Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

woensdag 23 juni 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Eerst de heer Uitdehaag, daarna (commissie) de heer Hooijschuur
Toelichting

De avond start met een extra RAADSVERGADERING met 1 agendapunt: aanbesteding atletiekbaan. Aansluitend wordt kort geschorst en start de reguliere RAADSCOMMISSIE. Locatie beide vergaderingen: raadszaal, echter nog zonder publiek. De vergadering is live te volgen via www.texel.nl/uitzendingraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:00:12 - 00:03:07 - M.C. Uitdehaag
00:03:07 - 00:03:33 - J.J. Schuiringa
00:03:36 - 00:07:32 - M.C. Uitdehaag
00:07:32 - 00:07:43 - H.J.F.M. Soyer
00:08:01 - 00:09:11 - M.C. Uitdehaag
00:09:15 - 00:10:02 - J.J. Schuiringa
00:10:02 - 00:11:25 - M.C. Uitdehaag

In navolging van besluitvorming op 16 juni (amendement: 'Geen zoekgebieden windenenergie, dus ook geen bevolkingsraadpleging') zal agendapunt 8 Bevolkingsraadpleging windmolens Texel niet behandeld worden.

De aanbestedingsprocedure is conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid verlopen. Derhalve ziet het
college geen aanleiding om de gunningsprocedure te stoppen. Wel ziet het college aanleiding om, gezien de
hoogte van het bedrag uit de aanbesteding, de raad hier actief bij te betrekken.

Via dit voorstel wordt de gemeenteraad gevraagd eventuele wensen en bedenkingen te formuleren (in de vorm van een amendement).

