Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

woensdag 29 september 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
H. Soyer
Toelichting

De vergadering zal voor het eerst weer toegankelijk zijn voor publiek. Natuurlijk is de vergadering ook live te volgen via www.texel.nl/uitzendingraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:02:17 - 00:02:21 - V. Koot
00:02:24 - 00:02:26 - T.B. Houwing
00:02:30 - 00:02:33 - M. van Troost
00:02:41 - 00:02:43 - M. van der Werf
00:02:47 - 00:02:52 - C. Hoogerheide
00:02:52 - 00:02:58 - F. Oosterhof
00:03:01 - 00:03:03 - J.J. Schuiringa
00:03:06 - 00:03:11 - P.P. van Sijp
00:03:11 - 00:03:19 - R. Kieft
00:03:24 - 00:03:29 - A.A.M. vd Wetering
00:03:32 - 00:03:36 - N. Lely
00:03:39 - 00:03:43 - A.J. Veltkamp
00:05:28 - 00:06:07 - Inspreker Raadzaal
00:06:22 - 00:07:25 - E. Kooiman
00:07:25 - 00:07:41 - R. Kieft
00:07:57 - 00:07:59 - J.J. Schuiringa
00:08:20 - 00:08:43 - E. Kooiman
00:08:53 - 00:09:38 - J.J. Schuiringa
00:09:42 - 00:11:13 - R. van de Belt
00:11:13 - 00:11:59 - J.J. Schuiringa

Portefeuillehouders kunnen op deze plaats de gemeenteraad informeren over wetenswaardigheden die zich hebben voorgedaan in organisaties waarmee de gemeente samenwerkt via verlengd bestuur, zoals bijvoorbeeld de veiligheidsregio of de GGD.

Burgemeester Uitdehaag vertelt bij dit agendapunt over actuele zaken die de openbare orde betreffen en Corona.

00:13:17 - 00:15:35 - M.C. Uitdehaag
00:15:43 - 00:16:09 - A.A.M. vd Wetering
00:16:09 - 00:17:49 - M.C. Uitdehaag
00:17:58 - 00:18:46 - A.J. Veltkamp
00:18:46 - 00:19:23 - M.C. Uitdehaag
00:19:25 - 00:19:47 - A.J. Veltkamp
00:19:52 - 00:20:00 - M.C. Uitdehaag
00:20:05 - 00:22:19 - J.J. Schuiringa

Op het gebied van mobiliteit en infrastructuur spelen in De Koog diverse ontwikkelingen en vraagstukken. De drukte op wegen in en rondom De Koog door autoverkeer neemt toe en de bezetting op de parkeerplaatsen wordt als hoog ervaren, waardoor sprake is van zoekverkeer en parkeren in de woonstraten.
Daarnaast staan onderwerpen als het aantrekkelijker en bereikbaarder maken van het centrum voor fietsers en voetgangers al lang op de maatschappelijke agenda.
Elk van bovenstaande ontwikkelingen kan individueel bekeken en wellicht opgelost worden, maar kunnen niet los van elkaar worden gezien. De verkeerseffecten van de individuele vraagstukken hebben immers niet alleen gevolgen voor de directe omgeving, maar werken door binnen het gehele verkeersnetwerk van De Koog.
In navolging van het verkeersplan voor Den Burg, is ook een dergelijk plan voor De Koog opgesteld.

Het parkeer- en verkeerscirculatieplan biedt een integraal maatregelenpakket dat voorziet in de verbetering van de verkeerscirculatie, verdeling van de parkeerdruk en stimuleren fietsgebruik in De Koog. Het plan biedt tevens richting aan toekomstige plannen.

