Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

woensdag 8 september 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
C.J. Hooijschuur
Toelichting

In verband met de Coronamaatregelen vindt deze vergadering plaats in de raadszaal zonder publiek. De vergadering is live te volgen via www.texel.nl/uitzendingraad.

Uitzending

Agendapunten

00:02:18 - 00:02:19 - A.J. Veltkamp
00:02:24 - 00:02:26 - N. Lely
00:02:30 - 00:02:34 - P.P. van Sijp
00:02:34 - 00:02:38 - J.J. Schuiringa
00:02:41 - 00:02:44 - N.C.B. Ran
00:02:44 - 00:02:45 - T.B. Houwing
00:02:48 - 00:02:51 - A.A.M. vd Wetering
00:02:57 - 00:03:00 - C.J. Rutten
00:03:03 - 00:03:06 - V. Koot
00:03:11 - 00:03:16 - W. Witte
00:03:16 - 00:03:20 - C. Hoogerheide
00:03:23 - 00:03:24 - M. van der Werf
00:03:24 - 00:03:27 - W. Witte
00:03:29 - 00:03:34 - J.M. Hin-Hin
00:03:34 - 00:03:39 - R. Kieft
00:03:41 - 00:03:44 - H.J.F.M. Soyer
00:04:42 - 00:08:46 - H. Huisman-Peelen

In oktober 2018 heeft de gemeenteraad de Startnotitie 'Toeristisch Toekomstplan' vastgesteld, met daarin de volgende doel-omschrijving:
Texel moet haar geliefde karakter met haar eigen identiteit en uniciteit blijven behouden en als 'Bestemming Texel' aantrekkelijk blijven voor bezoekers, inwoners en bedrijven. Als vakantiebestemming willen wij ons onderscheiden van andere bestemmingen. Tegelijkertijd moeten de Texelse economie en ruimtelijke kernwaarden in balans zijn, zonder aantasting van de Texelse uniciteit. De nieuwe toeristische visie voor Texel, waarbij toerisme en recreatie waarde toevoegen aan de Texelse samenleving en onderscheidend zijn. Met een evenwichtige balans tussen bezoekers en inwoners van Texel.

Met dat doel is het afgelopen jaar gewerkt aan het Toeristisch Toekomstplan 'Texel in balans - naar een authentiek, duurzaam en gastvrij eiland', dat nu voorligt voor vaststelling door de gemeenteraad.

Insprekers:
Mevrouw Krijger (namens HISWA-RECRON)
De heer Boon (namens de Stichting Kernwaarden)
De heer Drijver
De heer Gregoire

Het CDA kondigt een motie aan met als titel: Meer en duurzame openbare toiletten
D66 kondigt een motie aan met als titel: Openbare, toegankelijke en feitelijke registratie van bedden

Voorgesteld besluit

1. Het Toeristisch Toekomstplan ‘Texel in balans – naar een authentiek, duurzaam en gastvrij eiland’ vast te stellen.

2. Het college opdracht te geven hiervoor een eerste uitvoeringsagenda (2021-2023) op te stellen waarin  de volgende zaken prioriteit hebben:
A. Het opstellen van een paraplu-bestemmingsplan Toeristisch Toekomstplan waarin regelgeving wordt aangepast en aangescherpt, waaronder:
- a1. afwijkingsbevoegdheid opnemen voor omzetting kampeermiddelen naar zomerhuizen bij verblijfsrecreatieve terreinen en omzetting van verblijfsrecreatieve gebouwen
- a2. heldere regels en meetbare criteria logies met ontbijt
- a3. herijking van aantal definities (denk aan termen als kampeermiddel, ondergeschiktheid, reëel agrarisch bedrijf)
- a4. stolpenregeling en andere regelingen die leiden tot uitbreiding van slaapplaatsen en mogelijke extra verstening
B. Het actualiseren van de planologische slaapplaatsenregistratie en hierin ook de logies met ontbijtadressen op te nemen.
C. Het toepassen van de mogelijkheden in de Wet toeristische verhuur van woonruimte met als eerste stap het invoeren van een registratieplicht voor alle woningen die een vorm van toeristische verhuur aanbieden (logies met ontbijt, maar ook tweede woningen die recreatieve verhuur mogen aanbieden) via het wijzigen van de Huisvestingsverordening. En vervolgens inzetten op een handhavingstraject.
D. Voorzienbaarheid creëren met een goede overgangsregeling (tenminste één of meerdere jaren) bij aangescherpte regelgeving na het officieel bekend maken van het nieuwe beleid.
E. Dialoog en samenwerking met stakeholders voort te zetten in een structureel overleg ‘Toeristisch Platform’ waarbij andere genoemde zaken in het Toeristisch Toekomstplan in gezamenlijkheid verder kunnen worden uitgewerkt.

