Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

woensdag 29 juni 2022

19:30 - 23:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
De heer E. (Edo) Kooiman
Toelichting

De vergadering vindt plaats in de raadzaal. Vanaf 19.00 uur is de zaal open.  Verder is de vergadering live te volgen via www.texel.nl/uitzendingraad.

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:01:10 - 00:02:36 - R. van de Belt
  00:02:36 - 00:03:03 - N.C.B. Ran
  00:03:08 - 00:03:23 - R. van de Belt
  00:03:34 - 00:04:02 - E. Hercules
  00:04:05 - 00:04:24 - R. Kieft
 2. Het hogere doel van regionale samenwerking de kop staat voor behoud en groei van een goede woon werk en leefomgeving voor inwoners en mensen die verblijven in de regio Het doel van de Samenwerkingsagenda is drieledig, het

  1. intensiveren van de samenwerking tussen de vier Noord Hollandse gemeenten, de provincie Noord Holland, onze partners, ondernemers en onderwijsinstellingen door het organiseren van regie en uitvoeringskracht op inhoud;
  2. concretiseren van de samenwerkingsagenda door het oppakken van gezamenlijke projecten;
  3. optimaal benutten van de beschikbare financieringsmogelijkheden (Europese subsidies en beschikbare fondsen, et cetera).

  Voor de beëindiging van het programma DKW! op 1 januari 2022 is een beëindigingsovereenkomst vastgesteld. Door de regiogemeenten en de provincie is een nieuwe Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022 -2025 opgesteld inclusief een financieringsvoorstel van de nieuwe agenda. Op 2 juni jl. is de Samenwerkingsagenda besproken in de Regionale Raadscommissie voor de Noordkop.

  De heer Paasman, Programmamanager Regionale samenwerking De Kop Werkt, is bij de bespreking aanwezig.