Voorgesteld besluit

 1. het Parkeer- en verkeerscirculatieplan De Koog met inachtneming van de wijzigingen zoals opgenomen in de nota inspraakreacties vast te stellen.
 2. het college opdracht te geven de in het plan opgenomen Quick Wins uit te voeren in 2022.
 3. het college opdracht te geven voor het nader uitwerken van twee projecten (parkeerterrein Nikadel en Mienterglop/Kamperfoelieweg) en hiervoor een bedrag van €50.000,-- ter beschikking te stellen.
 4. het college opdracht te geven de resultaten van deze uitwerking in 2022 aan de raad voor te leggen waarna de raad vervolgens kan besluiten om deze wel/niet uit te voeren.
00:22:19 - 00:23:40 - N. Lely
00:23:40 - 00:24:51 - H. Huisman-Peelen
00:25:00 - 00:26:32 - N.C.B. Ran
00:26:37 - 00:27:40 - E. Kooiman
00:27:53 - 00:29:54 - H. Huisman-Peelen
00:30:06 - 00:30:42 - T.B. Houwing
00:30:50 - 00:30:52 - E. Kooiman
00:30:57 - 00:31:32 - H. Huisman-Peelen
00:31:32 - 00:31:46 - T.B. Houwing
00:32:03 - 00:32:06 - E. Kooiman
00:32:13 - 00:33:19 - F. Oosterhof
00:33:35 - 00:34:53 - E. Kooiman
00:35:19 - 00:35:29 - F. Oosterhof
00:35:29 - 00:35:34 - E. Kooiman
00:35:36 - 00:35:45 - F. Oosterhof
00:35:45 - 00:36:33 - H. Huisman-Peelen
00:36:42 - 00:39:19 - R. Kieft
00:39:19 - 00:40:37 - H. Huisman-Peelen
00:40:37 - 00:40:41 - R. Kieft
00:40:50 - 00:41:24 - H. Huisman-Peelen
00:41:26 - 00:41:40 - R. Kieft
00:41:40 - 00:41:41 - H. Huisman-Peelen
00:42:05 - 00:42:52 - R. Kieft
00:43:28 - 00:44:52 - H. Huisman-Peelen
00:44:57 - 00:45:28 - R. Kieft
00:45:31 - 00:47:25 - A.A.M. vd Wetering
00:48:18 - 00:50:00 - H. Huisman-Peelen
00:50:04 - 00:50:17 - E. Kooiman
00:50:17 - 00:51:02 - A.A.M. vd Wetering
00:51:02 - 00:51:04 - J.M. Hin-Hin
00:51:04 - 00:51:11 - H. Huisman-Peelen
00:51:11 - 00:51:16 - J.M. Hin-Hin
00:51:16 - 00:51:21 - H. Huisman-Peelen
00:52:16 - 00:52:41 - C. Hoogerheide
00:52:41 - 00:52:48 - J.M. Hin-Hin
00:53:38 - 00:54:07 - E. Kooiman
00:54:10 - 00:55:07 - N.C.B. Ran
00:55:15 - 00:55:22 - H. Huisman-Peelen
00:55:26 - 00:55:53 - N.C.B. Ran
00:56:02 - 00:57:14 - E. Kooiman
00:57:14 - 00:58:22 - T.B. Houwing
00:58:22 - 00:59:49 - E. Kooiman
00:59:57 - 01:00:43 - C. Hoogerheide
01:00:50 - 01:00:58 - A.J. Veltkamp
01:01:06 - 01:01:10 - C. Hoogerheide
01:01:16 - 01:01:18 - R. Kieft
01:01:39 - 01:02:35 - A.A.M. vd Wetering
01:02:42 - 01:03:22 - E. Kooiman
01:03:37 - 01:05:18 - R. Kieft
01:05:27 - 01:06:32 - N. Lely
01:06:35 - 01:08:10 - N.C.B. Ran
01:08:19 - 01:08:21 - N. Lely
01:08:23 - 01:08:25 - A.A.M. vd Wetering
01:09:26 - 01:09:58 - T.B. Houwing
01:10:01 - 01:10:28 - J.M. Hin-Hin
01:10:40 - 01:10:54 - N.C.B. Ran
01:10:59 - 01:11:03 - F. Oosterhof

Vanaf februari 2023 loopt het huidige contract van de JeugdzorgPlus af. Daarom zijn de achttien Noord-Holland-Noord (NHN) gemeenten het verwervingstraject gestart voor de inrichting van JeugdzorgPlus in de periode na 2023. In voorliggende transformatievisie stellen wij met elkaar vast hoe wij JeugdzorgPlus zien in NHN, dat een
gecontroleerde afbouw nodig is omwille van de jeugdigen en dat er een gezamenlijke opdracht ligt voor gemeenten en andere betrokkenen om instroom in de JeugdzorgPlus te voorkomen. De gemeenteraad wordt gevraagd deze transformatievisie vast te stellen.

