  01:54:31 - 01:55:12 - Edo Kooiman
  01:55:12 - 01:55:13 - Mark Pol
  01:55:15 - 01:55:47 - Astrid van de Wetering
  01:55:48 - 01:55:51 - Mark Pol
  01:55:51 - 01:55:52 - Nick Ran
  01:56:37 - 01:56:38 - Mark Pol
  01:56:38 - 01:56:41 - Henry Soyer
  01:56:48 - 01:56:50 - Mark Pol
  01:56:51 - 01:58:33 - Eric Hercules
  01:58:34 - 01:58:41 - Mark Pol
  01:58:43 - 01:59:02 - Mariët van der Werf
  01:59:04 - 01:59:07 - Mark Pol
  01:59:09 - 01:59:37 - Edo Kooiman
  01:59:39 - 01:59:42 - Mark Pol
  01:59:42 - 01:59:43 - Astrid van de Wetering
  01:59:49 - 01:59:53 - Mark Pol
  01:59:55 - 02:00:33 - Nick Ran
  02:00:34 - 02:00:37 - Mark Pol
  02:00:38 - 02:01:09 - Anneke Visser-Veltkamp
  02:01:09 - 02:01:12 - Mark Pol
  02:02:01 - 02:02:02 - Mark Pol
  02:02:04 - 02:02:05 - Niels Rutten
  02:02:42 - 02:03:07 - Mark Pol
  02:03:08 - 02:03:28 - Rikus Kieft
  02:03:31 - 02:03:43 - Mark Pol
  02:03:45 - 02:03:48 - Eric Hercules
  02:03:48 - 02:03:49 - Mark Pol
  02:04:39 - 02:04:40 - Mark Pol
  02:04:42 - 02:04:44 - Mark Pol
  02:04:55 - 02:05:35 - Mark Pol
  02:05:55 - 02:06:23 - Mark Pol
  02:06:27 - 02:06:44 - Mark Pol
  02:06:45 - 02:06:49 - Jacquelien Dros
  02:06:49 - 02:06:51 - Mark Pol
  02:06:53 - 02:06:54 - Mark Pol
  02:07:13 - 02:07:15 - Mark Pol
  02:07:16 - 02:07:25 - Cees Hoogerheide
  02:07:28 - 02:07:33 - Mark Pol
  02:07:33 - 02:07:34 - Marit de Porto
  02:07:39 - 02:07:40 - Albert Huisman
  02:07:45 - 02:07:47 - Fred Oosterhof
  02:07:49 - 02:07:50 - Cees Hoogerheide
  02:07:52 - 02:07:53 - Veronne Koot
  02:07:55 - 02:07:57 - Anneke Visser-Veltkamp
  02:07:58 - 02:08:00 - Eric Hercules
  02:08:01 - 02:08:03 - Gijs Berger
  02:08:04 - 02:08:06 - Edo Kooiman
  02:08:07 - 02:08:08 - Jacquelien Dros
  02:08:10 - 02:08:11 - Niels Rutten
  02:08:13 - 02:08:15 - Nils Lely
  02:08:16 - 02:08:17 - Astrid van de Wetering
  02:08:18 - 02:08:19 - Nick Ran
  02:08:21 - 02:08:22 - Mariët van der Werf
  02:08:29 - 02:08:30 - Mark Pol
 9. 8

