Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

woensdag 23 juni 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Eerst de heer Uitdehaag, daarna (commissie) de heer Hooijschuur
Toelichting

De avond start met een extra RAADSVERGADERING met 1 agendapunt: aanbesteding atletiekbaan. Aansluitend wordt kort geschorst en start de reguliere RAADSCOMMISSIE. Locatie beide vergaderingen: raadszaal, echter nog zonder publiek. De vergadering is live te volgen via www.texel.nl/uitzendingraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:00:15 - 00:03:10 - M.C. Uitdehaag
  00:03:10 - 00:03:36 - J.J. Schuiringa
  00:03:39 - 00:07:35 - M.C. Uitdehaag
  00:07:35 - 00:07:46 - H.J.F.M. Soyer
  00:08:04 - 00:09:14 - M.C. Uitdehaag
  00:09:18 - 00:10:05 - J.J. Schuiringa
  00:10:05 - 00:11:28 - M.C. Uitdehaag
 2. In navolging van besluitvorming op 16 juni (amendement: 'Geen zoekgebieden windenenergie, dus ook geen bevolkingsraadpleging') zal agendapunt 8 Bevolkingsraadpleging windmolens Texel niet behandeld worden.

 3. De aanbestedingsprocedure is conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid verlopen. Derhalve ziet het
  college geen aanleiding om de gunningsprocedure te stoppen. Wel ziet het college aanleiding om, gezien de
  hoogte van het bedrag uit de aanbesteding, de raad hier actief bij te betrekken.

  Via dit voorstel wordt de gemeenteraad gevraagd eventuele wensen en bedenkingen te formuleren (in de vorm van een amendement).