Resultaat bespreking in de regionale raadscommissie Noordkop:
Veel van wat er in de Transformatievisie staat kan rekenen op steun vanuit de leden van de RRN.
Maar er zijn partijen in alle vier de deelnemende gemeenten, die de nu genoemde streefdatum waarop de gedwongen opsluiting van jongeren zou moeten worden beëindigd in 2030 te ver weg vinden en eigenlijk te lang vinden duren. Zij zouden liever zien dat deze gedwongen opname en het vastzetten van jongeren eerder dan 2030 wordt beëindigd.
Conclusie RRN: Er kan om bovengenoemde reden geen eensluidend unaniem advies worden gegeven over dit agendapunt vanuit de RRN.

Voorgesteld besluit

De ‘transformatievisie JeugdzorgPlus vanaf 2023’ vast te stellen.

01:13:04 - 01:13:07 - A.A.M. vd Wetering
01:14:02 - 01:14:08 - H. Huisman-Peelen
01:14:08 - 01:14:35 - A.A.M. vd Wetering
01:14:53 - 01:15:32 - H. Huisman-Peelen
01:15:32 - 01:15:35 - R. Kieft
01:18:23 - 01:22:57 - H. Huisman-Peelen
01:22:57 - 01:23:28 - R. Kieft
01:23:32 - 01:25:11 - H. Huisman-Peelen
01:25:11 - 01:26:36 - M. van der Werf
01:26:36 - 01:28:17 - H. Huisman-Peelen
01:28:17 - 01:28:43 - M. van der Werf
01:28:46 - 01:29:05 - H. Huisman-Peelen
01:29:05 - 01:29:40 - M. van der Werf
01:29:43 - 01:30:21 - H. Huisman-Peelen
01:30:24 - 01:32:44 - J.J. Schuiringa
01:32:44 - 01:33:03 - A.A.M. vd Wetering
01:35:46 - 01:36:06 - A.J. Veltkamp
01:36:28 - 01:37:05 - J.J. Schuiringa
01:37:25 - 01:37:55 - A.A.M. vd Wetering
01:37:55 - 01:38:02 - J.J. Schuiringa
01:38:31 - 01:40:02 - M. van Troost
01:40:05 - 01:40:39 - R. Kieft
01:40:41 - 01:41:50 - H. Huisman-Peelen
01:41:50 - 01:42:37 - J.M. Hin-Hin

Het ontwerp reparatieplan voor Oosterend heeft 6 weken ter visie gelegen. Een ieder kon daarop een zienswijze indienen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.
Het college stelt daarom de raad voor om dit reparatieplan gewijzigd vast te stellen.

Waarom wordt dit reparatieplan gemaakt?
Voor Oosterend is het bestemmingsplan in 2014 vastgesteld. Dit is het tweede komplan dat is geactualiseerd. Inmiddels zijn de andere plannen vastgesteld, die er toe leiden om ook het plan van Oosterend op ondergeschikte onderdelen tekstueel aan te passen aan voortschrijdende wijzigingen, zodat er eenduidigheid in de bestemmingsplannen van de kernen blijft bestaan.
Dit zijn onder andere verwijzingsfouten, het gebruik van begrippen op onjuiste plaatsen, de juridische regeling van parkeren en de verwijzing naar nieuwe wetgeving.

Op een aantal percelen wordt een fout op de verbeelding gerepareerd:
• Vliestraat 3 en 5, in het gezamenlijke bouwvlak van deze bestaande woningen wordt een maatvoering voor 2 woningen opgenomen.
• Peperstraat 25 tot en met 51 (oneven), deze 13 woningen liggen in 1 bouwvlak. De maatvoering voor het aantal woningen wordt aangepast van 12 naar 13.
• Achtertune 9, voor de (opslag)schuur bij de horecagelegenheid wordt een bouwvlak met bijpassende maatvoering opgenomen.
• Oesterstraat 1, 5, 7 en 9 en Achtertune 3C, in het gezamenlijke bouwvlak van deze bestaande woningen wordt een maatvoering voor 5 woningen opgenomen en het bouwvlak verruimd bij één van de woningen.
• Koetebuurt 20 A, hier wordt een bouwvlak met bijpassende maatvoering opgenomen.
• Na de ter visie legging van het ontwerpplan is gebleken dat er toch nog een omissie in het bestemmingplan zit. In de Schoolstraat, aan de achterzijde van de Vliestraat 3/5 zat in het oude bestemmingsplan Oosterend een bouwvlak voor een woning. Dit is niet meer opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan Oosterend van 2014. Uitgangspunt was dat bestaande rechten werden gerespecteerd. Dat is niet gebeurd en daarom wordt deze fout nu in het reparatieplan hersteld.