  1. De nota verblijfsrecreatie 2016 – De Texelse Maat voor een zonnige toekomst in te trekken
00:15:47 - 00:16:43 - V. Koot
00:17:38 - 00:17:56 - W. Witte
00:17:56 - 00:18:11 - A.A.M. vd Wetering
00:18:17 - 00:19:00 - C.J. Rutten
00:20:51 - 00:22:09 - P.P. van Sijp
00:22:09 - 00:24:31 - N. Lely
00:30:39 - 00:30:50 - V. Koot
00:39:34 - 00:41:18 - R. Kieft
00:42:21 - 00:44:09 - A.A.M. vd Wetering
00:44:32 - 00:46:08 - A.J. Veltkamp
00:49:48 - 00:50:12 - H.J.F.M. Soyer
00:51:30 - 00:53:07 - C.J. Rutten
00:53:19 - 00:53:49 - A.A.M. vd Wetering
00:56:00 - 00:56:41 - P.P. van Sijp
00:58:54 - 00:59:22 - N.C.B. Ran
00:59:52 - 00:59:55 - V. Koot
01:05:15 - 01:05:32 - A.J. Veltkamp
01:08:58 - 01:09:30 - W. Witte
01:09:53 - 01:10:41 - J.M. Hin-Hin
01:10:54 - 01:11:17 - M. de Porto
01:11:20 - 01:11:54 - R. Kieft
01:12:07 - 01:13:04 - H. Huisman-Peelen
01:13:12 - 01:13:42 - M. de Porto
01:13:50 - 01:14:35 - V. Koot
01:14:55 - 01:15:30 - A.J. Veltkamp
01:15:30 - 01:15:39 - H.J.F.M. Soyer
01:15:39 - 01:15:45 - A.J. Veltkamp
01:15:45 - 01:16:23 - V. Koot
01:16:41 - 01:18:30 - H. Huisman-Peelen
01:19:00 - 01:20:09 - J.J. Schuiringa
01:20:09 - 01:20:32 - P.P. van Sijp
01:20:37 - 01:20:42 - N.C.B. Ran
01:21:10 - 01:22:01 - C. Hoogerheide
01:22:01 - 01:22:09 - R. Kieft
01:22:09 - 01:22:17 - J.J. Schuiringa
01:22:41 - 01:23:04 - W. Witte
01:23:04 - 01:25:43 - R. Kieft
01:25:43 - 01:26:19 - C. Hoogerheide
01:28:14 - 01:29:04 - H. Huisman-Peelen
01:29:04 - 01:29:20 - R. Kieft
01:29:27 - 01:31:13 - H. Huisman-Peelen
01:31:15 - 01:31:53 - C.J. Rutten
01:32:00 - 01:32:37 - N. Lely
01:32:59 - 01:33:49 - A.A.M. vd Wetering
01:33:56 - 01:34:16 - J.M. Hin-Hin
01:34:35 - 01:34:58 - C. Hoogerheide
01:35:09 - 01:35:23 - H. Huisman-Peelen
01:35:23 - 01:35:31 - J.M. Hin-Hin
01:35:31 - 01:36:15 - H. Huisman-Peelen
01:36:55 - 01:37:45 - A.J. Veltkamp
01:37:45 - 01:38:13 - H. Huisman-Peelen
01:38:20 - 01:38:42 - A.J. Veltkamp
01:38:42 - 01:39:08 - H. Huisman-Peelen
01:39:20 - 01:39:49 - C.J. Rutten
01:39:49 - 01:40:56 - H. Huisman-Peelen
01:41:10 - 01:42:27 - V. Koot
01:42:34 - 01:44:07 - H. Huisman-Peelen
01:44:10 - 01:44:50 - V. Koot
01:44:50 - 01:45:05 - H. Huisman-Peelen
01:45:18 - 01:46:15 - R. Kieft
01:46:15 - 01:46:24 - H. Huisman-Peelen
01:46:33 - 01:47:18 - N.C.B. Ran
01:47:43 - 01:49:48 - V. Koot
01:49:58 - 01:50:04 - A.A.M. vd Wetering
01:50:07 - 01:51:10 - N. Lely
01:51:10 - 01:51:13 - H. Huisman-Peelen
01:51:44 - 01:52:18 - N. Lely
01:52:28 - 01:52:34 - J.M. Hin-Hin
01:52:34 - 01:53:06 - N. Lely
01:53:08 - 01:53:10 - J.M. Hin-Hin
01:53:17 - 01:53:28 - C.J. Rutten
01:53:35 - 01:53:52 - N. Lely
01:53:57 - 01:55:26 - W. Witte
01:55:28 - 01:55:40 - N. Lely
01:55:46 - 01:55:59 - W. Witte
01:56:43 - 01:59:38 - A.A.M. vd Wetering
01:59:49 - 02:05:06 - R. Kieft
02:05:17 - 02:06:46 - C.J. Rutten
02:07:00 - 02:08:14 - J.M. Hin-Hin
02:08:14 - 02:08:19 - W. Witte
