Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

dinsdag 1 juni 2021

19:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
H. Soyer
Toelichting

Deze vergadering zal plaatsvinden in de raadszaal, zonder publiek.
De vergadering is live te volgen via www.texel.nl/uitzendingraad.
In verband met de aanwezigheid van de accountant, start deze commissievergadering om 19.00 uur.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:00:44 - 00:00:54 - M.C. Uitdehaag

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar door de coronapandemie. Het overgrote deel van de bedrijfsvoering en  gemeentelijke taken zijn gewoon uitgevoerd, digitaal en vanuit huis.  Door de coronapandemie zijn er extra uitgaven geweest en inkomsten ontvangen ter compensatie van de  uitgaven door het Rijk. In de  programmarekening is in de bedrijfsvoeringparagraaf een toelichting  opgenomen over de consequenties van de coronapandemie.

De programmarekening geeft een positief rekeningsaldo van € 3,8 miljoen. Dit bestaat voor een belangrijk  onderdeel uit een extra bijdrage van het Rijk voor onder andere de tekorten op de toeristenbelasting en  parkeergelden, vertraagde uitvoering van diverse grote projecten en een voordeel op het sociaal domein.
Mede door het overschot uit de Programmarekening 2020 groeit de Algemene Reserve naar ruim 11 miljoen  euro. Een stevige buffer in deze tijden is een positieve ontwikkeling. Onze gemeente kan met deze  incidentele ruimte een (financieel) stootje hebben.

Het college stelt de raad voor om de programmarekening 2020 van de gemeente Texel vast te stellen.

De Auditcommissie heeft in haar vergaderingen van 11 en 18 mei 2021 over de Programmarekening gesproken en een advies geformuleerd; deze is als concept-raadsbesluit toegevoegd.

