Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

woensdag 8 juni 2022

19:30 - 23:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
N. Ran
Toelichting

De vergadering zal plaatsvinden in de raadszaal; vanaf 19:00 is de zaal open. De vergadering is ook live te volgen via www.texel.nl/uitzendingraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Inspreker:
  Mevrouw Rodenburg, namens Partij voor de bomen. Onderwerp: Herplantplicht bomen door gemeente bij voedselbossen.

  Brieven aan de raad

  Onderwerp
  Brief behorend bij inspraak - Reconstructie Emmalaan en de zorg voor bomen
 2. Portefeuillehouders kunnen op deze plaats de gemeenteraad informeren over wetenswaardigheden die zich hebben voorgedaan in organisaties waarmee de gemeente samenwerkt via verlengd bestuur, bijvoorbeeld.

 3. Burgemeester Uitdehaag vertelt bij dit agendapunt over actuele zaken die de openbare orde betreffen en Corona.

 4. Vooruitlopend op de programmabegroting 2023 wordt aan de gemeenteraad een perspectiefnota aangeboden waarin de kaders worden gesteld voor de programmabegroting. Op het moment van opstellen van de perspectiefnota zijn de coalitie onderhandelingen nog gaande, en is er nog geen coalitieakkoord. De uitkomsten hiervan zijn dan ook niet meegenomen in deze perspectiefnota.

  De Auditcommissie heeft een advies uitgebracht (deze is bijgevoegd); de voorzitter, mevrouw Visser, zal een mondelinge toelichting geven.

  Hart voor Texel en D66 kondigen een motie aan met als titel: 'Twee extra fietspaden naar Den Hoorn en De Cocksdorp'.
  De VVD en D66 kondigen een amendement aan met als titel: Verdubbelen graskeien-budget