Voorgesteld besluit

 1. het ontwerpbestemmingsplan Reparatieplan Oosterend, zoals geometrisch is vastgelegd in het Geography Markup Language (GML) bestand NL.IMRO.0448.OSR2021BP0001-on01 gewijzigd vast te stellen;
 2. als ondergrond voor de verbeelding te gebruiken: de Grootschalige Basiskaart (GBKN) ondergrond van 1 mei 2021;
 3. voor het plangebied geen exploitatieplan vast te stellen ingevolge artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijke ordening aangezien er geen ontwikkellocatie is opgenomen;
01:43:24 - 01:43:36 - N. Lely
01:43:39 - 01:43:42 - E. Kooiman
01:43:58 - 01:44:05 - C. Hoogerheide

In de vergadering van het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden is op 7 juli 2021 besloten om de 18 deelnemende gemeenten een wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor te leggen in verband met het onderbrengen van Veilig Thuis in de gemeenschappelijke regeling van de GGD. In dit voorstel wordt een
toelichting gegeven op de voorgestelde wijziging en worden de aan u gevraagde besluiten voorgelegd. De 18 colleges vragen toestemming aan de gemeenteraden om de GR GGD HN te wijzigen volgens bijgaand ontwerp. In het najaar volgt een apart collegevoorstel over de feitelijke wijziging van de GR GGD HN.

Resultaat bespreking in de regionale raadscommissie Noordkop:
De leden van de RRN zijn positief over dit voorstel.

Voorgesteld besluit

1. het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden volgens bijgaand ontwerp.

01:45:06 - 01:45:39 - M. van Troost
01:45:39 - 01:46:03 - A.J. Veltkamp
01:46:47 - 01:49:13 - E. Kooiman

Het bestemmingsplan ‘Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein’ kent al een lange voorgeschiedenis. In het kort hieronder de voorgeschiedenis van het plan:
Op 21 februari 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein, vastgesteld. Na de vaststelling was er de mogelijkheid voor het instellen van beroep bij de Raad van State. Dat is ook gebeurd. Dit heeft geleid tot een tussen-uitspraak van de Raad van State, met als resultaat dat de gemeenteraad op 30 juni 2020 een herstelbesluit heeft genomen.
Inmiddels ligt er sinds 19 mei 2021 een tweede tussen-uitspraak; opnieuw heeft de Raad van State enkele omissies in het plan geconstateerd. De Afdeling ziet het belang bij een spoedige beëindiging van het geschil en heeft de raad (daarom) opgedragen om binnen 26 weken na de tussenuitspraak een nieuw besluit over het bestemmingsplan te nemen. Dit besluit moet uiterlijk 16 november 2021 bij de Raad van State zijn.

Het is een ingewikkeld stuk, maar in kort komt het erop neer dat met dit herstelbesluit wordt vastgelegd dat:
1. het vrachtverkeer ten behoeve van de bierbrouwerij via De Waal moet rijden,
2. de aanmeldnotitie m.e.r. volgens de regels aan alle partijen voor advies is voorgelegd en:
3. dat geregeld is dat na verplaatsing va de brouwerij de activiteiten aan de Schilderweg volledig worden gestopt. Hier kan dan een nieuw bedrijf komen volgens de regels van het bestemmingsplan.

Noot: Inmiddels is bekend geworden dat de verplaatsing van de bierfabriek niet door zal gaan; zie bijgevoegde Raadsinformatiebrief.