  De PvdA pro Texel heeft wensen geformuleerd bij dit voorstel.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de beëindigingsovereenkomst inzake samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt!
  2. De Regionale Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022-2025 vast te stellen.
  3. Voor de uitvoering van de thema’s en gebiedsprogramma’s uit de Regionale Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022 – 2025 voor het programmajaar 2022 het resterende budget van De Kop Werkt! (totaal regiogemeenten € 292.203) in te zetten
  4. Voor de periode 2023 t/m 2025 in de begroting van 2023, 2024 en 2025 jaarlijks een bedrag van € 3,50 per inwoner te reserveren voor de uitvoering van de Samenwerkingsagenda. Voor Texel is dit jaarlijks een bedrag van € 47.915,--
   En stelt de raad voor om geen wensen en bedenking te hebben.
   (Bij geen wensen en bedenkingen wordt de voorgestelde behandelwijze als vastgesteld aangemerkt.
   Als de raad wel wensen en bedenkingen heeft, zal dit kenbaar gemaakt worden middels een amendement.)
  00:06:19 - 00:07:26 - R. Kieft
  00:07:59 - 00:08:22 - C. Hoogerheide
  00:08:36 - 00:09:43 - R. Kieft
  00:09:54 - 00:11:44 - J. Dros
  00:11:44 - 00:13:59 - R. Kieft
  00:14:05 - 00:14:32 - E. Polderman
  00:14:36 - 00:15:16 - A.P. Visser-Veltkamp
  00:15:24 - 00:17:17 - R. Kieft
  00:17:17 - 00:19:48 - Inspreker Raadzaal
  00:19:52 - 00:21:52 - V. Koot
  00:22:12 - 00:22:35 - J. Dros
  00:22:35 - 00:22:50 - R. Kieft
  00:23:02 - 00:25:38 - A.P. Visser-Veltkamp
  00:25:38 - 00:25:49 - C. Hoogerheide
  00:26:13 - 00:26:14 - V. Koot
  00:26:41 - 00:26:57 - E. Polderman
  00:27:00 - 00:27:38 - R. Kieft
  00:27:38 - 00:27:44 - E. Polderman
  00:27:44 - 00:27:47 - N.C.B. Ran
  00:28:57 - 00:30:08 - R. Kieft
  00:30:08 - 00:30:38 - A.P. Visser-Veltkamp
  00:30:42 - 00:31:16 - R. Kieft
  00:31:20 - 00:31:27 - A.P. Visser-Veltkamp
  00:31:27 - 00:31:28 - R. Kieft
 3. Ter uitvoering van het raadsbesluit ‘Inhuur van expertise t.b.v. een gedragen plan voor het plangebied ijsbaan’ van 18 maart 2021 heeft het college een brede volksverkenning laten uitvoeren van ideeën en wensen die er bij de Texelse samenleving leven voor het ijsbaanterrein in Den Burg, en op basis van die ideeën en wensen drie modellen voor herinrichting laten opstellen.
  In het eerste model staan natuurbeleving en rustige recreatie centraal, in het tweede model bewegen & sporten en spelen en in het derde model evenementen en parkeren. De rode draad in de ideeën, wensen en modellen is “ontmoeten en verbinden in een groene omgeving”. Hierbij wordt met verbinden een ruimtelijke verbinding bedoeld: verbinding van de omliggende maatschappelijke functies en verbinding van de parkeer-faciliteiten bij de sporthal met het centrum van Den Burg. Ook behoud van het skatepark en de vijver zijn randvoorwaarden voor alle modellen (aanvullend op het faciliteren van ontmoeten en verbinden en groen karakter).
  De verkenning heeft uitgewezen dat model beweegpark met elementen uit model natuurpark het meeste draagvlak heeft. Ook is gebleken dat parkeren op de ijsbaan vanuit het overgrote deel van de geïdentificeerde belangen niet gewenst is, en een veilige oversteekverbinding met de Skool / OSG juist wel gewenst is.
  Het college stelt de gemeenteraad voor vervolg te geven aan de resultaten van de verkenning door model beweegpark nader uit te werken tot een voorontwerp, waarbij voorkeurselementen uit het model natuurpark en een oversteekverbinding met de Skool / OSG voor zover mogelijk geïntegreerd worden en af te zien van het mogelijk maken van parkeren op de ijsbaan. Model beweegpark met voorkeurselementen uit model natuurpark laat ruimte voor lichte evenementen. In de nadere uitwerking van het natuurlijke model beweegpark wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor behoud van de ijsbaanfunctie. Gebleken is dat het parkeerterrein bij de sporthal weinig wordt gebruikt door de slechte vindbaarheid en het ontbreken van een goede wandelverbinding met het centrum. Het college stelt voor deze verbeterpunten in het voorontwerp op te nemen en in het vierde kwartaal van 2024 te evalueren of en waar extra parkeerplaatsen benodigd zijn.

  Inspreker:
  Mevrouw Aafke Geense

  Voorgesteld besluit

  1. Het college opdracht te geven om het voorkeurmodel beweegpark uit de verkenning nader uit te werken tot een voorontwerp, waarbij voorkeurselementen uit het model natuurpark en een oversteekverbinding met de Skool / OSG geïntegreerd worden, voor zover mogelijk;
  2. Het college opdracht te geven om bij de nadere uitwerking belanghebbenden te betrekken en hiertoe een participatieplan op te stellen.
  3. Af te zien van het mogelijk maken van parkeren op de ijsbaan, maar wel een betere vindbaarheid van het parkeerterrein bij de sporthal en goede wandelroute naar het centrum in het voorontwerp op te nemen;
  4. Een aanvullend voorbereidingskrediet dat vanuit de algemene reserve wordt gedekt, beschikbaar te stellen van € 15.000,- voor het opstellen van een voorontwerp van het voorkeursmodel, inclusief de voor dit voorontwerp benodigde onderzoeken;