  Antwoord op raadsvragen

  Onderwerp
  over accountantscontrole en uitkering van subsidie
  over de investering in de zijlader (i.r.t. nieuwe Grondstoffenplan)
  00:25:34 - 00:26:37 - J.J. Schuiringa
  00:26:49 - 00:27:08 - A.A.M. vd Wetering
  00:28:47 - 00:29:06 - M. de Porto
  00:29:13 - 00:30:06 - M.C. Uitdehaag
  00:30:11 - 00:30:33 - F. Zegel
  00:30:33 - 00:30:52 - M. de Porto
  00:31:18 - 00:33:08 - V. Koot
  00:33:08 - 00:34:11 - E. Hercules
  00:34:13 - 00:34:42 - A.A.M. vd Wetering
  00:34:50 - 00:37:54 - M.C. Uitdehaag
  00:38:00 - 00:39:09 - V. Koot
  00:39:13 - 00:39:57 - M.C. Uitdehaag
  00:39:57 - 00:40:48 - C. Hoogerheide
  00:41:03 - 00:41:25 - M.C. Uitdehaag
  00:41:31 - 00:41:49 - E. Hercules
  00:41:49 - 00:42:23 - M.C. Uitdehaag
  00:42:23 - 00:42:59 - J.J. Schuiringa
  00:42:59 - 00:43:07 - A.A.M. vd Wetering
  00:43:07 - 00:43:10 - V. Koot
  00:43:55 - 00:43:57 - C. Hoogerheide
  00:44:06 - 00:44:14 - A.A.M. vd Wetering
  00:44:14 - 00:44:30 - J. Albers
  00:44:33 - 00:44:45 - A.A.M. vd Wetering
  00:45:57 - 00:47:31 - M.C. Uitdehaag
  00:47:34 - 00:47:57 - A.A.M. vd Wetering
  00:47:57 - 00:48:25 - M.C. Uitdehaag
  00:48:25 - 00:49:18 - C. Hoogerheide
  00:49:35 - 00:49:55 - J.J. Schuiringa
  00:50:08 - 00:50:45 - M.C. Uitdehaag
  00:50:55 - 00:51:53 - E. Hercules
  00:52:00 - 00:52:44 - M.C. Uitdehaag
  00:53:07 - 00:53:26 - A.A.M. vd Wetering
  00:54:04 - 00:54:34 - M.C. Uitdehaag
  00:54:34 - 00:54:36 - A.A.M. vd Wetering
  00:54:46 - 00:55:24 - J.J. Schuiringa
  00:55:24 - 00:55:47 - M.C. Uitdehaag
  00:56:21 - 00:57:49 - E. Polderman
  00:57:49 - 00:58:48 - M.C. Uitdehaag
  00:58:48 - 00:59:34 - E. Polderman
  00:59:34 - 00:59:58 - J.J. Schuiringa
  01:00:19 - 01:00:54 - M.C. Uitdehaag
  01:01:01 - 01:01:28 - J.J. Schuiringa
  01:03:22 - 01:04:10 - A.A.M. vd Wetering
  01:04:10 - 01:04:26 - J.J. Schuiringa
  01:04:46 - 01:06:23 - E. Hercules
  01:06:29 - 01:06:58 - M.C. Uitdehaag
  01:07:06 - 01:07:25 - R. Kieft
  01:07:28 - 01:07:56 - J.J. Schuiringa
  01:09:09 - 01:09:35 - M.C. Uitdehaag
  01:09:41 - 01:09:50 - J.J. Schuiringa
  01:09:50 - 01:10:14 - M.C. Uitdehaag
  01:10:21 - 01:10:57 - J.J. Schuiringa
  01:10:57 - 01:11:41 - M.C. Uitdehaag
  01:11:45 - 01:12:54 - A.A.M. vd Wetering
  01:12:54 - 01:14:32 - E. Hercules
  01:14:32 - 01:14:34 - R. Kieft
  01:14:56 - 01:15:34 - V. Koot
  01:15:37 - 01:16:09 - E. Kooiman
  01:16:22 - 01:16:47 - F. Oosterhof
  01:17:17 - 01:17:20 - J.J. Schuiringa
  01:17:56 - 01:18:11 - M.C. Uitdehaag
  01:18:11 - 01:18:16 - J.J. Schuiringa
  01:18:26 - 01:19:47 - E. Hercules
  01:21:18 - 01:22:22 - V. Koot
  01:22:37 - 01:23:00 - E. Hercules
  01:23:00 - 01:23:25 - V. Koot
  01:23:30 - 01:24:19 - E. Hercules
  01:24:23 - 01:25:57 - A.A.M. vd Wetering
  01:26:05 - 01:26:34 - M.C. Uitdehaag
  01:26:34 - 01:27:03 - A.A.M. vd Wetering
  01:27:03 - 01:27:36 - M.C. Uitdehaag
  01:27:52 - 01:28:35 - J.J. Schuiringa
  01:28:35 - 01:29:02 - E. Hercules
  01:29:49 - 01:32:22 - E. Kooiman
  01:32:31 - 01:32:46 - A.A.M. vd Wetering
  01:32:54 - 01:33:24 - C.J. Hooijschuur
  01:33:24 - 01:33:47 - J. Albers
  01:33:51 - 01:35:13 - N. Lely
  01:35:22 - 01:35:41 - E. Kooiman
  01:35:41 - 01:36:27 - N. Lely
  01:36:31 - 01:37:36 - V. Koot
  01:37:36 - 01:38:02 - J. Albers
  01:38:08 - 01:38:25 - E. Kooiman
  01:38:30 - 01:38:55 - F. Zegel
  01:39:02 - 01:40:26 - A.A.M. vd Wetering
  01:40:26 - 01:40:46 - N. Lely
  01:40:50 - 01:41:10 - F. Zegel
  01:41:16 - 01:41:42 - A.A.M. vd Wetering
  01:41:47 - 01:41:49 - F. Zegel
  01:41:56 - 01:42:19 - C. Hoogerheide
  01:42:54 - 01:43:05 - J. Albers
  01:43:17 - 01:43:21 - E. Kooiman
  01:44:45 - 01:44:48 - C.J. Hooijschuur
  01:45:07 - 01:45:09 - A.A.M. vd Wetering
  01:45:21 - 01:45:25 - J.J. Schuiringa
  01:46:17 - 01:46:35 - A.P. Visser-Veltkamp
  01:46:47 - 01:46:52 - F. Zegel
  01:46:55 - 01:47:22 - C. Hoogerheide
  01:47:30 - 01:48:05 - A.A.M. vd Wetering
  01:48:05 - 01:48:44 - J.J. Schuiringa
  01:48:44 - 01:49:12 - M.C. Uitdehaag
  01:49:15 - 01:49:42 - A.P. Visser-Veltkamp
  01:49:42 - 01:50:03 - C.J. Hooijschuur
  01:50:16 - 01:50:32 - C. Hoogerheide
  01:50:32 - 01:50:49 - A.A.M. vd Wetering
  01:50:53 - 01:51:22 - C.J. Hooijschuur
  01:51:22 - 01:51:40 - J.J. Schuiringa
  01:51:47 - 01:51:57 - A.P. Visser-Veltkamp
  01:52:16 - 01:52:25 - E. Kooiman
 5. De toekomstbestendige borging van de kwaliteit van bestuur van de Waddeneilanden vraagt om een aanhoudende inzet op de samenwerking. Daarom werken we de komende jaren aan de inhoudelijke opgaven uit het Programma Waddeneilanden en het Uitvoeringsprogramma Waddeneilanden. Mede daardoor is de bijdrage hoger dan voorgaande jaren: nu € 307.231.
  De samenwerking tussen de eilanden met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincies Fryslân en Noord-Holland bieden kansen om de dienstverlening van onze inwoners en bezoekers te optimaliseren en de bijzondere positie van de Waddeneilanden te behouden.
  De samenwerking wordt ook benut voor het gezamenlijk behartigen van onze strategische belangen op (inter)nationaal niveau door te investeren in externe contacten, lobby, regionale en landelijke vertegenwoordigingen.