02:09:31 - 02:10:06 - V. Koot
02:12:22 - 02:13:14 - H. Huisman-Peelen
02:14:31 - 02:15:08 - W. Witte
02:15:08 - 02:15:25 - H. Huisman-Peelen
02:15:58 - 02:17:20 - V. Koot
02:17:25 - 02:17:49 - H. Huisman-Peelen
02:17:56 - 02:18:21 - V. Koot
02:18:26 - 02:18:56 - H. Huisman-Peelen
02:19:11 - 02:19:59 - C.J. Rutten
02:19:59 - 02:20:44 - H. Huisman-Peelen
02:20:44 - 02:20:49 - W. Witte
02:20:57 - 02:21:51 - J.M. Hin-Hin
02:22:03 - 02:24:35 - A.J. Veltkamp
02:25:35 - 02:25:42 - H. Huisman-Peelen
02:25:59 - 02:26:00 - V. Koot
02:26:52 - 02:27:34 - A.J. Veltkamp
02:27:44 - 02:27:50 - V. Koot
02:27:50 - 02:28:00 - A.J. Veltkamp
02:28:25 - 02:28:49 - W. Witte
02:28:49 - 02:28:52 - A.J. Veltkamp
02:28:52 - 02:29:45 - W. Witte
02:29:45 - 02:30:21 - C.J. Rutten
02:31:13 - 02:31:58 - R. Kieft
02:32:09 - 02:32:30 - N. Lely
02:33:35 - 02:34:02 - C. Hoogerheide
02:34:15 - 02:34:51 - A.A.M. vd Wetering
02:34:56 - 02:35:00 - H. Huisman-Peelen
02:35:38 - 02:36:21 - V. Koot
02:36:28 - 02:37:52 - H. Huisman-Peelen
02:37:54 - 02:37:56 - V. Koot
02:37:59 - 02:38:05 - H. Huisman-Peelen
02:38:13 - 02:38:23 - J.M. Hin-Hin
02:38:31 - 02:38:43 - H. Huisman-Peelen
02:38:54 - 02:39:17 - J.J. Schuiringa
02:39:17 - 02:39:27 - H. Huisman-Peelen
02:50:20 - 02:50:26 - J.M. Hin-Hin
02:50:36 - 02:50:40 - R. Kieft
02:50:49 - 02:51:03 - J.J. Schuiringa
02:51:03 - 02:52:37 - W. Witte
02:52:57 - 02:53:15 - C.J. Rutten
02:53:51 - 02:55:18 - V. Koot
02:55:35 - 02:56:08 - N.C.B. Ran
02:56:23 - 02:58:18 - E. Kooiman
02:58:29 - 02:59:34 - V. Koot
02:59:47 - 03:00:35 - A.A.M. vd Wetering
03:00:35 - 03:00:38 - A.J. Veltkamp
03:01:01 - 03:01:36 - E. Kooiman
03:01:36 - 03:02:23 - V. Koot
03:02:23 - 03:03:16 - P.P. van Sijp
03:03:16 - 03:03:30 - V. Koot
03:03:37 - 03:05:13 - E. Kooiman
03:05:22 - 03:06:05 - V. Koot
03:06:18 - 03:07:33 - W. Witte
03:07:33 - 03:08:32 - P.P. van Sijp
03:08:32 - 03:08:52 - W. Witte
03:09:10 - 03:10:05 - E. Kooiman
03:10:12 - 03:10:23 - H.J.F.M. Soyer
03:10:32 - 03:11:06 - V. Koot
03:11:19 - 03:11:27 - W. Witte
03:12:03 - 03:13:10 - A.A.M. vd Wetering
03:13:28 - 03:13:52 - W. Witte
03:13:56 - 03:14:47 - A.A.M. vd Wetering
03:14:58 - 03:15:00 - W. Witte
03:15:00 - 03:15:04 - A.A.M. vd Wetering
03:15:04 - 03:15:10 - W. Witte
03:15:22 - 03:15:44 - A.J. Veltkamp
03:15:57 - 03:16:30 - R. Kieft
03:16:40 - 03:17:02 - C.J. Rutten
03:17:11 - 03:17:55 - J.M. Hin-Hin
03:18:08 - 03:18:40 - W. Witte
03:18:49 - 03:18:54 - A.A.M. vd Wetering
03:19:04 - 03:19:20 - J.J. Schuiringa
03:19:34 - 03:20:05 - A.A.M. vd Wetering
03:20:05 - 03:20:18 - J.J. Schuiringa
03:20:33 - 03:20:37 - J.M. Hin-Hin
03:20:42 - 03:20:45 - A.A.M. vd Wetering
03:20:57 - 03:22:51 - H. Huisman-Peelen
03:23:35 - 03:24:02 - A.A.M. vd Wetering
03:24:14 - 03:24:27 - W. Witte
03:24:27 - 03:26:08 - A.A.M. vd Wetering
03:26:08 - 03:26:15 - J.J. Schuiringa
03:26:25 - 03:26:56 - N.C.B. Ran