Voorgesteld besluit

Het herstelbesluit voor het aanpassen van het bestemmingsplan Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein vast te stellen waarbij de volgende artikelen in het plan worden gewijzigd/toegevoegd en plantoelichting wordt aangepast:

 1. Artikel 3 lid 5.4 ‘Voorwaardelijke verplichting - verplichte rijroute’ wordt toegevoegd en luidt:
  Het is uitsluitend toegestaan de bierbrouwerij te exploiteren indien en voor zolang het vrachtverkeer ten behoeve van de bierbrouwerij wordt afgewikkeld via de rijroute die als Bijlage 3 bij de planregels is gevoegd.
 2. Artikel 3 lid 5.5 ‘Voorwaardelijke verplichting - ingebruikname bouwwerken’ wordt toegevoegd en luidt:
  De ingebruikname van een gebouw voor de bierbrouwerij overeenkomstig deze bestemming is uitsluitend toegestaan, indien:

a) bij het bevoegd gezag een melding als bedoeld in artikel 1.10 Activiteitenbesluit milieubeheer is ingediend die ziet op een volledige bedrijfsbeëindiging van de bestaande inrichting Texelse Bierbrouwerij aan de Schilderweg 214B in Oudeschild; en
b) de Texelse bierbrouwerij die gevestigd is aan de Schilderweg 214B haar bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt door de bedrijfsinventaris en bedrijfsmiddelen te verwijderen en haar bedrijfsvoering aan de Schilderweg gestaakt houdt.

 1. Aanpassing/vervanging van de volgende tekst in de plantoelichting: < b>Paragraaf 4.10 Ecologie< /b>
   Het tekstdeel:
  ‘De ontwikkeling en gebruik van de brouwlocatie ten noorden van Oudeschild leidt mogelijk tot een vergunning- of meldingsplichtige toename van stikstofdepositie op het gebied. Middels een berekening in het programma Aerius is voor zowel de bouw- als gebruiksfase bepaald in welke mate de nieuwe brouwerij leidt tot een toename van stikstofdepositie op het gebied. Voor de Aeriusberekening is uitgegaan van de bierbrouwerij met een maximale productie van 157.000 hl/j. Door Langelaar Milieuadvies is op basis van de maximale productie van 157.000 hl/j en de nieuwe verkeersgegevens een verschilberekening gemaakt. In de gebruiksfase vindt de structurele emissie van stikstof plaats. In de berekening zijn de huidige verkeersbewegingen, zoals deze plaatsvinden in de huidige situatie aan de Schilderweg, buiten beschouwing gelaten. Daarnaast is ervanuit gegaan dat de brouwerij direct na bedrijfsverplaatsing aan zijn maximale productiecapaciteit zit. Daarmee zijn de eventuele negatieve effecten aanzienlijk slechter berekend dan dat ze zich in werkelijkheid voordoen.
  Als gevolg van de bedrijfsverplaatsing en toename van de productie treden er bij de Duinen en Lage land Texel voor enkele hexagonen een toename op van stikstof depositie (max. 0,02). Voor al deze hexagonen geldt dat de kritische depositie waarden in de huidige situatie, maar ook als gevolg van de beperkte toename, niet overschreden worden. Daarmee kan er geconcludeerd worden dat als gevolg van de bedrijfsverplaatsing er geen significant negatief effect optreedt. Nu er geen sprake is van een overschrijding van de KDW kan opnieuw geconcludeerd worden in het kader van de voortoets dat er geen sprake is van een significante verslechtering. Daarmee kan afgezien worden van een passende beoordeling en daarmee van het opstellen van een MER. In het kader van de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen zal, conform de beslisboom, een WNB-vergunning aangevraagd worden nu gebruik is gemaakt van saldering.’

Wordt vervangen door:
‘De ontwikkeling en gebruik van de brouwlocatie ten noorden van Oudeschild leidt mogelijk tot een vergunningplichtige toename van stikstofdepositie op het gebied. Middels een berekening in het programma Aerius is voor zowel de bouw- als gebruiksfase bepaald in welke mate de nieuwe brouwerij leidt tot een toename van stikstofdepositie op het gebied. Voor de Aeriusberekening is uitgegaan van de bierbrouwerij met een maximale productie van 157.000 hl/j. Door Langelaar Milieuadvies is op basis van de maximale productie van 157.000 hl/j en de nieuwe verkeersgegevens een verschilberekening gemaakt. In de gebruiksfase vindt de structurele emissie van stikstof plaats. In de berekening zijn de huidige verkeersbewegingen, zoals deze plaatsvinden in de huidige situatie aan de Schilderweg, buiten beschouwing gelaten. Daarnaast is ervanuit gegaan dat de brouwerij direct na bedrijfsverplaatsing aan zijn maximale productiecapaciteit zit. Daarmee zijn de eventuele negatieve effecten aanzienlijk slechter berekend dan dat ze zich in werkelijkheid voordoen.
Als gevolg van de bedrijfsverplaatsing en toename van de productie treden er bij de Duinen en Lage land Texel voor enkele hexagonen een toename op van stikstof depositie (max. 0,02). Voor al deze hexagonen geldt dat de kritische depositie waarden in de huidige situatie, maar ook als gevolg van de beperkte toename, niet overschreden worden. Daarmee kan er geconcludeerd worden dat als gevolg van de bedrijfsverplaatsing er geen significant negatief effect optreedt. Nu er geen sprake is van een overschrijding van de KDW kan opnieuw geconcludeerd worden in het kader van de voortoets dat er geen sprake is van significante gevolgen. Er treden geen belangrijke nadelige milieueffecten op. Daarmee kan ook afgezien worden van het opstellen van een MER.