  Gehoord hebbende de behandeling in de raadscommissie van 7 februari 2024 van het principeverzoek om op de Pontweg 226 eenentwintig camperplaatsen mogelijk te maken en het  voor deze raadsvergadering geagendeerde amendement ‘Geen camperplaatsen op het perceel Pontweg 226’, legt het college als alternatief aan de raad voor om een voorbereidingsbesluit met voorbeschermingsregels voor deze locatie te nemen. Hierdoor is het niet mogelijk dat er verblijfsrecreatieve gebouwen kunnen worden gebouwd en kan de locatie niet worden gebruikt voor verblijfsrecreatie. Dit besluit heeft een geldigheid van 1,5 jaar. In die periode bereidt het college een omgevingsplan voor waarmee de Pontweg 226 alleen gebruikt kan worden voor wonen en dat er alleen gebouwen voor de woonactiviteit mogelijk zijn. De recreatieve slaapplaatsen worden dan definitief van deze locatie verwijderd. Aanvragen omgevingsvergunning voor verblijfsrecreatief gebruik en/of bouwen moeten in die 1,5 jaar worden geweigerd. Tegen dit voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Voorbereidingsbesluit Pontweg 226 De Koog
  02:09:03 - 02:09:04 - Albert Huisman
  02:09:23 - 02:09:25 - Albert Huisman
  02:09:28 - 02:09:31 - Mark Pol
  02:09:32 - 02:10:25 - Edo Kooiman
  02:10:26 - 02:10:28 - Mark Pol
  02:10:28 - 02:10:29 - Niels Rutten
  02:10:53 - 02:11:00 - Mark Pol
  02:11:00 - 02:11:01 - Rikus Kieft
  02:11:51 - 02:11:52 - Mark Pol
  02:11:52 - 02:11:53 - Albert Huisman
  02:11:58 - 02:12:00 - Mark Pol
  02:14:38 - 02:14:39 - Mark Pol
  02:14:47 - 02:14:54 - Mark Pol
  02:14:54 - 02:14:56 - Albert Huisman
  02:15:10 - 02:15:14 - Mark Pol
  02:15:14 - 02:15:16 - Veronne Koot
  02:15:53 - 02:15:54 - Mark Pol
  02:15:57 - 02:16:10 - Rikus Kieft
  02:16:11 - 02:16:13 - Mark Pol
  02:16:15 - 02:16:24 - Eric Hercules
  02:16:24 - 02:16:25 - Mark Pol
  02:16:27 - 02:16:28 - Albert Huisman
  02:17:02 - 02:17:04 - Mark Pol
  02:17:10 - 02:17:39 - Edo Kooiman
  02:17:39 - 02:17:40 - Mark Pol
  02:18:06 - 02:19:18 - Mark Pol
 10. 9

  Het is een ambitie om Texel qua energieverbruik duurzaam en zelfvoorzienend te maken. Daarom zal de opwek met zonne-energie nog flink vergroot moeten worden de komende jaren. De bijdrage voor Texel vanuit de Regionale Energie Strategie (RES) bestaat op dit moment uit het realiseren van solarcarports en de opgave uit zon op dak. Beiden zijn als zodanig ook opgenomen in het coalitieakkoord Bouwen aan vertrouwen, voor een sociaal en duurzaam Texel.


  De gemeente Texel heeft een Uitnodigingskader Solarcarports laten opstellen om aan de ene kant de kernwaarden te beschermen en aan de andere kant te kunnen voldoen aan de verplichtingen voor duurzame opwek. Hierbij zijn de opgaven vanuit de RES en het coalitieakkoord leidend.


  Met het Uitnodigingskader zal besluitvorming en vergunningverlening sneller en efficiënter georganiseerd kunnen worden en initiatieven zo goed mogelijk gefaciliteerd. Hiermee zal realisatie sneller kunnen plaatsvinden is op dit moment de verwachting.


  Amendementen:
  GroenZwart, VVD Texel en Hart voor Texel: Eerst cijfers, dan beslissen
  GroenZwart: Geen Solar Carports op het Oudeland van Texel
  PvdA pro Texel. GroenLinks Texel en D66 Texel: Texels Eigen Solar Carport
  Hart voor Texel: Geen zonnepanelen op de parkeerplaatsen bij Paal 17 en Paal 21

  Stemuitslag

  voor 87%
  tegen 13%
  voor
  D66 (1), GroenLinks (3), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)
  tegen
  CDA (1), GroenZwart (1)