  Voorgesteld besluit

  1. de concept begroting Waddeneilanden 2023 vast te stellen
  2. incidenteel € 54.361 extra beschikbaar te stellen voor 2023
  3. de gemeentelijke bijdrage vast te stellen op € 307.231,=
  02:00:14 - 02:01:23 - E. Hercules
  02:01:23 - 02:02:31 - G. Berger
  02:02:31 - 02:05:22 - M.C. Uitdehaag
  02:05:28 - 02:06:24 - C.J. Rutten
  02:06:24 - 02:08:19 - M.C. Uitdehaag
  02:08:34 - 02:10:18 - C.J. Rutten
 6. De veiligheidsregio Noord-Holland Noord voert voor de 16 gemeenten in Noord-Holland Noord de taken uit op het gebied brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het Veiligheidshuis NHN. Daarnaast voert de veiligheidsregio voor 11 gemeenten in deze regio de taken uit op het gebied van ambulancezorg. Elke gemeente heeft een bepaald aantal stemmen in het algemeen bestuur. Door één gezamenlijk advies op te stellen, zoals nu voorligt, staan de gemeenten in de Noordkop sterker bij de behandeling van de financiële stukken in het Algemeen Bestuur.

  De gemeenteraad wordt gevraagd te oordelen over de concept-zienswijze.

  Voorgesteld besluit

  • Bijgevoegde (gezamenlijke) zienswijze (bijlage 1) af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN).
  02:10:18 - 02:11:06 - M. van Troost
  02:11:10 - 02:14:05 - M.C. Uitdehaag
 7. In 2021 stond er in de depots van het RAA zo’n 15,8 kilometer aan materiaal. Dit bestond uit overheidsarchieven (circa 8,6 kilometer), particuliere archieven (circa 2,8 kilometer – waarvan 1,1 kilometer beeldmateriaal) en bibliotheekmateriaal: boeken, kranten en tijdschriften (circa 1,8 kilometer).
  De gemeenten in Noord Holland-Noord staan samen garant voor de financiële resultaten van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang.