  00:11:32 - 00:11:43 - J.J. Schuiringa
  00:11:46 - 00:11:53 - M.C. Uitdehaag
  00:11:53 - 00:12:24 - N.C.B. Ran
  00:12:29 - 00:12:30 - M.C. Uitdehaag
  00:12:35 - 00:13:08 - C. Hoogerheide
  00:13:08 - 00:13:18 - M.C. Uitdehaag
  00:13:18 - 00:14:13 - B. Zegeren
  00:14:13 - 00:14:23 - M.C. Uitdehaag
  00:14:31 - 00:15:25 - R. van de Belt
  00:15:25 - 00:15:47 - M.C. Uitdehaag
  00:15:47 - 00:16:33 - N.C.B. Ran
  00:16:34 - 00:16:45 - M.C. Uitdehaag
  00:16:48 - 00:18:00 - A.A.M. vd Wetering
  00:18:07 - 00:19:03 - N. Lely
  00:19:07 - 00:19:12 - M.C. Uitdehaag
  00:19:15 - 00:19:57 - B. Zegeren
  00:19:57 - 00:20:01 - M.C. Uitdehaag
  00:20:01 - 00:20:26 - R. Kieft
  00:20:30 - 00:20:41 - M.C. Uitdehaag
  00:20:41 - 00:21:24 - R. van de Belt
  00:21:24 - 00:21:45 - M.C. Uitdehaag
  00:21:45 - 00:22:01 - C. Hoogerheide
  00:22:01 - 00:22:06 - M.C. Uitdehaag
  00:22:06 - 00:22:30 - B. Zegeren
  00:22:30 - 00:23:09 - M.C. Uitdehaag
  00:23:09 - 00:23:38 - R. van de Belt
  00:23:38 - 00:23:56 - M.C. Uitdehaag
  00:23:56 - 00:25:30 - V. Koot
  00:25:30 - 00:25:36 - M.C. Uitdehaag
  00:25:36 - 00:25:41 - V. Koot
  00:25:44 - 00:25:49 - M.C. Uitdehaag
  00:25:49 - 00:26:43 - N.C.B. Ran
  00:26:46 - 00:26:55 - M.C. Uitdehaag
  00:26:55 - 00:27:18 - N. Lely
  00:27:21 - 00:28:46 - M.C. Uitdehaag
  00:28:46 - 00:28:48 - R. Kieft
  00:28:53 - 00:29:48 - M.C. Uitdehaag
 4. 00:41:19 - 00:42:06 - M.C. Uitdehaag
  00:42:09 - 00:42:10 - M. van der Werf
  00:42:14 - 00:42:17 - W. Witte
  00:42:20 - 00:42:23 - C. Hoogerheide
  00:42:27 - 00:42:30 - J.M. Hin-Hin
  00:42:34 - 00:42:42 - A.J. Veltkamp
  00:42:45 - 00:42:51 - A. Visser
  00:42:54 - 00:42:57 - P.P. van Sijp
  00:43:01 - 00:43:05 - J.J. Schuiringa
  00:43:08 - 00:43:12 - N.C.B. Ran
  00:43:12 - 00:43:17 - H.J.F.M. Soyer
  00:43:17 - 00:43:21 - R. Kieft
  00:43:23 - 00:43:25 - T.B. Houwing
  00:43:28 - 00:43:34 - C.J. Rutten
  00:43:34 - 00:43:41 - A.A.M. vd Wetering
  00:43:41 - 00:43:46 - V. Koot
  00:43:49 - 00:44:47 - M.C. Uitdehaag
 5. 00:44:50 - 00:45:18 - A.A.M. vd Wetering
  00:45:21 - 00:51:56 - M.C. Uitdehaag
  00:52:05 - 00:53:13 - A.A.M. vd Wetering
  00:53:13 - 00:53:18 - M.C. Uitdehaag
  00:53:18 - 00:54:41 - C. Hoogerheide
  00:54:41 - 00:54:47 - M.C. Uitdehaag
  00:54:47 - 00:55:49 - R. Kieft
  00:55:49 - 00:55:58 - M.C. Uitdehaag
  00:55:58 - 00:57:07 - A.J. Veltkamp
  00:57:10 - 00:57:14 - M.C. Uitdehaag
  00:57:14 - 00:58:30 - A. Visser
  00:58:30 - 01:04:38 - M.C. Uitdehaag
  01:05:00 - 01:05:35 - A.J. Veltkamp
  01:05:35 - 01:05:37 - M.C. Uitdehaag
  01:05:37 - 01:06:14 - A.J. Veltkamp
  01:06:14 - 01:06:18 - M.C. Uitdehaag
  01:06:18 - 01:06:43 - H.J.F.M. Soyer
  01:06:43 - 01:06:49 - M.C. Uitdehaag
  01:12:32 - 01:13:06 - A.A.M. vd Wetering
  01:13:06 - 01:14:20 - P.P. van Sijp
  01:15:52 - 01:17:06 - V. Koot
  01:18:25 - 01:20:05 - A.J. Veltkamp
  01:20:22 - 01:21:17 - W. Witte
  01:22:21 - 01:23:27 - R. Kieft
  01:23:46 - 01:24:43 - A.A.M. vd Wetering
  01:24:43 - 01:30:46 - H.J.F.M. Soyer
  01:30:46 - 01:32:37 - A.A.M. vd Wetering
  01:33:07 - 01:34:52 - A.J. Veltkamp
 6. Verschillende woningbouwlocaties, 7 stuks in totaal, zijn klaar voor de volgende stap. Het college stelt de raad voor om als gemeente hiervoor budget vrij te maken. Er is sprake van een (gesaldeerd) exploitatietekort van ca. 7 ton. Het realiseren van het gewenste woningbouwprogramma brengt met zich mee dat als je dat op dergelijke locaties wilt realiseren het meer kost dan oplevert, als je dat stedenbouwkundig goed wilt realiseren met woningen van voldoende kwaliteit.

  Het Actieplan Wonen en het Woningbouwprogramma Texel 2020 – 2030 omschrijft het belang om snel veel woningen te realiseren met grote aandacht voor de betaalbare sector. Het tekort aan woningen is met name voor starters hoog.