  Amendementen

  Titel
  Amendement - Eerst cijfers, dan beslissen - VERWORPEN
  Amendement - Geen Solar Carports op het Oudeland van Texel - VERWORPEN
  Amendement - Geen zonnepanelen op de parkeerplaatsen bij Paal 17 en Paal 21 - VERWORPEN
  Amendement - Texels Eigen Solar Carport - AANGENOMEN

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Uitnodigingskader Solar Carports

  Raadsvragen en toezeggingen

  Onderwerp
  GroenZwart - over het raadsvoorstel Uitnodigingskader Solarcarports (Nikadel)
  GroenZwart - over het raadsvoorstel Uitnodigingskader Solarcarports (Stappeland)
  GroenZwart - over het raadsvoorstel: Uitnodigingskader Solarcarports
  Texels Belang - over het raadsvoorstel: Uitnodigingskader Solarcarports (nachtelijke verlichting)
  02:18:18 - 02:19:18 - Mark Pol
  02:19:19 - 02:20:04 - Veronne Koot
  02:20:04 - 02:20:05 - Mark Pol
  02:20:07 - 02:20:08 - Albert Huisman
  02:20:41 - 02:20:56 - Mark Pol
  02:20:56 - 02:20:57 - Henry Soyer
  02:21:03 - 02:21:15 - Mark Pol
  02:21:17 - 02:22:04 - Veronne Koot
  02:22:05 - 02:22:17 - Mark Pol
  02:22:18 - 02:23:28 - Eric Hercules
  02:23:29 - 02:23:40 - Mark Pol
  02:23:40 - 02:23:43 - Cees Hoogerheide
  02:23:52 - 02:23:57 - Edo Kooiman
  02:25:23 - 02:25:25 - Mark Pol
  02:25:33 - 02:25:34 - Rikus Kieft
  02:28:45 - 02:28:54 - Mark Pol
  02:28:56 - 02:29:17 - Eric Hercules
  02:29:17 - 02:29:19 - Mark Pol
  02:29:19 - 02:29:21 - Veronne Koot
  02:29:27 - 02:29:29 - Mark Pol
  02:29:29 - 02:29:31 - Albert Huisman
  02:29:35 - 02:29:37 - Mark Pol
  02:29:37 - 02:29:40 - Eric Hercules
  02:29:52 - 02:29:54 - Mark Pol
  02:29:54 - 02:29:56 - Henry Soyer
  02:30:21 - 02:30:26 - Mark Pol
  02:30:26 - 02:30:27 - Edo Kooiman
  02:31:05 - 02:31:06 - Mark Pol
  02:31:08 - 02:32:34 - Gijs Berger
  02:32:34 - 02:32:35 - Mark Pol
  02:33:02 - 02:33:04 - Mark Pol
  02:33:13 - 02:33:15 - Edo Kooiman
  02:33:45 - 02:33:47 - Mark Pol
  02:33:48 - 02:33:54 - Gijs Berger
  02:34:08 - 02:34:10 - Mark Pol
  02:34:10 - 02:34:11 - Nils Lely
  02:35:16 - 02:35:17 - Mark Pol
  02:35:19 - 02:36:19 - Anneke Visser-Veltkamp
  02:36:19 - 02:36:22 - Mark Pol
  02:36:25 - 02:36:48 - Cees Hoogerheide
  02:36:48 - 02:36:50 - Mark Pol
  02:36:52 - 02:36:54 - Eric Hercules
  02:37:05 - 02:37:13 - Cees Hoogerheide
  02:37:14 - 02:37:16 - Mark Pol
  02:37:16 - 02:37:18 - Eric Hercules