00:11:29 - 00:11:40 - J.J. Schuiringa
00:11:43 - 00:11:50 - M.C. Uitdehaag
00:11:50 - 00:12:21 - N.C.B. Ran
00:12:26 - 00:12:27 - M.C. Uitdehaag
00:12:31 - 00:13:05 - C. Hoogerheide
00:13:05 - 00:13:14 - M.C. Uitdehaag
00:13:14 - 00:14:10 - B. Zegeren
00:14:10 - 00:14:20 - M.C. Uitdehaag
00:14:28 - 00:15:22 - R. van de Belt
00:15:22 - 00:15:43 - M.C. Uitdehaag
00:15:43 - 00:16:30 - N.C.B. Ran
00:16:31 - 00:16:41 - M.C. Uitdehaag
00:16:45 - 00:17:57 - A.A.M. vd Wetering
00:18:03 - 00:19:00 - N. Lely
00:19:03 - 00:19:09 - M.C. Uitdehaag
00:19:12 - 00:19:54 - B. Zegeren
00:19:54 - 00:19:58 - M.C. Uitdehaag
00:19:58 - 00:20:23 - R. Kieft
00:20:27 - 00:20:38 - M.C. Uitdehaag
00:20:38 - 00:21:21 - R. van de Belt
00:21:21 - 00:21:42 - M.C. Uitdehaag
00:21:42 - 00:21:58 - C. Hoogerheide
00:21:58 - 00:22:03 - M.C. Uitdehaag
00:22:03 - 00:22:27 - B. Zegeren
00:22:27 - 00:23:06 - M.C. Uitdehaag
00:23:06 - 00:23:35 - R. van de Belt
00:23:35 - 00:23:53 - M.C. Uitdehaag
00:23:53 - 00:25:27 - V. Koot
00:25:27 - 00:25:33 - M.C. Uitdehaag
00:25:33 - 00:25:38 - V. Koot
00:25:41 - 00:25:46 - M.C. Uitdehaag
00:25:46 - 00:26:40 - N.C.B. Ran
00:26:43 - 00:26:52 - M.C. Uitdehaag
00:26:52 - 00:27:14 - N. Lely
00:27:18 - 00:28:43 - M.C. Uitdehaag
00:28:43 - 00:28:45 - R. Kieft
00:28:50 - 00:29:45 - M.C. Uitdehaag
00:41:16 - 00:42:03 - M.C. Uitdehaag
00:42:06 - 00:42:07 - M. van der Werf
00:42:11 - 00:42:14 - W. Witte
00:42:17 - 00:42:20 - C. Hoogerheide
00:42:24 - 00:42:26 - J.M. Hin-Hin
00:42:31 - 00:42:39 - A.J. Veltkamp
00:42:42 - 00:42:48 - A. Visser
00:42:51 - 00:42:54 - P.P. van Sijp
00:42:58 - 00:43:02 - J.J. Schuiringa
00:43:05 - 00:43:09 - N.C.B. Ran
00:43:09 - 00:43:14 - H.J.F.M. Soyer
00:43:14 - 00:43:17 - R. Kieft
00:43:20 - 00:43:22 - T.B. Houwing
00:43:25 - 00:43:31 - C.J. Rutten
00:43:31 - 00:43:38 - A.A.M. vd Wetering
00:43:38 - 00:43:43 - V. Koot
00:43:46 - 00:44:44 - M.C. Uitdehaag
00:44:47 - 00:45:15 - A.A.M. vd Wetering
00:45:18 - 00:51:52 - M.C. Uitdehaag
00:52:02 - 00:53:10 - A.A.M. vd Wetering
00:53:10 - 00:53:15 - M.C. Uitdehaag
00:53:15 - 00:54:38 - C. Hoogerheide
00:54:38 - 00:54:44 - M.C. Uitdehaag
00:54:44 - 00:55:46 - R. Kieft
00:55:46 - 00:55:55 - M.C. Uitdehaag
00:55:55 - 00:57:03 - A.J. Veltkamp
00:57:07 - 00:57:11 - M.C. Uitdehaag
00:57:11 - 00:58:27 - A. Visser
00:58:27 - 01:04:35 - M.C. Uitdehaag
01:04:57 - 01:05:32 - A.J. Veltkamp
01:05:32 - 01:05:34 - M.C. Uitdehaag
01:05:34 - 01:06:11 - A.J. Veltkamp
01:06:11 - 01:06:15 - M.C. Uitdehaag
01:06:15 - 01:06:40 - H.J.F.M. Soyer
01:06:40 - 01:06:46 - M.C. Uitdehaag
01:12:29 - 01:13:03 - A.A.M. vd Wetering
01:13:03 - 01:14:17 - P.P. van Sijp
01:15:49 - 01:17:03 - V. Koot
01:18:21 - 01:20:01 - A.J. Veltkamp
01:20:19 - 01:21:14 - W. Witte
01:22:18 - 01:23:24 - R. Kieft
01:23:43 - 01:24:40 - A.A.M. vd Wetering
01:24:40 - 01:30:43 - H.J.F.M. Soyer
01:30:43 - 01:32:34 - A.A.M. vd Wetering
01:33:04 - 01:34:49 - A.J. Veltkamp

Verschillende woningbouwlocaties, 7 stuks in totaal, zijn klaar voor de volgende stap. Het college stelt de raad voor om als gemeente hiervoor budget vrij te maken. Er is sprake van een (gesaldeerd) exploitatietekort van ca. 7 ton. Het realiseren van het gewenste woningbouwprogramma brengt met zich mee dat als je dat op dergelijke locaties wilt realiseren het meer kost dan oplevert, als je dat stedenbouwkundig goed wilt realiseren met woningen van voldoende kwaliteit.

Het Actieplan Wonen en het Woningbouwprogramma Texel 2020 – 2030 omschrijft het belang om snel veel woningen te realiseren met grote aandacht voor de betaalbare sector. Het tekort aan woningen is met name voor starters hoog.