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  Betoog skate park - mevrouw Geense
  Indeling terrein van de IJsbaan - diverse bewoners Haffelderweg
  Inspraaknotities Herinrichting ijsbaanterrein Den Burg - Ondernemersvereniging Den Burg - Winkelhart Texel
  00:33:21 - 00:38:44 - Inspreker Raadzaal
  00:38:44 - 00:39:25 - C. Hoogerheide
  00:39:46 - 00:40:04 - H.J.F.M. Soyer
  00:40:07 - 00:40:12 - M. van der Werf
  00:40:16 - 00:40:37 - E. Polderman
  00:40:42 - 00:41:36 - Inspreker Raadzaal
  00:41:36 - 00:41:52 - S. Eschweiler
  00:41:52 - 00:42:02 - Inspreker Raadzaal
  00:43:16 - 00:43:55 - E. Polderman
  00:43:55 - 00:44:20 - Inspreker Raadzaal
  00:44:20 - 00:46:45 - A.P. Visser-Veltkamp
  00:46:45 - 00:47:31 - Inspreker Raadzaal
  00:47:31 - 00:47:58 - C.J. Rutten
  00:47:58 - 00:48:13 - Inspreker Raadzaal
  00:49:15 - 00:49:42 - C. Hoogerheide
  00:49:44 - 00:54:14 - R. van de Belt
  00:54:14 - 00:54:25 - C. Hoogerheide
  00:54:30 - 00:54:57 - R. van de Belt
  00:55:02 - 00:55:18 - S. Eschweiler
  00:55:21 - 00:55:47 - R. van de Belt
  00:55:52 - 00:56:10 - A. Huisman
  00:56:47 - 00:57:04 - H.J.F.M. Soyer
  00:57:06 - 00:57:16 - E. Hercules
  00:57:29 - 00:57:30 - A. Huisman
  00:57:53 - 00:57:58 - C. Hoogerheide
  00:58:04 - 00:59:52 - A. Huisman
  00:59:52 - 01:02:32 - R. van de Belt
  01:02:45 - 01:04:32 - E. Hercules
  01:04:43 - 01:06:10 - R. van de Belt
  01:06:10 - 01:06:22 - E. Hercules
  01:06:41 - 01:07:17 - H.J.F.M. Soyer
  01:08:31 - 01:10:40 - R. van de Belt
  01:10:44 - 01:11:16 - H.J.F.M. Soyer
  01:11:24 - 01:11:27 - R. van de Belt
  01:11:31 - 01:12:52 - C.J. Rutten
  01:13:09 - 01:16:04 - R. van de Belt
  01:16:08 - 01:16:41 - E. Polderman
  01:16:46 - 01:18:09 - R. van de Belt
  01:18:09 - 01:18:25 - E. Polderman
  01:18:28 - 01:19:04 - R. van de Belt
  01:19:15 - 01:19:38 - S. Eschweiler
  01:20:46 - 01:21:01 - E. Hercules
  01:21:09 - 01:21:39 - A. Huisman
  01:21:39 - 01:21:43 - Inspreker Raadzaal
  01:22:42 - 01:22:55 - A. Huisman
  01:22:55 - 01:23:47 - Inspreker Raadzaal
  01:23:47 - 01:23:57 - A. Huisman
  01:23:57 - 01:24:08 - H.J.F.M. Soyer
  01:24:33 - 01:25:30 - Inspreker Raadzaal
  01:25:30 - 01:25:50 - E. Hercules
  01:25:50 - 01:26:19 - Inspreker Raadzaal
  01:26:19 - 01:26:47 - A. Huisman
  01:26:47 - 01:27:35 - C. Hoogerheide
  01:27:35 - 01:28:31 - H.J.F.M. Soyer
  01:28:37 - 01:29:48 - C.J. Rutten
  01:29:48 - 01:29:51 - C. Hoogerheide
  01:29:57 - 01:30:07 - C.J. Rutten
  01:30:25 - 01:32:03 - E. Hercules
  01:32:06 - 01:33:22 - A. Huisman
 4. Voor activiteiten in strijd met het bestemmingsplan kan de gemeenteraad nu beslissen dat er geen bedenkingen zijn. Dat gebeurt met een zogenoemde ‘verklaring van geen bedenkingen’. Onder de Omgevingswet dient de raad aan te geven of zij gevallen wil vaststellen waarin de gemeenteraad advies aan het college wil geven. Voor de niet-aangewezen gevallen geldt geen adviesrecht (artikel 16.15a lid b. onder 1 Omgevingswet).
  Het bindend adviesrecht is voor die ruimtelijke ontwikkelingen waarvan de gemeenteraad haar adviserende rol wil uitvoeren, zoals rondom activiteiten met een grote impact en die niet overeenkomstig de bestaande beleidskaders zijn.
  Met dit voorstel en de lijst van gevallen is een beleidsneutrale overgang als uitgangspunt genomen en deze geactualiseerd conform de Omgevingswet. Enkele gevallen die onder de zogenoemde kruimelregeling vielen, zijn ook in de lijst van gevallen opgenomen en blijven een college-bevoegdheid.