  02:37:21 - 02:37:38 - Mark Pol
  02:37:38 - 02:37:40 - Nick Ran
  02:39:24 - 02:39:25 - Mark Pol
  02:39:25 - 02:39:27 - Eric Hercules
  02:40:14 - 02:40:20 - Mark Pol
  02:40:20 - 02:40:22 - Niels Rutten
  02:41:17 - 02:41:30 - Mark Pol
  02:41:42 - 02:43:18 - Veronne Koot
  02:43:18 - 02:43:20 - Mark Pol
  02:43:31 - 02:43:33 - Rikus Kieft
  02:43:33 - 02:43:35 - Mark Pol
  02:44:15 - 02:44:19 - Mark Pol
  02:44:21 - 02:44:59 - Veronne Koot
  02:44:59 - 02:45:01 - Mark Pol
  02:45:04 - 02:45:06 - Rikus Kieft
  02:46:11 - 02:46:13 - Mark Pol
  02:46:14 - 02:46:42 - Niels Rutten
  02:46:42 - 02:46:43 - Mark Pol
  02:46:49 - 02:47:24 - Veronne Koot
  02:47:30 - 02:47:32 - Mark Pol
  02:47:32 - 02:47:34 - Rikus Kieft
  02:47:51 - 02:47:53 - Veronne Koot
  02:47:58 - 02:48:00 - Mark Pol
  02:48:02 - 02:48:04 - Mark Pol
  02:48:38 - 02:49:03 - Anneke Visser-Veltkamp
  02:49:03 - 02:49:05 - Mark Pol
  02:49:10 - 02:49:59 - Astrid van de Wetering
  02:49:59 - 02:50:00 - Mark Pol
  02:50:04 - 02:50:23 - Edo Kooiman
  02:50:23 - 02:50:26 - Mark Pol
  02:50:33 - 02:50:34 - Astrid van de Wetering
  02:50:41 - 02:50:50 - Mark Pol
  02:50:50 - 02:50:52 - Niels Rutten
  02:50:54 - 02:50:55 - Mark Pol
  02:51:41 - 02:51:43 - Mark Pol
  02:51:51 - 02:51:53 - Mark Pol
  02:51:58 - 02:52:00 - Veronne Koot
  02:52:43 - 02:52:45 - Mark Pol
  02:52:46 - 02:53:16 - Rikus Kieft
  02:53:16 - 02:53:18 - Mark Pol
  02:53:41 - 02:53:43 - Veronne Koot
  02:55:24 - 02:55:28 - Mark Pol
  02:55:28 - 02:55:31 - Henry Soyer
  02:55:42 - 02:55:52 - Mark Pol
  02:55:54 - 02:55:57 - Eric Hercules
  02:55:57 - 02:55:59 - Mark Pol
  02:59:16 - 02:59:18 - Mark Pol
  03:00:10 - 03:00:12 - Mark Pol
  03:00:13 - 03:00:27 - Mark Pol
  03:00:40 - 03:01:08 - Eric Hercules
  03:01:09 - 03:01:31 - Mark Pol
  03:01:33 - 03:02:05 - Veronne Koot
  03:02:05 - 03:02:26 - Mark Pol
  03:02:40 - 03:03:01 - Mark Pol
  03:03:01 - 03:03:02 - Nick Ran
  03:03:20 - 03:03:23 - Mark Pol
  03:03:35 - 03:03:51 - Mark Pol
  03:04:11 - 03:04:33 - Mark Pol
  03:04:37 - 03:04:39 - Veronne Koot
  03:05:01 - 03:05:07 - Mark Pol
  03:05:14 - 03:05:34 - Mark Pol
  03:05:43 - 03:06:48 - Mark Pol
  03:06:48 - 03:06:50 - Henry Soyer
  03:08:12 - 03:08:23 - Mark Pol
  03:08:39 - 03:09:18 - Mark Pol
  03:09:18 - 03:09:20 - Jacquelien Dros
  03:10:59 - 03:11:07 - Mark Pol
 11. 10