00:07:53 - 00:17:05 - Inspreker Raadzaal
00:17:33 - 00:18:30 - P.P. van Sijp
00:18:30 - 00:20:15 - Inspreker Raadzaal
00:20:15 - 00:20:32 - P.P. van Sijp
00:20:41 - 00:21:18 - Inspreker Raadzaal
00:21:37 - 00:22:10 - A.A.M. vd Wetering
00:22:14 - 00:22:37 - Inspreker Raadzaal
00:22:52 - 00:23:21 - N.C.B. Ran
00:23:24 - 00:24:03 - Inspreker Raadzaal
00:24:06 - 00:24:54 - A.A.M. vd Wetering
00:24:54 - 00:25:03 - Inspreker Raadzaal
00:25:15 - 00:25:19 - A.A.M. vd Wetering
00:25:58 - 00:26:29 - W. Witte
00:26:29 - 00:26:40 - Inspreker Raadzaal
00:26:42 - 00:28:00 - A.A.M. vd Wetering
00:29:37 - 00:32:42 - C.J. Hooijschuur
00:32:42 - 00:32:59 - C. Hoogerheide
00:33:47 - 00:37:28 - A.A.M. vd Wetering
00:38:28 - 00:41:52 - C.J. Hooijschuur
00:41:52 - 00:42:17 - A.A.M. vd Wetering
00:42:44 - 00:42:56 - J.M. Hin-Hin
00:43:00 - 00:43:06 - W. Witte
00:43:13 - 00:44:36 - N.C.B. Ran
00:44:36 - 00:45:31 - M.C. Uitdehaag
00:46:31 - 00:46:45 - R. Kieft
00:46:56 - 00:48:30 - J.J. Schuiringa
00:48:30 - 00:49:50 - R. Kieft
00:49:58 - 00:50:17 - J.J. Schuiringa
00:51:04 - 00:51:09 - H. Huisman-Peelen
00:51:22 - 00:51:28 - R. Kieft
00:51:38 - 00:51:47 - A.A.M. vd Wetering
00:51:59 - 00:52:23 - H. Huisman-Peelen
00:53:26 - 00:53:49 - A.A.M. vd Wetering
00:53:49 - 00:53:50 - H. Huisman-Peelen
00:53:52 - 00:54:18 - M.C. Uitdehaag
00:54:18 - 00:54:25 - M. de Porto
00:54:25 - 00:54:30 - M.C. Uitdehaag
00:55:08 - 00:55:58 - R. Kieft
00:56:11 - 00:57:28 - R. van de Belt
00:57:28 - 00:58:00 - C. Hoogerheide
00:58:00 - 00:58:56 - M.C. Uitdehaag
00:59:01 - 00:59:16 - C. Hoogerheide
00:59:16 - 00:59:18 - M.C. Uitdehaag
01:00:28 - 01:01:45 - A.A.M. vd Wetering
01:01:50 - 01:02:42 - H. Huisman-Peelen
01:02:42 - 01:03:18 - A.A.M. vd Wetering
01:03:22 - 01:04:13 - R. Kieft
01:04:13 - 01:05:34 - H. Huisman-Peelen
01:05:34 - 01:06:10 - C. Hoogerheide
01:06:23 - 01:06:44 - A. Visser
01:07:02 - 01:07:24 - R. van de Belt
01:07:24 - 01:07:42 - M. van der Werf
01:07:56 - 01:08:30 - H. Huisman-Peelen
01:08:35 - 01:08:54 - M. van der Werf
01:08:57 - 01:09:00 - H. Huisman-Peelen
01:09:23 - 01:10:25 - A.A.M. vd Wetering
01:10:28 - 01:11:11 - M.C. Uitdehaag
01:11:11 - 01:11:20 - A.A.M. vd Wetering
01:11:20 - 01:12:14 - M.C. Uitdehaag
01:12:14 - 01:12:31 - A.A.M. vd Wetering
01:12:31 - 01:13:28 - M.C. Uitdehaag
01:14:13 - 01:14:37 - A.A.M. vd Wetering
01:14:37 - 01:14:38 - J.M. Hin-Hin
01:14:38 - 01:14:49 - M.C. Uitdehaag
01:14:49 - 01:14:52 - A.A.M. vd Wetering
01:14:59 - 01:15:35 - R. van de Belt
01:15:35 - 01:15:51 - A.A.M. vd Wetering
01:15:51 - 01:15:58 - R. van de Belt
01:15:58 - 01:16:45 - J.M. Hin-Hin
01:17:02 - 01:17:34 - R. van de Belt
01:17:34 - 01:17:38 - J.M. Hin-Hin
01:17:38 - 01:18:11 - R. van de Belt
01:18:49 - 01:18:55 - R. Kieft
01:19:53 - 01:21:28 - R. van de Belt
01:21:28 - 01:21:39 - R. Kieft
01:21:39 - 01:22:07 - R. van de Belt
01:22:10 - 01:23:14 - R. Kieft
01:24:18 - 01:24:52 - A. Visser
01:25:43 - 01:26:16 - R. van de Belt
01:26:16 - 01:27:18 - H. Huisman-Peelen
01:27:26 - 01:28:17 - J.J. Schuiringa
01:28:17 - 01:28:44 - H. Huisman-Peelen
01:28:44 - 01:28:47 - W. Witte
01:29:08 - 01:29:40 - C. Hoogerheide
01:29:50 - 01:30:21 - H. Huisman-Peelen
01:30:21 - 01:30:35 - C. Hoogerheide
01:30:35 - 01:31:00 - H. Huisman-Peelen
01:31:00 - 01:31:02 - J.J. Schuiringa
01:31:47 - 01:32:22 - A.A.M. vd Wetering
01:32:26 - 01:32:51 - H. Huisman-Peelen
01:32:51 - 01:33:22 - A.A.M. vd Wetering
01:33:22 - 01:33:41 - J.M. Hin-Hin
01:33:44 - 01:34:08 - M.C. Uitdehaag
01:34:46 - 01:34:47 - A.A.M. vd Wetering
01:35:36 - 01:36:15 - J.J. Schuiringa
01:37:01 - 01:39:19 - W. Witte
01:39:28 - 01:39:54 - E. Kooiman
01:39:54 - 01:40:16 - W. Witte
01:40:16 - 01:41:11 - J.J. Schuiringa
01:41:13 - 01:42:14 - A.A.M. vd Wetering
01:42:14 - 01:42:37 - M.C. Uitdehaag
01:42:41 - 01:43:55 - W. Witte
01:44:52 - 01:45:17 - M. van der Werf
01:45:28 - 01:45:35 - R. van de Belt
01:45:35 - 01:45:52 - M. van der Werf
01:45:52 - 01:46:11 - R. van de Belt
01:46:11 - 01:46:16 - W. Witte
01:46:35 - 01:47:14 - C. Hoogerheide

De jaarrekening van Leer-werkbedrijf De Bolder sluit met een positief resultaat van € 99.376,-. Dit resultaat  is behaald door de goede onderliggende bedrijfsresultaten, De Bolder heeft met name (met de afdelingen Vloerplaten en Hout) kunnen profiteren van de economische oververhitting in de maakindustrie. De schade
vanwege de Coronacrisis (met name bij de Detacheringen en de Wasserij) is adequaat gecompenseerd vanuit het Rijk.