In de gepresenteerde plannen ligt de focus op sociale huurwoningen (uitwerking Prestatieafspraken 2021 t/m 2025), maar is er ook ruimte voor middeldure huur en betaalbare koop om starters de kans te geven in te stappen in de koopwoningmarkt. Om snel aan de woningvraag te kunnen voldoen is het belang van versnelling bij de opgaves groot.

De woningbouwplannen omvatten tezamen 171 woningen, waarvan 87 sociale huurwoningen.
Doel is deze woningen zo snel mogelijk te realiseren. De gemeente levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de dorpen.

Inspreker:
Mevrouw Roeper (locatie De Kompasschool)
De heer Dekker (over De Cocksdorp)
De heer Lap (project Stolpweg)
Een vertegenwoordiger van de Werkgroep Wonen De Cocksdorp

Voorgesteld besluit
 1. De grondexploitatie van de locatie voormalige Drijverschool te Den Hoorn vast te stellen en ten laste van de algemene reserve een voorziening te treffen voor het begrote negatieve resultaat ad. € 700.000;
 2. De grondexploitatie van de locatie voormalig Voetbalveld Oudeschild vast te stellen;
 3. De grondexploitatie van de locatie verlengde Schipper Boonstraat De Cocksdorp vast te stellen;
 4. De grondexploitatie van de locatie achter Bijenkorf Oosterend vast te stellen en ten laste van de algemene reserve een voorziening te treffen voor het begrote negatieve resultaat ad. € 530.000;
 5. In te stemmen met het programma CPO Stolpweg te Den Hoorn en vooruitlopend op de te realiseren opbrengst een budget ad. € 35.000 ten laste van de algemene reserve beschikbaar te stellen voor de gemeentelijke kosten aanleg openbaar gebied;
 6. Het programma voor het Marserf De Tuunen Den Burg bestaande uit 9 middeldure huurwoningen, 4 betaalbare koopwoningen en 2 dure koopwoningen vast te stellen;
 7. Het programma voor de locatie van de voormalige Kompasschool te Den Burg bestaande uit 11 CPO-woningen vast te stellen en de grondexploitatie daarop aan te passen, waarbij de voorziening ad.
  € 50.000 vrijvalt ten gunste van de algemene reserve.
Antwoord op raadsvragen
Onderwerp
D66 - Reactie op ontvangen brief Vereniging De Bezaan
GroenLinks - over het voorstel 'Versnelling woningbouw'
Reactie op ontvangen brief Vereniging De Bezaan
Versnelling Woningbouw
Brieven aan de raad
Onderwerp
210210621 - bewoners De Cockdorp - Versnelling Woningbouw De Cocksdorp
Senioren Vereniging - Bouwen woningen Schipper Boonstraat
01:35:47 - 01:35:53 - A.A.M. vd Wetering
01:36:14 - 01:36:30 - W. Witte
01:37:17 - 01:37:57 - A.A.M. vd Wetering
01:38:00 - 01:43:02 - H. Huisman-Peelen
01:43:11 - 01:44:49 - R. Kieft
01:44:54 - 01:44:55 - H. Huisman-Peelen