  Het college heeft besloten de wijzigingen in de teksten van de gemeenschappelijke regelingen voor te leggen aan de raad voor het kunnen geven van een zienswijze.


  Het gaat om de volgende gemeenschappelijke regelingen:
  Veiligheidsregio
  Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst
  Omgevingsdienst
  Regionaal Historisch Centrum Alkmaar


  Per 1 juli 2022 zijn wijzigingen doorgevoerd in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De bedoeling van deze wetswijziging is dat gemeenteraden meer invloed hebben op de gemeenschappelijke regelingen. Een deel van de wijzigingen is verplicht, en bij een deel is het aan de gemeenteraden en provinciale staten hierover te beslissen. De gewijzigde wetgeving heeft een invoeringstermijn van twee jaar. Dit betekent dat uiterlijk 1 juli 2024 de teksten van alle gemeenschappelijke regelingen moeten zijn aangepast aan de wetswijziging. In Noord-Holland Noord hebben we daarvoor met elkaar een gezamenlijk plan van aanpak afgesproken.


  Eind 2022, begin 2023 hebben alle raden in Noord-Holland Noord het plan van aanpak vastgesteld en daarmee, via de colleges, de opdracht gegeven aan de regietafel om regie te voeren op dit traject. In de periode van eind september tot begin november 2023 hebben alle gemeenteraden de kaders vastgesteld voor alle gemeenschappelijke regelingen die binnen de scope van de opdracht vallen.


  De Regionale Raadscommissie Noordkop heeft op 1 februari 2024 een positief advies afgegeven bij dit voorstel.  Op grond van de vastgestelde kaders zijn alle gemeenschappelijke regelingen in concept gewijzigd. De gemeenteraad kan nu zienswijzen indienen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Wijziging gemeenschappelijke regelingen ogv wetswijziging WGR
 12. 11

  De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 14 december de kadernota 2025 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar ontvangen. Tot 1 maart kunnen de gemeenteraden hun zienswijzen kenbaar maken. In de Kop van Noord-Holland is de afspraak dit regionaal via de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) te doen. De RRN adviseert de raden om geen zienswijze af te geven.


  De Regionale Raadscommissie Noordkop heeft op 1 februari 2024 een positief advies afgegeven bij dit voorstel.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  Kadernota 2025

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Kadernota 2025 RHCA
 13. 12

  Het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD Hollands Noorden (GGD HN) heeft op 12 december 2023 de Kadernota 2025 aangeboden. De raad kan voor 1 maart 2024 een zienswijze geven. Met een zienswijze kan de raad sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de begroting van de GGD, die later voor zienswijzen aan de raden wordt aangeboden. Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD behandelt de Kadernota en de ingediende zienswijzen op 13 maart 2024. Volgens regionale afspraken wordt deze zienswijze gezamenlijk via de RRN van februari 2024 gegeven.


  De rapportage van de Regionale RaadsRapporteurs is bijgevoegd. Woordvoerder: mevrouw Dros.


  De Regionale Raadscommissie Noordkop heeft op 1 februari 2024 een positief advies afgegeven bij dit voorstel.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  Amendement zienswijze Kadernota GGD
  Kadernota 2025 GGD Hollands Noorden (komt t.z.t. voor behandeling in de raad)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Kadernota 2025 GGD HN
 14. 13

  De gemeenten in Noord-Holland Noord hebben op 11 december 2023 de Kadernota 2025 en het Meerjarenontwikkelplan Brandweer van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ontvangen, met het verzoek daar een zienswijze op te geven. De burgemeesters van de gemeenten in Noord-Holland Noord hebben daarnaast op 11 december 2023 het Ontwerpbeleidsplan 2024 – 2027 en het Dekkingsplan ontvangen, met het verzoek om over deze plannen met de gemeenteraad in overleg te gaan.


  Op 15 maart 2024 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio de financiële stukken behandeld. In diezelfde vergadering zullen ook het Beleidsplan en het Dekkingsplan worden vastgesteld.


  De zienswijze op de Kadernota en het Meerjarenontwikkelplan en een opmerking over het Beleidsplan 2024 – 2027 en het Dekkingsplan is opgesteld voor en door de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De financiële stukken van de Veiligheidsregio worden samen met de financiële stukken van de andere gemeenschappelijke regelingen in de Regionale Raadscommissie Noordkop besproken. Op basis van het regionaal raadsadvies wordt in de gemeenteraden een besluit genomen over de financiële stukken van de Veiligheidsregio en wordt een besluit genomen over welke opmerking zij ter overweging aan de burgemeester meewillen geven bij de vaststelling van het beleidsplan en het dekkingsplan.