  Inspreker: de heer Boon (Stichting Kernwaarden Texel)

  Voorgesteld besluit

  1. Te bepalen dat een aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit voor advies aan de gemeenteraad wordt voorgelegd als sprake is van een aanvraag voor een activiteit die niet past binnen of afwijkt van:
  a. de doelen van het Omgevingsplan;
  b. de door de raad vastgestelde omgevingsvisie of de Structuurvisie Texel 2010, zolang geen omgevingsvisie is vastgesteld;
  c. ander door de gemeenteraad vastgesteld en geldend beleid.

  1. In afwijking van het eerste lid wordt een aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit niet voor advies aan de gemeenteraad voorgelegd in de volgende gevallen:
   a. een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, wordt voldaan aan de volgende eisen:
    - niet hoger dan 5 m, tenzij sprake is van een kas of bedrijfsgebouw van lichte constructie ten dienste van een agrarisch bedrijf,
    - de oppervlakte niet meer dan 150 m²;
   b. een gebouw ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
    - niet hoger dan 5 m,
    - en de oppervlakte niet meer dan 50 m²;
   c. een bouwwerk, geen gebouw zijnde, of een gedeelte van een dergelijk bouwwerk, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
    - niet hoger dan 10 m,
    - en de oppervlakte niet meer dan 50 m²;
   d. een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte aan of op een gebouw, een dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een gebouw, de uitbreiding van een bouwwerk met een bouwdeel van ondergeschikte aard dan wel voorzieningen gericht op het isoleren van een gebouw;
   e. een antenne-installatie, mits niet hoger dan 40 m;

  Antwoord op raadsvragen

  Onderwerp
  GroenLinks - specifiek maatvoering van bouwwerken
  VVD - n.a.v. voorstellen gerelateerd aan Omgevingswet (essentie heldere alternatieven)

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  Kruimelregeling naar de nieuwe Omgevingswet - Stichting Kernwaarden
  01:34:56 - 01:40:36 - Inspreker Raadzaal
  01:40:36 - 01:41:28 - R. Kieft
  01:41:28 - 01:42:10 - Inspreker Raadzaal
  01:42:10 - 01:42:48 - E. Hercules
  01:42:48 - 01:43:18 - Inspreker Raadzaal
  01:43:18 - 01:43:21 - G. Berger
  01:43:21 - 01:43:43 - E. Hercules
  01:43:43 - 01:44:13 - Inspreker Raadzaal
  01:44:13 - 01:44:20 - E. Hercules
  01:44:20 - 01:45:28 - R. Kieft
  01:45:28 - 01:46:43 - V. Koot
  01:46:43 - 01:46:50 - G. Berger
  01:47:02 - 01:47:34 - A.A.M. vd Wetering
  01:47:34 - 01:48:38 - Inspreker Raadzaal
  01:48:38 - 01:50:30 - G. Berger
  01:50:30 - 01:51:40 - R. Kieft
  01:51:40 - 01:51:44 - G. Berger
  01:51:44 - 01:51:59 - R. Kieft
  01:51:59 - 01:52:14 - G. Berger
  01:52:14 - 01:54:15 - A.A.M. vd Wetering
  01:54:48 - 01:56:48 - R. Kieft
  01:56:52 - 01:57:06 - A.A.M. vd Wetering
  01:57:10 - 01:57:33 - R. Kieft
  01:57:41 - 01:57:52 - C.J. Rutten
  01:59:49 - 02:00:41 - R. Kieft
  02:00:41 - 02:00:46 - E. Hercules
  02:00:46 - 02:02:29 - J. Albers
  02:02:42 - 02:03:39 - R. Kieft
  02:03:39 - 02:03:45 - J. Albers
  02:03:48 - 02:04:24 - R. Kieft
  02:04:24 - 02:04:29 - J. Albers
  02:04:48 - 02:04:56 - R. Kieft
  02:04:56 - 02:04:59 - J. Albers
  02:05:27 - 02:07:58 - E. Hercules
  02:08:02 - 02:08:31 - R. Kieft
  02:08:31 - 02:08:44 - E. Hercules
  02:08:44 - 02:08:52 - R. Kieft
  02:08:52 - 02:09:05 - E. Hercules
  02:09:36 - 02:09:54 - R. Kieft
  02:10:02 - 02:11:52 - A.A.M. vd Wetering
  02:11:52 - 02:11:54 - E. Hercules
  02:13:14 - 02:13:24 - R. Kieft
  02:14:53 - 02:15:44 - A.P. Visser-Veltkamp
  02:15:48 - 02:15:49 - R. Kieft
  02:16:32 - 02:16:59 - A.P. Visser-Veltkamp
  02:17:02 - 02:17:06 - R. Kieft
 5. Portefeuillehouders kunnen op deze plaats de gemeenteraad informeren over wetenswaardigheden die zich hebben voorgedaan in organisaties waarmee de gemeente samenwerkt via verlengd bestuur, bijvoorbeeld.