  De gemeenteraad wordt gevraagd met de volgende zienswijze in te stemmen:
  a. het toevoegen van € 3.225,- aan de algemene reserve zodat deze de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal vormt;
  b. het terugbetalen van het positieve resultaat van € 99.141,-, naar rato, aan de gemeenten

  Voorgesteld besluit

  een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021 en begroting 2023 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, conform RRN advies, waarin wordt ingestemd met:
  a. het toevoegen van € 3.225,- aan de algemene reserve zodat deze de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal vormt;
  b. het terugbetalen van het positieve resultaat van € 99.141,-, naar rato, aan de gemeenten.

 8. Het doel van de Omgevingsdienst is om de huidige en toekomstige leef- en werkomgeving van inwoners in Noord-Holland Noord schoner, gezonder, duurzamer en veiliger te maken. Dat doet de OD NHN door adequate en kwalitatief hoogstaande adviezen te verstrekken aan gemeenten binnen het werkgebied, de provincie en andere overheden. Dit op basis van uitgebreide expertise op het gebied van geluid, lucht, licht, bodem, klimaat, natuur, externe veiligheid en geur en op basis van ruime ervaring in de praktijk. Daarnaast is een substantieel deel van de advisering gericht op de producten van regulering en toezicht en handhaving
  binnen de OD NHN.

  De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel hebben in eensgezindheid een positieve zienswijze geschreven op de voorliggende jaarrekening 2021 en begroting 2023 waarin op een aantal punten om een toelichting wordt gevraagd.

  De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het afgeven van deze zienswijze.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de OD NHN en begroting 2023 van de OD NHN
  2. Via de Regionale Raadscommissie Noordkop op de Jaarrekening 2021 OD NHN en de begroting 2023 van de OD NHN bijgevoegde (gezamenlijke) zienswijze (zie bijlage 1) in te dienen.
 9. De GGD Hollands Noorden (Hierna GGD) is de gemeentelijke gezondheidsdienst van de gemeente Texel en 16 andere gemeenten. De GGD zet zich in voor de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), infectieziekten bestrijding, kwetsbare burgers en onderzoek, beleidsondersteuning en preventie. De GGD Hollands Noorden heeft haar jaarstukken 2021 en begroting 2023 gepresenteerd. Gemeenteraden mogen daarop hun zienswijzen kenbaar maken.

  De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het afgeven van de voorgestelde zienswijze.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de jaarrekening 2021 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde resultaatbestemming;
  2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2023 van de GGD Hollands Noorden en kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2026;
  3. Het college op te dragen deze zienswijzen kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden.
  02:14:05 - 02:14:46 - J.J. Schuiringa
  02:14:49 - 02:15:07 - A.P. Visser-Veltkamp
  02:15:07 - 02:15:17 - M. de Porto
 10. 02:15:43 - 02:15:50 - E. Kooiman
 11. Fracties kunnen brieven of Raadsinformatiebrieven agenderen voor bespreking in de raadscommissie.
   Zij kunnen ook een 'Schot voor de boeg' agenderen; dat zijn onderwerpen die een fractie kan agenderen om bijvoorbeeld af te tasten hoe andere fracties denken over een onderwerp.
  Een actueel overzicht van alle ingekomen brieven en raadsinformatiebrieven is altijd te vinden via het Raadsinformatiesysteem (www.texel.nl/gemeenteraad), dan kiezen voor: Overzichten.

  Ter informatie is de Lange Termijn Planning toegevoegd, met in geel de wijzigingen/verschuivingen ten opzichte van de laatste versie.