01:45:00 - 01:45:04 - R. Kieft
01:45:04 - 01:45:58 - H. Huisman-Peelen
01:46:07 - 01:47:44 - A.J. Veltkamp
01:48:27 - 01:50:10 - H. Huisman-Peelen
01:50:12 - 01:50:26 - A.J. Veltkamp
01:50:26 - 01:50:28 - H. Huisman-Peelen
01:51:01 - 01:51:31 - A.J. Veltkamp
01:51:33 - 01:51:50 - H. Huisman-Peelen
01:52:01 - 01:53:29 - V. Koot
01:53:35 - 01:55:16 - H. Huisman-Peelen
01:55:16 - 01:55:58 - V. Koot
01:56:01 - 01:57:16 - H. Huisman-Peelen
01:57:23 - 01:57:57 - V. Koot
01:58:03 - 01:58:42 - H. Huisman-Peelen
01:58:42 - 01:59:29 - W. Witte
01:59:35 - 02:00:35 - H. Huisman-Peelen
02:00:41 - 02:00:55 - A.A.M. vd Wetering
02:01:03 - 02:01:58 - J.J. Schuiringa
02:02:46 - 02:03:02 - R. Kieft
02:03:09 - 02:03:27 - H.J.F.M. Soyer
02:03:33 - 02:05:24 - H. Huisman-Peelen
02:05:33 - 02:06:13 - A.J. Veltkamp
02:06:25 - 02:06:57 - T.B. Houwing
02:06:57 - 02:07:24 - H. Huisman-Peelen
02:07:29 - 02:07:35 - T.B. Houwing
02:07:35 - 02:07:41 - H. Huisman-Peelen
02:07:41 - 02:07:47 - T.B. Houwing
02:07:47 - 02:08:38 - H. Huisman-Peelen
02:08:43 - 02:09:00 - T.B. Houwing
02:09:00 - 02:09:07 - H. Huisman-Peelen
02:10:18 - 02:10:52 - T.B. Houwing
02:10:52 - 02:12:00 - J.J. Schuiringa
02:12:00 - 02:12:27 - H. Huisman-Peelen
02:12:27 - 02:12:44 - J.J. Schuiringa
02:12:44 - 02:13:11 - J.M. Hin-Hin
02:13:11 - 02:13:24 - H. Huisman-Peelen
02:13:32 - 02:13:37 - J.M. Hin-Hin
02:14:18 - 02:14:43 - H. Huisman-Peelen
02:14:53 - 02:15:40 - A.A.M. vd Wetering
02:16:31 - 02:18:30 - H. Huisman-Peelen
02:18:36 - 02:18:55 - A.A.M. vd Wetering
02:18:55 - 02:18:57 - H. Huisman-Peelen
02:18:57 - 02:19:02 - A.A.M. vd Wetering
02:19:02 - 02:19:50 - H. Huisman-Peelen
02:19:58 - 02:20:54 - H.J.F.M. Soyer
02:20:59 - 02:22:25 - H. Huisman-Peelen
02:22:31 - 02:22:55 - C. Hoogerheide
02:23:04 - 02:23:35 - J.J. Schuiringa
02:23:44 - 02:24:50 - A.J. Veltkamp
02:24:50 - 02:26:05 - H. Huisman-Peelen
02:26:09 - 02:26:10 - A.J. Veltkamp
02:26:19 - 02:26:46 - A.A.M. vd Wetering
02:26:46 - 02:26:48 - H. Huisman-Peelen
02:26:51 - 02:27:00 - A.A.M. vd Wetering
02:27:00 - 02:27:02 - H. Huisman-Peelen
02:27:02 - 02:27:05 - A.A.M. vd Wetering
02:27:05 - 02:27:57 - H. Huisman-Peelen
02:28:05 - 02:28:35 - H.J.F.M. Soyer
02:28:35 - 02:28:50 - H. Huisman-Peelen
02:28:56 - 02:29:31 - V. Koot
02:29:34 - 02:30:15 - H. Huisman-Peelen
02:31:03 - 02:31:12 - P.P. van Sijp
02:32:03 - 02:32:32 - H. Huisman-Peelen
02:32:32 - 02:32:47 - P.P. van Sijp
02:32:50 - 02:33:11 - H. Huisman-Peelen
02:33:14 - 02:33:45 - P.P. van Sijp
02:33:45 - 02:33:51 - H. Huisman-Peelen
02:34:01 - 02:34:58 - J.M. Hin-Hin