(ter informatie: Het jaarverslag en de jaarrekening van Leer-werkbedrijf De Bolder maken deel uit van het geconsolideerde  jaarverslag en de jaarrekening van de gehele gemeente die ter vaststelling aan de gemeenteraad worden  aangeboden.)

01:48:44 - 01:49:13 - C. Hoogerheide
01:49:26 - 01:49:57 - A.A.M. vd Wetering
01:50:07 - 01:50:31 - J.J. Schuiringa

Portefeuillehouders kunnen op deze plaats de gemeenteraad informeren over wetenswaardigheden die zich hebben voorgedaan in organisaties waarmee de gemeente samenwerkt via verlengd bestuur, bijvoorbeeld.

01:52:43 - 01:53:28 - E. Kooiman
01:53:35 - 01:57:57 - M.C. Uitdehaag
01:58:04 - 01:58:24 - A.A.M. vd Wetering
01:58:24 - 01:58:30 - M.C. Uitdehaag
02:00:04 - 02:00:41 - J.J. Schuiringa
02:00:41 - 02:01:02 - A. Visser
02:01:02 - 02:01:59 - M.C. Uitdehaag
02:02:15 - 02:02:41 - P.P. van Sijp
02:02:41 - 02:02:43 - M.C. Uitdehaag
02:02:43 - 02:02:53 - P.P. van Sijp
02:02:53 - 02:04:27 - M.C. Uitdehaag
02:04:27 - 02:05:19 - J.J. Schuiringa

Burgemeester Uitdehaag vertelt bij dit agendapunt over actuele zaken die de openbare orde betreffen en corona.

Vooruitlopend op de programmabegroting 2022 wordt aan de gemeenteraad een perspectiefnota aangeboden  waarin de kaders worden gesteld voor de programmabegroting. In deze perspectiefnota zijn, behoudens de  noodzakelijke voorstellen, geen nieuwe voorstellen en/of investeringen opgenomen.
De aangedragen voorstellen/investeringen zijn doorgerekend in de perspectiefnota. De hieruit  voortvloeiende meerjarenraming is sluitend, conform de afspraak met de raad.
Omdat het college verder uitvoering wil  geven aan het coalitieakkoord, de projecten en het al in gang gezette beleid wordt het verzoek gedaan aan
de raadsfracties om beperkt nieuwe voorstellen in te dienen.

Nadat de gemeenteraad de Perspectiefnota heeft vastgesteld, gaat het college werken aan de concept-Programmabegroting 2022 o.b.v. de gestelde kaders in de Perspectiefnota.

De Auditcommissie heeft in haar vergadering van 18 mei 2021 over de Perspectiefnota gesproken en een advies geformuleerd; deze is als concept-raadsbesluit toegevoegd.