  In de gepresenteerde plannen ligt de focus op sociale huurwoningen (uitwerking Prestatieafspraken 2021 t/m 2025), maar is er ook ruimte voor middeldure huur en betaalbare koop om starters de kans te geven in te stappen in de koopwoningmarkt. Om snel aan de woningvraag te kunnen voldoen is het belang van versnelling bij de opgaves groot.

  De woningbouwplannen omvatten tezamen 171 woningen, waarvan 87 sociale huurwoningen.
  Doel is deze woningen zo snel mogelijk te realiseren. De gemeente levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de dorpen.

  Inspreker:
  Mevrouw Roeper (locatie De Kompasschool)
  De heer Dekker (over De Cocksdorp)
  De heer Lap (project Stolpweg)
  Een vertegenwoordiger van de Werkgroep Wonen De Cocksdorp

  Voorgesteld besluit

  1. De grondexploitatie van de locatie voormalige Drijverschool te Den Hoorn vast te stellen en ten laste van de algemene reserve een voorziening te treffen voor het begrote negatieve resultaat ad. € 700.000;
  2. De grondexploitatie van de locatie voormalig Voetbalveld Oudeschild vast te stellen;
  3. De grondexploitatie van de locatie verlengde Schipper Boonstraat De Cocksdorp vast te stellen;
  4. De grondexploitatie van de locatie achter Bijenkorf Oosterend vast te stellen en ten laste van de algemene reserve een voorziening te treffen voor het begrote negatieve resultaat ad. € 530.000;
  5. In te stemmen met het programma CPO Stolpweg te Den Hoorn en vooruitlopend op de te realiseren opbrengst een budget ad. € 35.000 ten laste van de algemene reserve beschikbaar te stellen voor de gemeentelijke kosten aanleg openbaar gebied;
  6. Het programma voor het Marserf De Tuunen Den Burg bestaande uit 9 middeldure huurwoningen, 4 betaalbare koopwoningen en 2 dure koopwoningen vast te stellen;
  7. Het programma voor de locatie van de voormalige Kompasschool te Den Burg bestaande uit 11 CPO-woningen vast te stellen en de grondexploitatie daarop aan te passen, waarbij de voorziening ad.
   € 50.000 vrijvalt ten gunste van de algemene reserve.