En aangevuld met:
Aanvullend heeft Langelaar Milieuadvies in beeld gebracht of er ook zonder externe saldering een toename van de stikstofdepositie optreedt, indien rekening wordt gehouden met het gegeven dat bij ingebruikneming van het plangebied door de bierbrouwerij het bestaande agrarisch gebruik van het plangebied zal worden gestaakt. Langelaar Milieuadvies heeft haar bevindingen vastgelegd in het Memo onderzoek stikstof dat als Bijlage ** bij de plantoelichting is gevoegd. De conclusie van Langelaar luidt ‘dat per saldo de NOx depositie op alle kwetsbare habitats en leefgebieden in Natura 2000-gebieden in de gebruiksfase niet groter is dan ten tijde van de referentiesituatie’. Dat betekent dat wanneer de externe saldering buiten beschouwing wordt gelaten, geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie. Dat betekent dat er hoe dan ook geen sprake is van een significante verslechtering. Van een vergunningplicht in het natuurspoor is geen sprake. Het plan kan in overeenstemming met artikel 2.7 lid 1 Wnb worden vastgesteld.

01:49:40 - 01:50:35 - A.A.M. vd Wetering
01:50:44 - 01:52:22 - E. Kooiman
01:52:37 - 01:53:40 - A.A.M. vd Wetering
01:54:08 - 01:54:50 - V. Koot
01:54:50 - 01:55:52 - E. Kooiman
01:55:52 - 01:55:59 - V. Koot
01:55:59 - 01:56:07 - E. Kooiman
01:56:12 - 01:59:42 - V. Koot
01:59:45 - 02:02:06 - E. Kooiman
02:02:06 - 02:03:28 - C. Hoogerheide
02:03:34 - 02:05:54 - R. Kieft
02:06:03 - 02:06:28 - E. Kooiman
02:06:33 - 02:06:48 - Ambtelijke Ondersteuning
02:06:48 - 02:07:05 - R. Kieft
02:07:05 - 02:07:34 - Ambtelijke Ondersteuning
02:08:11 - 02:08:30 - R. Kieft
02:08:30 - 02:08:55 - Ambtelijke Ondersteuning
02:09:03 - 02:09:30 - J.M. Hin-Hin
02:09:30 - 02:09:42 - E. Kooiman
02:09:42 - 02:09:54 - J.M. Hin-Hin
02:10:05 - 02:10:54 - Ambtelijke Ondersteuning
02:11:04 - 02:12:48 - N.C.B. Ran
02:12:53 - 02:13:18 - E. Kooiman
02:13:23 - 02:14:14 - Ambtelijke Ondersteuning
02:14:27 - 02:15:12 - N.C.B. Ran
02:15:15 - 02:15:38 - Ambtelijke Ondersteuning
02:15:46 - 02:16:32 - N.C.B. Ran
02:16:35 - 02:17:33 - E. Kooiman
02:17:57 - 02:18:57 - V. Koot
02:19:02 - 02:19:15 - E. Kooiman
02:19:15 - 02:19:17 - V. Koot
02:19:19 - 02:19:20 - E. Kooiman
02:19:21 - 02:19:38 - V. Koot
02:19:45 - 02:19:55 - E. Kooiman
02:19:55 - 02:20:24 - Ambtelijke Ondersteuning
02:20:24 - 02:20:37 - V. Koot
02:20:42 - 02:22:04 - A.A.M. vd Wetering
02:22:04 - 02:22:48 - Ambtelijke Ondersteuning
02:22:52 - 02:23:17 - A.A.M. vd Wetering
02:23:20 - 02:23:48 - Ambtelijke Ondersteuning
02:23:56 - 02:24:57 - C. Hoogerheide
02:24:59 - 02:26:09 - E. Kooiman
02:26:14 - 02:26:22 - C. Hoogerheide
02:26:30 - 02:27:02 - E. Kooiman
02:27:02 - 02:27:08 - C. Hoogerheide
02:27:14 - 02:27:51 - R. Kieft
02:27:51 - 02:28:26 - E. Kooiman
02:28:41 - 02:29:27 - A.A.M. vd Wetering
02:29:32 - 02:30:16 - E. Kooiman
02:30:28 - 02:31:05 - J.M. Hin-Hin
02:31:05 - 02:31:49 - Ambtelijke Ondersteuning
02:31:50 - 02:32:25 - N. Lely
02:33:28 - 02:33:33 - N.C.B. Ran
02:35:04 - 02:35:42 - R. Kieft
02:35:45 - 02:36:58 - J.J. Schuiringa
02:36:58 - 02:37:39 - P.P. van Sijp
02:37:41 - 02:38:21 - H. Huisman-Peelen