Raadsinformatiebrieven
Titel
RIB 21-048 Krediet tweede fase Postweg-Nieuwlanderweg
RIB 21-049 Sail Harlingen - Antwerpen 2022 en Sail Den Helder 2023
02:18:58 - 02:19:41 - C.J. Hooijschuur
02:20:38 - 02:21:54 - N.C.B. Ran
02:21:57 - 02:25:51 - H. Huisman-Peelen
02:25:55 - 02:27:03 - P.P. van Sijp
02:27:03 - 02:29:05 - H. Huisman-Peelen
02:32:09 - 02:32:21 - M.C. Uitdehaag
02:36:46 - 02:37:21 - P.P. van Sijp
02:37:21 - 02:37:39 - M.C. Uitdehaag
02:37:53 - 02:38:28 - J.J. Schuiringa
02:38:28 - 02:38:48 - M.C. Uitdehaag
02:39:01 - 02:40:37 - W. Witte
02:40:39 - 02:42:57 - H. Huisman-Peelen
02:43:00 - 02:43:43 - W. Witte
02:44:08 - 02:44:50 - R. Kieft
02:44:54 - 02:45:03 - H. Huisman-Peelen
02:45:03 - 02:45:21 - N.C.B. Ran
02:45:44 - 02:45:52 - W. Witte
02:46:33 - 02:47:06 - R. Kieft
02:47:06 - 02:50:48 - M.C. Uitdehaag
02:50:48 - 02:51:11 - R. Kieft
02:51:11 - 02:52:57 - M.C. Uitdehaag
02:52:59 - 02:54:06 - P.P. van Sijp
02:54:14 - 02:55:33 - E. Kooiman
02:55:33 - 02:55:45 - P.P. van Sijp
02:55:45 - 02:56:05 - E. Kooiman
02:56:05 - 02:56:15 - P.P. van Sijp
02:56:15 - 02:56:33 - W. Witte
02:58:11 - 02:58:24 - N. Lely
02:58:29 - 02:58:42 - W. Witte
02:59:05 - 02:59:23 - A.A.M. vd Wetering
02:59:26 - 03:00:07 - R. van de Belt
03:00:07 - 03:00:09 - A.A.M. vd Wetering
03:00:09 - 03:01:17 - R. van de Belt
03:01:17 - 03:01:26 - W. Witte
03:02:01 - 03:03:04 - R. Kieft
03:03:20 - 03:04:01 - H. Huisman-Peelen
03:04:47 - 03:08:07 - N. Lely
03:08:17 - 03:10:22 - H. Huisman-Peelen
03:10:27 - 03:11:01 - N. Lely
03:11:06 - 03:12:01 - J.J. Schuiringa
03:12:01 - 03:12:48 - R. Kieft
03:12:51 - 03:13:34 - N. Lely
03:14:01 - 03:14:15 - J.J. Schuiringa
03:14:24 - 03:15:17 - W. Witte
03:15:17 - 03:15:21 - C. Hoogerheide
03:15:27 - 03:15:29 - J.J. Schuiringa
03:15:34 - 03:15:34 - C. Hoogerheide
03:15:37 - 03:15:51 - J.J. Schuiringa
03:15:59 - 03:16:33 - P.P. van Sijp
03:16:39 - 03:16:43 - W. Witte
03:17:03 - 03:17:44 - R. Kieft
03:17:48 - 03:18:05 - E. Kooiman
03:18:05 - 03:18:22 - N. Lely
03:18:33 - 03:19:07 - W. Witte
03:19:36 - 03:21:03 - N.C.B. Ran
03:21:03 - 03:21:31 - W. Witte
03:21:31 - 03:22:01 - A. Visser
03:22:13 - 03:22:46 - N.C.B. Ran
03:22:46 - 03:22:55 - W. Witte
03:22:55 - 03:23:06 - H. Huisman-Peelen
03:23:10 - 03:23:26 - W. Witte
03:23:32 - 03:23:42 - R. Kieft
03:23:54 - 03:24:17 - N.C.B. Ran
03:24:17 - 03:25:05 - A.A.M. vd Wetering
03:25:05 - 03:25:10 - W. Witte
03:25:18 - 03:25:47 - R. Kieft
03:25:59 - 03:26:25 - N.C.B. Ran

De GGD Hollands Noorden heeft haar jaarstukken 2020 en begroting 2022 gepresenteerd. Gemeenteraden mogen daarop hun zienswijzen kenbaar maken.

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om in te stemmen met de jaarverantwoording 2020 en de resultaatbestemming.
Het verzoek is dit positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve van de GGD Hollands Noorden. Voor de programmabegroting wordt voorgesteld om een positieve zienswijze af te geven met de kanttekening dat in de begroting 2023 maatschappelijke effecten per focuslijn verder worden uitgewerkt. Op financieel gebied wordt voorgesteld om vanaf 2023 de algemene reserve op te bouwen, om op die manier te voldoen aan het financieel herstelplan uit 2018.

Dit advies is regionaal voorbereid en wordt besproken in de Regionale Raadscommissie Noordkop van 3 juni 2020.

Regionale RaadsRapporteurs
Voor het eerst is een advies van de Regionale Raadsrapporteurs toegevoegd.
Voor elk van de gemeenschappelijke regelingen van de GGD, Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst is een groepje bijeen gekomen om de stukken door te nemen en een advies daarover (a-politiek) aan de gemeenteraden te formuleren. Elke groep bestaat uit raadsleden vanuit de 4 KOP-gemeenten, een ambtelijke deskundige en een raadsgriffier (voor de GGD: de heren Schuiringa en Kieft  en mevrouw De Porto, griffier).