02:34:58 - 02:35:37 - H. Huisman-Peelen
02:35:40 - 02:35:43 - J.M. Hin-Hin
02:35:50 - 02:36:03 - T.B. Houwing
02:36:09 - 02:36:16 - H. Huisman-Peelen
02:36:19 - 02:38:05 - A.A.M. vd Wetering
02:38:05 - 02:38:27 - E. Kooiman
02:38:35 - 02:38:47 - A.A.M. vd Wetering
02:39:05 - 02:39:38 - A.J. Veltkamp
02:39:53 - 02:39:55 - E. Kooiman
02:40:36 - 02:41:00 - M. van der Werf
02:41:09 - 02:41:13 - P.P. van Sijp
02:41:35 - 02:43:14 - R. Kieft
02:43:14 - 02:44:09 - E. Kooiman
02:44:23 - 02:44:50 - A.A.M. vd Wetering
02:44:55 - 02:45:37 - E. Kooiman
02:45:37 - 02:45:41 - A.A.M. vd Wetering
02:45:52 - 02:47:26 - W. Witte
02:47:26 - 02:48:19 - C. Hoogerheide
02:48:19 - 02:48:22 - J.M. Hin-Hin
02:48:22 - 02:48:43 - C. Hoogerheide
02:48:49 - 02:49:21 - W. Witte
02:49:21 - 02:50:33 - E. Kooiman
02:50:33 - 02:51:18 - A.J. Veltkamp
02:51:22 - 02:52:03 - J.J. Schuiringa
02:52:07 - 02:52:10 - E. Kooiman
02:52:27 - 02:52:53 - A.J. Veltkamp
02:53:17 - 02:53:58 - A.A.M. vd Wetering
02:54:10 - 02:54:11 - E. Kooiman
02:54:18 - 02:55:46 - M. van der Werf
02:56:14 - 02:58:12 - E. Kooiman
02:58:22 - 02:58:51 - R. Kieft
02:59:18 - 02:59:26 - E. Kooiman
03:00:06 - 03:00:33 - M. van der Werf
03:00:57 - 03:01:49 - V. Koot
03:01:54 - 03:02:22 - E. Kooiman
03:02:30 - 03:02:57 - A.J. Veltkamp
03:03:09 - 03:03:21 - W. Witte
03:03:30 - 03:03:36 - A.J. Veltkamp
03:03:39 - 03:04:13 - J.J. Schuiringa
03:04:25 - 03:05:20 - W. Witte
03:05:20 - 03:05:48 - C. Hoogerheide
03:05:48 - 03:06:05 - E. Kooiman
03:06:13 - 03:06:21 - P.P. van Sijp
03:07:29 - 03:07:48 - E. Kooiman
03:07:57 - 03:08:31 - W. Witte
03:08:36 - 03:09:31 - E. Kooiman
03:09:36 - 03:09:51 - W. Witte
03:09:51 - 03:10:57 - N.C.B. Ran
03:11:15 - 03:12:34 - W. Witte
03:12:41 - 03:12:43 - E. Kooiman
03:12:51 - 03:13:10 - A. Visser
03:13:16 - 03:13:32 - E. Kooiman
03:13:39 - 03:14:35 - V. Koot
03:14:40 - 03:15:03 - E. Kooiman
03:15:21 - 03:15:48 - V. Koot
03:15:54 - 03:16:56 - W. Witte
03:17:52 - 03:18:12 - R. Kieft
03:19:27 - 03:19:30 - E. Kooiman
03:19:56 - 03:20:27 - R. Kieft
03:20:32 - 03:21:08 - E. Kooiman
03:21:30 - 03:21:55 - R. Kieft
03:21:55 - 03:22:00 - E. Kooiman
03:22:33 - 03:22:42 - R. Kieft
03:22:51 - 03:23:17 - W. Witte
03:23:21 - 03:23:35 - E. Kooiman
03:23:47 - 03:24:20 - A.J. Veltkamp
03:24:20 - 03:24:22 - R. Kieft
03:24:22 - 03:24:42 - A.J. Veltkamp
03:24:51 - 03:26:10 - V. Koot
03:26:13 - 03:28:25 - A. Visser
03:28:55 - 03:29:28 - M. de Porto
03:29:28 - 03:29:28 - A. Visser
03:29:37 - 03:30:10 - H.J.F.M. Soyer
03:30:19 - 03:30:28 - E. Kooiman
03:30:28 - 03:30:44 - V. Koot
03:30:44 - 03:31:01 - E. Kooiman