  Antwoord op raadsvragen

  Onderwerp
  Reactie op ontvangen brief Vereniging De Bezaan
  Versnelling Woningbouw
  01:35:50 - 01:35:56 - A.A.M. vd Wetering
  01:36:18 - 01:36:33 - W. Witte
  01:37:20 - 01:38:00 - A.A.M. vd Wetering
  01:38:03 - 01:43:05 - H. Huisman-Peelen
  01:43:14 - 01:44:53 - R. Kieft
  01:44:57 - 01:44:59 - H. Huisman-Peelen
  01:45:03 - 01:45:07 - R. Kieft
  01:45:07 - 01:46:01 - H. Huisman-Peelen
  01:46:10 - 01:47:47 - A.J. Veltkamp
  01:48:30 - 01:50:14 - H. Huisman-Peelen
  01:50:15 - 01:50:30 - A.J. Veltkamp
  01:50:30 - 01:50:31 - H. Huisman-Peelen
  01:51:04 - 01:51:34 - A.J. Veltkamp
  01:51:36 - 01:51:53 - H. Huisman-Peelen
  01:52:04 - 01:53:32 - V. Koot
  01:53:38 - 01:55:19 - H. Huisman-Peelen
  01:55:19 - 01:56:01 - V. Koot
  01:56:05 - 01:57:19 - H. Huisman-Peelen
  01:57:26 - 01:58:00 - V. Koot
  01:58:06 - 01:58:45 - H. Huisman-Peelen
  01:58:45 - 01:59:33 - W. Witte
  01:59:38 - 02:00:38 - H. Huisman-Peelen
  02:00:45 - 02:00:58 - A.A.M. vd Wetering
  02:01:07 - 02:02:01 - J.J. Schuiringa
  02:02:49 - 02:03:05 - R. Kieft
  02:03:12 - 02:03:30 - H.J.F.M. Soyer
  02:03:36 - 02:05:27 - H. Huisman-Peelen
  02:05:36 - 02:06:16 - A.J. Veltkamp
  02:06:28 - 02:07:00 - T.B. Houwing
  02:07:00 - 02:07:27 - H. Huisman-Peelen
  02:07:32 - 02:07:38 - T.B. Houwing
  02:07:38 - 02:07:44 - H. Huisman-Peelen
  02:07:44 - 02:07:50 - T.B. Houwing
  02:07:50 - 02:08:41 - H. Huisman-Peelen
  02:08:46 - 02:09:03 - T.B. Houwing
  02:09:03 - 02:09:10 - H. Huisman-Peelen
  02:10:21 - 02:10:55 - T.B. Houwing
  02:10:55 - 02:12:03 - J.J. Schuiringa
  02:12:03 - 02:12:30 - H. Huisman-Peelen
  02:12:30 - 02:12:47 - J.J. Schuiringa
  02:12:47 - 02:13:14 - J.M. Hin-Hin
  02:13:14 - 02:13:27 - H. Huisman-Peelen
  02:13:35 - 02:13:40 - J.M. Hin-Hin
  02:14:22 - 02:14:47 - H. Huisman-Peelen
  02:14:56 - 02:15:43 - A.A.M. vd Wetering
  02:16:35 - 02:18:33 - H. Huisman-Peelen
  02:18:40 - 02:18:58 - A.A.M. vd Wetering
  02:18:58 - 02:19:01 - H. Huisman-Peelen
  02:19:01 - 02:19:05 - A.A.M. vd Wetering
  02:19:05 - 02:19:53 - H. Huisman-Peelen
  02:20:01 - 02:20:57 - H.J.F.M. Soyer
  02:21:02 - 02:22:28 - H. Huisman-Peelen
  02:22:34 - 02:22:58 - C. Hoogerheide
  02:23:07 - 02:23:38 - J.J. Schuiringa
  02:23:47 - 02:24:53 - A.J. Veltkamp
  02:24:53 - 02:26:08 - H. Huisman-Peelen
  02:26:12 - 02:26:14 - A.J. Veltkamp
  02:26:22 - 02:26:49 - A.A.M. vd Wetering
  02:26:49 - 02:26:51 - H. Huisman-Peelen
  02:26:54 - 02:27:03 - A.A.M. vd Wetering
  02:27:03 - 02:27:05 - H. Huisman-Peelen
  02:27:05 - 02:27:08 - A.A.M. vd Wetering
  02:27:08 - 02:28:01 - H. Huisman-Peelen
  02:28:08 - 02:28:38 - H.J.F.M. Soyer
  02:28:38 - 02:28:53 - H. Huisman-Peelen
  02:28:59 - 02:29:35 - V. Koot
  02:29:37 - 02:30:19 - H. Huisman-Peelen
  02:31:06 - 02:31:15 - P.P. van Sijp
  02:32:06 - 02:32:35 - H. Huisman-Peelen
  02:32:35 - 02:32:50 - P.P. van Sijp
  02:32:53 - 02:33:14 - H. Huisman-Peelen
  02:33:17 - 02:33:48 - P.P. van Sijp
  02:33:48 - 02:33:54 - H. Huisman-Peelen