Voorgesteld besluit
  1. kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van GGD Hollands Noorden en de bijgaande (gezamenlijke) zienswijze af te geven op de Jaarstukken 2020;
  2. in te stemmen met de jaarrekening 2020 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde resultaatbestemming
  3. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2022 van de GGD Hollands Noorden, kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2025 en aanvullend te verzoeken om:

a. in de begroting 2023 de beoogde resultaten, kpi’s en maatschappelijke effecten per focuslijn verder uit te werken;
b. vanaf 2023 de algemene reserve op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018;
c. Het college op te dragen deze zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden.

03:29:08 - 03:29:46 - J.J. Schuiringa
03:29:46 - 03:30:07 - A.A.M. vd Wetering
03:30:27 - 03:31:03 - R. Kieft
03:31:25 - 03:38:40 - J.J. Schuiringa

Op 14 april 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), conform de vereisten in de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en de afspraken aan de Regietafel, de jaarrekening 2020, de eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 vastgesteld. Alle stukken hierover zijn aan de gemeenten toegezonden en de raden hebben nu de gelegenheid om tot 25 juni a.s. hun zienswijzen kenbaar te maken.
In de Kop van Noord-Holland is de afspraak dit regionaal via de regionale raadscommissie (RNN) te doen.

Met de jaarrekening 2020, de eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 kan worden ingestemd.
De omgevingsdienst staat er financieel goed voor maar over een aantal risico’s is nog onduidelijkheid. Ook zijn er zorgen over de inhaalslag in 2021 van de, door de maatregelen om het coronavirus in te dammen, in 2020 niet uitgevoerde taken.

Dit advies is regionaal voorbereid en wordt ook besproken in de Regionale Raadscommissie Noordkop van 3 juni 2020.

Regionale RaadsRapporteurs
Voor het eerst zal aan dit advies een visie van Regionale Raadsrapporteurs worden toegevoegd.
Voor elk van de gemeenschappelijke regelingen van de GGD, Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst is een groepje bijeen gekomen om de stukken door te nemen en een advies daarover (a-politiek) aan de gemeenteraden te geven. Elke groep bestaat uit raadsleden vanuit de 4 KOP-gemeenten, een ambtelijke deskundige en een raadsgriffier (Texel is in deze groep vertegenwoordigd door de heer Soyer).
Het advies zal in de komende dagen worden toegevoegd aan de stukken.

Voorgesteld besluit
  1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020, eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 van de OD NHN.
  2. Een gezamenlijke regionale zienswijze in te dienen over zowel de jaarrekening 2020, eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022

De Veiligheidsregio heeft op 14 april 2021 de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 aangeboden aan de gemeenteraad; vaststelling gebeurt door het algemeen bestuur van de VRNHN op 9 juli 2021. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de genoemde stukken. De zienswijze ziet de VRNHN graag voor 25 juni 2021 tegemoet, zodat zij deze tijdig met een reactie kunnen agenderen voor de algemeen bestuursvergadering van 9 juli 2021.

Dit advies is regionaal voorbereid en wordt besproken in de Regionale Raadscommissie Noordkop van 3 juni 2020.

Regionale RaadsRapporteurs
Voor het eerst zal aan dit advies een visie van Regionale Raadsrapporteurs worden toegevoegd.
Voor elk van de gemeenschappelijke regelingen van de GGD, Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst is een groepje bijeen gekomen om de stukken door te nemen en een advies daarover (a-politiek) aan de gemeenteraden te geven. Elke groep bestaat uit raadsleden vanuit de 4 KOP-gemeenten, de ambtelijke deskundige en een raadsgriffier (voor de Veiligheidsregio: de heer Veltkamp).
Het advies zal in de komende dagen worden toegevoegd aan de stukken.