Het college heeft besloten een nieuwe achtervangovereenkomst aan te gaan met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
Het WSW borgt leningen van woningcorporaties.
Deze achtervangovereenkomst (anders gezegd: borg staan) is nodig, zodat Woontij onder gunstige voorwaarden leningen kan aangaan voor investeringen in nieuwbouw en het bestaande bezit. Onder de bestaande achtervangovereenkomst (besluitvorming 2020) kan Woontij sinds 1 augustus 2021 geen leningen meer aangaan.
Het risico voor de achtervangers is overigens beperkt, tot nu toe heeft WSW daar nooit een beroep op gedaan.
De voorgestelde wijzigingen verduidelijken de positie van WSW ten opzichte van deelnemende corporaties en de achtervangers.

Voorgesteld besluit

 1. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college om in te stemmen met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst met het WSW.

En heeft geen wensen en bedenkingen ten aanzien van de voorgenomen wijze van behandeling.

02:38:32 - 02:39:02 - A. Visser
02:39:06 - 02:39:29 - H. Huisman-Peelen
02:39:34 - 02:39:51 - C.J. Rutten
02:39:55 - 02:40:35 - H. Huisman-Peelen
02:40:40 - 02:41:00 - C.J. Rutten
02:41:00 - 02:41:42 - H. Huisman-Peelen
02:41:42 - 02:41:53 - C. Hoogerheide
02:42:07 - 02:42:12 - C.J. Rutten
02:42:57 - 02:43:43 - C. Hoogerheide
02:43:56 - 02:44:23 - A.A.M. vd Wetering
02:44:27 - 02:45:15 - N.C.B. Ran
02:45:29 - 02:46:09 - C.J. Rutten
02:46:09 - 02:47:29 - A. Visser
02:47:29 - 02:48:29 - N.C.B. Ran
02:48:40 - 02:49:08 - A.A.M. vd Wetering
02:49:08 - 02:50:00 - R. Kieft
02:50:00 - 02:50:15 - C. Hoogerheide

Fracties kunnen brieven of Raadsinformatiebrieven agenderen voor bespreking in de raadscommissie.
Een actueel overzicht van alle ingekomen brievenen raadsinformatiebrieven zijn altijd te vinden via het Raadsinformatiesysteem (www.texel.nl/gemeenteraad), dan kiezen voor: Overzichten.
Ook wordt de Lange Termijn Planning -waarin alle onderwerpen opgenomen zijn die uiteindelijk op de agenda van de gemeenteraad terecht zullen komen- hierbij aan de raad aangeboden, ter informatie.

02:51:09 - 02:52:07 - N.C.B. Ran
02:52:17 - 02:52:59 - H. Huisman-Peelen
02:53:03 - 02:54:06 - N.C.B. Ran
02:54:09 - 02:54:42 - R. van de Belt
02:54:42 - 02:55:16 - C. Hoogerheide
02:56:09 - 02:56:41 - H. Huisman-Peelen
02:56:45 - 02:56:49 - C. Hoogerheide