  02:34:04 - 02:35:01 - J.M. Hin-Hin
  02:35:01 - 02:35:40 - H. Huisman-Peelen
  02:35:44 - 02:35:46 - J.M. Hin-Hin
  02:35:54 - 02:36:06 - T.B. Houwing
  02:36:13 - 02:36:19 - H. Huisman-Peelen
  02:36:22 - 02:38:08 - A.A.M. vd Wetering
  02:38:08 - 02:38:30 - E. Kooiman
  02:38:38 - 02:38:51 - A.A.M. vd Wetering
  02:39:08 - 02:39:42 - A.J. Veltkamp
  02:39:56 - 02:39:58 - E. Kooiman
  02:40:39 - 02:41:04 - M. van der Werf
  02:41:12 - 02:41:16 - P.P. van Sijp
  02:41:39 - 02:43:17 - R. Kieft
  02:43:17 - 02:44:12 - E. Kooiman
  02:44:26 - 02:44:53 - A.A.M. vd Wetering
  02:44:58 - 02:45:40 - E. Kooiman
  02:45:40 - 02:45:44 - A.A.M. vd Wetering
  02:45:55 - 02:47:29 - W. Witte
  02:47:29 - 02:48:22 - C. Hoogerheide
  02:48:22 - 02:48:25 - J.M. Hin-Hin
  02:48:25 - 02:48:46 - C. Hoogerheide
  02:48:52 - 02:49:24 - W. Witte
  02:49:24 - 02:50:36 - E. Kooiman
  02:50:36 - 02:51:21 - A.J. Veltkamp
  02:51:25 - 02:52:06 - J.J. Schuiringa
  02:52:10 - 02:52:13 - E. Kooiman
  02:52:30 - 02:52:56 - A.J. Veltkamp
  02:53:20 - 02:54:01 - A.A.M. vd Wetering
  02:54:13 - 02:54:14 - E. Kooiman
  02:54:21 - 02:55:50 - M. van der Werf
  02:56:18 - 02:58:15 - E. Kooiman
  02:58:25 - 02:58:54 - R. Kieft
  02:59:21 - 02:59:29 - E. Kooiman
  03:00:09 - 03:00:36 - M. van der Werf
  03:01:01 - 03:01:52 - V. Koot
  03:01:57 - 03:02:25 - E. Kooiman
  03:02:33 - 03:03:01 - A.J. Veltkamp
  03:03:12 - 03:03:24 - W. Witte
  03:03:33 - 03:03:39 - A.J. Veltkamp
  03:03:43 - 03:04:16 - J.J. Schuiringa
  03:04:28 - 03:05:23 - W. Witte
  03:05:23 - 03:05:51 - C. Hoogerheide
  03:05:51 - 03:06:08 - E. Kooiman
  03:06:16 - 03:06:24 - P.P. van Sijp
  03:07:32 - 03:07:51 - E. Kooiman
  03:08:00 - 03:08:34 - W. Witte
  03:08:39 - 03:09:34 - E. Kooiman
  03:09:39 - 03:09:54 - W. Witte
  03:09:54 - 03:11:00 - N.C.B. Ran
  03:11:18 - 03:12:37 - W. Witte
  03:12:44 - 03:12:46 - E. Kooiman
  03:12:54 - 03:13:14 - A. Visser
  03:13:19 - 03:13:35 - E. Kooiman
  03:13:42 - 03:14:38 - V. Koot
  03:14:43 - 03:15:06 - E. Kooiman
  03:15:24 - 03:15:51 - V. Koot
  03:15:57 - 03:16:59 - W. Witte
  03:17:55 - 03:18:15 - R. Kieft
  03:19:30 - 03:19:33 - E. Kooiman
  03:19:59 - 03:20:30 - R. Kieft
  03:20:35 - 03:21:11 - E. Kooiman
  03:21:34 - 03:21:58 - R. Kieft
  03:21:58 - 03:22:03 - E. Kooiman
  03:22:36 - 03:22:46 - R. Kieft
  03:22:54 - 03:23:20 - W. Witte
  03:23:24 - 03:23:38 - E. Kooiman
  03:23:50 - 03:24:23 - A.J. Veltkamp
  03:24:23 - 03:24:25 - R. Kieft
  03:24:25 - 03:24:45 - A.J. Veltkamp
  03:24:54 - 03:26:13 - V. Koot
  03:26:16 - 03:28:28 - A. Visser
  03:28:58 - 03:29:31 - M. de Porto
  03:29:31 - 03:29:32 - A. Visser
  03:29:40 - 03:30:14 - H.J.F.M. Soyer
  03:30:22 - 03:30:31 - E. Kooiman
  03:30:31 - 03:30:47 - V. Koot
  03:30:47 - 03:31:04 - E. Kooiman
 7. Op 16 juni heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen (zie bijlage) waarmee tevens besloten is dat er geen bevolkingsraadpleging meer gehouden zal worden; dit punt is dus VERVALLEN