Voorgesteld besluit

De volgende zienswijzen in te dienen op de jaarstukken 2020 en de begroting 2022:

Zienswijze 1: Jaarstukken 2020 – algemene opmerking
Het positieve resultaat, wat voornamelijk corona gerelateerd is, gaat retour richting gemeenten. In onze vorige zienswijze op de jaarstukken van 2019 hebben wij de veiligheidsregio verzocht om te onderbouwen waarom een gesteld doel niet gehaald is en wat dit voor consequenties heeft. De veiligheidsregio heeft aangegeven dat het niet realiseren van speerpunten, de genoemde activiteiten per programma zoals bijvoorbeeld klimaatverandering, energietransitie en personen met verward gedrag, alleen vertraging in de implementatie tot gevolg heeft. Op sommige belangrijke speerpunten die vertraagd zijn ontbreekt opnieuw de onderbouwing wat als een gemis wordt ervaren. Met name de ontbrekende onderbouwing voor het verschuiven van de vaststelling en implementatie van het regionaal crisisplan naar 2022. Het is niet te achterhalen of deze vertraging corona gerelateerd is of dat er andere redenen zijn.

Zienswijze 2: FLO Ambulancediensten
Wij gaan ervan uit dat de deelname aan de stichting FLO Ambulancediensten niet van toepassing is voor gemeente Texel. Een positieve zienswijze af te geven op het voorgenomen besluit tot deelname aan de stichting FLO Ambulancediensten.

Zienswijze 3 – Texel, Den Helder, Hollands Kroon: Begroting 2022
De taakdifferentiatie binnen de brandweer vormt een groot financieel risico wat beschreven is in de risicoparagraaf. De financiële en personele gevolgen voor de omgevingswet zijn nog onduidelijk. De veiligheidsregio geeft aan te gaan bezuinigen. Zoals in de zienswijze op de kadernota 2022 al is aangegeven is de haalbaarheid van deze taakstelling die de veiligheidsregio aankondigt, om twee keer 1,5% te bezuinigen, een risico. In de reactie op die zienswijze heeft het dagelijks bestuur (DB) aangegeven om deze bezuiniging verder uit te werken. De concrete uitwerking ontbreekt in de begroting 2022 en de inhoudelijke gesprekken over deze taakstelling zijn niet gevoerd met de verschillende gemeenten. Hierdoor kunnen gemeenten niet inschatten welke consequenties dit heeft voor het te voeren beleid en kan de gemeenteraad niet sturen op welke posten bezuinigd gaat worden. We verzoeken het DB van de veiligheidsregio om de eerste 1,5% te verschuiven naar 2023 en in de begroting 2023 een uitwerking te geven van de taakstelling om 3% te bezuinigen. Dit geeft tijd en ruimte om het proces zorgvuldig te doorlopen, de gesprekken te voeren, om tot een goede bezuinigingstaakstelling te komen.

03:38:44 - 03:41:36 - A.J. Veltkamp

Jaarlijks worden de raden van de gemeenten die aangesloten zijn bij het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar in staat gesteld om zienswijzen in te dienen op de jaarrekening en de programmabegroting.

Dit advies is regionaal voorbereid en wordt ook besproken in de Regionale Raadscommissie Noordkop van 3 juni 2020.

Voorgesteld besluit

1. een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2020 en begroting 2022 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, conform RRN advies, waarin wordt ingestemd met:
 a. De onttrekking van € 1.505,- aan de algemene reserve zodat de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal niet overschreden wordt.
 b. Het terugbetalen van het positieve resultaat van € 135.572,-, naar rato, aan de gemeenten.

De gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) moet gewijzigd worden als gevolg van de invoering van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra). Daarnaast worden enkele redactionele verbeteringen doorgevoerd in de tekst, evenals een aanpassing naar aanleiding van een eerder genomen besluit omtrent het betalingsritme van de gemeentelijke bijdragen.

Als twee derde van het aantal deelnemende gemeenten akkoord gaat, is de wijziging van de regeling definitief.

Voorgesteld besluit
  1. aan de deelnemende colleges van de gemeenschappelijke regeling RHCA toestemming te geven voor het wijzigen van deze regeling per 1 juli 2021, conform het RRN-advies.
03:41:36 - 03:41:44 - A.A.M. vd Wetering
03:41:48 - 03:42:13 - M.C. Uitdehaag
03:44:12 - 03:44:13 - M.C. Uitdehaag
03:45:41 - 03:46:04 - C. Hoogerheide
03:46:04 - 03:47:33 - W. Witte
03:47:33 - 03:48:11 - H. Huisman-Peelen
03:48:15 - 03:48:29 - W. Witte
03:48:32 - 03:49:36 - P.P. van Sijp
03:49:36 - 03:50:19 - E. Kooiman
03:50:27 - 03:51:08 - A.A.M. vd Wetering