Op 16 juni heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen (zie bijlage) waarmee tevens besloten is dat er geen bevolkingsraadpleging meer gehouden zal worden; dit punt is dus VERVALLEN

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Regionale Energie Strategie gevraagd om een bevolkingsraadpleging over de mogelijke plaatsing van windmolens op Texel. Er worden drie methodes aan de gemeenteraad voorgelegd om hieraan invulling te geven. Voorafgaand aan de raadpleging worden de (on-)mogelijkheden in kaart gebracht.

Voorgesteld besluit
 1. Een bevolkingsraadpleging over de mogelijke plaatsing van windmolens op Texel te houden en te kiezen voor het houden van een referendum.
 2. Het college van burgemeester en wethouders de onder 1 gekozen methodiek verder te laten uitwerken en te implementeren.
 3. Vanuit de gemeenteraad een commissie in te stellen die de bevolkingsraadpleging gaat begeleiden

De gemeenteraad wordt volgens afspraak geïnformeerd over de stand van de grondexploitaties en de grote projecten. De informatie is geactualiseerd ten opzichte van de informatie van februari jl.
De informatie leidt tot 3 concrete voorstellen, waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen:

 1. Voor de grondexploitatie Den Burg oost – de Tuunen: door de bewoners is het verzoek gedaan om de verlichting aan te passen in het project. De kosten hiervoor bedragen € 30.000, waardoor de voorziening van de grondexploitatie verhoogd moet worden. 
 2. Voor het project Den Burg zuid, is van de provincie Noord-Holland een subsidie ontvangen € 68.355. Voorgesteld wordt om dit bedrag in mindering te brengen op het door de raad beschikbaar gestelde krediet, waardoor de structurele lasten zullen dalen.
 3. Voor het project Den Burg centrum, wordt voorgesteld om het restant van de reserve “grondexploitatie Den Burg centrum”, zijnde € 25.000 beschikbaar te stellen. Deze reserve is ontstaan na afsluiting van de grondexploitatie Den Burg centrum, voor de kosten van archeologisch onderzoek.
Voorgesteld besluit
 1. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 30.000 voor aanpassing van de openbare verlichting in het project Den Burg oost – de Tuunen en deze kosten ten laste brengen van de grondexploitatie.
 2. € 30.000 ten laste van de Algemene Reserve brengen ten behoeve van de voorziening van de grondexploitatie Den Burg oost – de Tuunen;
 3. akkoord te gaan met de toegekende subsidie van de provincie Noord-Holland zijnde € 68.355 en deze subsidie in mindering brengen op het krediet van het project Den Burg zuid. De financiële consequenties (lagere kapitaallasten) meenemen in de halfjaarrapportage 2021;
 4. akkoord te gaan met het inzetten van het restant uit de reserve “grondexploitatie Den Burg centrum”, zijnde € 25.000, voor het project Den Burg centrum;
 5. om het geactualiseerde overzicht grondexploitaties en grote projecten vast te stellen.

Een actueel overzicht van alle ingekomen brieven vindt u op www.texel.nl/brievenaanderaad.
Een actueel overzicht van alle raadsinformatiebrieven vindt u op www.texel.nl/gemeenteraad, kiezen voor Overzichten, Raadsinformatiebrieven.
Ook wordt de Lange Termijn Planning hierbij aan de raad aangeboden, ter informatie.

03:31:20 - 03:31:50 - P.P. van Sijp
03:32:08 - 03:32:37 - A.A.M. vd Wetering
03:32:37 - 03:32:43 - N.C.B. Ran