  De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Regionale Energie Strategie gevraagd om een bevolkingsraadpleging over de mogelijke plaatsing van windmolens op Texel. Er worden drie methodes aan de gemeenteraad voorgelegd om hieraan invulling te geven. Voorafgaand aan de raadpleging worden de (on-)mogelijkheden in kaart gebracht.

  Voorgesteld besluit

  1. Een bevolkingsraadpleging over de mogelijke plaatsing van windmolens op Texel te houden en te kiezen voor het houden van een referendum.
  2. Het college van burgemeester en wethouders de onder 1 gekozen methodiek verder te laten uitwerken en te implementeren.
  3. Vanuit de gemeenteraad een commissie in te stellen die de bevolkingsraadpleging gaat begeleiden
 8. De gemeenteraad wordt volgens afspraak geïnformeerd over de stand van de grondexploitaties en de grote projecten. De informatie is geactualiseerd ten opzichte van de informatie van februari jl.
  De informatie leidt tot 3 concrete voorstellen, waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen:

  1. Voor de grondexploitatie Den Burg oost – de Tuunen: door de bewoners is het verzoek gedaan om de verlichting aan te passen in het project. De kosten hiervoor bedragen € 30.000, waardoor de voorziening van de grondexploitatie verhoogd moet worden. 
  2. Voor het project Den Burg zuid, is van de provincie Noord-Holland een subsidie ontvangen € 68.355. Voorgesteld wordt om dit bedrag in mindering te brengen op het door de raad beschikbaar gestelde krediet, waardoor de structurele lasten zullen dalen.
  3. Voor het project Den Burg centrum, wordt voorgesteld om het restant van de reserve “grondexploitatie Den Burg centrum”, zijnde € 25.000 beschikbaar te stellen. Deze reserve is ontstaan na afsluiting van de grondexploitatie Den Burg centrum, voor de kosten van archeologisch onderzoek.

  Voorgesteld besluit

  1. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 30.000 voor aanpassing van de openbare verlichting in het project Den Burg oost – de Tuunen en deze kosten ten laste brengen van de grondexploitatie.
  2. € 30.000 ten laste van de Algemene Reserve brengen ten behoeve van de voorziening van de grondexploitatie Den Burg oost – de Tuunen;
  3. akkoord te gaan met de toegekende subsidie van de provincie Noord-Holland zijnde € 68.355 en deze subsidie in mindering brengen op het krediet van het project Den Burg zuid. De financiële consequenties (lagere kapitaallasten) meenemen in de halfjaarrapportage 2021;
  4. akkoord te gaan met het inzetten van het restant uit de reserve “grondexploitatie Den Burg centrum”, zijnde € 25.000, voor het project Den Burg centrum;
  5. om het geactualiseerde overzicht grondexploitaties en grote projecten vast te stellen.
 9. Een actueel overzicht van alle ingekomen brieven vindt u op www.texel.nl/brievenaanderaad.
  Een actueel overzicht van alle raadsinformatiebrieven vindt u op www.texel.nl/gemeenteraad, kiezen voor Overzichten, Raadsinformatiebrieven.
  Ook wordt de Lange Termijn Planning hierbij aan de raad aangeboden, ter informatie.

 10. 03:31:23 - 03:31:54 - P.P. van Sijp
  03:32:11 - 03:32:40 - A.A.M. vd Wetering
  03:32:40 - 03:32:46 - N.C.B. Ran