  De Regionale Raadscommissie Noordkop heeft op 1 februari 2024 een positief advies afgegeven bij dit voorstel.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  Kadernota 2025 met het Meerjarenontwikkelplan Brandweer VR NHN (komt t.z.t. voor behandeling in de raad)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Zienswijze op de Kadernota 2025 MJOP
 15. 14

  Op 13 december j.l. heeft het dagelijks bestuur van de ODNHN de kadernota 2025 aan het college aangeboden. De kadernota bevat de algemene financiële en beleidsmatige kaders. Op grond van art. 26 lid 2. van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft de gemeenteraad tot uiterlijk 1 maart 2024 de mogelijkheid om via de RRN haar zienswijze in te brengen.


  De rapportage van Regionale RaadsRapporteurs is toegevoegd. Woordvoerder: de heer Soyer.


  De Regionale Raadscommissie Noordkop heeft op 1 februari 2024 een positief advies afgegeven bij dit voorstel.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  Kadernota 2025 OD NHN (komt t.z.t. voor behandeling in de raad)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - OD NHN Kadernota 2025 voor Zienswijzen
  03:11:52 - 03:14:47 - Henry Soyer
  03:14:47 - 03:14:49 - Mark Pol
 16. 15

  In Oktober 2013 hebben de gemeenteraden van Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel het Initiatiefvoorstel ‘Slim Samenwerken bij de Kop’ aangenomen (klik hier om dat voorstel te lezen).
  Eind december 2014 is door de raden het besluit genomen om werkende weg aan de slag te gaan: niet besluitvormend, maar adviserend en met twee hoofdonderwerpen: De Kop Werkt! en advisering over de gemeenschappelijke regelingen. In mei/juni 2015 is het formele besluit om de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) in te stellen genomen.
  Op 10 maart 2016 vond de eerste vergadering van de RRN in schouwburg de Kampanje in Den Helder plaats. En in augustus 2018 is de Verordening Regionale Raadscommissie Noordkop 2018 door de vier gemeenteraden vastgesteld. Sinds die tijd is de Regionale Raadscommissie Noordkop niet meer weg te denken als orgaan waar beeldvormende en adviserende bijeenkomsten, die tenminste drie van de vier Noordkop gemeenten aan gaan, worden besproken en behandeld. Inmiddels behoeft nu , na een aantal jaren deze bestaande verordening aanpassing om deze in overeenstemming te brengen met de praktijk binnen de RRN.


  De Regionale Raadscommissie Noordkop heeft op 1 februari 2024 een positief advies afgegeven bij dit voorstel.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Verordening Regionale Raadscommissie Noordkop
  03:15:11 - 03:15:13 - Henry Soyer
  03:15:38 - 03:16:23 - Mark Pol
 17. 16

  De Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) is op 1 juli 2022 gewijzigd. Naar aanleiding van deze wetswijziging moet ook de Centrumregeling Leeuwarden worden aangepast. Van Leeuwarden hebben wij het concept van de aangepaste regeling ontvangen. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om hier een zienswijze op in te dienen. Het college van burgemeester en wethouders heeft geen opmerkingen ten aanzien van de aangepaste regeling en stelt daarom voor aan de raad om geen zienswijze in te dienen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (1), GroenLinks (3), GroenZwart (1), Hart voor Texel (1), PvdA pro Texel (3), Texels Belang (3), VVD Texel (2)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit - Wijziging Centrumregeling bedrijfsvoering
  03:15:47 - 03:16:23 - Mark Pol
 18. 17

  03:15:53 - 03:16:23 - Mark Pol
 19. 18

  03:16:03 - 03:16:23 - Mark Pol