 6. De Omgevingswet treedt naar verwachting per 1 januari 2023 in werking. Daarmee verandert de procedure voor het wijzigen van het juridisch bindende ruimtelijke plan (het omgevingsplan).
  De wetgever heeft geen expliciete regeling voor wijzigingsbevoegdheden (en uitwerkingsplichten of het stellen van nadere eisen) opgenomen. In plaats daarvan komen binnenplanse en buitenplanse omgevingsplan-activiteiten en een algemene delegatiemogelijkheid.
  De wijzigingsbevoegdheid en uitwerkingsplicht verdwijnen niet direct; ze zijn onderdeel van het tijdelijk deel van het omgevingsplan (dat uiterlijk 2030 een definitief omgevingsplan moet worden).
  Uitgangspunt is: wat nu aan het college is, blijft aan het college, wat nu aan raad is, blijft aan de raad.

  Voorgesteld besluit

  1. De volgende bevoegdheden te delegeren aan het college:
  Het vaststellen van delen van het omgevingsplan als het gaat om:
  a. het herstellen van kennelijke omissies en verschrijvingen;
  b. het wijzigen en uitwerken en het toevoegen of wijzigen van begripsbepalingen;
  c. onderwerpen of deelgebieden (nader) reguleren;
  d. het aanpassen van de regels ten behoeve van het verwerken van verleende omgevingsvergunningen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten;
  e. het actualiseren en aanpassen in verband met omgevingsplanactiviteiten als bedoeld in artikel 4.17 van de Omgevingswet en in verband met gewijzigde, hogere wet- of regelgeving;
  f. het vertalen van, door de raad of het college, vastgestelde beleidsregels.
  2. Dit besluit in werking te laten treden op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.
  3. Binnen één jaar nadat dit besluit in werking is getreden een evaluatie ervan in een verslag aan de gemeenteraad voor te leggen.

 7. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning ligt, na inwerkingtreding van de Omgevingswet, de verantwoordelijkheid voor participatie bij de initiatiefnemer. Een uitzondering hierop zijn de door de gemeenteraad aangewezen gevallen waarvoor participatie verplicht is. Het gaat dan om activiteiten die niet mogelijk zijn volgens het omgevingsplan: de zogenaamde ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteiten’.
  Dit voorstel over de ‘gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor participatie verplicht is’ is nodig om participatiebeleid rondom deze gevallen vast te kunnen stellen. In het volgend raadsvoorstel wordt daarom de ‘Nota participatiebeleid onder de Omgevingswet’ ter besluitvorming aangeboden.
  De ‘gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor participatie verplicht is’ zijn door de raad op elk moment te wijzigen.

  Voorgesteld besluit

  1. Te bepalen dat een aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit een verplichte participatie kent, als sprake is van een aanvraag voor een activiteit die niet past binnen of afwijkt van:
  a. de doelen van het Omgevingsplan;
  b. de door de raad vastgestelde omgevingsvisie of de Structuurvisie Texel 2010, zolang geen omgevingsvisie is vastgesteld;
  c. ander door de gemeenteraad vastgesteld en geldend beleid.
  2. Dit besluit in werking te laten treden op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.
  3. Binnen één jaar nadat dit besluit in werking is getreden, een evaluatie ervan aan de gemeenteraad voor te leggen.

