Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

dinsdag 7 juni 2022

19:00 - 23:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
A. van de Wetering
Toelichting

Dit een speciale avond. Eerst is er een commissievergadering, waarin de ontwerp-Programmarekening wordt behandeld; de accountant is daarbij aanwezig.
Na een korte schorsing zal een bijzondere raadsvergadering worden geopend, waarin verschillende benoemingen (wethouders, raadsleden) op de agenda staan.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:00:53 - 00:06:05 - M.C. Uitdehaag
 2. Het jaar 2021 was evenals 2020 een bijzonder jaar door de coronapandemie, desondanks zijn de gemeentelijke taken uitgevoerd.
  De programmarekening geeft een positief rekeningsaldo van € 5,0 miljoen. Dit saldo bestaat voornamelijk uit incidentele middelen. Er is een eenmalige afkoop voor onderhoud wegen van Rijkswaterstaat ontvangen en er is meer aan incidentele subsidies binnengehaald dan begroot. De corona pandemie maakte dat sommige
  werkzaamheden en investeringen in de tijd iets moesten gaan schuiven, wat leidt tot een voordeel van € 1 miljoen. Ook werd Texel de tweede helft van 2022 meer bezocht dan verwacht, werd er meer gebouwd, waardoor we € 1,1 miljoen meer toeristenbelasting, parkeeropbrengsten en leges omgevingsvergunningen
  hebben gerealiseerd. Tot slot waren de rentes in 2021 (nog) historisch laag en dat dat geeft een financiële meevaller.

  De Auditcommissie heeft een advies geformuleerd - deze is bijgevoegd.
  De voorzitter, mevrouw Visser, zal de adviezen mondeling toelichten.

  De accountants, de heren Peters en Olij, zijn bij de bespreking aanwezig.

  00:13:36 - 00:13:38 - A.P. Visser-Veltkamp
  00:15:56 - 00:17:37 - N.C.B. Ran
  00:17:59 - 00:18:20 - H. Huisman-Peelen
  00:18:20 - 00:20:23 - M.C. Uitdehaag
  00:20:31 - 00:21:16 - A.P. Visser-Veltkamp
  00:21:16 - 00:21:58 - M.C. Uitdehaag
 3. Tijdens de schorsing wordt het coalitieakkoord door de kandidaat-wethouders - en raadsleden getekend.

 4. 01:22:14 - 01:22:34 - N.C.B. Ran
  01:22:37 - 01:23:46 - M.C. Uitdehaag
 5. De Commissie Stem- en Geloofsbrieven heeft op 1 juni 2022 de geloofsbrieven van de kandidaat-wethouders beoordeeld. De commissie bestaat uit:
  De heer Oosterhof (voorzitter), mevrouw Visser en de heer Kooiman (ondersteuning ligt in handen van de griffier).

  De commissie onderzoekt de geloofsbrieven van kandidaat-wethouders en de daarbij behorende stukken en toetst of de kandidaat-wethouder voldoet aan de wettelijke vereisten, conform het gestelde in de artikelen 15 (lid 1 en lid 2), 35, 36a, 36b, 41b, 41c en 46 Gemeentewet (zie bijlage 'Toetsing kandidaat wethouders').

  De heer Oosterhof zal mondeling de bevindingen van de commissie toelichten.

  Na een positief oordeel over de geloofsbrieven volgt een schriftelijke stemming.
  (Ter informatie: Kandidaat-wethouders die op dit moment tevens raadslid zijn, stemmen mee. De wetgever heeft dat expliciet geregeld in artikel 13 lid 2 Gemeentewet.)

  De raadsleden vullen hun stembriefjes is, waarna kort wordt geschorst en de Commissie Stem- en Geloofsbrieven buiten de raadzaal de stemmen gaat tellen. Na terugkeer in de raadzaal geeft de voorzitter de resultaten van de stemming.

  Benoemde wethouders worden beëdigd, door ten overstaan van de gemeenteraad de eed of belofte af te leggen.

  Er is daarna ruimte voor sprekers.

  01:23:46 - 01:26:04 - N.C.B. Ran
  01:26:08 - 01:26:37 - M.C. Uitdehaag
  01:26:39 - 01:27:53 - A.P. Visser-Veltkamp
  01:27:53 - 01:28:09 - M.C. Uitdehaag
  01:28:12 - 01:28:30 - N.C.B. Ran
  01:28:32 - 01:28:37 - M.C. Uitdehaag
  01:28:40 - 01:29:14 - R. Kieft
  01:29:17 - 01:31:19 - M.C. Uitdehaag
  01:31:21 - 01:32:08 - F. Oosterhof
  01:32:08 - 01:33:10 - M.C. Uitdehaag
  01:38:02 - 01:38:12 - F. Oosterhof
  01:38:12 - 01:38:58 - M.C. Uitdehaag
 6. Indien de zetels van de heren Van de Belt en Kieft vrij zijn gekomen na agendapunt 7, moeten op dit moment stappen worden gezet voor benoeming van twee raadsleden, die de vrijgevallen zetels gaan 'bezitten'.

  De Commissie Stem- en Geloofsbrieven heeft op 1 juni 2022 ook de geloofsbrieven van de kandidaat-raadsleden, de heren Lely en Soyer, beoordeeld. De commissie bestaat uit:
  De heer Oosterhof (voorzitter), mevrouw Visser en de heer Kooiman (ondersteuning ligt in handen van de griffier).
  De heer Oosterhof licht de bevindingen mondeling toe.

  Na mededeling van goedkeuring van de geloofsbrieven is de toelating van beide heren tot de gemeenteraad een feit.
  Omdat de heer Soyer niet aanwezig kan zijn, zal alleen de heer Lely ook daadwerkelijk al geinstalleerd worden; voor de heer Soyer zal dat gebeuren op 22 juni.

  01:43:34 - 01:43:49 - F. Oosterhof
  01:43:49 - 01:44:16 - M.C. Uitdehaag
  01:47:54 - 01:49:01 - M. van der Werf
  01:49:04 - 01:49:07 - M.C. Uitdehaag
  01:49:26 - 01:53:24 - A.P. Visser-Veltkamp
  01:53:24 - 01:53:47 - M.C. Uitdehaag
  01:53:49 - 01:55:47 - F. Zegel
  01:55:47 - 01:57:34 - M.C. Uitdehaag
  01:58:40 - 02:02:09 - R. van de Belt
  02:02:34 - 02:03:03 - M.C. Uitdehaag
  02:03:03 - 02:05:50 - R. van de Belt
  02:06:09 - 02:06:55 - M.C. Uitdehaag