 8. De Omgevingswet gaat in de kern over ruimte geven, loslaten en vertrouwen, over een andere verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en samenleving. De Omgevingswet wil meer ruimte te geven voor ideeën van initiatiefnemers en voor lokale afwegingen. Daarin wegen de belangen van betrokkenen nadrukkelijk mee. Die betrokkenen doen mee en laten van zich horen: participatie.
  De Omgevingswet zegt alleen dat participatie moet plaatsvinden, maar niet hoe en wanneer dat moet. Dit geeft gemeenten ruimte om een werkwijze te ontwikkelen die past in de lokale context. Dat wordt met bijgaande nota gedaan.
  De aanvrager van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarvoor de gemeenteraad heeft aangegeven dat participatie verplicht is, wil weten wat de gemeente verwacht. De gemeente zelf moet (als initiatiefnemer van de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan of de programma’s voortkomend uit de Omgevingsvisie) ook weten vanuit welk kader zij haar participatie gaat opzetten.
  Dit bestuurlijk advies volgt op het andere participatie-voorstel dat in deze vergadering voorligt: de ‘gevallen waarvoor participatie verplicht is’.

  Voorgesteld besluit

  1. Het participatiebeleid onder de Omgevingswet voor de gevallen waarvoor participatie verplicht is, beschreven in de ‘Nota participatiebeleid onder de Omgevingswet’ vast te stellen.
  2. Dit besluit in werking te laten treden op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.
  3. Binnen één jaar nadat dit besluit in werking is getreden, een evaluatie ervan aan de gemeenteraad voor te leggen.
  02:17:18 - 02:17:58 - C.J. Rutten
  02:17:58 - 02:18:56 - R. Kieft
  02:19:11 - 02:19:29 - A.P. Visser-Veltkamp
  02:19:45 - 02:20:25 - R. Kieft
  02:21:41 - 02:22:11 - A.P. Visser-Veltkamp
 9. 02:22:13 - 02:23:44 - A.A.M. vd Wetering
  02:23:53 - 02:24:21 - C.J. Rutten
  02:24:26 - 02:25:24 - A.A.M. vd Wetering
  02:25:36 - 02:26:32 - F. Zegel
  02:26:32 - 02:27:03 - A.A.M. vd Wetering
  02:27:14 - 02:27:53 - F. Oosterhof
  02:27:57 - 02:28:25 - A.A.M. vd Wetering
  02:28:41 - 02:29:02 - F. Oosterhof
  02:29:05 - 02:29:21 - E. Polderman
  02:29:24 - 02:29:50 - A.A.M. vd Wetering
  02:29:59 - 02:32:35 - J. Albers
  02:32:45 - 02:32:59 - A.A.M. vd Wetering
  02:33:04 - 02:36:24 - R. Kieft
  02:37:04 - 02:38:01 - A.A.M. vd Wetering
  02:38:04 - 02:38:14 - R. Kieft
  02:38:14 - 02:38:17 - A.A.M. vd Wetering
  02:38:17 - 02:39:07 - R. Kieft
  02:39:07 - 02:39:20 - A.A.M. vd Wetering
  02:39:29 - 02:40:01 - J. Albers
  02:40:07 - 02:40:15 - R. Kieft
  02:40:15 - 02:40:59 - C.J. Rutten
  02:41:12 - 02:41:29 - A.A.M. vd Wetering
  02:41:32 - 02:43:26 - E. Hercules
  02:43:56 - 02:44:04 - E. Polderman
  02:44:08 - 02:44:50 - R. Kieft
 10. 02:44:56 - 02:44:59 - C. Hoogerheide
  02:45:05 - 02:45:30 - M. van der Werf
  02:45:37 - 02:45:49 - R. van de Belt
  02:45:51 - 02:45:57 - M. van der Werf
  02:46:00 - 02:46:09 - R. van de Belt
  02:46:19 - 02:46:40 - A.A.M. vd Wetering
  02:47:04 - 02:47:19 - C.J. Hooijschuur
  02:47:27 - 02:47:38 - E. Polderman
  02:47:55 - 02:48:10 - A. Huisman